Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (60)

Puura, V., 1976: Maa esimesed miljardid. Horisont, 2, 12-16.

Dames, W., 1890: Über die Schichtenfolge der Silurbildungen Gotlands und ihre Beziehungen zu obersilurischen Geschieben Norddeutschlands. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, II, 1111-1129.

Niin, M., 1997: Suursaare ja Suur-Tütarsaare aluskorra geoloogiast. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 25-31.

Puura, V., Hints, R., Huhma, H., Klein, V., Konsa, M., Kuldkepp, R., Mänttäri, I., Soesoo, A., 2004: Svecofennian mrtamorphic zones in the basement of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 3, 190-209.

Reinsalu, E., 2012: Kui tugevad on nõrgad kivimid?. Keskkonnatehnika, 3, 40-42.

Soesoo, A., Puura, V., Kirs, J., Petersell, V., Niin, M., All, T., 2004: Outlines of the Precambrian basement of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 3, 149-164.

Klein, V., Konsa, M., 1986: Distribution of accessorial minerals in the North-Estonian Lower Proterozoic metamorphic complexes. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 47-52.

Kuršs, V., 1971: Formation peculiarities in mineral associations of Givetian and Lower Fransian terrigenous strata belonging to the Main Devonian Field. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 2, 152-159.

Grewingk, C., 1887: Übersicht der Mineralien und Gesteine Liv-, Est- und Kurlands und ihrer Nutzbarkeit. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 43-59.

Bityukova, L., 1986: Main features of the distribution of the trace elements in North-East Baltic Vendian and Cambrian terrigenous rocks [Основные закономерности распределения малых элементов в терригенных отложениях венда и кембрия Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 53-60.

Niin, M., 1997: Svecofennian granitoids of the crystalline basement of Estonia: classification on the basis of geological structure, mineral and chemical composition. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 7, 1, 4-40.

Kleesment, A., 1966: The deposits of the Shyashuv and Viesite Formations on the territory of Estonia [Отложения шяшувской и виеситской свит на территории Эстонии]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 260-264.

Loog, A., Petersell, V., 1986: Geochemical indicators of terrigenous sediments forming the Tremadoc in Estonia [Геохимические показатели образования терригенных пород тремадока Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 20-26.

Petersell, V., Levchenkov, O., 1994: On the geological structure of the crystalline basement of the southern slope of the Baltic Shield. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 972, XIV, 16-39.

Kallaste, T., Pirrus, E., 1994: Feldspars in the terrigenous sedimentary rocks of Estonia according to X-ray structural analysis. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 38-45.

Pirrus, E., 1977: Main features of carbonaceous mineralization in Cambrian terrigeneous sedimentary rocks of the Northern Baltic Area [Основные черты карбонатной минерализации в терригенных отложениях кембрия Cеверной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 191-197.

Shogenova, A., Kleesment, A., 2006: Diagenetic influences on iron-bearing minerals in Devonian carbonate and siliciclastic rocks of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 4, 269-295.

Põldvere, A., 1979: Eesti kristalse aluskorra Alutaguse vööndi aluselised-ultraaluselised kivimid, Tartu, p. 1-53.

Reier, A., 1970: Metoodiline materjal mineraalide ja kivimite määramiseks. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 1-98.

Reier, A., 1981: Mineraalid ja kivimid. 3. tr, Tallinn, p. 1-92.

Suuroja, K., 2017: Eesti alus- ja pealiskorra kivimid. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 39-54.

Puura, V., Aliavdin, F., Amantov, A., Korsakova, M., 1991: Intrusive formation [Интрузивные образования]. Geology and geomorphology of the Baltic Sea / Explanatory note of the geological maps, scale 1:500,000. Nedra, Leningrad, p. 257-266.

Suuroja, S., Suuroja, K., Tarros, S., Veski, A., 2018: Geological and geotechnical conditions of Cambrian-Ediacaran terrigenous rocks in the Estonian side of Helsinki–Tallinn tunnel route. International scientific forum Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact. VSEGEI Press, St. Petersburg, p. 81-81.

Puura, V. A., Koppelmaa, H. J., Klein, V. M., Niin, M. I., 1976: O rasčlenenii i korrelâcii nižnego dokembriâ Èstonii [О расчленении и корреляции нижнего докембрия Эстонии]. In: Grigelis, A. (ed.). Materialy po stratigrafii Pribaltiki (k Mežvedomstvennomu stratigrafičeskomu soveŝaniû, Vil'nûs, maj 1976 g.), Vilnius, p. 19-20.

Utsal, K., 1986: Vysota linii fona na difraktogramme kak pokazatel' količestvennogo opredelenâ železa, titana i hroma v mineralah i porodah [Высота линии фона на дифрактограмме как показатель количественного определеня железа, титана и хрома в минералах и породах]. Rentgenografičeskij analiz rud i mineralov, Moskva.

Puura, V., Klein, V., Koppelmaa, H., Niin, M., 1997: Precambrian basement. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 27-34.

Raukas, A., 2000: Kuld ja kalliskivid. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 1-264.

Klein, V., 1986: Metamorfičeskij kompleks svekofennskogo poâsa v Severnoj Èstonii [Метаморфический комплекс свекофеннского пояса в Северной Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Leningradi Riiklik Ülikool, Leningrad, p. 1-22.

Reier, A., 1974: Mineraly i gornye porody [Минералы и горные породы]. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 1-112.

Kink, H., Sepp, M., 1973: Üldise geoloogia praktikum: mineraalid ja kivimid. Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Tartu, p. 1-26.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H., 1974: Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, p. 1-67.

Bondarenko, L. P., Glebovitski, V. A., Birkis, A. P., Gailius, R. I., Koppelmaa, H. J., Pap, A. M., Sokolov, P. V., Bogdanova, S. V., Lapinskaja, T. A., Sitdikov, B. S. Polischuk, V. D., Zaitsev, J. S., Veselovskaya, M. M., 1972: Metamorfičeskie kompleksy fundamenta Russkoj plity [Метаморфические комплексы фундамента Русской плиты]. Geologiâ, formacionnyj analiz, petrologiâ i metallogeničeskaâ specializaciâ kristalličeskih obrazovanij Russkoj platformy, Voronež, p. 39-40.

Jürgenson, E., 1966: Mineraalid ja kivimid. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 119-124.

Pirrus, E. (toim), 1981: Autigennye mineraly terrigennyh otloženij Pribaltiki [Аутигенные минералы терригенных отложений Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-135.

Puura, V., Amantov, A., Koistinen, T., Laitakari, I., 1992: Precambrian Basement [Докембрийское основание]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 13-30.

Jõeleht, A., Shogenova, A., Šliaupa, S., Rasteniene, V., Zabele, A., Kukkonen, I. T. Bityukova, L., Kirsimäe, K., Eihmanis, E., Freimanis, A., Huenges, E., Hoth, P., 2000: Thermal conductivity of Cambrian siliciclastic rocks from the Baltic basin. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 25-27.

Taalmann, V., Krivošeyeva, G. P., Murnikova, T. I., 1969: Opyt mineralogičeskogo analiza terrigennyh porod četvertičnogo vozrasta pri izučenii ih metallonosnosti [Опыт минералогического анализа терригенных пород четвертичного возраста при изучении их металлоносности]. In: Raukas, A. (ed.). Tezisy dokladov mežvedomstvennogo soveŝaniâ po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta, Tallinn, p. 27-27.

Raukas, A. (toim), 1969: Tezisy dokladov mežvedomstvennogo soveŝaniâ po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta [Тезисы докладов межведомственного совещания по методике изучения терригенных отложений четвертичного возраста]. In: Raukas, A. (ed.). Tezisy dokladov mežvedomstvennogo soveŝaniâ po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-39.

Pirrus, E. A., 1983: Osnovnye processy konkrecieobrazovaniâ v terrigennom razreze venda i kembriâ Pribaltiki [Основные процессы конкрециеобразования в терригенном разрезе венда и кембрия Прибалтики]. Konkrecii i konkrecionnyj analiz neftegazonosnyh formacij, Tjumen, p. 28-29.

Klein, V., Kivisilla, J., 1986: Zakonomernosti sul'fidnoj mineralizacii v svekofennskom metamorfičeskom komplekse Severnoj Èstonii [Закономерности сульфидной минерализации в свекофеннском метаморфическом комплексе Северной Эстонии]. V soveŝanie po probleme Metamorfogennoe rudoobrazovanie nizkih facij metamorfizma skladčatyh oblastej fanerozoâ Čast' II, Užgorod, p. 81-82.

Vardanjants, L. A., 1960: Dokembrij [Докембрий]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 33-39.

Jürgenson, E., 1970: Terrigennye porody [Терригенные породы]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 64-68.

Viiding, H., 1995: Aluskord, selle ehitus ja liigestus. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 43-46.

Kleesment, A. E., Konsa, M. J., Mens, K. A., 1984: Indikatornaâ značimost' tipomorfnyh osobennostej klastogennyh mineralov v terrigennyh otloženiâh [Индикаторная значимость типоморфных особенностей кластогенных минералов в терригенных отложениях]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 84-87.

Niin, M., 1983: Rocks of the Hogland series of the Island Saaremaa [Породы хогландской серии о-ва Сааремаа]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 134-135.

Niin, M., 1983: Rock complexes of the Alutaguse zone [Комплекс пород Алутагузеской зоны]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 121-134.

Koppelmaa, H., 1983: Rock complexes of the Tallinn zone [Комплекс пород Таллинской структурной зоны]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 101-121.

Koppelmaa, H., 1983: Rock complex of the Jõhvi zone [Комплекс пород Йыхвиской зоны]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 87-98.

Koppelmaa, H., 1983: Rock complex of Tapa block [Комплекс пород Тапаского блока]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 77-87.

Niin, M., 1983: Rock complex of West Estonia [Комплекс пород Западной Эстонии]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 69-77.

Koppelmaa, H., 1983: Rock complex of South Estonia [Комплекс пород Южной Эстонии]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 47-69.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H., 1980: Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, p. 1-67.

Brangulis, A. P., Korkutis, V. A., Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1987: Terrigennye formacii venda i kembriâ Pribaltiki [Терригенные формации венда и кембрия Прибалтики]. In: Garetski, R. G. (ed.). Tektonika, facii i formacii zapada Vostočno-Evropejskoj platformy. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 65-73.

Konsa, M. & Viiding, H., 1983: Heredity of mineral composition of terrigenous deposits (according to a comparative study of the weathering crust of the crystalline rock and subjacent beds) [Проблема унаследованности минерального состава терригенных отложений (на примере сравнительного изучения коры выветривания кристаллического фундамента и базальных осадочных пород)]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous minerals of the Baltic sedimentary rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 41-49.

Kalm, V., Kirs, J., Kirsimäe, K., Kurvits, T., 1999: Mineraalid ja kivimid. Maakoore mineraalne ja kivimiline koostis, mineraalide ja kivimite omadused ja tüübid, tekkeprotsessid ja levik. TÜ Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-112.

Mens, K., 1983: Environmental control of the distribution of clastic minerals in the Lontova Stage of Estonia [Фациальный фактор распределения аллотигенных минералов в лонтоваских отложениях Эстонии]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous minerals of the Baltic sedimentary rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 59-68.

Suuroja, K., 2004: Kiviaabits. Eesti kivimid. In: Kirs, J. (ed.). OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-124.

Kiipli, T., 1998: Vulkanogeensed kihid Eesti settekivimites. In: Reinsalu, E. (ed.). 60 aastat mäeinseneride õpetamisest Eestis. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 9-12.

Rull, K., 2007: Läänemere punase ja pruuni kvartsporfüüri geokeemiline koostis ja võrdlus teiste Läänemere piirkonna rabakivi vulkaniitide geokeemiaga. Magistritöö. Juhendaja: Juho Kirs. magistritöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Viiding, H., 1984: Eesti mineraalid ja kivimid. In: Raukas, A. (ed.). Valgus, Tallinn, p. 1-218.