Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (49)

Preeden, U., Plado, J., Ainsaar, L., 2011: Magnetic susceptibility of Ordovician sedimentary succession in Pakri drill cores, NW Estonia. In: Koptikova, L., Hladil, J., Adamovic, J. (ed.). Miroslav Krs Conference: Time, Magnetism, Records, Systems and Solutions. The annual IGCP 580 Meeting, Prague, Czech Republic, 12-18.10.11, Prague, p. 43-43.

Shogenova, A., Vaher, R., Einasto, R., Mens, K., Jõeleht, A., Kirsimäe, K., Zabele, A., Freimanis, A., 2002: Petrophysical model of sedimentary rocks from Pärnu-6 borehole, Estonia. 3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24- 28 June, 2002. Abstract book, Sofia, p. 1-3.

Jõeleht, A., Kukkonen, I. T., 2002: Physical properties of Vendian to Devonian sedimentary rocks in Estonia. GFF, 124, 2, 65-72. https://doi.org/10.1080/11035890201242065

Pirrus, E., 1981: Saateks. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 3-5.

Grewingk, C., 1889: Uebersicht der Mineralien und Gesteine Liv-, Est- und Kurlands und ihrer Nutzbarkeit. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 43-59.

Shogenova, A., Jõeleht, A., Šliaupa, S., Kirsimäe, K., Rasteniene, V., Bityukova, L., Zabele, A., 2001: Petrophysical properties of reservoir rocks in the Baltic Cambrian Basin (Lithuania, Latvia And Estonia). 1st Nordic–Baltic Cambrian Geo-Energy Seminar,15-16 September 2001, p. 1-4.

Shliaupa, S., Shogenova, A., Rasteniene, V., Zabele, A., Lashkova, L., Bitjukova, L., Kirsimäe, K., Jõeleht, A., Eihmanis, E., 2000: Collector properties of the Cambrian reservoir in the Baltic Basin – Estonia, Latvia, Lithuania. Extended Abstracts Book, EAGE 62nd Conference and Technical Exhibition: Glasgow, Scotland, 29 May - 2 June 2000, 2, p. 1-4.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H., 1974: Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, p. 1-67.

Oraspõld, A., Loog, A. (koost), 1988: Abiks litoloogia õppijaile. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-56.

Loog, A., Oraspõld, A., 1982: Settekivimite ja setete uurimismeetodid. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-83.

Raukas, A., 1995: Impact activities and the occurrence of spherulites in the sedimentary cover of the Baltic States. Spherulites and (palaeo)ecology. Second International Meeting on Spherulitology. Debrecen, 2-4 March 1995, Debrecen, p. 5-5.

Preeden, U., 2009: Remagnetizations in sedimentary rocks of Estonia and shear and fault zone rocks of southern Finland, 26. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-121.

Jõeleht, A., 1998: Geothermal studies of the Precambrian basement and Phanerozoic sedimentary cover in Estonia and Finland, 7. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-125.

Jürgenson, E., 1966: Mineraalid ja kivimid. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 119-124.

Kuuspalu, T., 1976: The weathering crust of the crystalline basement as a source of clay fraction for the overlying sedimentary rocks [Aluskorra murenemiskoorik lasuvate settekivimite savifraktsiooni allikana]. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 77-82.

Suveizdis, P. I., Puura, V. A., Brangulis, A. P., 1982: Istoriâ geologičeskogo razvitiâ [История геологического развития]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 233-248.

Suveizdis, P. I., Brangulis, A. P., Puura, V. A., 1982: Tektonika [Тектоника]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 191-210.

Pirrus, E., 2002: Settekivimite litifitseerumine. TTÜ Kirjastus, Tallinn, p. 1-88.

Puura, I., 1993: Vendium och Paleozoikum i Baltikum. Berg- & -Dalbladet, Stockholm, p. 13-18.

Konsa, M., Puura, V., 2003: Provenance of zircon in lowermost sedimentary cover. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 20-21.

Shogenova, A., Bitjukova, L, Einasto, R., Jõeleht, A., Puura, V., 2000: An approach towards the petrophysical model of Lower Paleozoic sedimentary sequence in Estonia. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 60-62.

Viiding, H. A., Pirrus, E. A., Jürgenson, E. A., 1980: Èvolûciâ mineral'nogo sostava osadočnyh porod v usloviâh platformennoj tektoničeskoj stabil'nosti na primere ûžnogo sklona Baltijskogo ŝita [Эволюция минерального состава осадочных пород в условиях платформенной тектонической стабильности на примере южного склона Балтийского щита]. In: Ronov, A. B. (ed.). Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ platformennyh i geosinklinal'nyh osadočnyh porod i rud fanerozojskogo i verhneproterozojskogo vozrasta. Tezisy dokladov, Moskva, p. 32-34.

Einasto, R., 1970: Classification of rocks [Классификация отложений]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 14-18.

Shogenova, A., Jõeleht, A., Einasto, R., Kleesment, A., Mens, K., Vaher, R., 2003: Petrophysical model of sedimentary rocks from Ruhnu borehole, Estonia. Extended abstracts volume, Russia, Moscow, OS9/1425, Moskva, p. 1-4.

Wahl, A. v., Wahl, E. v., 1911: Vom Devon bis zum Tertiär. In: Kupffer, K. R. (ed.). Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löfler, Riga, p. 175-198.

Niin, M., Niin, S., Puura, V., Taalmann, V., 1981: Lõhetäidetest Tallinna ümbruse paemurdudes. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. The contact between the Silurian and Devonian at Tammiku (Jõgeva district, Estonian SSR), Tallinn, p. 113-125.

Konsa, M., 1981: Aluskorra erinevate kivimikomplekside kajastumine settekompleksi basaalkihtide mineraloogias (Tapa Arhaikumi ploki näitel). In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 64-70.

Pirrus, E. (toim), 1981: Settekivimid ja tektoonika. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 1-140.

Utsal, K., 1984: Difrakcionnye osobennosti gidroslûd i kaolinitov v osadočnyh tolŝah Pribaltiki [Дифракционные особенности гидрослюд и каолинитов в осадочных толщах Прибалтики]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 113-117.

Kirs, J., 2007: Alatskivi kiviriik. Raa Art OÜ, Tartu, p. 1-28.

Pirrus, E., Jürgenson, E. (eds), 1984: Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-123.

Puura, V., Flodén, T., Mokrik, R., 2003: The past and present structure of the Phanerozoic Baltic sedimentary basin. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 22-24.

Mootse, R., 1986: On the paleomagnetism of Late Devonian sediments in South-East Estonia [О палеомагнетизме верхнедевонских осадочных пород Юro-Восточной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 68-78.

Orviku, K., 1930: Rändpangastest. Loodusevaatleja, I, 3, 78-81.

Lagorio, A., 1876: Microscopische Analyse ostbaltischer Gebirgsarten. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-155.

Lagorio, A., 1879: Microscopische Analyse ostbaltischer Gebirgsarten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 8, 2, 145-302.

Grewingk, C., 1882: Unterseeische Auswaschungen ostbaltischer Dolomite. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 6, 1, 83-87.

Strangways, W. T. H. F., 1822: An outline of the Geology of Russia. Transactions of the Geological Society of London, 1, 1-39.

Konsa, M., Puura, V., 1999: Provenance of zircon of the lowermost sedimentary cover, Estonia, East-European Craton. Bulletin of the Geological Society of Finland, 71, 2, 253-273. https://doi.org/10.17741/bgsf/71.2.004

Mägi, S., 1981: Tektooniliste tingimuste kajastumine Eesti alamordoviitsiumis. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 71-93.

Mens, K., 1981: Haanja-Mõniste struktuuri arengust Vendi ja Kambriumi läbilõigete alusel [Haanja-Mõniste struktuuri arengust Vendi ja Kambriumi läbilõigete alusel]. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 45-63.

Mens, K., Pirrus, E., 1997: Lõunapooluse jahe hingus. Eesti Loodus, 6, 255-257.

Suuroja, K., 2004: Kiviaabits. Eesti kivimid. OÜ GeoTrail KS, p. 1-120.

Meidla, T., Suuroja, S., Ainsaar, L., Suuroja, K., 2002: Stratigraphy of the sediments in the Neugrund Impact Structure infilling. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Basin Stratigraphy – Modern Methods and Problems. Extended Abstracts. Sept. 22-27, 2002, Vilnius, Lithuania. Ed. Satkunas, J. & Lazauskiene, J.. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 121-124.

Soveri, T., 2003: Settekivimite kvantitatiivne mineraalne analüüs Rietveld põhisel röntgendifraktsioonanalüüsi meetodil: näide Eesti Paleosoiliste setendite koostisest Taagepera puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-56.

Mõtlep, R., 2004: Settekivimite looduslik y-kiirguse intensiivsus: gamma-karotaaži intensiivsus ja settekivimite mineraalne koostis Tartu (453) puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-51.

Shogenova, A., Shogenov, K., 2008: Chemical composition and physical properties of the rock. Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 33-37.

Mens, K., Pirrus, E., Puura, V., 1981: Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 23-44.

Mens, K. & Pirrus, E., 1967: Vendi kompleksi ja kambriumi ladestu mineraloogilistest iseärasustest Eestis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 95-96.