Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Viimati lisatud/muudetud (kokku 8775)

Shogenova, A., Jõeleht, A., Einasto, R., Kleesment, A., Mens, K., Vaher, R., 2003: Petrophysical model of sedimentary rocks from Ruhnu borehole, Estonia. Extended abstracts volume, Russia, Moscow, OS9/1425, Moskva.

Mõtus, M.-A., 2003: A small tabulate coral assemblage from the Wenlock of Saaremaa (Estonia). In: Hubmann, B., Piller, W. E., Rasser, M., Latal, C. (ed.). 9th Internaltional Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Graz, 3.-7.8.2003, 7. Karl-Franzens University, Graz, p. 124-124.

Pärnaste, H., 2002: The Lower Ordovician pilekiidae and pliomeridae (Trilobita) of Baltoscandia. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 151-153.

Saarse, L., 1996: Viitna. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University, Tartu, p. 139-142.

Meidla, T., 1996: Latest Ordovician ostracodes of Baltoscandia. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 98, 63-68.

Veski, S., 1996: Vegetational history of Lake Maardu sediments based on the pollen stratigraphy. PACT 51, p. 136-148.

Veski, S., 1996: A contribution to the history of vegetation and human impact in northern Saaremaa, Estonia, based on the biostratigraphy of the Surusoo mire: Preliminary results. PACT 51, p. 48-59.

Stankowski, W., Raukas, A., Bluszcz, A., Fedorowicz, S., 2007: Luminescence Dating of the Morasko (Poland), Kaali, Ilumetsa and Tsõõrikmäe (Estonia) Meteorite Craters. Geochronometria, 28, 1, 25-29. https://doi.org/https://doi.org/10.2478/v10003-007-0031-0

Molodkov, A., Bolikhovskaya, N., Miidel, A., Ploom, K., 2007: The sedimentary sequence recovered from the Voka outcrops, northeastern Estonia: implications for late Pleistocene stratigraphy. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 47-62.

Veski, S., Saarse, L., 1996: Kultuurmaastike kujunemisest Tallinna ja Maardu vahel. In: Eensaar, A., Sander, H. (ed.). Inimmõju Tallinna keskkonnale, 3, Tallinn, p. 72-74.

Poska, A., Königsson, L.-K., 1996: Traces of Mesolithic Land-use in a Pollen Diagram from the Arusoo Mire at Kunda. PACT 51, p. 304-317.

Kimmel, K., Rajamäe, R., Sakson, M., 1996: The Holocene development of Tondi mire, Northern Estonia: pollen, diatom and chronological studies. PACT 51, p. 85-102.

Heinsalu, A., 1996: Sediment stratigraphy and chemistry of Lake Maardu, North Estonia. PACT 51, p. 160-173.

Nestor, H., 1996: A glimpse on bedrock stratigraphy. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 80-83.

Plado, J., Preeden, U., Pesonen, L. J., Mertanen, S., Puura, V., 2010: Magnetic history of Early and Middle Ordovician sedimentary sequence, northern Estonia. , 180, 1, 147-157. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04406.x

Raukas, A., Punning, J.-M., Moora, T., Kestlane, Ü., Kraut, A., 2005: The Structure and Age of the Kaali Main Crater, Island of Saarema, Estonia. In: Koeberl, C., Henkel, H. (ed.). Impact Tectonics. Springer, Berliin, p. 341-356.

Kirs, J., Puura, V., Rämö, O. T., Haapala, I., 1997: Geochemical characteristics and age of the rapakivi granite complexies in Estonia and Latvia. In: Janousek, J. (ed.). MAEGS-10. Challenges to the Chemical Geology. Abstracts. Journal of the Czech Geological Society, 42. Czech Geological Society, p. 39-39.

Kirs, J., Puura, V., Rämö, O. T., Haapala, I., 1997: Geochemical and age characteristics of the rapakivi granite complexies in Estonia and Latvia. Eurobridge Workshop: 12-16 June, 1997, Vilnius-Dubingiai, Lithuania : Abstracts. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 43-43.

Puura, I., Nemliher, J., 1997: Eesti fosforiidi tekkeloost. In: Puura, I. (ed.). XX Eesti looduseuurijate päev. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu.

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-49.