Geocollections
Geoscience data and e‑services
News
2024-04-29
Conference "Common data space for Estonian nature"
15. mail toimub Eesti Teaduste Akadeemias konverents "Eesti looduse ühtne andmeruum". Eestis puudub sarnaselt teistele riikidele täpne ülevaade, millises mahus on teadlased, harrastusuurijad, riigiametnikud ja ettevõtted loonud elurikkuse ning maapõue andmeid. Kuigi suur osa andmeinfost on loodud avaliku raha eest ja peaks olema avalikult kasutatav, ei ole see sageli nii. Euroopa riigid on teinu...
2023-08-31
DiSSCo Estonia national research infrastructure project successfully finished
DiSSCo - Distributed Systems for Scientific Collections - is a cooperation project and infrastructure platform of nature museums and research institutions in European countries to improve the availability and usability of natural science collections and related data in Europe. In 2025, the cooperation platform will officially become an ERIC - European Research Infrastructure Consortium - of which ...
2022-06-17
eMaapõu geoscience data portal takes shape
eMaapõu on teadustaristu teekaardi NATARC raames loodud geoloogia andmeportaal, mis pakub avatud juurdepääsu platvormi SARV andmetele ning viiteid teistele e-teenustele ülikoolides, Eesti Geoloogiateenistuses ja Maa-ametis. eMaapõu asendab järk-järgult geokogude portaali funktsionaalsuse ning selle kaudu näeb infot erinevate andmeobjektide kohta nagu kivimiproovid, puursüdamikud, analüüside tulemu...
2022-06-17
Geosciance data management seminar at Särghaua Centre
13. juunil 2022. a toimus Särghaua õppekekuses maapõue andmehalduse seminar, millel osales 18 spetsialisti Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Eesti Geoloogiateenistusest, Maa-ametist ja Keskkonnaagentuurist. Seminaril anti ülevaade eri asutuste tegevusest ja plaanidest ning seejärel keskenduti kolmele põhiteemale: stratigraafia terminid ja klassifikatsioon Eestis, aluskorra andmete ...
2022-05-31
GeoLiterature database and portal upgraded
KIKi projekti nr 17805 "Eesti maapõue trükiste andmebaas (II etapp)" toel täienes geoloogia ja mäenduse valdkonna kirjanduse register ja veebiportaal: kirjandus.geoloogia.info. Aastaga lisandus tuhandeid täiendavaid kirjeid, märksõnu ja seotud paikasid. Kokku on registris andmed üle 25 tuh teaviku kohta, mis käsitlevad Eesti maapõue. Projekti käigus digitaliseeriti üle 40 tuh lk trükiseid, mis ...
2022-04-25
Tartu Ülikooli geokogude peavarahoidja Mare Isakar pälvis maineka auhinna
25. aprilli hommikul andis Eesti Vabariigi president Alar Karis üle Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia esimesed Gottfried Albrecht Germanni märgid. Eesti vanim muuseum, Tartu Ülikooli loodusmuuseum tähistab sel kevadel 220. aastapäeva. Väärika sünnipäeva puhul loodi esmakordselt välja antav Gottfried Albrecht Germanni märk. Aumärgiga tunnustatakse loodusmuuseumi ja botaanikaaia tööta...
All materials in the portal are mostly for free usage according to CC BY-SA licence, unless indicated otherwise. Portal is part of NATARC national research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech cloud. Built using Nuxt.js, source code available on GitHub.