Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (21)

Raukas, A., Hütt, G., 1988: On the luminescence dating of aeolian deposits in Estonia. Baltica, 11, 1, .

Tavast, E., Raukas, A., 1999: Application of the malacological method to solve stratigraphic and palaeogeographical problems on the example of the West Estonian coast. Oceanological Studies, 28, 3-4, 45-57.

Hütt, G., Punning, J.-M., 1978: Mineraalide termoluminestsents setete moodustumise aja kriteeriumina. Eesti Loodus, 6, 389-392.

Teder, H., 1959: Uber die Thermolumineszenz der oberordovizischen Karbonatgesteine Estlands [О термолюминесценции карбонатных пород верхнего ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 98-118.

Vares, K., 1988: Some mineralogical aspects of thermoluminescence dating and sample preparation. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 2, 76-82.

Vares, K., 1982: Application of quartz thermoluminescence in estimation of soil processes. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 3, 117-118.

Hütt, G., Punning, J.-M., Smirnov, A., 1977: Thermoluminescent dating in its application to geology. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 284-288.

Hütt, G., Vares, K., Smirnov, A., 1977: Thermoluminescent and dosimetric properties of quartz from Quaternary deposits. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 275-283.

Smirnov, A., 1983: Fizičeskie osnovy ispol'zovaniâ kvarca i CaSO4 -Dy dlâ opredeleniâ vozrasta četvertičnyh osadočnyh otloženij [Физические основы использования кварца и CaSO4 -Dy для определения возраста четвертичных осадочных отложений], p. 1-16.

Hütt, G., Smirnov, A., 1982: Thermoluminescence dating in the Soviet Union. PACT 7, 7, p. 97-103.

Punning, J.-M., Raukas, A., Hütt, G., 1982: Application of TL method to the elaboration of the geochronological scale of the Late Pleistocene for the East European Plain. International Union for Quaternary Research. XI Congress. Moscow, 1982. Abstracts, Vol II, Moscow, p. 254-254.

Liivrand, E. D., Punning, J.-M. K., Raukas, A. V., Hütt, G., 1980: Ob èffektivnosti raznyh metodov opredeleniâ vozrasta otloženij razreza Pèèdu [Об эффективности разных методов определения возраста отложений разреза Пээду]. Nauka, Moskva, p. 62-68.

Teder, E., 1957: Termoluminestsentskiirguse kasutamisest karbonaatkivimite struktuuride selgitamisel. Teaduslik sessioon, pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 64-65.

Molodkov, A. N., Hütt, G. I., 1985: Vysokočuvstvitel'nyj termolûminescentnyj dozimetričeskij kompleks (TDK) [Высокочувствительный термолюминесцентный дозиметрический комплекс (ТДК)]. Tezisy dokladov V Vsesoûznogo simpoziuma po lûminescentnym priemnikam i preobrazovatelâm ioniziruûŝego izlučeniâ. NSVL Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 74-75.

Hütt, G. I., Molodkov, A. N., 1985: Progress v oblasti primeneniâ termolûminescencii prirodnyh mineralov dlâ opredeleniâ vozrasta geologičeskih i arheologičeskih obektov [Прогресс в области применения термолюминесценции природных минералов для определения возраста геологических и археологических объектов]. Tezisy dokladov V Vsesoûznogo simpoziuma po lûminescentnym priemnikam i preobrazovatelâm ioniziruûŝego izlučeniâ. NSVL Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 73-74.

Maksenkov, V. G., 1966: Termolûminescenciâ dolomita iz meteoritnyh kraterov Kaali [Термолюминесценция доломита из метеоритных кратеров Каали]. Uspehi meteoritiki. Tezisy dokladov XII meteoritnoj konferencii 24-27 maâ 1966 g. Novosibirsk, Novosibirsk, p. 3-4.

Raukas, A., Balakhnitcheva, T., Karukäpp, R., Hütt, G., 1988: Main problems related to thermoluminescence dating and the first results obtained through the study of eolian deposits on Estonia [Особенности ТЛ датирования и первые результаты определения возраста эоловых отложений Эстонии термолюминесцентным методом]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 186-194.

Punning, J.-M., 1986: Is it possible to date geological deposits by using the TL method?. Methodology of TL dating. April 20-24, 1986. International TL Workshop. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 31-31.

Hütt, G., Jungner, H., 1986: TL-dating of dune sands from Estonia. Methodology of TL dating. April 20-24, 1986. International TL Workshop. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-21.

Punning, J.-M. K., Smirnov, A. V., Hütt, G. I., 1980: Thermoluminescent (TL) method of quartz inclusions and some results obtained through its application for dating deposits. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-115.

Hütt, G., Čonka, J., 1988: Lûminescentnoe datirovanie morskih otloženij [Люминесцентное датирование морских отложений]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 89-90.