Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (147)

Thomson, P. W., 1937: Über die nacheiszeitliche Entwicklungsgeschichte der Wälder im ostbaltischen Gebiet. Baltische Monatshefte, 6, 342-350.

Thomson, P. W., 1934: Spätglaziale Fichtenwälder in Estland. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 52, 617-618.

Amon, L., 2010: Occurrence and variation in the amount of Characean oospores in Estonian Late-glacial sediments: state of the art and prospectives. Rostocker Meeresbiologische Beiträge, 23, 21-28.

Kabailiene, M., Raukas, A., 2008: Stratigraphy of lake and bog deposits and climatic changes in the late-glacial and Holocene in the Soviet Baltic Republics: a review. Boreas, 16, 2, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1987.tb00763.x

Sohar, K., 2006: Karpvähilised - võimalus selgitada järvede arengulugu. Eesti Loodus, 1, 20-23.

Donner, J. J., 1966: A comparison between the Late-glacial and Post-glacial shore-lines in Estonia and south-western Finland. Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Physico-Mathematicae, 31, 11, 1-14.

Karukäpp, R., 2015: Tegemata jäänud töid ja tegemisi. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 57-72.

Lõugas, L., 2012: Eesti võis olla Euroopa mammutite viimane hilisjääaja pelgupaik. Eesti Loodus, 8, 14-17.

Rattas, M., 2007: Spatial distribution and morphological aspects of eskers and bedrock valleys in north Estonia: implications for the reconstruction of a subglacial drainage system under the Late Weichselian. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 63-68.

Serebryanny, L. R., 1971: Radiochronometrical contribution to the study of landscape evolution of the Russian Plain during the Upper Pleistocene [Вклад радиохронометрии в изучение истории формирования рельефа Русской равнины в позднем плейстоцене]. Geomorfologija, 2, 1-23.

Sohar, K., Meidla, T., 2009: The Late Glacial and Early Holocene environmental history of shallow lakes in Estonia, revealed from subfossil ostracod data. Geological Quarterly, 53, 2, 209-218.

Rosentau, A., Hang, T., Miidel, A., 2004: Simulation of the shorelines of glacial Lake Peipsi in Eastern Estonia during the Late Weichselian. Geological Quarterly, 48, 4, 299-307.

Amon, L., Veski, S., Vassiljev, J., 2014: Tree taxa immigration to the eastern Baltic region, southeastern sector of Scandinavian glaciation during the Late-glacial period (14,500–11,700 cal. b.p.). Vegetation History and Archaeobotany, 23, 3, 207-216. https://doi.org/10.1007/s00334-014-0442-6

Derimanis, A., 1947: A Draft of Pleistocone Stratigraphy in Latvia and S-Estonia. Preliminary report. GFF, 69, 4, 465-470. https://doi.org/10.1080/11035894709444644

Kabailiene, M., Raukas, A., 1987: Stratigraphy of lake and bog deposits and climatic changes in the late-glacial and Holocene in the Soviet Baltic Republics: a review. Boreas, 16, 2, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1987.tb00763.x

Liiv, M., Alliksaar, T., Amon, L., Freiberg, R., Heinsalu, A., Reitalu, T., Saarse, L., Seppä, H., Stivrins, N., Tõnno, I., Vassiljev, J., Veski, S., 2019: Late glacial and early Holocene climate and environmental changes in the eastern Baltic area inferred from sediment C/N ratio. Journal of Paleolimnology, 61, 1, 1-16. https://doi.org/10.1007/s10933-018-0041-0

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2012: Timing of late-glacial vegetation dynamics and respective palaeoenvironmental conditions in southern Estonia: evidence from Lake Nakri sediment record. Journal of Quaternary Science, 27, 2, 169-180. https://doi.org/10.1002/jqs.1530

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2012: Deglaciation chronology of the Pandivere and Palivere ice-marginal zones in Estonia. Geological Quarterly, 56, 2, 353-362. https://doi.org/10.7306/gq.1027

Liivrand, E., 1998: Explanation of different interpretations of the Upper-Pleistocene stratigraphy in Estonia. Geologija, 25, 43-45.

Kabailiene, M., Raukas, A., 1993: Stratigraphy and history in East Baltic [Cтратиграфия и история позднеледниковья и голоцена Прибалтики]. Geologija, 14, 2, 167-178.

Punning, J.-M., 1998: Kliima, kliima, kliima!. Eesti Loodus, 2, 81-83.

Kask, I., 1998: Rõngus saja tuhande aasta eest ehk Jääaegade ja jäävaheaegade paradoksid. Eesti Loodus, 1, 41-43.

Dolukhanov, P. M., Vigdorchik, M. E., Znamenskaya, O. M., Sammet, E. J., 1967: Local differencis in vegetational evolution of Northern Europe and the problem of dating of stone age cultures [Локальные различия в развитии растительности Северной Европы в поздне- и послеледниковое время и проблема датировки археологических культур]. Baltica, 3, 251-271.

Kvasov, D. D., Raukas, A. V., 1970: O pozdnelednikovoj istorii Finskogo zaliva [О позднеледниковой истории Финского залива]. Izvestija Vsesojuznogo Geograficheskogo Obshsestva, 102, 5, 432-438.

Liivrand, E., 1984: The interglacials of Estonia. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Geologica-Geographica, A III, 138, 5-16.

Amon, L., Saarse, L., 2010: Postglacial palaeoenvironmental changes in the area surrounding Lake Udriku in North Estonia. Geological Quarterly, 54, 1, 85-94.

Nikonov, A. A., Miidel, A. M., 2003: Discovery of seismogenic deformations in the postglacial deposits at the southern coast of the Gulf of Finland [Обнаружение сейсмогенных деформаций в послеледниковых отложениях на южном побережье Финского залива]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 390, 6, 799-804.

Nikonov, A. A., Miidel, A. M., 2003: Discovery of seismogenic deformations in the postglacial deposits at the southern coast of the Gulf of Finland. Doklady Earth Sciences, 391, 5, 641-646.

Kalm, V., Tsyrulnikov, A., Hang, T., Tuuling, I., Flodén, T., 2006: Late Weichselian and Holocene sediments and their acoustic signatures in the northeastern part of the Gulf of Riga. Baltica, 19, 2, 51-57.

Karukäpp, R., 2004: Late-Glacial ice streams of the southeastern sector of the Scandinavian Ice Sheet and the asymmetry of its landforms. Baltica, 17, 1, 41-48.

Lepland, Aave, Lepland, A., 1993: Kas Ruhnu hakkab vanaks jääma?. Eesti Loodus, 11/12, 386-388.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2005: Simulation of proglacial lake shore displacement in Estonia. Geological Quarterly, 49, 3, 253-262.

Pirrus, R., Saarse, L., 1978: Late-glacial lake sediments in Estonia. Polskie Archiwum Hydrobiologii, 25, 1/2, 333-336.

Tavast, E., 1989: Eesti pinnamood jääaja lõpul. Eesti Loodus, 7, 465-471.

Liivrand, E., 1984: Milline on Eesti vanim jääaeg?. Eesti Loodus, 4, 219-224.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1972: Pilk Läänemere geoloogilisse minevikku Eestis, 1. Eesti Loodus, 9, 548-553.

Raukas, A., 2000: Rapid changes of the Estonian coast during the late glacial and Holocene. Marine Geology, 170, 1-2, 169-175. https://doi.org/10.1016/S0025-3227(00)00072-4

Kihno, K., Saarse, L., Amon, L., 2011: Late Glacial vegetation, sedimentation and ice recession chronology in the surroundings of Lake Prossa, central Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 3, 147-158. https://doi.org/ 10.3176/earth.2011.3.03

Amon, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2010: Late glacial multiproxy evidence of vegetation development and environmental change at Solova, southeastern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 2, 151-163. https://doi.org/10.3176/earth.2010.2.05

Saarse, L., Niinemets, E., Amon, L., Heinsalu, A., Veski, S., Sohar, K., 2009: Development of the late glacial Baltic basin and the succession of vegetation cover as revealed at Palaeolake Haljala, northern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 317-333. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.10

Kalm, V., Kadastik, E., 2001: Waterlain glacial diamiction along the Palivere ice-marginal zone on the West Estonian Archipelago, eastern Baltic Sea. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 2, 114-127.

Hang, T., Kokovkin, T., 1999: Simulation of the post-glacial Baltic Sea shorelines on Hiiumaa Island, West estonian Archipelago. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 2, 99-109.

Pirrus, R., Raukas, A., 1996: Late-Glacial stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 34-45.

Kessel, H., Miidel, A., 1973: On the late and post-glacial crustal movements in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 257-264.

Jaanusson, V., 1944: Über die postglaziale Entwicklung der Insel Vormsi in Estland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 132, 86-91.

Rätsep, L., Truu, A., Veber, K., 1956: Saaremaa soodest ja nende kasutamisperspektiividest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 3, 211-224.

Thomson, P. W., 1941: Die Klima- und Waldentwicklung des von K. Orviku entdeckten Interglazials von Ringen bei Dorpat/Estland (Estnisch Röngu bei Tartu). Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 93, 6, 274-282.

Thomson, P., 1930: Das Spät- und Postglacial in Estland. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 36, 191-193.

Rumma, J., 1924: Hilis- ja peale-jääaja geokronoloogia. Loodus, III, 2, 65-82.

Anweldt, A., Blumberg, A., 1929: Beitrag zur Geschichte der Eiszeit in Estland. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 14, 5, 161-179.

Thomson, P., 1922: Taimegeograafilised vaatlused hilis-jääaegse meretransgressiooni alal, Lõuna-Harjumaal. Loodus, I, 3, 134-144.

Thomson, P. W., 1935: Vorläufige Mitteilung über die spätglaziale Waldgeschiehte Estlands. GFF, 57, 1, 84-92. https://doi.org/10.1080/11035893509444915

Ludwigs, J. G., 1876: Kurze Zusammenstellung der geologischen Verhältnisse und des Verlaufs der quartären Diluvial-Schichten in den Ostseeprovinzen Russlands. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 4, 1, 135-156.

Schmidt, Fr., 1871: O posletretičnyh osadkah v Èstlândii i sravnenie ih s podobnymi že osadkami Švecii [О послетретичных осадках в эстляндии и сравнение их с подобными же осадками Швеции]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 2, 1, LXX-LXXVI.

Schmidt, Fr., 1898: Neskol'ko nablûdenij nad Vezenbergskimi ozami [Несколько наблюдений над Везенбергскими озами]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 28, 1, 288-288.

Schmidt, Fr., 1897: Istoriâ razvitiâ Baltijskogo morâ v poslelednikovuû èpohu po G. De Geeru. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 28, 1, 68-71.

Schmidt, Fr., 1889: O poslelednikovyh beregovyh otloženiâh s Ancylus i Limnaeus [O послеледниковых береговых отложениях с Ancylus и Limnaeus]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 20, III-IV.

Schmidt, Fr., 1885: Nachträgliche Mitteilungen über die Glacial- und Postglacialbildungen in Ehstland. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 37, 2, 539-542.

Schmidt, Fr., 1884: Predvaritel'nyj otčet ob issledovaniâh, proizvedennyh letom 1883 goda po poručeniû Geologičeskogo komiteta [Предварительный отчет об исследованиях, произведенных летом 1882 года по поручению Геологического комитета]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 3, 1, 21-36.

Schmidt, Fr., 1877: O raspredelenii morâ vnutri Èstlândii i na ostrov Èzel' v poslelednikovyj period [О распределении моря внутри Эстляндии и на остров Эзель в послеледниковый период]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 8, 1-2.

Schmidt, Fr., 1884: Einige Mittheilungen über die gegenwärtige Kenntniss der glacialen und postglacialen Bildungen im silurischen Gebiet von Ehstland, Oesel und Ingermanland. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 36, 2, 248-273.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., & Miidel, A., 2007: Reconstructied late glacial shore displacement in Estonia. Baltica, 20, 1/2, 35-45.

Nestor, H., 1997: Eesti geoloogilise ürgajaloo tähtsündmused. Eesti Loodus, 3, 108-111.

Paaver, K., 1961: Baltimaade subfossiilse imetajatefauna uurimisest seoses looduslike tingimuste muutumisega jääajajärgsel ajal. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 87-94.

Hang, E., Liblik, T., Linkrus, E., 1964: On the relations between Estonian valley terraces and lake and sea levels in the Late-glacial and Holocene periods. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 156, 29-42.

Pirrus, R., 1969: Stratigraphic division of South Estonian glacial deposits by means of pollen analysis. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 181-190.

Männil, Reet, Pirrus, R., 1963: Late glacial deposits in the profiles of Haljala and Võru. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 95-105.

Orviku, K., 1958: Litologische Untersuchungen der in Estland vorkommenden moränen der letzten Veeisung mit quantitativen Methoden. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 213-252.

Orviku, Karl & Orviku, Kaarel, 1969: Über die Beständigkeit der Entwicklung der Küsten im estländischen Küstengebiet in der Spätglazialzeit, im Holozän und in der Gegenwart. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 128-139.

Pärna, K., 1961: Hilisjääaegsete rannajoonte nihkumise ning tasemete muutumise uurimise võimalustest ja täpsusest Eesti NSV-s. , 2, 43-47.

Sohar, K., 2011: Late-glacial and Holocene development of lacustrine environment inferred from the ostracod record in Estonia. In: Johansson, P., Lunkka. J. P., Sarala, P. (ed.). INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion, Finland 12-17 June 2011, p. 134-134.

Sohar, K., 2008: Climatically induced changes in freshwater ostracod fauna in the Lateglacial and Holocene in Estonia. In: Mazzeo, N., Meerhoff, M. (ed.). The 6th Shallow Lakes Congress Structure and Function of World Shallow Lakes; Punta del Este, Uruguay; 3rd-28th November, 2008. Facultad de Ciencias, Universidad de la Republica, Montevideo, p. 72-72.

Systra, Y., Spungin, V., 2007: Postglacial seismic activity of the SE Fennoscandia and Estonia. 15th Meeting of the Association of European Geological Societies. Georesources and public policy: research, management, environment. 16-20 September 2007, Tallinn, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 77-78.

Mäemets, H., 1983: Palynological and radiocarbon data on the postglacial vegetational history of Haanja elevation (E.S.S.R.). In: Kurvits, Ü. (ed.). Čelovek, rastitel'nost' i počva. Zooloogia ja Botaanika instituut, Tartu, p. 98-111.

Kukk, T., Lõugas, L., Veski, S., 2000: Eesti elustiku mitmekesisuse muutustest pärast jääaega. In: Frey, T. (ed.). Kaasaegse ökoloogia probleemid : loodusteaduslikud ülevaated Eesti Maa päeval : Eesti VIII ökoloogiakonverentsi lühiartiklid : Tartu, 26.-27. aprill 2000, Tartu, p. 90-109.

Raig, H., Rosentau, A., 2012: Reconstruction of post-glacial environmental history and stone age settlement by the Tõrvajõe basin in Narva-Luga Klint Bay, NE Estonia. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology : Helsinki 19th-21st September 2012, Abstract Book. Geological Survey of Finland. Guide, 57. Juvenes Print, Espoo, p. 58-59.

Raukas, A., 1986: Baltic Sea level fluctuation in late- and post-glacial times according to material from Estonian territory. In: Martin, E., Raukas, A. (ed.). Evolution and dynamics of seacoasts in conditions of relative sea level oscillation : excursion guides and abstracts, International Symposium, Aug. 20-26, 1986. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 70-71.

Karukäpp, R., 1989: Soome lahe põhjareljeefi evolutsioon hilis- ja pärastjääajal. Looduslikud protsessid ja inimmõju Eesti maastikes. E. Markuse 100. sünniaastapäevale pühendatud nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 79-80.

Lutt, J., 1993: Late- and postglacial deposits on the Estonian shelf. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 5, Tartu, p. 1-31.

Orviku, Karl, 1969: Effect of uplift of the Earth's crust upon the geological and geomorphological development of the Soviet Estonian territory in the late and postglacial times. VIII Congres INQUA Paris 1969. Résumés des Communications, Paris, p. 314-314.

Thomson, P., 1927: Metsade arenemine Eestis postglatsiaalses ajajärgus. Eesti Metsanduse Aastaraamat II, II. Akadeemiline Metsaselts, Tartu, p. 44-47.

Kessel, H. J., Pirrus, R. O., 1983: Some problems concerning stratigraphic subdivision of Estonian late glacial sediments on the basis of palynologic data [Проблемы стратиграфического расчленения позднеледниковых отложений территории Эстонии по палинологическим данным], p. 14-17.

Hang, T., Rosentau, A., Rattas, M., Kalm, V., 2003: Kuremaa järve geoloogiast, Tartu, p. 17-26.

Ilves, E., Männil, Reet, Valk, U., 1967: Jääajajärgsete metsade arenemisfaaside vanuse määramine radioaktiivse süsiniku meetodil Kuiksilla soos. Metsanduslikud uurimused, 5. Valgus, Tallinn, p. 235-244.

Kessel, H. J., Raukas, A. V., 1982: On geological development of the Baltic Sea in Late-glacial time on the basis of the East Baltic evidence [О геологическом развитии Балтийского моря в позднеледниковое время по материалам Восточной Прибалтики]. Peribalticum II. Ossolineum, Gdansk, p. 131-143.

Amon, L., Veski, S., Liiv, M., Alliksaar, T., Vassiljev, J., Sachse, D., 2018: The n-alkane composition of the Late-glacial lake sediments from eastern Baltic correlates with paleoclimatic episodes. EGU General Assembly Conference Abstracts: EGU General Assembly 4-13 April, 2018 in Vienna, Austria. COPERNICUS, Vienna, p. 16115-16115.

Liiv, M., Alliksaar, T., Amon, L., Heinsalu, A., Reitalu, T., Saarse, L., Seppä, H., Stivrinš, N., Veski, S., 2012: Late-glacial environmental and climatic changes in the eastern Baltic area. In: Henderson, A., Bennion, H., Mackay, A., Hughes, M., Patrick, S., Battarbee, R. (ed.). IPS2012 12th International Paleolimnology Symposium “advancing the science of palaeolimnology”, Glasgow, p. 66-66.

Veski, S., Amon, L., Heinsalu, A., 2008: Estonian Late-Glacial chronology, vegetation and environment: multiproxy evidence from lake Nakri, Southern Estonia. (NEPAL) Nordic Network of Palaeoclimatology, Second conference, Abstracts of oral presenations and posters, Backagarden, Höör, Sweden, September 26-27, 2008, Helsinki, p. 24-24.

Laumets, L., Kalm, V., Sohar, K., 2010: Postglacial period of intensive freshwater Tufa precipitation in the region of Scandinavian glaciation. In: Lorenz, S., Lampe, R. (ed.). 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group. Conference Proceedings. 13.-17. September 2010 in Greifswald, Greifswald, p. 47-48.

Tsyrulnikov, A., Tuuling, I., Kalm, V., Hang, T., Floden, T., 2007: Preliminary data on seismo-stratigraphic subdivision of Late Weichselian and Holocene sediments in the northern Gulf of Riga. Abstract Volume: Baltic Sea Science Congress; Rostock, Germany; March 19-22, 2007, p. 120-120.

Karukäpp, R., Raukas, A., 2004: Late glacial ice streams in southern Estonia and northern Latvia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes. Western Latvia, September 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 28-30.

Pirrus, R., 1976: New information about stratigraphical subdivision of Late Glacial deposits of Kunda section (North Estonia) [Новые данные о стратиграфическом расчленении позднеледниковых отложений разреза Кунда (Северная Эстония)]. In: Bartosh, T. (ed.). Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 60-71.

Pirrus, R., 1971: About results of spore-and-pollen quantitative analysis of plant species when investigating late-glacial deposits [О результатах количественного видового анализа пыльцы и спор при изучении позднеледниковых отложений на примере разреза Визусти (Южная Эстония)]. Palinologičeskie issledovaniâ v Pribaltike. Zinatne, Riga, p. 127-133.

Ilves, E. O., Sarv, A. A., 1975: Dinamika rasselenâ eli v Èstonii v poslelednikovoe vremâ [Динамика расселеня ели в Эстонии в послеледниковое время]. Sostoânie metodičeskih issledovanij v oblasti absolûtnoj geohronologii. Nauka, Moskva, p. 192-198.

Blazhtshishin, A. I., Davydova, N. N., Kessel, H. J., 1975: O pozdne- i poslelednikovyh otloženiâh glubokovodnyh vpadin Baltiki [О поздне- и послеледниковых отложениях глубоководных впадин Балтики]. Istoriâ ozer v golocene. IV Vsesoûznyj simpozium po istorii ozer. Tezisy dokladov, tom 3, Leningrad, p. 55-62.

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Quaternary cover. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 125-136.

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Ice ages. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 256-262.

Vaikmäe, R., 1999: Globaalsed keskkonnamuutused: uued kontseptsioonid kaasaegses loodusteaduses. Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1998. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 42-47.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Peipsi järve areng hilisjääajal ja pärast jääaega. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 57-62.

Karukäpp, R., Raukas, A., 2008: Peipsi nõgu jääajal. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 51-55.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Late- and postglacial crustal movements. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 52-56.

Raukas, A., 2007: Pinnamood ja pinnakate. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-39.

Hang, T., Kalm, V., Tuuling, I., 2008: Pinnamood ja selle kujunemine. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 74-92.

Raukas, A., 1969: Èstonskaâ SSR [Эстонская ССР]. In: Gerassimov, I. P. (ed.). Poslednij lednikovyj pokrov na Severo-Zapade Evropejskoj časti SSSR. Nauka, Moskva, p. 137-142.

Karukäpp, R. J., Martin, E. I., Raukas, A. V., 1982: Osnovnye čerty glâciodinamiki i lednikovogo morfogeneza Baltijskogo potoka v gotiglâcial'noe vremâ na territorii Èstonii (v zavisimosti ot rel'efa poverhnosti dočetvertičnyh porod) [Основные черты гляциодинамики и ледникового морфогенеза Балтийского потока в готигляциальное время на территории Эстонии (в зависимости от рельефа поверхности дочетвертичных пород)]. Dolednikovyj rel'ef severo-zapada Russkoj ravniny. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 51-56.

Liiv, M., 2018: Application of Lake Sediment Carbon/Nitrogen Ratio in Post-Glacial Paleoenvironmental Reconstruction. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, 65/2018. TTÜ Press, Tallinn, p. 1-131.

Amon, L., 2011: Palaeoecological Reconstruction of Late-Glacial Vegetation Dynamics in Eastern Baltic Area: A View Based on Plant Macrofossil Analysis. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B116. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-154.

Raukas, A., 2004: Eestimaa jääkilbi all ja pärast seda. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 294-305.

Raukas, A., 1972: K voprosu o lito-morfogenetičeskoj klassifikacii kraevyh lednikovyh obrazovanij na primere materialov severnoj Pribaltiki [К вопросу о лито-морфогенетической классификации краевых ледниковых образований на примере материалов северной Прибалтики]. Lednikovyj morfogenez. Zinatne, Riga, p. 101-107.

Liivrand, E., Pirrus, R., 1973: Application of the ecological-geographical analysis and the method of variograms to the study of spore-pollen spectra from glacial deposits on the territory of Estonia [Применение эколого-географического анализа и метода вариограмм при изучении спорoвo-пыльцевых спектров отложений ледниковых эпох на территории Эстонии]. Palinologiâ plejstocena i pliocena. Nauka, Moskva, p. 28-31.

Saarse, L., Amon, L., 2010: Late Glacial palaeoenvironmental changes in North Estonia. Ice, water, Humans - Quaternary landscape evolution in the Peribaltic region. University of Greifswald, Greifswald, p. 153-154.

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2009: Stop 5: New late glacial chronology, environmental and climatic conditions in southern Estonia: evidence from Lake Nakri. In: Kalm, V., Laumets, L., Hang, T. (ed.). The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia. Tartu Ülikool, Tartu, p. 73-74.

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2007: Estonian Late-Glacial environment: the striking status/ongoing research. Abstract book of the 1st Nordic Network on Palaeoclimatology (NEPAL) workshop, Helsinki.

Hang, T., Miidel, A., Pirrus, R., 1995: Late Weichselian and Holocene water-level changes of Lake Peipsi, eastern Estonia. In: Robertsson, A.-M., Hackens, T., Hicks, S., Risberg, J. & Akerlund, A. (ed.). PACT 50, 50, Rixensart, p. 121-131.

Raukas, A., Miidel, A., 1995: Fluvial activity in Estonia in the Lateglacial and early Holocene. In: Frenzel, B. (ed.). European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, p. 101-112.

Saarse, L., Raukas, A., Ratas, U., 2002: Areng pärast jääaega. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 56-64.

Saarse, L., 1985: Peculiarities of sedimentation in the small Estonian lakes. In: Lang, G., Schlüchter, C. (ed.). Lake, Mire and River Environments during the last 15 000 years. Balkema, Rotterdam, p. 67-76.

Saarse, L. A., 1987: Lithostratigraphy and water-level changes in small Estonian lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 129-142.

Saarse, L., 1985: Peculiarities of sedimentation in the small Estonian lakes. INQUA Eurosiberian Subcommission for the Study of the Holocene... Abstracts of papers and posters, Bern, p. 39-39.

Saarse, L., 1979: Pozdnelednikovye vodoemy Ûžnoj Èstonii ih tipizaciâ [Позднеледниковые водоемы Южной Эстонии их типизация]. Istoriâ ozer SSSR v pozdnem kajnozoe. Materialy k V Vsesoûznomu simpoziumu. Čast' I, Irkutsk, p. 45-47.

Pirrus, R., Saarse, L., 1976: Late-glacial lake sediments in Estonia. II International symposium on paleolimnology. Abstracts, Mikołajki, p. 89-90.

Raukas, A., Hyvärinen, H., 1992: Characteristics of late- and postglacial coastal forms and deposits [Особенности образования прибрежных толщ в поздне- и послеледниковых \n водоемах Финского залива]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 247-254.

Raukas, A., 1981: O stratotipah i ètalonnyh razrezah pozdne- i poslelednikovyh otloženij Baltijskogo morâ [О стратотипах и эталонных разрезах поздне- и послеледниковых отложений Балтийского моря]. Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa (Tezisy dokladov)Ûžnoj i Srednej Baltiki, Tallinn, p. 28-29.

Kessel, H., Raukas, A., 1981: Geologičeskoe razvitie Baltijskogo morâ v Èstonii i korrelâciâ opornyh urovnej [Геологическое развитие Балтийского моря в Эстонии и корреляция опорных уровней]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-11.

Lõokene, E. A., 1983: Pozdnelednikovye i golocenovye ozernye otloženiâ Èstonskoj SSR, ih veŝestvennyj sostav i izmeneniâ vo vremeni [Позднеледниковые и голоценовые озерные отложения Эстонской ССР, их вещественный состав и изменения во времени]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 125-126.

Karukäpp, R., 1989: Evolution of the bottom topography of the Gulf of Finland in Late Glacial. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 53-54.

Wahl, E. v., Kupffer, K. R., 1911: Das Quartär. In: Kupffer, K. R. (ed.). Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löfler, Riga, p. 199-249.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1995: Arengulugu. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 219-227.

Punning, J.-M., 1995: Kliima hilisjääajal ja Holotseenis. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 176-183.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1976: Stagnant ice features in the Estonian glacial relief. Estonia. Regional studies. Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 34-44.

Raukas, A., 1972: The formation of the Estonian glacial relief. In: Nõmmik, S., Varep, E. (ed.). Estonia. Geographical studies, Tallinn, p. 7-14.

Poska, A., Väli, V., Kama, P., Tomson, P., Vassiljev, J., Kihno, K., 2017: Karula kõrgustiku taimkatte ning inimasustuse pärastjääaegne areng. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 42, Tallinn, p. 25-43.

Lutt, J., 1991: Soome lahe hilis- ja pärastjääaegsete setete litostratigraafia. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 47-48.

Lomp, P., Rattas, M., 2013: Formation of carbonate cement in late glacial outwash sedimets in Southern Estonia. In: Damušytė, A., Grigienė, A. (comp) (ed.). Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania. Abstracts of International Field Symposium. June 25 – 30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania, Vilnius, p. 66-67.

Veski, S., Amon-Veskimeister, L., Heinsalu, A., Vassiljev, J., Saarse, L., 2011: Late-Glacial deglaciation and vegetation dynamics in the eastern Baltic region. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 69-69.

Veski, S., Amon, L., Heinsalu, A., 2008: New data on Estonian Late-Glacial chronology and environment: evidence from Lake Nakri, Southern Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 72-72.

Liivrand, E., Kadastik, E., Kalm, V., 1999: New data on the Late Glacial stratigraphy in Estonia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 52-53.

Raukas, A., 1992: Late- and Postglacial Geological Development and Human Impact in Estonia. In: Hackens, T. et al. (ed.). PACT 37. Estonia: Nature, Man and Cultural Heritage, 37, Strasbourg, p. 23-34.

Kessel, H., 1966: The stratigraphical scheme of the Baltic Sea in the Late Pleistocene and Holocene. The development of sea coasts in conditions of oscillatory movements of the earth's crust. Valgus, Tallinn, p. 36-44.

Tammekann, A., 1936: Die Entwicklung der nordestländischen Kliffküste während der spät- und postglazialen Zeit. Comptes rendus du Congrès International dr Géographie Varsovie 1934, Varssavi, p. 296-299.

Raukas, A., 2002: Postglacial impact events in Estonia and their influence on people and environment. In: Koeberl, C., MacLeod, K. G. (ed.). Catastrophic events and mass extinctions: impacts and beyond. GSA Special Papers, 356, p. 563-569. https://doi.org/10.1130/0-8137-2356-6.563

Kaljuvee, J., 1933: Die Grossprobleme der Geologie. F. Wassermann, Tallinn, p. 1-162.

Grewingk, C., 1880: O genezise dilûvial'nyh obrazovanij Baltijskogo kraâ [О генезисе дилювиальных образований Балтийского края]. Reči i protokoly VI-go sezda russkih estestvoispytatelej i vračej : v S.-Peterburg s 20-go po 30-e dekabrâ 1879 g. / [raSezda Russkih Estestvoispytatelej i Vračej v Peterburg], St. Peterburg, p. 335-339.

Schmidt, Fr., 1869: Notiz über neuere Untersuchungen in Gebiete der Glacial- und Postglacialformation in Estland und Schweden. In: Helmersen, G. (ed.). Studien über die Wanderblöcke und die diluvialgebilde Russlands. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 14, p. 55-59.

Orviku, Karl, 1944: Jäävaheaegade geoloogiast Eestis. Eesti Sõna, 138, Tallinn.

Raukas, A., 1988: Eestimaa viimastel aastamiljonitel. Valgus, Tallinn, p. 1-280.

Pärna, K., 1967: Fluvioglatsiaalsetest setetest ja hilisjääaegsest hüdrograafiast Võru ümbruses. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 58. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 20-26.