Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (63)

Randjärv, J., 1993: Vertical movements of the Earth's crust in the Baltic region. Reports of the Finnish Geodetic Institute, 93, 2, 1-33.

Vallner, L., Sildvee, H., Torim, A., 1988: Recent crustal movements in Estonia. Journal of Geodynamics, 9, 2-4, 215-223. https://doi.org/10.1016/S0264-3707(88)80066-8

Želnin, G., 1958: Maakoore kerkimine Eestis. Eesti Loodus, 5, 269-274.

Meriste, M., Kirsimäe, K., 2015: Development of the reed bed in Matsalu wetland, Estonia: responses to neotectonic land uplift, sea level changes and human influences. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 2, 159-172. https://doi.org/10.3176/earth.2015.24

Rähni, E., 1973: On the neotectonic block movements of the earth's crust on the territory of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 4, 331-340.

Kessel, H., Miidel, A., 1973: On the late and post-glacial crustal movements in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 257-264.

Heinsalu, Ü., Sildvee, H., 1971: Die Abhängigkeit der neotektonischen und der gegenwärtigen differenzierten Bewegungen im nordöstlichen Estland von den Störungzonen des Grundgebirges und der Tafeldecke [О связях между неотектоническими и современными дифференцированными движениями и зонами разломов в Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 3, 260-265.

Orviku, K., Orviku, Kaarel, 1961: On the regularities of the structure and development of the contemporary Estonian coast. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VIII, 97-112.

Miidel, A., 1966: On the connection of contemporary movements of the earth's crust with the erosional-accumulative action of rivers in Estonia [О связи между современными движениями земной коры и эрозионно-аккумулятивной деятельностью рек Эстонии]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 1, 121-133.

Eberhards, G., Miidel, A., 1984: Main features of the development of river valleys in the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 136-145.

Parts, A., 1930: Pinnaliikumisi Läänemere ümbruses. Loodusevaatleja, 5, 133-138.

Orviku, Karl & Orviku, Kaarel, 1969: Die Abhängigkeit der morphologischen Gestalt der Abrasionküste vom Charakter der Untergrundgesteine und vom relief des Untergrundes auf den Auftauchküsten Estlands [Зависимость морфологического строения абразионных берегов поднимающегося побережья Эстонии от характера и рельефа коренных пород]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 164-173.

Orviku, Karl, 1961: Neotektoonika osast Eesti geoloogilises arengus antropogeeniajastul. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 37-46.

Smit Sibinga, G. L., 1930: Die baltischen Uraliden. Geologische Rundschau, 21, 15–50.

Frebold, H., 1928: Zentren epirogener Hebung als Schwellengebiete in den paläozoischen Meeren des baltischen Schildes und seiner randlichen Teile. , 59, 48-79.

Pobul, E., 1977: Tektonika, neotektonika i geofizika [Тектоника, неотектоника и геофизика]. In: Müürisepp, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1966-1970, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 37-41.

Sildvee, H., 1989: Neotektonika i sejsmičnost' v Èstonii [Неотектоника и сейсмичность в Эстонии]. Geodeziâ - sejsmologiâ: deformacii i prognoz. Meždunarodnyj simpozium. Erevan, 2-6 okt. 1989 g. Tezisy dokladov, Moskva, p. 173-173.

Sildvee, H., Miidel, A., 1976: O rezul'tatah interpretacii sovremennyh dviženij zemnoj kory v Èstonii [О результатах интерпретации современных движений земной коры в Эстонии]. Tezisy dokl. respubl. nauč.-tehn. konferencii po avtomobil'nym dorogam i geodezii, Tallinn, p. 89-90.

Sildvee, H. H., Miidel, A. M., 1977: Opyt primeneniâ geologo-geofizičeskih metodov dlâ interpretacii sovremennyh dviženij zemnoj poverhnosti na territorii Èstonii [Опыт применения геолого-геофизических методов для интерпретации современных движений земной поверхности на территории Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo soveŝaniâ po izučeniû sovremennyh dviženij zemnoj kory. L'vov, 16-21 maâ 1977 g.. Nauka, Moskva, p. 89-90.

Miidel, A., Vaher, R., 1997: Neotectonics and recent crustal movements. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 177-180.

Miidel, A., 2008: Maakoore nüüdisliikumised. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 25-28.

Kessel, H., Raukas, A., 1979: The Quaternary History of the Baltic, Estonia. In: Gudelis, V., Königsson, L.-K. (ed.). The Quaternary History of the Baltic, Uppsala, p. 127-146.

Pobul, E., 1973: Tektonika i neotektonika [Тектоника и неотектоника]. Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 47-50.

Miidel, A., Raukas, A., Vaher, R., 2004: Geology of the lake basin. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 33-47.

Miidel, A., Raukas, A., Vaher, R., 2003: Võrtsjärve madaliku geoloogia ja maavarad. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 39-53.

Miidel, A. M., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Neotektoničeskie i sovremennye dviženiâ [Псковско-Чудское озеро: Неотектонические и современные движения]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 125-127.

Sildvee, H. H., Miidel, A. M., 1980: Opyt primeneniâ geologo-geofizičeskih metodov dlâ interpretacii sovremennyh dviženij zemnoj poverhnosti na territorii Èstonii [Опыт применения геолого-геофизических методов для интерпретации современных движений земной поверхности на территории Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Teoriâ, metody, prognoz. Nauka, Moskva, p. 110-114.

Sildvee, H., Miidel, A., 1978: Nekotorye rezul'taty interpretacii sovremennyh dviženii zemnoj kory v Èstonii [Некоторые результаты интерпретации современных движении земной коры в Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Nauka, Novosibirsk, p. 138-143.

Gazizov, M. S., 1973: On the methods of studying manifestations of neotectonic movements in the Baltic oilshale basin [К методике изучений проявления неотектонических движений в Прибалтийском сланцевом бассейне]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 319-322.

Lutsar, R. V., Saapar, L. A., Arbeiter, R. J., 1973: Investigation of the crustal movements within the precincts of towns of the Estonian S.S.R. [Изучение движений земной поверхности в городах Эстонской ССР]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 139-143.

Sildvee, H., Miidel, A., Zhelnin, G., 1973: On the problem of differentiation of recent crustal movements in Estonian [К проблеме дифференциации современных движений земной коры Эстонии]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 302-308.

Riives, L. J., 1973: Recent movements of the Earth's crust No 5 [Современные движения территории земной коры]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-685.

Riives, L. J., 1981: Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki [Изучение современных движений Прибалтики]. In: Riives, L. J. (ed.). Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-102.

Zhelnin, G., Vallner, L., Sildvee, H., 1975: Results of the first stage of the investigation of recent crustal movements on the territory of the Estonian S.S.R. [Результаты первого этапа изучения современных движений земной поверхности территории ЭССР]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ territorii Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 95-100.

Riives, L. J., 1975: Sovremennye dviženiâ territorii Pribaltiki [Современные движения территории Прибалтики]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ territorii Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-110.

Sildvee, H., Miidel, A., Zhelnin, G., 1972: K probleme differenciacii sovremennyh dviženij zemnoj kory v Èstonii [К проблеме дифференциации современных движений земной коры в Эстонии]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 103-104.

Gazizov, M. S., 1972: K metodike izučeniâ neotektoničeskih dviženij Pribaltijskogo slancevogo bassejna [К методике изучения неотектонических движений Прибалтийского сланцевого бассейна]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 26-27.

Riives, L. J., 1972: Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov [Современные движения земной коры. Тезисы докладов]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-135.

Maasik, V. J., 1965: Of recent movements and geophysical fields on the Soviet Estonian territory [Зависимость между современными движениями и геофизическими полями на территории Эстонской ССР]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Recent crustal movements No 2. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 407-411.

Zhelnin, G. A. (toim), 1965: Recent crustal movements No 2 [Современные движения земной коры No 2]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Recent crustal movements No 2. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-433.

Maasik, V., 1960: On the possibilities of using the gravimetrical method in accounting for land uplift and its causes [О возможности применения гравиметрического метода для выяснения вертикальных движений земной коры и их обусловливающих причин]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 144-152.

Zhelnin, G. A. (toim), 1960: Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike [Неотектонические движения в Прибалтике]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-155.

Orviku, K., 1960: Geological data on neotectonic movements of the Earth's crust in the Estonian S. S. R. [О неотектонических движениях в Эстонской ССР на основе геологических данных]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 120-143.

Miidel, A., 1981: On the problem of neotectonic movements in the Peipsi-Pihkva depression [О проблемах изучения неотектонических движений в Псковско-Чудовской впадине]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 116-126.

Miidel, A., Jantunen, T., 1992: Neotectonics and contemporary movements [Неотектоника и современные движения]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 87-98.

Torim, A. A., Vallner, L. A., 1982: Vertikal'nye smeŝeniâ v zonah razryvnyh narušenij Èstonii [Вертикальные смещения в зонах разрывных нарушений Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov VIII Vsesoûznogo soveŝaniâ, Kišnjev, p. 121-121.

Sildvee, H. H., 1982: Nekotorye rezul'taty kompleksnyh issledovanij sovremennyh vertikal'nyh dviženij zemnoj poverhnosti na Èstonskom geodinamičeskom poligone [Некоторые результаты комплексных исследований современных вертикальных движений земной поверхности на Эстонском геодинамическом полигоне]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov VIII Vsesoûznogo soveŝaniâ, Kišnjev, p. 115-116.

Vallner, L. K., 1982: Rasčet regional'nogo osedaniâ zemnoj poverhnosti obuslovlennogo poniženiem gidravličesuogo napora v mnogoslojnoj tolŝe [Расчет регионального оседания земной поверхности обусловленного понижением гидравличесуого напора в многослойной толще]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov VIII Vsesoûznogo soveŝaniâ, Kišnjev, p. 29-30.

Sildvee, H. H., 1982: Ob issledovaniâh izmenenij sily tâžesti s izučeniem deformacii zemnoj kory v Fennoskandii i v Èstonii [Об исследованиях изменений силы тяжести с изучением деформации земной коры в Фенноскандии и в Эстонии]. In: Nikolajev, N. I., Puura, V. A., Raukas, A. V. (ed.). Problemy neotektoniki i sovremennoj dinamiki litosfery.Tezisy dokladov. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 174-174.

Miidel, A. M., Puura, V. A., 1982: Problemy neotektoniki severo-zapada Vostochno-Evropejskoj platformy (geologicheskie aspekty) [Проблемы неотектоники северо-запада Восточно-Европейской платформы (геологические аспекты)]. In: Nikolajev, N. I., Puura, V. A., Raukas, A. V. (ed.). Problemy neotektoniki i sovremennoj dinamiki litosfery. Tezisy dokladov. Tom I I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 140-143.

Vallner, L. A., Torim, A. A., 1982: Lokal'nye tektonicheskie podnjatija v predelah sharnirnoj linii [Локальные тектонические поднятия в пределах шарнирной линии]. In: Nikolajev, N. I., Puura, V. A., Raukas, A. V. (ed.). Problemy neotektoniki i sovremennoj dinamika litosfery. Tezisy dokladov. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 88-88.

Vallner, L., Sildvee, H., Torim, A., 1986: Recent crustal movements in Estonia. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 133-133.

Tavast, E., 1986: The compilation of the relief maps with neotectonical correction. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 124-124.

Boulanger, Yu. D. (toim), 1986: 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-144.

Ratas, U., Karukäpp, R., 1980: Razvitie nekotoryh ostrovnyh geosistem Zapadnoj Èstonii i voprpsy racional'nogo prirodopol'zovaniâ [Развитие некоторых островных геосистем Западной Эстонии и вопрпсы рационального природопользования]. Sovremennye problemy izučeniâ mirovogo okeana. Tezisy dokladov III sekcii VII sezda Geografičeskogo obŝestva SSSR, Leningrad, p. 45-47.

Lutsar, R., 1967: Maapinna vajumisest Kopli ja Mustamäe vahelisel alal. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 96-100.

Pobul, E., 1968: Tektonika i neotektonika [Тектоника и неотектоника]. Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1941-1960. Vypusk I: opublikovannye raboty. Valgus, Tallinn, p. 37-40.

Pobul, E., 1972: Tektonika i neotektonika [Тектоника и неотектоника]. In: Baukov, S. S. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1918-1940. Vypusk I: opublikovannye raboty. Valgus, Tallinn, p. 47-49.

Raukas, A., 1995: Neotektoonika ja maakoore nüüdisliikumised. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 71-73.

Tavast, E., Raukas, A., 2004: Shore changes of Estonian large lakes during the last two decades. Estonia. Geographical studies, 9. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 17-29.

Miidel, A., 1992: Vaateid maakoore nüüdisliikumistest Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 27. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-19.

Puura, V., Raukas, A., 1991: Lühidalt Eesti geoloogiast ja maavaradest. In: Puura, I. et al. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, p. 3-9.

Orviku, Kaarel, 1966: Stages of development of small near-shore islands during the uolift of the earth's crust on the northwestern part of the Estonian coast. The development of sea coasts in conditions of oscillatory movements of the earth's crust. Valgus, Tallinn, p. 45-54.