Mis on e·Maapõu?

e-Maapõu on aken Eesti geoloogiliste andmete, andmekogude ja e-teenuste juurde.

Eestis toodavad ja haldavad maapõue andmeid peamiselt Geoloogiateenistus, Maa-amet, Keskkonnaamet, teadusasutused (Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli geoloogia osakond ja Eesti Loodusmuuseum), ning valdkonnas tegutsevad ettevõtted. 

e-Maapõu võimaldab otsida andmeid maapõue infosüsteemis SARV, mida kasutavad põhiliselt teadusasutused. Sellisteks andmeteks on näiteks geoloogilised kollektsioonid, geoloogia-alased publikatsioonid, puursüdamikud, paljandid, kivimiproovid, fossiilid, analüütiline andmestik, fotoarhiiv jne.

Lihtsaim viis e-Maapõuest andmete otsimiseks või sirvimiseks on kasutada portaali kiirotsingut, peagi ka kaardi- ja galeriivaadet. Detailotsingu moodulites on võimalik piiritleda täpsemad päringukriteeriumid, tulevikus ka andmeid eksportida ning analüüsida. NB! Täna on e-Maapõu alles arenemisjärgus - seetõttu ei ole kõik funktsioonid veel kättesaadavad ning olemasolevad ei pruugi alati ootuspäraselt toimida. Probleemidest saab raporteerida GitHubi keskkonnas.

Infosüsteemi SARV ning e-Maapõu portaali tarkvara on avatud lähtekoodiga ning kõigile kättesaadavad GitHubis. SARVe andmemudel ja API-liides on samuti kättesaadavad. e·Maapõu portaali loomisel on kasutatud Nuxt.js javascripti raamistikku jt vabavaralisi komponente (Django, Solr, GeoServer, Vue.js). Infosüsteem SARV on osaks Eesti teadustaristu teekaardist Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC). Läbi osaluse rahvusvahelistes konsortsiumites GeoCASe ja DiSSCo on Eesti geoloogilised andmed osaks üle-Euroopalisest võrgustikust.