Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (7)

Rasso, T., Kama, K., 2005: The exploitation of Estonian peat resources. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 1-2, 14-15.

Tamm, J., Salo, V., 2005: Kasutatavate soode nimekiri ja nende turbavaru. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 1-2, 12-13.

Kukk, M., 2005: Turbavaru uuringutest, muutumisest ja kasutamisest Eestis aastatel 1999–2004. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 1-2, 11-12.

Orru, M., 2003: Eesti turbavarud ja nende keskkonnasäästlik kasutamine. Eesti Loodus, 2/3, 12-13.

Orru, M., 1996: Estonia. In: Lappalainen, E. (ed.). Global peat resources. International Peat Society, Jyskä, Finland, p. 65-68.

Orru, M., 2007: Sustainable use of Estonian peat resources and environmental challenges. 15th Meeting of the Association of European Geological Societies. Georesources and public policy: research, management, environment. 16-20 September 2007, Tallinn, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 46-47.

Orru, M., 1995: Development of the Estonian peat resources investigation. In: Ratas, R. (ed.). Peat Industry and Environment. Pärnu, Estonia 12-15.09.1995, Tallinn, p. 100-100.