Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Viimati lisatud/muudetud (kokku 11572)

Orviku, K., 1958: Põhja-Eesti paekallas. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 75-81.

Heinsalu, Ü., 1958: Maa-alused jõed ja nende avaldusvormid. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 68-74.

Aaloe, Ago, 1958: Meteoriidid ja meteoriidikraatrid. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 61-67.

Paaver, K., 1958: Kivistunud ja poolkivistunud luujäänused pälvivad teadlikku suhtumist. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 56-60.

Mark, E., 1958: Devoni ajastu liivakivid ja neis esinevad kalaluud. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 47-55.

Kaljo, D., 1958: Ka kivistised vajavad looduskaitset. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 39-46.

Viiding, H., 1958: Rändrahnude osa loodusmälestusmärkide hulgas. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 22-31.

Orviku, K., 1958: Eluta looduse kaitsest. Eluta looduse kaitse, p. 7-21.

Viiding, H., 1959: Geoloogiliste tööde osast looduskaitsealade, keelualade ja üksikobjektide teaduslikus uurimises. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse bülletään 1, 1. ENSV TA Looduskaitse komisjon, Tartu, p. 16-23.

Viiding, H., Raukas, A. (toim), 1993: Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX kogumik. Geoloogia rajajooni Eestis. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-212.

Kaljo, D., Oraspõld, A., Rõõmusoks, A., Sarv, L., Stumbur, H., 1956: Eesti NSV ordoviitsiumi fauna nimestik. II. Keskordoviitsium, Tartu, p. 1-63.

Orviku, K., 1940: Diluviaalstratigraafiast Eestis. 4. Eesti loodusteadlaste päev 18. ja 19. märtsil 1940 Tartus. Ettekannete kokkuvõtteid, Tartu, p. 33-35.

Tammekann, A., 1940: Mannerjää viimane retsessioon ja otsmoreenid. IV Eesti loodusteadlaste päev 18, ja 19. märtsil 1940 Tartus. Ettekannete kokkuvõtteid, Tartu, p. 30-33.

Viiding, H. (toim), 1961: Geoloogilised märkmed 2, Tallinn, p. 1-59.

Olli, V., 1961: Eesti NSV insenerigeoloogilisest rajoneerimisest. , 2, 52-56.

Orviku, Kaarel, 1961: Eesti rannikusetete litoloogiast. In: Viiding, H. (ed.). Geological notes 2, 2. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 48-51.

Pärna, K., 1961: Hilisjääaegsete rannajoonte nihkumise ning tasemete muutumise uurimise võimalustest ja täpsusest Eesti NSV-s. , 2, 43-47.

Raukas, A., 1961: Eesti NSV põhimoreenide peenese termilise analüüsi tulemustest. , 2, 40-42.

Viiding, H., 1961: Võrdlevaid andmeid erivärviliste devoni liivakivide mineraloogiast ja litoloogiast. , 2, 34-39.

Utsal, K., 1961: Märkmeid fotomeetrilise meetodi rakendamisest karbonaatsete kivimite värvuse määramisel. , 2, 25-31.