Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (56)

Nõges, T., 2006: Heas seisundis Võrtsjärv ja keskpärane Peipsi. Eesti Loodus, 9, 34-37.

Karise, V., Lahermo, P., 1994: Eestin hydrogeologian päähiirteet. Vesitalous, 5, 22-25.

Kattai, V., Lokk, U., 1995: Geological knowledge and the state of balance of the Eesti Oil Shale Deposit. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 20-25.

Kala, E., Perens, R., 1992: State of groundwater in Keila. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2/1, 46-50.

Lääne, M., Viss, V., 2012: Peipsi järve seisundit mõjutavad keskkonnariskid. Keskkonnatehnika, 6, 18-20.

Erg, K., Raukas, A., Kink, H., 2002: Põhjavee seisund põlevkivipiirkonnas. Keskkonnatehnika, 4, 39-40.

Metsur, M., Valdmaa, T., 2005: Pinna- ja põhjavee seisund nitraaditundlikul alal. Eesti Loodus, 4, 20-23.

Savitskaja, L., 1989: Veel puurkaevude seisundist ja põhjavee puhtusest. Eesti Loodus, 6, 409-409.

Erg, K., 2012: Pikaajalised hüdrogeoloogilise seisundi uuringud Vasavere ürgorus. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 88-100.

Perens, R., 2008: Kuidas paekarjäärid mõjutaksid Nabala piirkonna põhjavee seisundit. Keskkonnatehnika, 7, 8-10.

Karise, V., 1977: Eesti NSV põhjaveed. Eesti NSV keskkonna seisund ja selle muutumise tendentsid, Tallinn, p. 61-69.

Tomberg, E., 1995: Eesti paemurdude seisund. Eesti paas III, Tallinn, p. 10-11.

Aun, M., 2004: Järvamaa põhjavee kaitse: Pandivere - huvitav veemajanduspiirkond, p. 45-49.

Luha, A., 1945: Eesti rakendusgeoloogilise uurimise seisund, ülesanded ja väljavaated. Teaduslik sessioon 14.-16. juulini 1945. aastal. Ettekannete kokkuvõtted. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 25-25.

Orviku, Kaarel, 1996: Kirde-Eesti mereranna looduslik seisund ning kasutamisega seotud probleemid. In: Kukk, T. (ed.). XIX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 38-41.

Orviku, Kaarel, 1995: Lääne-Eesti saarestiku randade looduslik seisund ja inimteguri osa nende arengus. In: Kukk, T. (ed.). XVIII Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 18-24.

Kink, H., 1982: Veeressursside seisundist Pandivere kõrgustikul. XIII Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 27-29.

Ilomets, M., 1989: Puhatu soostiku arengust Holotseenis. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 75-82.

Kont, A., Zobel, M., 1989: Kurtna maastike areng ja selle uurimine. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 8-13.

Koff, T., 1989: Looduslike tingimuste rekonstrueerimisest õietolmuanalüüsi abil. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 68-74.

Kink, H., 1989: Pinnasevee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest Kurtna järvestiku piirkonnas. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 55-60.

Tavast, E., Raukas, A., 1990: Peipsi randade seisund ja prognoos, p. 75-78.

Timm, T. (koost), 1990: Peipsi järve seisund. Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-150.

Punning, J.-M., Punning, K., 1987: Anioonide sisaldus Kurtna Järvedes. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 154-159.

Raukas, A., Tavast, E., 2012: Peipsi ja Võrtsjärve randade seisund. Eesti keskkonnaseire 2007-2010. Keskkonnateabe Keskus, Tallinn, p. 52-53.

Ilomets, M., Koff, T., Rajamäe, R., 1989: Kurtna mõhnastiku looduslikust seisundist 8000, 5000 ja 3500 aastat tagasi. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 83-88.

Erg, K., Ilomets, M., 1989: Mäetööde mõju Kurtna järvede veetasemele - seisund ja prognoos. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 47-54.

Andresmaa, E., Kink, H., 1998: Vee seisund. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 68-70.

Punning, J.-M., Toots, M., 1987: Kurtna järvede temperatuuri- ja gaasirežiim. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 149-153.

Varvas, M., Rajamäe, R., 1987: Settimisest Kurtna järvestiku järvedes viimasel aastasajal. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 196-201.

Puura, V., Tavast, E., Punning, J.-M., 1987: Kurtna ümbruse aluspõhja struktuur ja reljeef. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 15-20.

Hang, T., 1984: Võrtsjärve valgla jõeorgude kujunemisest ja nende seosest veetasemega. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 25-29.

Tavast, E., 1984: Võrtsjärve kaldavööndi geoloogiline ehitus ja areng. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 21-24.

Pirrus, R., Raukas, A., 1984: Uusi andmeid Võrtsjärve geoloogiast. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 15-20.

Perens, R., Savitski, L., 2000: Hydrogeological conditions and problems on the left bank catchment area of the Narva River [Narva jõe vasakkalda valgla hüdrogeoloogilised tingimused ja põhjavee seisund]. In: Jaani, A. (ed.). The Narva River and reservoir, Tartu, p. 24-36.

Lust, E., Tuuga, V., 1982: Põllumajandusreostus ja põhjavee seisund Rakvere rajoonis Pandivere kõrgustikul. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 57-62.

Kink, H., Lust, E., Novod, N., 1991: Vee seisundist saarkõrgustikul. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 60-62.

Kink, H., Lust, E., Metslang, T., Sarv, T., 1988: Põhjavee seisundi hindamisest kaevandus-tööstusmaastikul (Purtse jõe vesikonna näitel). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 24. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 48-62.

Vallner, L., 1991: Hüdrogeoloogiliste uuringute seisund ja perspektiiv Eestis. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 83-85.

Kaljo, D., 2008: Saateks. In: Parmasto, E., Viikberg, J. (ed.). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud: seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 7-7.

Hints, O., Isakar, M., Hints, R., 2008: Eesti geoloogilised kollektsioonid. In: Parmasto, E., Viikberg, J. (ed.). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud: seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 181-200.

Hints, O., Kõljalg, U., 2008: Ülevaade Eesti loodusteaduslikest kogudest. In: Parmasto, E., Viikberg, J. (ed.). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud: seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 137-152.

Kink, H., Lust, E., Metslang, T., Tuuga, V., 1988: Pinnasevee seisundi hindamisest Võsu jõe vesikonnas. Lahemaaa uurimused III. Valgus, Tallinn, p. 46-67.

Vesiloo, P., 1987: Põlevkivikaevandamise edasisest mõjust Kurtna järvestiku veerežiimile. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 85-90.

Erg, K., 1987: Vasavere ürgoru hüdrogeoloogilised tingimused. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 79-84.

Vallner, L., 1987: Põhjavee bilanss ja selle tehismõjurid Kurtna mõhnastikus. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 72-78.

Punning, J.-M., Ilomets, M., Karofeld, E., Toots, M., Kozlova, M., Pelekis, L., Taure, I., 1987: Mõningate keemiliste elementide sisaldus Liivjärve raba turbalasundis ning Räätsma järve põhjasetteis. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 62-67.

Saarse, L., 1987: Kurtna järvestiku geoloogiline areng ja järvesetete koostis. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 55-61.

Ilomets, M., 1987: Soode arengust Kurtna mõhnastiku piirkonnas. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 47-54.

Koff, T., 1987: Taimkatte arengust Kurtna järvestiku piirkonnas. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 41-46.

Vares, K., 1987: Kurtna mõhnastiku pinnasetete geoloogiast. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 32-36.

Kont, A., Arold, I., 1987: Kurtna mõhnastiku reljeefi põhijooni. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 25-31.

Karukäpp, R., 1987: Mandrijää Kurtna ümbruse maastike kujundajana. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. Valgus, Tallinn, p. 21-24.

Ilomets, M., Paalme, G., Punning, J.-M., 1987: Kurtna järvestiku seisund - uurimise eesmärk, strateegia ja võimalused. Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. Valgus, Tallinn, p. 8-14.

Ilomets, M. (toim), 1987: Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. Valgus, Tallinn, p. 1-234.

Vingisaar, P., Karise, V., Kink, H., Maastik, A., Savitskaja, L., Savitski, L., Viigand, A., 1978: Eesti põhjavee seisund, kasutamine ja kaitse. In: Heinsalu, Ü. (ed.). Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s, Tallinn, p. 7-19.