Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (21)

Karise, V., Lahermo, P., 1994: Eestin hydrogeologian päähiirteet. Vesitalous, 5, 22-25.

Savitskaja, L., 2001: Harju maakonna põhjavee kvaliteet. Keskkonnatehnika, 3, 10-11.

Järvet, A., Perens, R., 2005: Vee säästlik tarbimine kindlustab tuleviku. Eesti Loodus, 4, 6-13.

Perens, R., 1989: Pandivere veerikkus hüdrogeoloogi pilguga. Eesti Loodus, 8, 482-487.

Verte, A., 1958: Characteristic features of the formation of groundwater in the Estonian S.S.R. [Особенности формирования подземных вод Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 93-104.

Perens, R., 2017: Hüdrogeoloogia. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 55-80.

Karise, V., 1977: Eesti NSV põhjaveed. Eesti NSV keskkonna seisund ja selle muutumise tendentsid, Tallinn, p. 61-69.

Tšeban, E., 1975: Eesti NSV põhjavesi ja selle kasutamine. Valgus, Tallinn, p. 1-167.

Kink, H., Marandi, A., Metslang, T., 1996: Põhjavesi. Veevarustus. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 48-51.

Perens, R., Vallner, L., 1997: Water-bearing formation. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 137-145.

Perens, R., 2002: Põhjavesi. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 87-94.

Kullus, L.-P., 1967: Üldine hüdroloogia I, p. 1-132.

Verte, A., 1969: Põhjavete olukorrast ja kaitse vajadusest. In: Masing, V. (ed.). Veevarude kasutamise ja kaitse probleeme Eesti NSV-s. Eesti NSV TA Looduskaitse Komisjon, Tartu, p. 18-23.

Verte, A. I., 1948: Sostoânie i zadači gidrogeologičeskogo issledovaniâ territorii Èstonskoj SSR [Состояние и задачи гидрогеологического исследования территории Эстонской ССР]. Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR. Naučnaâ sessiâ 14-17 aprelâ 1958 g. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-8.

Perens, R., Karro, E., 2008: Põhjavesi. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 51-63.

Tšeban, E., 1970: Põhjaveed. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 166-171.

Tamm, I., Kink, H., Metsur, M., Metslang, T., 1993: Vee kvaliteedi kujunemine. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 26-58.

Vallner, L., 1996: Groundwater. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 60-71.

Perens, R., Savitski, L., 2000: Hydrogeological conditions and problems on the left bank catchment area of the Narva River [Narva jõe vasakkalda valgla hüdrogeoloogilised tingimused ja põhjavee seisund]. In: Jaani, A. (ed.). The Narva River and reservoir, Tartu, p. 24-36.

Vallner, L., Jõgar, P., 1984: Introduction. Hydrogeological survey of the excursion area. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 24-27.

Vallner, L. K., Jõgar, P. E., 1984: Vvedenie. Gidrogeologičeskie usloviâ regiona èkskursii [Введение. Гидрогеологические условия региона экскурсии]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 26-30.