2022-05-31
Geokirjanduse andmebaas ja portaal said täiendust

KIKi projekti nr 17805 "Eesti maapõue trükiste andmebaas (II etapp)" toel täienes geoloogia ja mäenduse valdkonna kirjanduse register ja veebiportaal: kirjandus.geoloogia.info.

Aastaga lisandus tuhandeid täiendavaid kirjeid, märksõnu ja seotud paikasid. Kokku on registris andmed üle 25 tuh teaviku kohta, mis käsitlevad Eesti maapõue. Projekti käigus digitaliseeriti üle 40 tuh lk trükiseid, mis on nüüd kõigile andmebaasi kasutajatele mugavalt leitavad ja allalaetavad. Digiteeritud failid on tärktuvastatud, mis teeb võimalikuks otsingud ning automaatse tõlkimise. Viimane on eriti oluline varasema saksa- ja venekeelse kirjanduse kasutamiseks. Uues portaalis saab teha otsinguid autorite, märksõnade, kohanimede jnt kriteeriumite järgi. Lisaks on võimalik andmeid kopeerida, eri vormingutes alla laadida ning vahetada viitamise stiili, samuti moodustada temaatilisi virtuaalseid kirjanduse kogumikke, nt personaalseid bibliograafilisi nimistuid.

Juba varasemalt oli portaali vahendusel kättesaadavad mitmesugused käsikirjalised materjalid ja andmed, nt digiteeritud välipäevikud. Nüüdsest on nähtavad ja otsitavad ka Geoloogiafondi aruanded.

Geokirjanduse portaal