2023-08-31
DiSSCo Eesti teadustaristu projekt lõppes edukalt

DiSSCo - Distributed Systems for Scientific Collections - on Euroopa riikide loodusmuuseumite ja teadusasutuste koostööprojekt ja taristuplatvorm, et parandada loodusteaduslike kollektsioonide ja seonduvate andmete kättesaadavuse ning kasutatavust Euroopas. 2025 aastal saab tänasest koostööplatvormist ametlikult ERIC - European Research Infrastructure Consortsium - mille liikmeks astub ka Eesti riik. Ettevalmistuseks osales NATARC konsortsium teadustaristu teekaardi projektis DiSSCo Eesti, mis aitas mobiliseerida andmeid, tagada ühilduvus Euroopa taristuga ning osaleda selle ülesehitamiseks. Maapõue valdkonnas oli DiSSCo Eesti olulisemaks panuseks Euroopa geoteaduslike kollektsioonide portaali GeoCASe arendus.