Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Viimati lisatud/muudetud (kokku 10994)

Kupffer, K. R., 1909: Zur Erinnerung an den Akademiker Friedrich Schmidt und seine botanischen Leistungen. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 52, 183-183.

Doss, B., 1909: Die Bedeutung Friedrich Schmidts für die Geologie Est- und Nordlivlands. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 52, 15-28.

Verte, A., 1958: Characteristic features of the formation of groundwater in the Estonian S.S.R.. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 93-104.

Verte, A., 1958: Arteesiaveed Eesti NSV-s. Eesti Loodus, 4, 206-208.

Tinn, O., Mastik, V., Ainsaar, L., Meidla, T., 2015: Kalania pusilla, an exceptionally preserved non-calcified alga from the lower Silurian (Aeronian, Llandovery) of Estonia. Palaeoworld, 24, 1-2, 207-214. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2014.12.001

Truuver, K., Meidla, T., 2015: Response of ostracods of the Baltoscandian Palaeobasin to the Hirnantian glaciation, p. 76-76.

Meidla, T., 2015: Estonia - a Palaeozoic country. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 7-10.

Kessel, H., Raukas, A., 1979: The Quaternary History of the Baltic. Estonia. In: Gudelis, V., Königsson, L.-K. (ed.). The Quaternary History of the Baltic, Uppsala, p. 127-146.

Hang, T., Miidel, A., Noormets, R., Flodén, T., Bjerkéus, M., 2000: Distribution and thickness of the Holocene lacustrine deposits in Lake Peipsi as recorded from seismic profiling and corings. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 18-19.

Paaver, P., Paiste, P., Liira, M., Kirsimäe, K., 2019: Alkali activation of Estonian Ca-rich oil shale ashes: a synthesis. Oil Shale, 36, 2S, 214-225. https://doi.org/10.3176/oil.2019.2S.11

Veski, R., Veski, S., 2019: Aliphatic dicarboxylic acids from oil shale organic matter - historic review. Oil Shale, 36, 1, 76-95. https://doi.org/10.3176/oil.2019.1.06

Sepp, M., Pae, T., Tammiksaar, E., 2015: The story of oil shale discovery in Estonia. Oil Shale, 32, 1, 98-106. https://doi.org/10.3176/oil.2015.1.07

Eichvald, K., 1924: Soode ja rabade tekkimine. Loodus, III, 9, 455-472.

Luts, K., 1924: Põlevkivi-utmise meetodid ja nende mõju esiõli omaduste peale. Loodus, III, 7, 354-374.

Luts, K., 1924: Põlevkivi. In: Rosenberg, E. (ed.). Virumaa. Virumaa Rahvaülikooli Selts, Rakvere.

Kark, J., 1924: Eesti mineraalvarad. Eesti Majandus, 399-407.

Boucot, A. J., Kaljo, D., Nestor, H., 1969: Stratigraphic range of the Early Silurian Virgianiinae (Brachiopoda). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 1, 76-79.

Vilberg, G., 1924: Põlev gaas Keri (Kokskäri) saarel. Loodus, 7, 382-383.

Bekker, H., 1924: Kukruse lademe tekkimise tingimustest. Loodus, 7, 327-333.

Bekker, H., 1924: Ülevaade Loodusuurijate Seltsi liigete poolt toimetatavate suviste uurimistööde kohta Eestis eeloleval suvel, 1924. a-. Loodus, 5, 270-271.