Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (54)

Verte, A., 1955: K geologo-litologičeskomu podrazdeleniû nižnej pesčano-glinistoj tolŝi devona na terrtorii Èstonskoj SSR [О ляминаритовых и надляминаритовых слоях нижнего кембрия в Эстонской ССР]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 105, 782-785.

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., Rajamäe, R., Hiie, S., Kihno, K., Martma, T., 1997: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea east of Tallinn (N Estonia). Baltica, 10, 13-24.

Niinemets, E., Hang, T., 2009: Ostracod assemblages indicating a low water level episode of Lake Peipsi at the beginning of the Holocene. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 2, 133-147. https://doi.org/10.3176/earth.2009.2.04

Kalm, V., Kadastik, E., 2001: Waterlain glacial diamiction along the Palivere ice-marginal zone on the West Estonian Archipelago, eastern Baltic Sea. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 2, 114-127.

Königsson, L.-K., Poska, A., 1998: Pitkasoo - a West Estonian Holocene reference site. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 4, 242-261.

Königsson, L.-K., Saarse, L., Veski, S., 1998: Holocene history of vegetation and landscape on the Kõpu Peninsula, Hiiumaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 1, 3-19.

Königsson, L.-K., Saarse, L., Veski, S., 1997: Holocene history of vegetation and landscape on the Kõpu Peninsula, Hiiumaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 1, 3-19.

Põldvere, Anne, Nestor, H., 2010: General geological setting and stratigraphy. Estonian Geological Sections, 10, 6-16.

Müürisepp, K., 1962: On the stratigraphy of the Tiskre formation in Estonia [О стратиграфии тискреской свиты Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 55-60.

Palmre, H., 1962: On the lithostratigraphy of Adavere stage [К литостратиграфии адавереского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 87-96.

Nestor, H., 1994: Comments to the Modernized Silurian Correlation Chart of Estonia and Latvia. Geologija, 17, 88-95.

Kõrvel, V., 1962: On the lithostratigraphy of Rakvere and Nabala formations in northeastern Estonia [К литостратиграфической характеристике раквереской и набалаской свит в северо-восточной части Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 67-76.

Mägi, S., 1984: A characterization of the type sections of the Ontika Subseries [Характеристика страротипа онтикаской подсерии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 104-112.

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Orviku, Karl, 1962: Über die Gerölle in der Wolhow- und Kundastufe (Unterordovizium) Estlands [О гальках в волховском и кундаском горизонтах нижнего ордовика Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 187-203.

Müürisepp, K., 1960: Die Lithostratigraphie der Packerort-Stufe nach den Angaben der Aufschlüsse in der Estnischen SSR [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР по данным обнажений]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 37-44.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2001: Facies and stratigraphy of the Middle Caradoc mixed siliciclastic-carbonate sediments in eastern Baltoscandia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 5-23.

Dronov, A., Meidla, T., Ainsaar, L., Tinn, O., 2000: The Billingen and Volkhov stages in the northern East Baltic: detailed stratigraphy and lithofacies zonation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 1, 3-16.

Heinsalu, H., 1990: On the lithology and stratigraphy of Late Tremadoc graptolitic argillites of North-West Estonia [Литология и стратиграфия верхнетремадокских граптолитовых аргиллитов Северо-Западной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 4, 142-151.

Heinsalu, H., 1987: Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia [Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 66-78.

Kõrvel, V., Kõrvel, N., 1967: Lithostratigraphy of Lower Llandoverian strata in East Estonia [Литостратиграфия нижнелландоверийсих отложений в Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 2, 147-155.

Kala, E., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia [Литостратиграфия и фации лонтоваского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 137-147.

Mägi, S., 1970: The Ontican Rocks in Central and West Estonia [Отложения онтикаского яруса Средней и Западной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 2, 141-146.

Nestor, H., Einasto, R., Männik, P., Nestor, V., 2003: Correlation of lower-middle Llandovery sections in central and southern Estonia and sedimentation cycles of lime muds. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 1, 3-27.

Kaljo, D., Vingisaar, P., 1969: On the sequence of the Raikküla stage in southernmost Estonia [О разрезе райккюлаского горизонта на южной окраине Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 270-277.

Kleesment, A., 1994: Subdivision of the Aruküla Stage on the basis of lithological and mineralogical criteria. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 2, 57-68.

Loog, A., Mens, K., Müürisepp, K., 1966: On the border of the Lontova and Pirita formations in the Baltic [O границе лонтоваской и пиритаской свит нижнего кембрия Прибалтики]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 271-276.

Nestor, H., Nestor, V., 2002: Upper Llandovery to middle Wenlock (Silurian) lithostratigraphy and chitinozoan biostratigraphy in southwestern Estonia and northermost Latvia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 2, 67-87.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.

Saadre, T., 1972: Keskordoviitsiumi litostratigraafiast Hiiumaa normaallasuvusega alal, Tartu, p. 1-92.

Rahu, A., 1969: Alam-ordoviitsiumi litoloogiast ja litostratigraafiast Haapsalu, Palivere ja Vaimõisa puursüdamike põhjal, Tartu, p. 1-86.

Jalast, A., 1969: Harju seeria litostratigraafiast Palivere ja Virtsu puursüdamikes, Tartu, p. 1-119.

Kirs, E., 1967: Ülemordoviitsiumi litostratigraafiast ja litoloogiast Koksvere ning Viljandi puurprofiilide põhjal, Tartu, p. 1-144.

Lepisto, A., 1967: Ardu puursüdamiku ülemordoviitsiumi litostratigraafiline iseloomustus, Tartu, p. 1-108.

Borovko, N. G., Goryanski, V. Yu., Popov, L. E., Sergeyeva, S. P., Khazanovich, K. K., 1982: Litostratigrafičeskoe rasčlenenie kembro-ordovikskoj pesčanoj tolŝi severo-zapada Russkoj platformy i ego paleontologičeskoe obosnovanie [Литостратиграфическое расчленение кембро-ордовикской песчаной толщи северо-запада Русской платформы и его палеонтологическое обоснование]. Paleontologiâ i detal'naâ stratigrafičeskaâ korrelâciâ. Tezisy dokladov XXVIII sessii VPO, Taškent, p. 14-16.

Vingisaar, P., 1967: Ordoviitsiumi litostratigraafiast Lääne-Eesti saarestiku piirrkonnas. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 90-91.

Saarse, L. A., 1987: Lithostratigraphy and water-level changes in small Estonian lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 129-142.

Verte, A., 1969: Lithological subdivision of the lower sand-clayey stratum of the Devonian in the Estonian S.S.R. [Литологическое подразделение нижней песчано-глинистой толщи девона Эстонской ССР]. Voprosy regional'noj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinatne, Riga, p. 209-216.

Oleynikov, A., Rubel, M. (eds), 1989: Quantitative stratigraphy - retrospective evaluation and future development [Результаты и перспективы в количественной стратиграфии]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-167.

Kiipli, T., Rennel, G., 1986: Lito- i biostratigrafiâ otloženii Ancilovogo ozera v severo-vostočnoj časti Baltijskogo morâ [Лито- и биостратиграфия отложении Анцилового озера в северо-восточной части Балтийского моря]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 65-67.

Lutt, J., 1988: K litostratigrafii donnyh osadkov Finskogo zaliva [К литостратиграфии донных осадков Финского залива]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 54-55.

Klaamann, E., 1970: Kuressaare Stage [Курессаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 286-290.

Lutt, J., 1991: Soome lahe hilis- ja pärastjääaegsete setete litostratigraafia. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 47-48.

Loog, A., 1964: Pakerordi lademe litostratigraafilisest liigestusest avamusel. VII Eesti looduseuurijate päeva ettekannete teesid, Tartu, p. 82-84.

Kleesment, A., 1969: Lithology and lithostratigraphy of the Lower Devonian and Eifelian Stage (D2) of Estonia [Литология и литостратиграфия нижнего девона и эйфельского яруса (D2) Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-33.

Mickwitz, A., 1911: Archaikum, Kambrium, Silur. In: Kupffer, K. R. (ed.). Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löffler, Riga, p. 138-174.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 1992: On two possible stratigraphical subdivisions of the Tremadocian deposits of northern Estonia [О двух подходах к стратиграфическому расчленению тремадокских отложений Северной Эстонии]. In: Heinsalu, H. (ed.). Geology of shelly phosphorites of Baltic Basin, Tallinn, p. 106-114.

Orviku, K., 1958: O litostratigrafii tojlaskogo i kundaskogo gorizontov v Èstonii [О литостратиграфии тойлаского и кундаского горизонтов в Эстонии]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 30-34.

Orviku, Karl, 1960: Litofacial peculiarities of Ordovician horizons Volkhov (BII), Kunda (BIII) and Aseri (CIa) in the North of Est. SSR [Литофациальные особенности ордовикских горизонтов волхов (BII), кунда (BIII) и азери (CIa) в северной части Эстонской ССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). International Geological Congress, XXI session. Reports of Soviet geologists. Problem 7, Leningrad, p. 71-82.

Rõõmusoks, A., 1960: The Ordovician System [Ордовикская система]. Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR, 28. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 55-113.

Männil, Ralf, Rõõmusoks, A., 1984: A revision of the lithostratigraphic subdivision of the Ordovician of North Estonia [Ревизия литостратиграфической схемы расчленения ордовика Северной Эстонии]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia , Tallinn, p. 52-62.

Loog, A., Mens, K., Müürisepp, K., 1965: Eesti NSV alam-kambriumi läbilõigete korreleerimise litoloogilis-mineraloogilised alused. Eesti NSV TA Geoloogia Instituudi aruanne, p. 1-232.

Kala, E., Mens, K., Pirrus, E., 1984: On the stratigraphy of the Cambrian in West Estonia [К стратиграфии кембрия на западе Эстонии]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-37.

Müürisepp, K., 1958: Lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР]. Abstracts of the scientific session dedicated to the 50th anniversary of death of the Academician F. Schmidt. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 28-30.