Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (73)

Rätsep, A., Liblik, V., 2004: Impact of oil shale mining and mine closures oh hydrological conditions of North-East Estonian rivers. Oil Shale, 137-148.

Heinsalu, Ü., 1987: Ühe lavamaa jõe lätetel. Horisont, 7, 27-27.

Heinsalu, Ü., 1985: Valgejõega Porkunist Lahemaale. Horisont, 9, 30-30.

Järvet, A., Jaanus, M., 2012: Kui looklevas on Eesti jõed?. Eesti Loodus, 6-7, 10-15.

Kivistik, A., 2012: Rahutu looderannik muudab pidevalt oma ilmet. Eesti Loodus, 1, 16-21.

Tohva, L., 2010: Põlvamaa radade matkajuht. Mööda jõgesid, läbi soode ja põlismetsade. Eesti Loodus, 6/7, 32-39.

Viilma, K., 2007: Kolmandik Ida-Virumaast on looduskaitse all. Eesti Loodus, 9, 28-35.

Kattai, H., 1967: Piki Viljandi ürgoru kaldaid. Eesti Loodus, 4, 244-246.

Järvet, A., 2003: Piusa on Setomaa Emajõgi. Eesti Loodus, 7/8, 21-26.

Kivistik, A., 2003: Rändavad jõesuudmed. Eesti Loodus, 2/3, 72-74.

Miidel, A., Raukas, A., 1990: On the evolution of the river valleys in Estonia, Latvia and Lithuania. Quaternary Studies in Poland, 10, 85-93.

Miidel, A., 1993: Miks peavad Põhja-Eesti jõed alamjooksul rügama. Eesti Loodus, 10, 328-330.

Miidel, A., 1991: Maatõus seab jõgedele tõkkeid. Eesti Loodus, 9/10, 610-613.

Tavast, E., 1986: Vana reljeef ja vetevõrgu kujunemine. Eesti Loodus, 11, 721-724.

Eipre, T., 1971: Eesti mageveevarud ja veeolude reguleerimine II. Eesti Loodus, 10, 582-589.

Eipre, T., 1971: Eesti mageveevarud ja veeolude reguleerimine I. Eesti Loodus, 9, 549-555.

Miidel, A., 1963: On the distribution of the stream gradient in North-Estonia [Распределение падений рек Северной Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 107-121.

Miidel, A., Raukas, A., 1965: Lithology of North-Estonian alluvial deposits [Литология аллювиальных отложений Северной Эстонии]. , 113-132.

Schmidt, Fr., 1886: Predvaritel'nyj otčet ob issledovaniâh, proizvedennyh letom 1885 g. po poručeniû Geologičeskogo komiteta [Предварительный отчет об исследованиях, произведенных летом 1885 г. по поручению Геологического комитета]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 4, 393-400.

Schmidt, Fr., 1879: Soobŝenie o nekotoryh nablûdeniâh nad obrazovaniem i tečeniem rek v rek Èstlândii [Сообщение о некоторых наблюдениях над образованием и течением рек в Эстляндии]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 10, 30-36.

Teemusk, A., 1967: Põhja-Eesti jugade kõrgused. Eesti Loodus, 1, 51-53.

Liblik, T., 1964: Piusa jõe pikiprofiil. Geografiliste tööde kogumik, 2, 2. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 42-52.

Hang, T., 1986: Reka Suur-Èmajygi [Река Суур-Эмайыги]. In: Tavast, E. (koost) (ed.). Putevoditel' geologičeskoj èkskursii geologov-četvertičnikov Pribaltiki i smežnyh territorij severo-zapada SSSR. Èstonskaâ SSR, 21-25 iûlâ 1986 g., p. 6-7.

Tamre, R., 2006: Ülevaade Virumaa veekogudest, Tartu, p. 90-102.

Kaljumäe, H., 1995: Pinnavesi. Kunda piirkonna tööstusmaastik, p. 32-35.

Kink, H., 2008: Jõed ja järved. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 17-18.

Kaljumäe, H., 2008: Jõed ja järved. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 17-19.

Kaljumäe, H., 2007: Jõed ja järved, p. 17-19.

Kink, H., Kaljumäe, H., 2005: Jõed ja sood, p. 19-21.

Kink, H., Kaljumäe, H., 2005: Jõed, järved ja sood, p. 14-16.

Kink, H., Kaljumäe, H., 2004: Jõed, järved ja sood. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 13, p. 25-28.

Kink, H., 2004: Jõed ja järved. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 12, p. 23-25.

Kink, H., Kaljumäe, H., 2004: Jõed ja sood [Rivers and bogs]. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 11, p. 27-28.

Kaljumäe, H., Kink, H., 2002: Jõed, järved, sood, p. 28-31.

Kaljumäe, H., Kink, H., 2003: Jõed, järved, sood, p. 25-26.

Kink, H., 2003: Jõed, järved ja sood, p. 22-26.

Kaljumäe, H., Kink, H., 2002: Jõed, järved, sood, p. 21-23.

Kink, H., Kaljumäe, H., 2000: Jõed, järved, allikad ja sood, p. 19-22.

Miidel, A. M., Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1978: Formirovanie rečnoj seti Èstonii i ee izmenenie pod vliâniem hoâjstvennoj deâtel'nosti čeloveka [Формирование речной сети Эстонии и ее изменение под влиянием хояйственной деятельности человека]. Klimat, rel'ef, deâtel'nost' čeloveka. Tezisy dokladov Vsesoûznogo soveŝaniâ. Čast' II. Kaasani Ülikool, Kaasan, p. 34-35.

Miidel, A., 2001: Eesti jõgede geoloogia ja areng. In: Järvekülg, A. (ed.). Eesti jõed. Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu, p. 29-35.

Miidel, A., Hang, T., 1997: River activity. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 275-278.

Varvas, M., Punning, J.-M., 1993: Distribution patterns of heavy metals in Estonian lake and river sediments cover. Heavy metals in the Environment, 2, Toronto, p. 508-511.

Hang, T., 1984: Võrtsjärve valgla jõeorgude kujunemisest ja nende seosest veetasemega. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 25-29.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Peipsi valgla jõeorgude kujunemine ja areng. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 73-82.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Main features of the morphology and formation of river valleys. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 110-119.

Palginõmm, V., 2008: Hüdrograafia. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 123-134.

Valsiner, A., 1960: Valgejõe org. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 52-57.

Kumari, E., 1960: Tilleorg. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 48-49.

Kumari, E., 1960: Ahja jõe ürgorg. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 42-47.

Miidel, A., 2004: Main features of river geology. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 61-66.

Miidel, A., 2003: Jõgede geoloogilisi põhijooni. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 97-102.

Raukas, A., Miidel, A., 1995: Fluvial activity in Estonia in the Lateglacial and early Holocene. In: Frenzel, B. (ed.). European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, p. 101-112.

Kink, H., Karro, E., 1993: Complex assessment of water conditions in the cachment areas. In: Mander, Ü. et al. (ed.). Energy, Environment and Natural Resources Management in the Baltic Sea Region. 4th International Conference on System Analysis, p. 447-450.

Hang, T., Miidel, A., 1987: Geology and geomorphology of Estonian river valleys as a basis for palaeohydrological research. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 84-98.

Tavast, E., 1987: Inherited character of modern drainage net in North and Central Baltic. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 70-83.

Raukas, A., Eberhards, G., 1987: Some problems and results of palaeohydrological reconstructios with an example of the Soviet Baltic Republics. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-29.

Raukas, A., 1987: Predislovie [Предисловие]. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-19.

Raukas, A., 1987: Preface [Предисловие]. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-13.

Raukas, A., Saarse, L. (ed), 1987: Paleohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes, III. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-189.

Raukas, A., Saarse, L. (ed), 1987: Paleohydrology of the temperate zone II. Lakes. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Paleohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-209.

Raukas, A., Saarse, L. (ed), 1987: Paleohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-203.

Miidel, A., Tavast, E., 1981: The development of rivers in the Pihkva-Peipsi depression [Развитие речной сети Псковско-Чудской впадине]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 143-153.

Lutt, J., Kask, J., 1992: Sources of sedimentation [Питание Финского залива седиментационным материалом]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 137-157.

Lutt, J., 1993: Sources of sediments of the Estonian shelf [Eesti šelfi toitumine settematerjaliga]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 17-22.

Raukas, A., Aboltinš, O., Gaigalas, A., 1993: Main outlines of geology. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 7-18.

Miidel, A., Raukas, A., 1991: The evolution of the river systems in the East Baltic. In: Starkel, L., Gregory, K. J., Thornes, J. B. (ed.). Temperate Palaeohydrology. Fluvial processes in the temperate zone during the last 15000 years. John Wiley & Sons, Chichester, p. 365-380.

Hang, T. E., 1986: Korrelâciâ rečnyh terras v celâh vyâsneniâ geologičeskogo razvitiâ Pskovsko-Čudovskogo ozera [Корреляция речных террас в целях выяснения геологического развития Псковско-Чудовского озера]. Vsesoûznoe soveŝanie po probleme geomorfologičeskoj korrelâcii - XVIII plenum Geomorfologičeskoj Komissii AN SSSR, Tbilissi, p. 228-228.

Hang, T., Loopman, A., 1995: Jõed. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 292-302.

Hang, T., 1986: Eesti jõeorgude geomorfoloogilisest uurimisest. Geograafia rakendusprobleeme Eesti NSV-s, Tallinn, p. 41-45.

Saarse, L., Raukas, A., 1984: Background to a multidisciplinary investigation of mires, lakes and rivers. Estonia. Nature, man, economy, Tallinn, p. 78-87.

Hang, T., 1991: Jõeterrasside seosest liustiku servaasenditega Peipsi nõos. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 57-59.

Kink, H., Lust, E., Metslang, T., Tuuga, V., 1988: Pinnasevee seisundi hindamisest Võsu jõe vesikonnas. Lahemaaa uurimused III. Valgus, Tallinn, p. 46-67.

Veber, K., 1960: Endla soostiku looduslikud tingimused. 50 aastat sookultuuri-alast uurimistööd Eestis. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 35-69.