Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Viimati lisatud/muudetud (kokku 11572)

Utsal, K., Kivimägi, E., Utsal, V., 1982: About the method of investigating Estonian graptolithic argillite and its mineralogy. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 116-137.

Ainsaar, L., Martma, T., Meidla, T., Rubel, M., Sidaravičienė, N., 1999: Quantitative Stratigraphy of Sedimentary Sequences: A Case Study of the Middle Ordovician Event. In: Harff, J., Lemke, W., Stattegger, K. (ed.). Computerized Modeling of Sedimentary Systems. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, p. 275-287. https://doi.org/10.1007/978-3-662-03902-1_14

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., Dronov, A. V., 2008: Ordovician ostracods from the Mishina Gora section, Russia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 69-69.

Sturesson, U., Dronov, A. V., Saadre, T., 1999: Lower Ordovician iron ooids and associated oolitic clays in Russia and Estonia: A clue to the origin of iron oolites?. Sedimentary Geology, 123, 1, 63-80. https://doi.org/10.1016/S0037-0738(98)00112-2

Mastik, V., Tinn, O., 2012: Exceptionally preserved red algal fossil Leveilleites hartnageli from Kalana quarry, Estonia. 56th Annual Meeting 16th–18th December 2012, University College Dublin, Programme and abstracts. University College Dublin, Dublin, p. 42-43.

Vinassa de Regny, P., 1921: Sulla classificazione die trepostomidi. , 59, 212-231.

Meidla, T., Perrier, V., Tinn, O., Truuver, K., 2013: A survival game – double extinction of Ostracoda in the latest Ordovician. 17th International Symposium on Ostracoda, Roma, Italy, July 23rd-26th, 2013. Abstract Book. Il Naturalista Siciliano, 37, p. 229-230.

Morozova, I. P., 1970: Late Permian Bryozoa. Transactions of the Paleontological Institute (PIN), 122, p. 1–347.

Meidla, T., 2015: The ostracod assemblage in the mid-Wenlock (Silurian) "ostracod limestone", Saaremaa Island, Estonia. Abstracts. 8th European Ostracodologists Meeting. Tartu, Estonia, 22-30 July 2015, p. 47-47.

Truuver, K., Meidla, T., 2015: Response of ostracods of the Baltoscandian Palaeobasin to the Hirnantian glaciation. Abstracts. 8th European Ostracodologists Meeting. Tartu, Estonia, 22-30 July 2015, p. 76-76.

Lang, L., Kirsimäe, K., Vahur, S., 2013: Chemical variability of apatite in the shells of Cambrian lingulate brachiopod Ungula ingrica (Eichwald). The Palaeontological Association 57th Annual Meeting, December 2013. Thematic Symposium “Fossilised ontogenies and evolution”. University of Zürich, Zürich, p. 43-44.

Ainsaar, L., Meidla, T., Bauert, H., Truumees, J., 2014: New carbon isotopic data from East Baltic suggest shifting the Ordovician/Silurian boundary into the Juuru Regional Stage. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 9-9.

Tinn, O., Mastik, V., Ainsaar, L., Meidla, T., 2014: Exceptionally well-preserved non-calcified algal fossils from the Silurian (Llandovery, Aeronian) of Estonia. In: Zhan Renbin, Huang Bing (ed.). IGCP 591 Field Workshop 2014, Kunming, China, 12-21 August 2014. Extended Summary. Nanjing University Press, Nanjing, p. 160-162.

Tinn, O., Mastik, V., Ainsaar, L., Meidla, T., 2014: Early land plant from the lower Silurian (Llandovery, Aeronian) of Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 92-92.

Tinn, O., Gerrienne, P., Ainsaar, L., Mastik, V., Pani, T., Meidla, T., 2015: The Kalana Lagerstätte: puzzling biota among familiar fossils. In: Steemans, P., Gerrienne, P. (ed.). Miscellanea palaeontologica 2015. Program and abstracts, p. 19-20.

Tinn, O., Mastik, V., Ainsaar, L., Meidla, T., 2015: Kalania pusilla, an exceptionally preserved non-calcified alga from the lower Silurian (Aeronian, Llandovery) of Estonia. Palaeoworld, 24, 1-2, 207-214. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2014.12.001

Tinn, O., 2016: Selgrootute fossiilid Setomaa kivimites. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 71-73.

Tinn, O., Ainsaar, L., Gerrienne, P., Guitor, S., Kirsimäe, K., Mastik, V., Meidla, T., 2016: Discriminating between biocoenosis and taphocoenosis in the Kalana Lagerstätte. In: Gurdebeke, P., De Weirdt, J., Vandenbroucke, T. R. A., Cramer, B. D. (ed.). IGCP 591: The Early to Middle Paleozoic Revolution. Closing Meeting Abstracts. University of Ghent, Ghent, p. 83-83.

Tinn, O., Ainsaar, L., Gerrienne, P., Guitor, S., Kirsimäe, K., Mastik, V., Meidla, T., 2016: Palaeoecological reconstruction of the community of the Kalana Lagerstätte. The Palaeontological Association 60th Annual Meeting 14th–17th December 2016, Lyon, France. University of Lyon, Lyon, p. 110-110.

Meidla, T., Ainsaar, L., Tinn, O., Truuver, K., 2016: Looking for the boundary of the Silurian System in the Baltic Region. In: Gurdebeke, P., De Weirdt, J., Vandenbroucke, T. R. A., Cramer, B. D. (ed.). IGCP 591: The Early to Middle Paleozoic Revolution. Closing Meeting Abstracts. Univeristy of Ghent, Ghent, p. 59-59.