Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (33)

Pontén, A., Plink-Björklund, P., 2009: Regressive to transgressive transits reflected in tidal bars, Middle Devonian Baltic Basin. Sedimentary Geology, 218, 1-4, 48-60. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2009.04.003

Pontén, A., Plink-Björklund, P., 2007: Depositional environments in an extensive tide-influenced delta plain, Middle Devonian Gauja Formation, Devonian Baltic Basin. Sedimentology, 54, 5, 969-1006. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2007.00869.x

Kask, A., Soomere, T., Suuroja, S., Kask, J., 2010: Sand accumulation under varying lithohydrodynamic conditions in the coastal area of the north-eastern Baltic Sea. Baltica, 23, 2, 157-164.

Hang, T., 2003: A local clay-varve chronology and proglacial sedimentary environment in glacial Lake Peipsi, eastern Estonia. Boreas, 32, 2, 416-426. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2003.tb01094.x

Punning, J. M., Alliksaar, T., Terasmaa, J., Jevrejeva, S., 2004: Recent patterns of sediment accumulation in a small closed eutrophic lake revealed by the sediment records. Hydrobiologia, 529, 1, 71-81. https://doi.org/10.1007/s10750-004-4948-2

Punning, J., Koff, T., Ilomets, M., Jõgi, J., 1995: The relative influence of local, extra-local, and regional factors on organic sedimentation in the Vällamäe kettle hole, Estonia. Boreas, 24, 1, 65-80. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1995.tb00628.x

Pirrus, E., 1992: Kambriumi meri ja Eesti fosforiidid. Eesti Loodus, 11, 548-551.

Lutt, J., 1982: Velocity of accumulation of sediments in the Baltic Sea on the basis of the thickness of bottom sediments. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 2, 69-74.

Baukov, S., 1956: Geotectonic conditions of shale accumulation [Геотектонические условия сланценакопления]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, I, 95-104.

Mens, K. A., 1981: On the stage of sedimentation in the Early Cambrian of the Baltic [Об этапности осадконакопления в раннем кембрии Прибалтики]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya, 3, 82-90.

Hang, T., Kohv, M., 2012: Clay varve chronology and the sedimentary environment at the eastern Baltic Sea coast in Estonia. In: Zolitschka, B (ed.). 3rd PAGES Varves Working Group Workshop VARVES. Manderscheid (Germany) March 20-24, 2012 Program and Abstracts. Terra Nostra, 1, p. 39-42.

Hang, T., Kohv, M., Pai, K., 2008: Proglacial sedimentary environment in Pärnu Bay, eastern Baltic Sea. In: Lisicki, S. (ed.). Quaternary of the Gulf of Gdansk and lower Vistula regions in northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group; Frombork; September 14-19, 2008. Polish Geological Institute, Varssavi, p. 25-26.

Post, T., Ots, M., Rosentau, A., 2015: Amber bearing deposit in SW Saaremaa, Estonia – sedimentary environment and palaeogeography. European Geosciences Union General Assembly 2015. Vienna, Austria, 12-17 April 2015. Geophysical Research Abstracts, 17.

Orviku, Kaarel, 1988: Some aspects of shallow water sedimentation along the Estonian coast. In: Winterhalter, B. (ed.). The Baltic Sea: papers prepared for a colloquium on Baltic Sea marine geology in Parainen, Finland, 27-29, May 1987. Geological Survey of Finland. Special Paper, 6, Espoo, p. 73-77.

Tõnisson, H., Orviku, Kaarel, Kont, A., Suursaar, Ü., 2012: Coastal geomorphic processes and their relation to hydrodynamic conditions in Osmussaar Island, Baltic Sea. Geophysical Research Abstracts, 14, p. EGU2012-2157.

Tõnisson, H., Orviku, Kaarel, Kont, A., Suursaar, Ü., 2012: Analysis of relationships between near-shore hydrodynamics and sediment movement on Osmussaar Island, western Estonia. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology : Helsinki 19th-21st September 2012, Abstract Book. Juvenes Print, Espoo, p. 84-85.

Rajamäe, R., Varvas, M., 1989: Vliânie tehnogennoj nagruzki na sedimentacionnyj režim v ozerah S.-V. Èstonii [Влияние техногенной нагрузки на седиментационный режим в озерах С.-В. Эстонии]. Istoriâ ozer. Racional'noe ispol'zovanie i ohrana ozernyh vodoemov. VIII Vsesoûznyj simpozium. Tezisy dokladov, Minsk, p. 253-253.

Kleesment, A., 1997: Devonian sedimentation basin. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 205-208.

Oraspõld, A. (koost), 1984: Fatsiaalne analüüs. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-64.

Oraspõld, A., Loog, A. (koost), 1988: Abiks litoloogia õppijaile. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-56.

Ulst, R., 1958: Geohimičeskaâ obstanovka nakoplenij kembro-silurijskih otloženij Pribaltiki [Геохимическая обстановка накоплений кембро-силурийских отложений Прибалтики]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 101-115.

Bauert, H., Soesoo, A., 2015: Shelly phosphate rocks of Estonia. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 11-17.

Tovmasyan, K., Stinkulis, G., Plink-Björklund, P., 2008: Facies architecture and deposition in estuarine fluvial-tidal transition zone: example from Middle Devonian Pärnu regional stage, SW Estonia. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 240-241.

Tovmasyan, K., Stinkulis, G., Plink-Björklund, P., 2008: Depositional environment in the tidally-influenced transgressive succession, Pärnu regional stage, Baltic Devonian basin. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 238-240.

Nemliher, R., Ainsaar, L., Dronov, A., 2001: Depositional environments during the Volkhov in the East Baltic. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 18-20.

Einasto, R. E., Kaljo, D. L., Nestor, H. E., Puura, V. A., 1981: Facial'nye zakonomernosti osadkonakopleniâ v silure Baltijskogo kraevogo bassejna [Фациальные закономерности осадконакопления в силуре Балтийского краевого бассейна]. Osadočnye bassejny i ih neftegazonosnost'. Tezisy dokladov, Moscow, p. 305-308.

Kessel, H., Saarse, L., 1981: Paleolimnologiâ pribrežnego ozera Kahala [Палеолимнология прибрежнего озера Кахала]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 37-40.

Männil, Reet, 1986: Distribution of trilobites in different facies of the East Baltic Silurian [Распределение трилобитов в разнофациальных отложениях силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 99-109.

Pirrus, E., Saarse, L., 1979: Tekstuurid jääpaisjärvesavide tekketingimuste peegeldajana. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Valgus, Tallinn, p. 182-192.

Nestor, H., Einasto, R., 1997: Ordovician and Silurian carbonate sedimentation basin. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 192-204.

Perens, H., 1995: Ülemordoviitsiumist Põltsamaa-Jõgeva-Ruskavere joonel. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 45-49.

Klaamann, E. R., 1986: The tabulate communities and biozones of the East Baltic Silurian [Сообщества и биозональность табулятоморфных кораллов силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 80-98.

Jürgenson, E., 1961: Raikküla lademe karbonaatsete kivimite tekstuurid ja struktuurid settimistingimuste kajastajatena. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 26-35.