Mis on e·Maapõu?

e-Maapõu on aken Eesti geoloogiliste andmete, andmekogude ja e-teenuste juurde.

Eestis toodavad ja haldavad maapõue andmeid peamiselt Geoloogiateenistus, Maa-amet, Keskkonnaamet, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli geoloogia osakond ja Eesti Loodusmuuseum, ning valdkonnas tegutsevad ettevõtted. 

e-Maapõu võimaldab teha päringuid maapõue infosüsteemis SARV, mida põhikasutajateks on teadusasutused. Sellisteks andmeteks on näiteks geoloogilised kollektsioonid, geoloogia-alased publikatsioonid, puursüdamikud, paljandid, kivimiproovid, fossiilid, analüütiline andmestik, fotoarhiiv jms.

Lihtsaim viis e-Maapõuest andmete otsimiseks või sirvimiseks on kasutada portaali kiirotsingut. Detailotsingu moodulites on võimalik piiritleda täpsemad päringukriteeriumid, kasutada kaardiotsingut, kuvada pildifaile, andmeid eksportida ning analüüsida. Kuna e-Maapõu on arenemisjärgus süsteem, siis kõik funktsioonid ei ole veel kättesaadavad, ning olemasolevates võib esineda vigasid. Rakenduse probleemidest saab raporteerida GitHubi keskkonnas.

Infosüsteemi SARV ning e-Maapõu portaali tarkvara on avatud lähtekoodiga ning kõigile kättesaadavad GitHubis. SARVe andmemudel ja API-liides on samuti kättesaadavad. e-Maapõue portaali loomisel on kasutatud Nuxt.js javascripti raamistikku jt vabavaralisi komponente (Django, Solr, GeoServer, Vue.js). Infosüsteem SARV on osaks Eesti teadustaristu teekaardist Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC). Läbi osaluse rahvusvahelistes konsortsiumites GeoCASe ja DiSSCo on Eesti geoloogilised andmed osaks ka üle-Euroopalisest võrgustikust.