Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Viimati lisatud/muudetud (kokku 12399)

Orviku, Karl, 1944: Jäävaheaegade geoloogiast Eestis. Eesti Sõna, 138, Tallinn.

Kaljo, D., 1984: Raznotipnye stratigrafičeskie granicy i ètapnost' razvitiâ sedimentacionnyh bassejnov (silur Pribaltiki). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Stratigrafiâ. Doklady, Tom 1. Nauka, Moskva, p. 57-60.

Karatajūtė-Talimaa, V. N., 1968: Change of fish fauna at the Silurian-Devonian boundary in Europe (according to the Ludlow-Downtonian-Dittonian of the East Baltic area and Podolia). In: Sokolov, B. S. (ed.). International Geological Congress, XXII session. Reports of Soviet Geologists. Problem 9. Nauka, Moscow, p. 148-152.

Kirsimäe, K., 1993: Kambriumi ja Ordoviitsiumi piirikihtide mineraloogia Valkla ja Nõmmeveski paljandis [Diplomitöö. Juhendaja: T. Kurvits]. diplomitöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-64.

Kaljo, D., 1968: Some problems of the correlation of the Silurian of the East Baltic area with other regions of Europe. Meždunarodnyj geologičeskij kongress. 23-â sessiâ. Doklady sovetskih geologov. Problema 9. Stratigrafâ nižnego paleozoâ Central'noj Evropy, Moskva, p. 128-133.

Rõõmusoks, A., 1968: O sootnošeniâh kompleksov brahiopod ordovika Severnoj Èstonii, Skandinavii, Bogemii, Velikobritanii i Severnoj Ameriki. Meždunarodnyj geologičeskij kongress. 23-â sessiâ. Doklady sovetskih geologov. Problema 9. Stratigrafâ nižnego paleozoâ Central'noj Evropy, p. 104-110.

Männil, Ralf, 1968: Problems of a subdivision of the Ordovician system in the light of the development of the Baltic Basin. , 71-77.

Naumova, S. N., 1968: Zonal Assemblages of Precambrian and Lower Cambrian Plant Microfossils of Eurasia and their Stratigraphic Importance. International Geological Congress, XXII session. Reports of Soviet Geologists. Problem 9. Nauka, Moscow, p. 30-39.

Kaasik, J., 1999: Võrtsjärve alamkihistu moreeni litoloogia Tamme paljandi näitel [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, K. Kirsimäe]. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-48.

Poska, A., 1992: Lääne-Eesti soo- ja järvesetete stratigraafiast Järveotsa järve ja Pitkasoo näitel [Diplomitöö. Juhendaja: L. Saarse]. diplomitöö. Tartu Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-66.

Sokolov, B. S., Polenova, E. N., 1968: Granica silura i devona. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 3-24.

Volkova, N., Mens, K., 1988: Distribution of acritarchs in the Cambrian-Ordovician boundary beds of the Suhkrumägi section (North-Estonia).. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 3, 97-102.

Kildjer, P. (koost), 2017: Puurija käsiraamat. In: Aaloe, Aasa, Põldvere, Anne (ed.). Eesti Geoloogia Selts.

Eichwald, E., 1864: Beitrag zur naeheren Kenntnis der in meiner Lethaea Rossica beschriebenen Illaenen und über einige Isopoden aus anderen Formationen Russlands, Moskau, p. 1-53.

Eichwald, E. von, 1840: O silurijskoj sisteme plastov v Èstlândii, Sankt Peterburg, p. 1-243.

Eichwald, E. von, 1840: Fossile Reste in Übergangskalk von Ehstland und Odinsholm. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 93-94.

Eichwald, E. von, 1840: Über das silurische Schichtensystem in Estland. Zeitschrift für Natur- und Heilkunde, 1-2, 1-210. https://doi.org/10.5962/bhl.title.150763

Eichwald, E. von, 1840: Die Urwelt Russlands, durch Abbildungen erlaeutert. Erstes Heft, 1, St. Peterburg, p. 1-106.

Eichwald, E. von, 1840: Kurze Anzeige einer geognostischen Untersuchung Estlands und einiger Inseln der Ostsee. In: Eichwald, E. (ed.). Die Urwelt Russlands, durch Abbildungen erläutert, 1, St. Petersburg, p. 1-24.

Eichwald, E. von, 1840: Sur le systéme silurien de l'Esthonie, St.-Petersb., p. 1-222.