Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (2764)

Leitud 2764 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Kose, Marika, Kose, Mati, 2007: Luitemaa looduskaitseala. Eesti Loodus, 7, 24-26.

Kohv, M., Talviste, P., Kalm, V., Hang, T., 2006: Kui maa kaob jalge alt: Sauga maalihe. Eesti Loodus, 11, 10-15.

Maran, H., 2006: Väike järvedemaa Pandivere kõrgustiku jalamil. Eesti Loodus, 9, 38-41.

Nõges, T., 2006: Heas seisundis Võrtsjärv ja keskpärane Peipsi. Eesti Loodus, 9, 34-37.

Müür, R., 2006: Märjamaa järtade maastikukaitseala. Eesti Loodus, 6, 26-27.

Karofeld, E., 2006: Jääksood soodeks tagasi. Eesti Loodus, 6, 16-20.

Müür, R., 2006: Rabivere maastikukaitseala. Eesti Loodus, 2, 26-27.

Kink, H., Hääl, M.-L., 2006: Linna allikad Tallinnas. Eesti Loodus, 2, 20-22.

Pajula, R., 2006: Kui palju on Eestis soid?. Eesti Loodus, 1, 14-19.

Sohar, K., 2006: Karpvähilised - võimalus selgitada järvede arengulugu. Eesti Loodus, 1, 20-23.

Liivrand, E., 1979: Õietolmusadu. Eesti Loodus, 36-37.

Markus, E., 1925: Das Komplexenprofil von Jätasoo. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), XXXII, 1-2, 15-35.

Nikonov, A. A., 2004: Priznaki paleocunami v rannegolocenovom ozere Kunda (ûžnoe poberež'e Finskogo zaliva) [Признаки палеоцунами в раннеголоценовом озере Кунда (южное побережье Финского залива)]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 396, 1, 81-84.

Molodkov, A., 1986: Application of ESR to the dating of subfossil shells from marine deposits. Ancient TL, 4, 3, 49-55.

Masing, V., 1968: Rabadest, nende arengust ja uurimisest. Eesti Loodus, 8, 451-457.

Mälgi, U., 1976: Über die Hydrochemie der Moorgewässer Nigula. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology, 25, 3, 245-248.

Mälgi, U., 1976: Über die chemische Zusammensetzung der Torfablagerungen des Moores Nigula. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology, 25, 2, 162-165.

Noormets, R., Flodén, T., 2002: Glacial deposits and Late Weichselian ice-sheet dynamics in the northeastern Baltic Sea. Boreas, 31, 1, 36-56. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2002.tb01054.x

Linkrus, E., 1971: The development of the relief of the Käsmu Peninsula in the Holocene. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 282, 31-45.

Donner, J. J., 1966: A comparison between the Late-glacial and Post-glacial shore-lines in Estonia and south-western Finland. Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Physico-Mathematicae, 31, 11, .

Ilomets, M., 1980: Ob opredelenii vozrasta sloev torfa na osnove ih obemnogo vesa [Об определении возраста слоев торфа на основе их объемного веса]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 3, 121-121.

Ilomets, M., 1980: On the connections between the accumulation speed of peat and the primary bog productivity in the south-western Estonia. Botanicheskii Zhurnal, 65, 9, 1237-1244.

Poska, A., Veski, S., 1999: Man and environment at 9500BP. A palynological study of an Early-Mesolithic settlement site in South-West Estonia. Acta Palaeobotanica, Suppl2, 603-607.

Kisand, A., Kirsi, A., Ehapalu, K., Alliksaar, T., Heinsalu, A., Tõnno, I., Leeben, A., Nõges, P., 2017: Development of large shallow Lake Peipsi (North-Eastern Europe) over the Holocene based on the stratigraphy of phosphorus fractions. Journal of Paleolimnology, 58, 1, 43-56. https://doi.org/10.1007/s10933-017-9954-2

Lepane, V., Morriset, M., Viitak, A., Laane, M., Alliksaar, T., 2010: Partitioning of metals between operational fractions in the sediment record from Lake Peipsi. Chemistry and Ecology, 26, sup2, 35-48. https://doi.org/10.1080/02757540.2010.501031

Makarõtševa, N., Lepane, V., Alliksaar, T., Heinsalu, A., 2010: A 10,000 year record of sediment pore-water dissolved organic matter characteristics from Lake Peipsi as revealed by HPSEC. Chemistry and Ecology, 26, sup2, 13-24. https://doi.org/10.1080/02757540.2010.501030

Leeben, A., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Vassiljev, J., 2010: High-resolution spectroscopic study of pore-water dissolved organic matter in Holocene sediments of Lake Peipsi (Estonia/Russia). Hydrobiologia, 646, 1, 21-31. https://doi.org/10.1007/s10750-010-0174-2

Pirrus, E., 2009: Rändrahnudest Võrtsjärve ümbruses ja Tartumaal üldse. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8, 30-31.

Kalm, V., 2009: Kvaternaari setete (Järva moreeni) levikust Võrtsjärve lähikonnas. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8, 27-29.

Martin, E., Schwartz, M. L., 1991: Geomorphic evolution of the Narva-Luuga coast, U. S. S. R.. Shore and Beach, 59, 2, 28-32.

Pirrus, E., 1997: Suured rändrahnud akvatooriumigeoloogia uurimisel. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 42-45.

Kask, J., 1997: Rannikuseire algaastad Eestis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 20-24.

Orviku, Kaarel, 1997: Soome lahe rannaprotsessid ja mereäärsed rajatised. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 14-19.

Ratas, U., Puurmann, E., 1997: Soome lahe saarte maastikud ja inimmõju nende kujunemisele. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 6-13.

Heinsalu, Ü., 1967: Karstilehtrid vajavad kaitset ja hooldamist. Sotsialistlik Põllumajandus, 4, 160-161.

Heinsalu, Ü., 1970: Maapinna sisselangemised Põhja-Eesti põldudel. Sotsialistlik Põllumajandus, 14, 641-642.

Veisson, M., Schwartz, M. L., 1988: Beach Progradation at Pärnu, Estonia, U.S.S.R.. Shore and Beach, 56, 3, 32-34.

Tammekann, A., 1933: Eesti maastikutüübid. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 39, 3-21.

Sakson, M., Miller, U., 1993: Diatom assemblages in superficial sediments from the Gulf of Riga, eastern Baltic Sea. Hydrobiologia, 269-270, 243-249.

Seidlitz, C., 1859: Der Narowa-Strom und das Peipus-Becken. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, II, 385-402.

Plink, P., Kask, J., Eltermann, G., 1992: Formation of Quaternary sediments on Kassari Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 32-37.

Tõnisson, H., Orviku, K., Jaagus, J., Suursaar, Ü., Kont, A., Rivis, R., 2008: Coastal Damages on Saaremaa Island, Estonia, Caused by the Extreme Storm and Flooding on January 9, 2005. Journal of Coastal Research, 24, 3, 602-614. https://doi.org/10.2112/06-0631.1

Palginõmm, V., Kont, A., Ratas, U., Rivis, R., 2009: Eesti rannik muutuvate looduslike tingimuste ja kasvava inimmõju surve all (Saaremaa näitel). Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Publikatsioonid, 11, 77-89.

Orviku, Kaarel, 2005: Rannikualade ratsionaalsest kasutamisest. Eesti Mereakadeemia toimetised, 2, 42-61.

Kont, A., Ratas, U., Puurmann, E., 1997: Sea-level rise impact on coastal areas of Estonia. , 36, 1/2, 175-184. https://doi.org/10.1023/A:1005352715752

Orviku, Kaarel, 2000: Pinnase siseehituse georadariga uurimise kogemusi. Keskkonnatehnika, 2, 34-35.

Tõnisson, H., Orviku, Kaarel, 2010: Liivarannad on kliimamuutuste indikaator. Tarkade Klubi, 3, 36-37.

Tõnisson, H., Jaagus, J., Kont, A., Orviku, Kaarel, Palginõmm, V., Ratas, U., Rivis, R., Suursaar, Ü., 2009: 2005. aasta jaanuaritormiga (Gudrun) kaasnenud üleujutuse tagajärjed loodusele ja ühiskonnale Eesti rannikul. Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Publikatsioonid, 11, 90-127.

Orviku, Kaarel, Tõnisson, H., 2009: Kiipsaare rannad ja tuletorn. Eesti Loodus, 5, 6-13.

Soomere, T., Kask, A., Kask, J., Healy, T., 2008: Modelling of wave climate and sediment transport patterns at a tideless embayed beach, Pirita Beach, Estonia. Journal of Marine Systems, 74, S133-S146. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2008.03.024

Kask, J., Talpas, A., Kask, A., Schwarzer, K., 2003: Geological setting of areas endangered by waves generated by fast ferries in Tallinn Bay. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering, 9, 3, 185-208.

Kask, J., Perens, H., Perens, R., Suuroja, S., Kask, A., 2001: Comparison of geological settings at possible deep harbour sites, north-western Saaremaa Island. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering, 50, 2, 99-125.

Nirgi, T., Rosentau, A., Habicht, H., Hang, T., Jonuks, T., Jõeleht, A., Kihno, K., Kriiska, A., Mustasaar, M., Risberg, J., Suuroja, S., Talviste, P., Tõnisson, H., 2020: Holocene relative shore-level changes and Stone Age palaeogeography of the Pärnu Bay area, eastern Baltic Sea. The Holocene, 30, 1, 37-52. https://doi.org/10.1177/0959683619865603

Rattas, M., Kalm, V., 2004: Liustiku varjatud looming. Eesti Loodus, 1, 22-25.

Nikonov, A. A., 2007: The new “Voka” key section of late Pleistocene deposits on the southern coast of the Gulf of Finland. Doklady Earth Sciences, 414, 1, 530-533. https://doi.org/10.1134/S1028334X07040095

Bartels, W., 1937: Die Erdgas vorkommen Estlands. Petroleum, 1, 1-7.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2017: Triigi objekti uurimise esialgsed tulemused. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 32-38.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2017: Neugrund - meteoriidikraater Odini haual. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 38-43.

Karukäpp, R., 2015: Tegemata jäänud töid ja tegemisi. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 57-72.

Suuroja, K., Ploom, K., 2015: Vaivara Sinimägede ja dislokatsioonide vööndi tekkest. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 37-56.

Orru, M., 2012: Eesti turba kasutusvõimaluste uuring balneoloogia valdkonnas. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 11, 1, 53-64.

Kadastik, E., 1995: Texture and mineralogical characteristics of Weichselian till on Saaremaa Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 4-11.

Kadastik, E., 1994: About distribution, formation and lithological composition of tills on Hiiumaa Island, NW Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4, 1, 4-11.

Aber, J. S. & Kalm, V., 2001: Remote sensing of eskers from Vormsi and Väinameri vicinity, northwestern Estonia. Geological Quarterly, 45, 4, 365-372.

Kask, J., Ramst, R., 1992: Die Sedimentverteilung und Schlicksedimentation in Küstensee Mullutu-Suurlaht (Insel Saaremaa). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2/1, 38-45.

Kask, J., 1989: Ravimuda leiukohad Haapsalu ja Pärnu ümbruses. Eesti Arst, 99-103.

Čeremisinova, E. A., 1961: Diatomovye morskih mežlednikovyh otloženij Èstonskoj SSR [Диатомовые морских межледниковых отложений Эстонской ССР]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 141, 3, 698-700.

Veber, K., 1964: Sapropeel Eesti NSV järvedes. Eesti NSV sood. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 4, 155-173.

Dreimanis, A., 1947: A Draft of Pleistocene Stratigraphy in Latvia and S-Estonia. GFF, 69, 4, 465-470. https://doi.org/10.1080/11035894709444644

Punning, J.-M., Koff, T., Varvas, M., Martma, T., Rajamäe, R., Tolonen, K., Verta, M., Sandman, O., Uimonen-Simola, P., Skonen, K., Grönlund, E., Mikkola, T., 1994: Impact of natural and man-made processes on the development of Lake Linajärv, NE Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology, 4, 4, 156-174.

Vassiljev, J., Harrison, S., Hostetler, S., Bartlein, P., 1994: Simulation of long-term thermal characteristics of three Estonian lakes. Journal of Hydrology, 163, 1-2, 107-123. https://doi.org/10.1016/0022-1694(94)90025-6

Vassiljev, J., Harrison, S., Haxeltine, A., 1995: Recent lake-level and outflow variations at Lake Viljandi, Estonia: validation of a coupled lake-catchment modelling scheme for climate change studies. Journal of Hydrology, 170, 1-4, 63-77. https://doi.org/10.1016/0022-1694(95)02691-H

Raukas, A., 1995: Ideaalmaastik. Eesti Loodus, 2, 42-43.

Rekand, E., 2015: Rebastemäe rada tutvustab Hiiumaa künklikumat osa. Eesti Loodus, 9, 40-42.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., 2013: Vabaduse väljaku orgaaniline sete on osutunud ootamatult vanaks. Eesti Loodus, 9, 42-45.

Ploompuu, T., 2013: Taebla karstijärved. Eesti Loodus, 6-7, 36-39.

Kuresoo, R., 2013: Kivid rändavad edasi. Eesti Loodus, 3, 49-49.

Tuuling, I., Kirs, J., 2013: Eesti on rändkivide maa. Eesti Loodus, 3, 20-27.

Lõugas, L., 2012: Eesti võis olla Euroopa mammutite viimane hilisjääaja pelgupaik. Eesti Loodus, 8, 14-17.

Järvet, A., Jaanus, M., 2012: Kui looklevas on Eesti jõed?. Eesti Loodus, 6-7, 10-15.

Truus, L., Ilomets, M., 2012: Saladuslikud lubja-allikasood pakuvad peamurdmist tänini. Eesti Loodus, 5, 16-20.

Kohv, M., Salm, J.-O., 2012: Soode taastamine Eestis. Eesti Loodus, 4, 50-54.

Kivistik, A., 2012: Rahutu looderannik muudab pidevalt oma ilmet. Eesti Loodus, 1, 16-21.

Orviku, Kaarel, 2011: Jäised sahad lükkavad kive randa. Eesti Loodus, 11, 8-13.

Linkrus, E., 2011: Pärispea poolsaare suured kivid. Eesti Loodus, 8, 54-55.

Suuroja, K., 2011: Kivihiidude maa. Eesti Loodus, 5, 24-25.

Järveoja, M., Hang, T., Aunap, R., Pae, T., 2010: Vasknarva muutunud rannad. Eesti Loodus, 12, 22-28.

Tohva, L., 2010: Põlvamaa radade matkajuht. Mööda jõgesid, läbi soode ja põlismetsade. Eesti Loodus, 6/7, 32-39.

Pae, T., Roose, A., Aasa, A., 2010: Alutaguse kriivad: kas tuulest tehtud?. Eesti Loodus, 4, 20-23.

Saarse, L., Vassiljev, J., 2010: Mattunud järvesetted peegeldavad Läänemere arengulugu. Eesti Loodus, 2, 40-41.

Lutt, J., 2010: Miks Hiiumaa praam kipub merepõhja kinni jääma?. Eesti Loodus, 2, 17-17.

Tuuling, I., 2009: Läänemeri ja selle nõo lahendamata saladused. Eesti Loodus, 7, 21-27.

Niinemets, E., 2008: Kauge ajaloo sündmused Haanja kõrgustikul. Eesti Loodus, 6, 62-67.

Sohar, K., Tinn, O., 2007: Mis on järvelubi?. Eesti Loodus, 12, 42-43.

Roasto, R., 2007: Kuimetsa maastikukaitseala. Eesti Loodus, 10, 26-27.

Suuroja, K., 2007: Joad ja joastikud mühavad suurvee ajal. Eesti Loodus, 9, 16-21.

Molodkov, A., Bolikhovskaya, N., Ploom, K., 2007: Geoloogilisi üllatusi Voka klindilahest. Eesti Loodus, 9, 10-14.

Palo, K., 2007: Kassinurme põnevad künkad. Eesti Loodus, 7, 36-39.

Ilves, E., Sarv, A., Valk, U., 1968: C14-Datierungen zur Entwicklungsgeschichte der Wälder an Hand von Materialen aus dem Hochmoor Teosaare (Estnische SSR). Pedobiologia, 7, 4, 329-334.

Reintam, L., Moora, T., Raukas, A., 2008: Gleysols on sandy deposits of the Litorina Sea underlain by Histosol formations of Ancylus Lake age in western Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 231. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.03

Kink, H., Metslang, T., Erg, K., 1999: Karstiprobleemide lahendamine Rakvere linna näitel. Keskkonnatehnika, 5, 8-9.

Kask, A., Kask, J., 2012: Liivalasundite uurimisest Eesti rannikumeres. Keskkonnatehnika, 4, 40-43.

Kask, A. & Kask, J., 2011: Sadamarajatiste mõju rannajoone arengule lääne pool Toila sadamat. Keskkonnatehnika, 3, 36-37.

Jõeleht, A., Plado, J., Mustasaar, M., 2010: Georadar maapõueuuringutel. Keskkonnatehnika, 3, 32-34.

Liivrand, E., 1992: Problems of reconstructing Pleistocene stratigraphy in Estonia. Sveriges Geologiska Undersökning, 81, 171-176.

Nirgi, T., Rosentau, A., Ots, M., Vahur, S., Kriiska, A., 2017: Buried amber finds in the coastal deposits of Saaremaa Island, eastern Baltic Sea - their sedimentary environment and possible use by Bronze Age islanders. Boreas, 46, 4, 725-736. https://doi.org/10.1111/bor.12236

Niinemets, E., Pensa, M., Charman, D. J., 2011: Analysis of fossil testate amoebae in Selisoo Bog, Estonia: local variability and implications for palaeoecological reconstructions in peatlands. Boreas, 40, 2, 367-378. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2010.00188.x

Hang, T., 2003: A local clay-varve chronology and proglacial sedimentary environment in glacial Lake Peipsi, eastern Estonia. Boreas, 32, 2, 416-426. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2003.tb01094.x

Raukas, A., 1995: Estonia - a land of big boulders and rafts. Quaestiones Geographicae, 4, 247-253.

Donner, J., Raukas, A.,, 1988: Preface. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Geologica-Geographica, 148, 5-5.

Kont, A., Jaagus, J., Aunap, R., Ratas, U., Rivis, R., 2008: Implications of Sea-Level Rise for Estonia. Journal of Coastal Research, 24, 2, 423-431. https://doi.org/10.2112/07A-0015.1

Kalm, V., 2007: The urban geology of Tartu, Estonia. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 141-146.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., Niinemets, E., 2007: Buried organic sediments in Estonia related to the Ancylus Lake and Litorina Sea. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 87-92.

Hang, T., Talviste, P., Reinson, R., Kohv, M., 2007: Proglacial sedimentary environment in Pärnu area, western Estonia as derived from the varved clay studies. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 79-86.

Rattas, M., 2007: Spatial distribution and morphological aspects of eskers and bedrock valleys in north Estonia: implications for the reconstruction of a subglacial drainage system under the Late Weichselian. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 63-68.

Kaup, E. B., 1982: The Uniqueness of the Ecosystems of Antarctic Lakes and Their Protection [Уникальность и защита экосистем Антарктических внутренних водоемов]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 614, 128-132.

Linkrus, E., 1974: The Lahemaa National Park. Physico-Geographical Study [ЛАХЕМААСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК\nФизико-географический очерк]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 317, 3-37.

Linkrus, E., 1984: Formation of landscape units (exemplified by the North-Estonian coastal area). Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 676, 104-117.

Anderson, A., Vilumaa, K., Tõnisson, H., Kont, A., Ratas, U., Suuroja, S., 2014: Geomorphology of coastal formations on present and ancient sandy coasts. Journal of Coastal Research, 70, 1, 90-95. https://doi.org/10.2112/SI70-016.1

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Influence of the bedrock topography on the formation of glacial deposits and landforms. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, XXVII, 195-208.

Raukas, A., 1974: The pecularities of the mineralogical composition of the Würmian till of Estonia [О составе и текстурах приледниковых флювиогляциальных отложений Эстонии]. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, 10, 41-51.

Serebryanny, L. R., 1971: Radiochronometrical contribution to the study of landscape evolution of the Russian Plain during the Upper Pleistocene [Вклад радиохронометрии в изучение истории формирования рельефа Русской равнины в позднем плейстоцене]. Geomorfologija, 2, 1-23.

Poska, A., Sepp, E., Veski, S., Koppel, K., 2008: Using quantitative pollen-based land-cover estimations and a spatial CA_Markov model to reconstruct the development of cultural landscape at Rõuge, South Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 17, 5, 527-541. https://doi.org/10.1007/s00334-007-0124-8

Meltsov, V., Poska, A., Saar, M., 2008: Pollen size inCarex: The effect of different chemical treatments and mounting media. Grana, 47, 3, 220-233. https://doi.org/10.1080/00173130802435970

Leeben, A., Tõnno, I., Freiberg, R., Lepane, V., Bonningues, N., Makarõtševa, N., Heinsalu, A., Alliksaar, T., 2008: History of anthropogenically mediated eutrophication of Lake Peipsi as revealed by the stratigraphy of fossil pigments and molecular size fractions of pore-water dissolved organic matter. Hydrobiologia, 599, 1, 49-58. https://doi.org/10.1007/s10750-007-9199-6

Sillasoo, Ü., Poska, A., Seppä, H., Blaauw, M., Chambers, F. M., 2009: Linking past cultural developments to palaeoenvironmental changes in Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 18, 4, 315-327. https://doi.org/10.1007/s00334-008-0210-6

Pirrus, E., 2000: Kas kivid püsivad paigal?. Eesti Maaparandajate Seltsi Toimetised, 4, 47-48.

Nõges, T., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Nõges, P., 2006: Paleolimnological assessment of eutrophication history of large transboundary Lake Peipsi, Estonia/Russia. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, 29, 3, 1135-1138. https://doi.org/10.1080/03680770.2005.11902862

Hang, T., Wastegård, S., Veski, S., Heinsalu, A., 2006: First discovery of cryptotephra in Holocene peat deposits of Estonia, eastern Baltic. Boreas, 35, 4, 644-649. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2006.tb01170.x

Rõõm, E., Nõges, P., Feldmann, T., Tuvikene, L., Kisand, A., Teearu, H., Nõges, T., 2014: Years are not brothers: Two-year comparison of greenhouse gas fluxes in large shallow Lake Võrtsjärv, Estonia. Journal of Hydrology, 519, 1594-1606. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.09.011

Tõnno, I., Kirsi, A.-L., Freiberg, R., Alliksaar, T., Lepane, V., Kõiv, T., Kisand, A., Heinsalu, A., 2013: Ecosystem changes in large and shallow Võrtsjärv, a lake in Estonia - evidence from sediment pigments and phosphorus fractions. Boreal Environment Research, 18, 3-4, 195-208.

Toming, K., Tuvikene, L., Vilbaste, S., Agasild, H., Viik, M., Kisand, A., Feldmann, T., Martma, T., Jones, R. I., Nõges, T., 2013: Contributions of autochthonous and allochthonous sources to dissolved organic matter in a large, shallow, eutrophic lake with a highly calcareous catchment. Limnology and Oceanography, 58, 4, 1259-1270. https://doi.org/10.4319/lo.2013.58.4.1259

Leeben, A., Mikomägi, A., Lepane, V., Alliksaar, T., 2014: Fluorescence spectroscopy of sedimentary pore-water humic substances: a simple tool for retrospective analysis of lake ecosystems. Journal of Soils and Sediments, 14, 2, 269-279. https://doi.org/10.1007/s11368-013-0768-1

Leeben, A., Freiberg, R., Tõnno, I., Kõiv, T., Alliksaar, T., Heinsalu, A., 2013: A comparison of the palaeolimnology of Peipsi and Võrtsjärv: connected shallow lakes in north-eastern Europe for the twentieth century, especially in relation to eutrophication progression and water-level fluctuations. Hydrobiologia, 710, 1, 227-240. https://doi.org/10.1007/s10750-012-1209-7

Meltsov, V., Poska, A., Reitalu, T., Sammul, M., Kull, T., 2013: The role of landscape structure in determining palynological and floristic richness. Vegetation History and Archaeobotany, 22, 1, 39-49. https://doi.org/10.1007/s00334-012-0358-y

Molodkov, A., 2007: IR-OSL dating of uranium-rich deposits from the new late Pleistocene section at the Voka site, North-Eastern Estonia. Quaternary Geochronology, 2, 1-4, 208-215. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2006.06.004

Molodkov, A., 1996: ESR dating of Lymnaea baltica and Cerastoderma glaucum from low Ancylus level and transgressive Litorina sea deposits. Applied Radiation and Isotopes, 47, 11-12, 1427-1432. https://doi.org/10.1016/S0969-8043(96)00250-3

Molodkov, A., 1988: ESR dating of quaternary shells: Recent advances. Quaternary Science Reviews, 7, 3-4, 477-484. https://doi.org/10.1016/0277-3791(88)90049-2

Miettinen, A., Rinne, K., Haila, H., Hyvärinen, H., Eronen, M., Delusina, I., Kadastik, E., Kalm, V., Gibbard, P., 2002: The marine Eemian of the Baltic: new pollen and diatom data from Peski, Russia, and Põhja-Uhtju, Estonia. Journal of Quaternary Science, 17, 5-6, 445-458. https://doi.org/10.1002/jqs.706

Heinsalu, A., Alliksaar, T., Leeben, A., Nõges, T., 2007: Sediment diatom assemblages and composition of pore-water dissolved organic matter reflect recent eutrophication history of Lake Peipsi (Estonia/Russia). Hydrobiologia, 584, 1, 133-143. https://doi.org/10.1007/s10750-007-8615-2

Meriste, M., Kirsimäe, K., Freiberg, L., 2012: Relative Sea-Level Changes at Shallow Coasts Inferred from Reed Bed Distribution over the Last 50 Years in Matsalu Bay, the Baltic Sea. Journal of Coastal Research, 28, 1, 1-10. https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-10-00049.1

Muru, M., Rosentau, A., Preusser, F., Plado, J., Sibul, I., Jõeleht, A., Bjursäter, S., Aunap, R., Kriiska, A., 2018: Reconstructing Holocene shore displacement and Stone Age palaeogeography from a foredune sequence on Ruhnu Island, Gulf of Riga, Baltic Sea. Geomorphology, 303, 434-445. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.12.016

Veski, S., Koppel, K., Poska, A., 2005: Integrated palaeoecological and historical data in the service of fine-resolution land use and ecological change assessment during the last 1000 years in Rõuge, southern Estonia. Journal of Biogeography, 32, 8, 1473-1488. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01290.x

Seppä, H., Poska, A., 2004: Holocene annual mean temperature changes in Estonia and their relationship to solar insolation and atmospheric circulation patterns. Quaternary Research, 61, 1, 22-31. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2003.08.005

Kalm, V., Sohar, K., 2010: Oxygen isotope fractionation in three freshwater ostracod species from early Holocene lacustrine tufa in northern Estonia. Journal of Paleolimnology, 43, 4, 815-828. https://doi.org/10.1007/s10933-009-9370-3

Raukas, A., Kont, A., 1984: On the formation and classification of kames. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 676, 76-86.

Raukas, A., 1977: Ice-marginal formations and the main regularities of the deglaciation in Estonia. Zeitschrift für Geomorphologie, 27, 68-78.

Koff, T., 1998: Pollen influx in Lake Matsimäe and its catchment. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology, 3, 4, 247-258.

Kruusement, K., Punning, J.-M., 2000: Distribution of phosphorus in the sediment core of hypertrophic lake Ruusmäe and some palaeoecological conclusions. Proceedings of the Estonian Academy of Scieces. Biology. Ecology, 49, 2, 163-176.

Terasmaa, J., Punning, J.-M., 2006: Sedimentation dynamics in a small dimictic lake in northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Scieces. Biology. Ecology, 55, 3, 228-242.

Punning, J.-M., Puusepp, L., Koff, T., 2004: Spatial variability of diatoms, subfossil macrophytes, and OC/N values in surface sediments of Lake Väike-Juusa (southern Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Scieces. Biology. Ecology, 53, 3, 147-160.

Punning, J., Terasmaa, J., Vaasma, T., 2006: The Impact of Lake-level Fluctuations on the Sediment Composition. Water, Air and Soil Pollution: Focus, 6, 5-6, 515-521. https://doi.org/10.1007/s11267-006-9035-4

Punning, J., Boyle, J. F., Terasmaa, J., Vaasma, T., Mikomägi, A., 2007: Changes in lake-sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia. The Holocene, 17, 1, 145-151. https://doi.org/10.1177/0959683607073297

Punning, J.-M., Koff, T., Sakson, M., Kangur, M., 2007: Holocene pattern of organic carbon accumulation in small lake in Estonia. Polish Journal of Ecology, 55, 1, 5-14.

Mikomägi, A., Punning, J.-M., 2007: Fossil pigments in surface sediments of some Estonian lakes. Proceedings of the Estonian Academy of Scieces. Biology. Ecology, 56, 3, 239-250.

Punning, J.-M., Koff, T., Sakson, M., Terasmaa, J., 2004: Human impact on the ecosystem of lake Ruusmäe (southern Estonia) traced in the sediments. Polish Journal of Ecology, 3, 285-299.

Koff, T., Punning, J., Kangur, M., 2000: Impact of forest disturbance on the pollen influx in lake sediments during the last century. Review of Palaeobotany and Palynology, 111, 1-2, 19-29. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(00)00013-0

Punning, J., Tõugu, K., 2000: C/N ratio and fossil pigments in sediments ofsome Estonian lakes: an evidence of human impact and Holocene environmental change. Environmental Monitoring and Assessment, 64, 3, 549-567. https://doi.org/10.1023/A:1006325606289

Punning, J., Puusepp, L., 2007: Diatom assemblages in sediments of Lake Juusa, Southern Estonia with an assessment of their habitat. Hydrobiologia, 586, 1, 27-41. https://doi.org/10.1007/s10750-006-0474-8

Heinsalu, A., Luup, H., Alliksaar, T., Nõges, P., Nõges, T., 2008: Water level changes in a large shallow lake as reflected by the plankton:periphyton-ratio of sedimentary diatoms. Hydrobiologia, 599, 1, 23-30. https://doi.org/10.1007/s10750-007-9206-y

Hang, T., Kalm, V., Kihno, K., Milkevičius, M., 2008: Pollen, diatom and plant macrofossil assemblages indicate a low water level phase of Lake Peipsi at the beginning of the Holocene. Hydrobiologia, 599, 1, 13-21. https://doi.org/10.1007/s10750-007-9205-z

Punning, J., Kapanen, G., Hang, T., Davydova, N., Kangur, M., 2008: Changes in the water level of Lake Peipsi and their reflection in a sediment core. Hydrobiologia, 599, 1, 97-104. https://doi.org/10.1007/s10750-007-9192-0

Sohar, K., Meidla, T., 2009: The Late Glacial and Early Holocene environmental history of shallow lakes in Estonia, revealed from subfossil ostracod data. Geological Quarterly, 53, 2, 209-218.

Raukas, A., Tavast, E., 2007: Inimmõjust Võrtsjärve randadele. Eesti Mereakadeemia toimetised, 5, 81-91.

Terasmaa, J., Raukas, A., Vaasma, T., Tavast, E., 2013: Sedimentation dynamics in the littoral zone of Lake Peipsi. Baltica, 26, 1, 95-104.

Raukas, A., Hütt, G., 1998: On the luminescence dating of eolian deposits in Estonia. Baltica, 11, 17-24.

Tavast, E., Raukas, A., 1996: Geological Development of the Northern Coast of Lake Peipsi. Journal of Coastal Research, 12, 4, 1024-1033.

Raukas, A., Hütt, G., 1988: On the luminescence dating of aeolian deposits in Estonia. Baltica, 11, 1, .

Bolikhovskaya, N. S., Molodkov, A. N., 2007: Pollen and IR-OSL evidence for palaenvironmental changes between ca 39 kyr to ca 33 kyr BP recorded in the Voka key section, NE Estonia. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 103-112.

Kont, A., Endjärv, E., Jaagus, J., Lode, E., Orviku, Kaarel, Ratas, U., Rivis, R., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2007: Impact of climate change on Estonian coastal and inland wetlands - a summary of new results. Boreal Environment Research, 12, 6, 653-671.

Rosentau, A., Hang, T., Miidel, A., 2004: Simulation of the shorelines of glacial Lake Peipsi in Eastern Estonia during the Late Weichselian. Geological Quarterly, 48, 4, 299-307.

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Lithostratigraphy and distribution of tills in the Saadjärve Drumlin Field, east-central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 24-42.

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Drumlin location as a response to bedrock topography on the southeastern slope of the Fennoscandian Shield. Sedimentary Geology, 91, 1-4, 373-382. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90141-4

Rattas, M., Piotrowski, J. A., 2003: Influence of bedrock permeability and till grain size on the formation of the Saadjärve drumlin field, Estonia, under an east-Baltic Weichselian ice stream. Boreas, 32, 1, 167-177. https://doi.org/10.1080/03009480310001849

Raukas, A., 1992: Ice marginal formations of the Palivere zone in the eastern Baltic. Sveriges Geologiska Undersökning, 81, 277-284.

Gaigalas, A., 2008: Quaternary research in the Baltic countries. Geological Society Special Publication, 301, 1, 129-140. https://doi.org/10.1144/SP301.8

Kalm, V., 2012: Ice-flow pattern and extent of the last Scandinavian Ice Sheet southeast of the Baltic Sea. Quaternary Science Reviews, 44, 51-59. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.01.019

Petersell, V., Jüriado, K., Raukas, A., Shtokalenko, M., Täht-Kok, K., 2015: Quaternary deposits and weathered bedrock material as a source of dangerous radon emissions in Estonia. Geologos, 21, 2, 139-147. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0006

Raukas, A., 1961: Mandrijää liikumisest Eestis. Eesti Loodus, 5, 259-264.

Karofeld, E., 1985: Älved - kas lihtsalt vesised lohud rabas?. Eesti Loodus, 2, 99-104.

Raukas, A., 2003: Postglacial extreme events and human action in the transformation of Estonian topography and landscapes. Geographia Polonica, 76, 2, 123-136.

Kink, H., Raukas, A., 2002: Kas ja kuidas muuta maastikku?. Keskkonnatehnika, 2, 45-46.

Olsson, I. U., Kaup, E., 2001: The Varying Radiocarbon Activity of Some Recent Submerged Estonian Plants Grown in the Early 1990s. Radiocarbon, 43, 2B, 809-820. https://doi.org/10.1017/S0033822200041485

Thomson, P. W., Mechmershausen, G., 1933: Ein Linienprofil durch den östlichen Teil des Hochmoors Kõrgsoo im Kirchspiel Haggers (Hageri). Beiträge zur Kunde Estlands, 18, 1-5, 179-183.

Thomson, P. W., 1933: Vorläufige Bemerkungen über Potentilla fruticosa L. im NW Estland. Beiträge zur Kunde Estlands, 18, 1-5, 177-178.

Thomson, P. W., 1924: Geobotanische Beobachtungen in NW-Estland. Beiträge zur Kunde Estlands, 10, 2, 50-51.

Thomson, P. W., 1928: Das geologische Alter der Kunda- und Pernaufunde (vorläufige Mitteilung). Beiräge zur Kunde Estlands, 14, 1, 1-11.

Raukas, A., 2008: Evolution of the theory of continental glaciation in northern and eastern Europe. Geological Society, London, Special Publications, 301, 1, 79-86. https://doi.org/10.1144/SP301.5

Ilomets, M., Paap, Ü., 1982: Nigula järv - kas relikt või...?. Eesti Loodus, 11, 728-730.

Kangur, A., 1975: Kurekivi Mudajärv - karstijärv. Eesti Loodus, 7, 441-442.

Tustit, A., 1975: Pireti kivi. Eesti Loodus, 3, 164-164.

Liblik, T., 1969: Ancient coastal form ations on the w est coast of Lake Peipsi [О древних береговых образованиях на западном побережье Чудского озера]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 237, 3-18.

Linkrus, E., 1971: Geomorphology of the Käsmu Peninsula [О геоморфологии полуострова Кясму]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 288, 3-29.

Punning, J.-M., 1990: Natural and anthropogenic distribution of chemical elements in the bog and lake deposits of the Kurtna landscape reserve (NE Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 39, 1, 28-35.

Kapanen, G., Blinova, I., Punning, J-M., Kangur, K., 2007: The Roles of Natural and Anthropogenic Factors of Ecological State in the Lake Peipsi. Proceedings of the World Academy of Science, Engineering and Technology, 22, 133-138.

Koff, T., Punning, J., 2008: Development of Vegetation and Human Activities on the New Emergent Coastal Areas of Northwestern Estonia. Annales Botanici Fennici, 45, 1, 33-43. https://doi.org/10.5735/085.045.0104

Punning, J., Terasmaa, J., Vaasma, T., Kapanen, G., 2008: Historical changes in the concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Lake Peipsi sediments. Environmental Monitoring and Assessment, 144, 1-3, 131-141. https://doi.org/10.1007/s10661-007-9951-4

Punning, J., Kapanen, G., 2009: Phosphorus flux in Lake Peipsi sensu stricto, Eastern Europe. Estonian Journal of Ecology, 58, 1, 3-17. https://doi.org/10.3176/eco.2009.1.01

Karofeld, E., Toom, M., 1999: Mud-bottoms in Männikjärve bog, Central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 48, 3, 216-235.

Punning, J.-M., Terasmaa, J., Tõugu, K., 1999: Changes in the human impact on Lake Ruusmäe in recent decades and their reflection in the sedimentary organic matter. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 48, 2, 130-142.

Punning, J. M., Alliksaar, T., Terasmaa, J., Jevrejeva, S., 2004: Recent patterns of sediment accumulation in a small closed eutrophic lake revealed by the sediment records. Hydrobiologia, 529, 1, 71-81. https://doi.org/10.1007/s10750-004-4948-2

Punning, J., Terasmaa, J., Koff, T., Alliksaar, T., 2003: Seasonal Fluxes of Particulate Matter in a Small Closed Lake in Northern Estonia. Water, Air, and Soil Pollution, 149, 1/4, 77-92. https://doi.org/10.1023/A:1025603614583

Punning, J.-M., Koff, T., Alliksaar, T., Terasmaa, J., 2002: Tracing the pathways of particles settling into a small lake. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 51, 4, 227-241.

Punning, J., Boyle, J., Alliksaar, T., Tann, R., Varvas, M., 1997: Human impact on the history of Lake Nômmejärv, NE Estonia: a geochemical and palaeobotanical study. The Holocene, 7, 1, 91-99. https://doi.org/10.1177/095968369700700108

Amon, L., Veski, S., Vassiljev, J., 2014: Tree taxa immigration to the eastern Baltic region, southeastern sector of Scandinavian glaciation during the Late-glacial period (14,500–11,700 cal. b.p.). Vegetation History and Archaeobotany, 23, 3, 207-216. https://doi.org/10.1007/s00334-014-0442-6

Liivrand, E., 2007: Late Saalian-Early Weichselian deposits in the Gulf of Riga (Kihnu Island) and Middle Weichselian deposits in NW Estonia (Vääna-Jõesuu). GFF, 129, 4, 325-328. https://doi.org/10.1080/11035890701294325

Derimanis, A., 1947: A Draft of Pleistocone Stratigraphy in Latvia and S-Estonia. Preliminary report. GFF, 69, 4, 465-470. https://doi.org/10.1080/11035894709444644

Raukas, A., 1991: Transgressions of the Baltic Sea and the pecularities of the formation of transgressive coastal deposits. Quaternaire, 2, 3-4, 126-130.

Laumets, L., Kalm, V., Poska, A., Kele, S., Lasberg, K., Amon, L., 2014: Palaeoclimate inferred from δ18O and palaeobotanical indicators in freshwater tufa of Lake Äntu Sinijärv, Estonia. Journal of Paleolimnology, 51, 1, 99-111. https://doi.org/10.1007/s10933-013-9758-y

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., 1997: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea east of Tallinn (N Estonia. Oceanographic Literature Review, 44, 11, 1268.

Tavast, E., 2000: Subfossil mollusc shells of the Baltic Sea and the possibilities of their usage in the stratigraphy and correlation of the Baltic Sea sediments. Geologos, 5, 31-50.

Raukas, A., 1996: Yoldia stage - the least clear interval in the Baltic Sea history. Oceanographic Literature Review, 43, 8, 795-.

Raukas, A., 1997: Late Quaternary coastal records of rapid changes in the eastern Baltic. Oceanographic Literature Review, 46, 6, .

Molodkov, A., Raukas, A., 1997: ESR dating of subfossil mollusc shells of the Limnea Sea. Oceanographic Literature Review, 44, 4, .

Tavast, E., Raukas, A., 1999: Application of the malacological method to solve stratigraphic and palaeogeographical problems on the example of the West Estonian coast. Oceanological Studies, 28, 3-4, 45-57.

Järvelill, J., Koch, R., Raukas, A., Vaasma, T., 2018: Hazardous radioactivity levels and heavy mineral concentrations in beach sediments of Lake Peipsi, northeastern Estonia. Geologos, 24, 1, 1-12. https://doi.org/10.2478/logos-2018-0001

Ratas, U., Raukas, A., Rivis, R., Tavast, E., 2015: Aeolian Activity on the Northern Coast of Lake Peipsi, North-Eastern Estonia. Journal of Coastal Research, 31, 1, 25. https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-12-00231.1

Raukas, A., 2009: When and how did the continental ice retreat from Estonia?. Quaternary International, 207, 1-2, 50-57. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.11.010

Tavast, E., 2009: Changing factors of the coasts of Lake Peipsi, North-Eastern Europe. Quaternary International, 207, 1-2, 130-136. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.11.013

Raukas, A., Tavast, E., 2002: The Holocene sedimentation history of Lake Võrtsjärv, central Estonia. Geological Quarterly, 46, 2, 199-206.

Alliksaar, T., Punning, J.-M., 1998: The spatial distribution of characterised fly-ash particles and trace metals in lake sediments and cattchment mosses: Estonia. Water, Air, and Soil Pollution, 106, 3-4, 219-239.

Rose, N. L., Alliksaar, T., Bowman, J. J., Boyle, J., Fott, J., Harlock, S., ..., 1998: The FLAME research project: General discussion and Conclusions. Water, Air, and Soil Pollution, 106, 3-4, 329-351.

Punning, J., Alliksaar, T., 1997: The trapping of fly-ash particles in the surface layers of Sphagnum-dominated peat. Water, Air, and Soil Pollution, 94, 1-2, 59-69. https://doi.org/10.1007/BF02407093

Punning, J-M., Koff, T., Ratas, U., Tann, R,, 1998: Shoreline Displacement and Vegetation History on Island Naissaar, Baltic Sea. Journal of Coastal Research, 14, 3, 933-938.

Vaikmäe, R., Michel, F. A., Solomatin, V. I., 1993: Morphology, stratigraphy and oxygen isotope composition of fossil glacier ice at Ledyanaya Gora, Northwest Siberia, Russia. Boreas, 22, 3, 205-213. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1993.tb00180.x

Kask, A., Kask, J., Soomere, T., 2006: Environmental impact assessment of offshore sand mining in Estonian coastal sea. Proceedings of Estonian Maritime Academy, 3, 19-30.

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., Rajamäe, R., Hiie, S., Kihno, K., Martma, T., 1996: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea East of Tallinn (N Estonia)Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea East of Tallinn (N Estonia). Baltica, .

Lutt, J., Orviku, Kaarel, Kask, J., 1982: On investigation of the bottom sediments in Väinameri-Moonsund area. Baltica, 7, 147-152.

Kabailiene, M., Raukas, A., 1987: Stratigraphy of lake and bog deposits and climatic changes in the late-glacial and Holocene in the Soviet Baltic Republics: a review. Boreas, 16, 2, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1987.tb00763.x

Sillasoo, U., Mauquoy, D., Blundell, A., Charman, D., Blaauw, M., Daniell, J. R. G., Toms, P., Newberry, J., Chambers, F. M., Karofeld, E., 2007: Peat multi-proxy data from Männikjärve bog as indicators of late Holocene climate changes in Estonia. Boreas, 36, 1, 20-37. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2007.tb01177.x

Habicht, H., Rosentau, A., Jõeleht, A., Heinsalu, A., Kriiska, A., Kohv, M., Hang, T., Aunap, R., 2017: GIS-based multiproxy coastline reconstruction of the eastern Gulf of Riga, Baltic Sea, during the Stone Age. Boreas, 46, 1, 83-99. https://doi.org/10.1111/bor.12157

Punning, J., Koff, T., Ilomets, M., Jõgi, J., 1995: The relative influence of local, extra-local, and regional factors on organic sedimentation in the Vällamäe kettle hole, Estonia. Boreas, 24, 1, 65-80. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1995.tb00628.x

Miettinen, A., Haila, H., Hyvärinen, H., Rinne, K., Eronen, M., 2005: Eemian crustal deformation in the eastern Baltic area in the light of the new sites at Peski, Russia and Põhja-Uhtju, Estonia. Quaternary International, 130, 1, 31-42. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2004.04.028

Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A., Lõugas, L., Poska, A., Saluäär, U., 2005: Early Holocene coastal settlements and palaeoenvironment on the shore of the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia. Quaternary International, 130, 1, 75-85. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2004.04.033

Rosentau, A., Muru, M., Kriiska, A., Subetto, D. A., Vassiljev, J., Hang, T., Gerasimov, D., Nordqvist, K., Ludikova, A., Lõugas, L., Raig, H., Kihno, K., Aunap, R., Letyka, N., 2013: Stone Age settlement and Holocene shore displacement in the Narva-Luga Klint Bay area, eastern Gulf of Finland. Boreas, 42, 4, 912-931. https://doi.org/10.1111/bor.12004

Vassiljev, J., Saarse, L., Grudzinska, I., Heinsalu, A., 2015: Relative sea level changes and development of the Hiiumaa Island during the Holocene. Geological Quarterly, 59, 3, 517-530.

Veski, S., Seppä, H., Ojala, A. E., 2004: Cold event at 8200 yr B.P. recorded in annually laminated lake sediments in eastern Europe. Geology, 32, 8, 681-684. https://doi.org/10.1130/G20683.1

Seppä, H., Birks, H. J. B., Odland, A., Poska, A., Veski, S., 2004: A modern pollen-climate calibration set from northern Europe: developing and testing a tool for palaeoclimatological reconstructions. Journal of Biogeography, 31, 2, 251-267. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2004.00923.x

Tavast, E., Raukas, A., 2002: Rapid changes on the coast of Lake Peipsi and their environmental consequences. Environmental Geology, 42, 7, 750-756. https://doi.org/10.1007/s00254-002-0552-9

Punning, J., Leeben, A., 2003: A Comparison of Sediment and Monitoring Data: Implications for Paleomonitoring a Small Lake. Environmental Monitoring and Assessment, 89, 1, 1-13. https://doi.org/10.1023/A:1025825823319

Punning, J., Raukas, A., Terasmaa, J., Vaasma, T., 2009: Surface sediments of transboundary Lake Peipsi: composition, dynamics and role in matter cycling. Environmental Geology, 57, 4, 943-951. https://doi.org/10.1007/s00254-008-1378-x

Hang, T., 1997: Clay varve chronology in the Eastern Baltic area. GFF, 119, 4, 295-300. https://doi.org/10.1080/11035899709546491

Sandgren, P., Hang, T., Snowball, I. F., 1997: A Late Weichselian geomagnetic record from Lake Tamula, SE Estonia. GFF, 119, 4, 279-284. https://doi.org/10.1080/11035899709546488

Kadastik, E., Kalm, V., Liivrand, E., Mäemets, H., Sakson, M., 2003: Stratigraphy of a site with Eemian interglacial deposits in north Estonia (Juminda Peninsula). GFF, 125, 4, 229-236. https://doi.org/10.1080/11035890301254229

Hang, T., Kohv, M., 2013: Glacial varves at Pärnu, south-western Estonia: a local varve chronology and proglacial sedimentary environment. GFF, 135, 3-4, 273-281. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.775598

Raukas, A., 1992: Estland - das Land der grossen erratischen Blöcke. Der Geschiebesammler, 25, 3-4, 81-90.

Punning, J.-M., 1987: Holocene eustatic oscillations of the Baltic Sea level. Journal of Coastal Research, 3, 4, 505-513.

Miidel, A., Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 2006: Influence of bedrock topography on oil shale mining in North-East Estonia. Oil Shale, 23, 4, 313-327.

Liiv, M., Alliksaar, T., Amon, L., Freiberg, R., Heinsalu, A., Reitalu, T., Saarse, L., Seppä, H., Stivrins, N., Tõnno, I., Vassiljev, J., Veski, S., 2019: Late glacial and early Holocene climate and environmental changes in the eastern Baltic area inferred from sediment C/N ratio. Journal of Paleolimnology, 61, 1, 1-16. https://doi.org/10.1007/s10933-018-0041-0

Poska, A., Väli, V., Tomson, P., Vassiljev, J., Kihno, K., Alliksaar, T., Villoslada, M., Saarse, L., Sepp, K., 2018: Reading past landscapes: combining modern and historical records, maps, pollen-based vegetation reconstructions, and the socioeconomic background. Landscape Ecology, 33, 4, 529-546. https://doi.org/10.1007/s10980-018-0615-2