2022-06-17
Maapõue andmehalduse seminar Särghaua õppekeskuses

13. juunil 2022. a toimus Särghaua õppekekuses maapõue andmehalduse seminar, millel osales 18 spetsialisti Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Eesti Geoloogiateenistusest, Maa-ametist ja Keskkonnaagentuurist. Seminaril anti ülevaade eri asutuste tegevusest ja plaanidest ning seejärel keskenduti kolmele põhiteemale:

  • stratigraafia terminid ja klassifikatsioon Eestis,
  • aluskorra andmete süstematiseerimine ning
  • maapõue andmehaldusplatvormi SARV praktiline kasutamine.

Päeva kokkuvõtteks nentisid seminaril osalejad, et tegemist oli vajaliku ja kasuliku ettevõtmisega mida tasuks korrata. Ühe konkreetse tulemusena langetati otsus luua eri asutuste koostöös ühine stratigraafia terminite andmebaas, mis lihtsustaks andmete ühildamist ja interpreteerimist ning aitaks vältida dubleerivaid tegevusi. Sellise andmebaasi loomine on aeganõudev ja mahukas töö, mille tarbeks kavandatakse toetuse küsimist KIKi keskkonnaprogrammist.