Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (265)

Leitud 265 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Petersell, V., 2007: Diktüoneemakilt. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 7-7.

Hade, S., Soesoo, A., 2014: Estonian graptolite argillites revisited: a future resource?. Oil Shale, 31, 1, 4-18. https://doi.org/10.3176/oil.2014.1.02

Hade, S., Soesoo, A., 2017: Eesti maapõu peidab huvitavat kivimit: graptoliitargilliit ehk must kilt. Eesti Loodus, 11, 19-25.

Palvadre, R., 2020: Possibilities of utilizing organic-poor metalliferous black shales (argillite). Oil Shale, 37, 3, 242-267. https://doi.org/https://doi.org/10.3176/oil.2020.3.05

Kochenov, A. V., Baturin, N., 2002: The Paragenesis of Organic Matter, Phosphorus, and Uranium in Marine Sediments. Lithology and Mineral Resources, 37, 2, 126–140.

Hints, R., 2020: Tulevikumaavarade jälil. Horisont, 3, 18-22.

Pihlak, A., 1989: Composition and properties of the oil shale occurring in Tõnismägi in Tallinn [Состав и свойства диктионемового сланца, вскрытого на холме Тынисмяги в г. Таллинне]. Oil Shale, 6, 2, 151-159.

Pihlak, A., 1986: Some facts on the history of spontaneous firing studies of Estonian oil shale. The second period (1917-1945) [Из истории исследований самовозгорания горючих сланцев Эстонии. Второй период (1917-1954 гг.)]. Oil Shale, 3, 2, 156-159.

Johannes, I., Kruusement, K., Palu, V., Veski, R., 2006: Evaluation of oil potential of Estonian shales and biomass samples using Rock-Eval analyzer. Oil Shale, 23, 2, 110-118.

Petersell, V., Jüriado, K., Raukas, A., Shtokalenko, M., Täht-Kok, K., 2015: Quaternary deposits and weathered bedrock material as a source of dangerous radon emissions in Estonia. Geologos, 21, 2, 139-147. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0006

Kilk, K., Savest, N., Yanchilin, A., Kellogg, D. S., Oja, V., 2010: Solvent swelling of Dictyonema oil shale: Low temperature heat-treatment caused changes in swelling extent. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 89, 2, 261-264. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2010.09.003

Sharayeva, G., Tiikma, L., Luik, H., Johannes, I., 2015: Low Temperature Pyrolysis of Graptolite Argillite (Dictyonema Shale) in Autoclaves. International Journal of Engineering Research and Applications, 5, 11,1, 16−22.

Bogdanov, R., Pihlak, A., 2002: Water radiolysis, a possible source of atmospheric oxygen. Oil Shale, 19, 1, 75-87.

Klyucharev, D. S., Soesoo. A., 2019: Ore future of combustible shales [Рудное будущее горючих сланцев]. Prospect and protection of mineral resources, 1, 57-62.

Maremäe, E., Taal, H., 1991: Metal extraction from alum shale ashes under the effect of ammonium sulphate. Oil Shale, 8, 4, 337-341.

Maremäe, E., Johannes, I., Ahelik, V., 1991: The percolative leaching of alum shale's sulphated ashes. Oil Shale, 8, 2, 138-147.

Maremäe, E., Kirret, O., 1989: The decomposition of dictyonema shale ash by sulfuric acid with a large amount of liquid phase. Oil Shale, 6, 354-361.

Maremäe, E., Kirret, O., 1990: Decomposition of alum shale ashes with sulphuric acid at a low liquid phase content. Oil Shale, 7, 1, 59-65.

Maremäe, E., Ründal, L., Ahelik, V., 1991: Study of the process of multistage leaching of alum shale’s sulphated ashes. Oil Shale, 8, 1, 27-38.

Puura, E., Neretnieks, I., 2000: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia, 2: an assessment of aluminosilicate buffering potential. Environmental Geology, 39, 6, 560-566. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s002540050467

Aleksandrova, T. N., Romashev, A. O., Yanson, U. M., 2015: Study into the feasibility of rare elements extraction from the black shale rocks [Исследование возможности извлечения редких элементов из черносланцевых пород]. Mining informational and analytical bulletin, 4, 124-128.

Yanson, Y.M., Aleksandrova, T. N., 2015: Some strategic metals from dictyonema shale and the prospects of their extraction [Некоторые стратегические металлы в диктионемовых сланцах и перспектива их извлечения]. Mining informational and analytical bulletin, S19, 222-229.

Vyalov, V. I., Larichev, A. I., Balakhonova, A. S., 2013: Ore genesis in dictyonema shales and obolus sandstones of the Baltic sedimentary basin [Рудогенез диктионемовых сланцев и оболовых песчаников Прибалтийского бассейна]. Regional geology and metallogeny, 55, 87-98.

Vyalov, V. I., Balakhonova, A. S., Larichev, A. I., Bogomolov, A. K., 2013: Rhenium in the Dictyonema shale of the Baltic basin. Moscow University Geology Bulletin, 68, 2, 123-128. https://doi.org/10.3103/S0145875213020117

Klesment, K., Urov, K., 1980: Role of bacterial lipids in the formation of geolipids and kerogens [Роль бактериальных липидов при образовании геолипидов керогенов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 241-245.

Veski, R., Sidorova, S., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 1. Sulphur in oil [O смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 1. Сера в смоле]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 95-100.

Maldre, J., 1965: Galliumi geokeemiast Põhja- ja Kesk-Eestis. Eesti Loodus, 6, 355-356.

Maremäe, E., 1989: A problem of complex processing of Estonia alum shale as a raw material metallurgy [Проблема комплексного использования диктионемовых сланцев эстонии в качестве сырья для металлургии]. Oil Shale, 6, 1, 28-36.

Pihlak, A.-T., 1993: Kroodi oja kannab Muuga lahte diktüoneemareostust. Eesti Loodus, 11/12, 409-411.

Puura, E., Neretnieks, I., Kirsimäe, K., 1999: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia. 1 Field study and modelling. Environmental Geology, 39, 1, 1-19. https://doi.org/10.1007/s002540050432

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2003: The beginnings of uranium production in Estonia. Oil Shale, 20, 2, 167-174.

Gustavson, H., 1983: Diktüoneemakilda põlemine Suurupis 175 aastat tagasi. Eesti Loodus, 9, 606-606.

Yang, S., Schulz, H., Horsfield, B., Schovsbo, N. H., Noah, M., Panova, E., Rothe, H., Hahne, K., 2018: On the changing petroleum generation properties of Alum Shale over geological time caused by uranium irradiation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 229, 20-35. https://doi.org/10.1016/j.gca.2018.02.049

Koch, R., Kiis, K., 1984: Peculiarities of thermolysis of organic matter in Maardu argillite (alum shale). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 33, 2, 110-116.

Enel, M., 2003: Distribution of heavy metals in plants and their habitats in the outcrop area of Dictyonema shale. Oil Shale, 20, 4, 459-476.

Gustavson, H., 1976: Kiltkivikeemia ajaloost Eestis. Eesti Loodus, 12, 763-763.

Raukas, A., 1994: Mineral resources of Estonia and the problems of their exploitation. Acta Geologica Hungarica, 37, 3/4, 351-367.

Kivimägi, E., 1974: Eesti senikasutamata maavara, 2. Eesti Loodus, 5, 295 - 297.

Lindvers, P., 1939: Kas diktüoneema-kildakivi on kasutatav?. Tehnika Ajakiri, 7/8, 190-194.

Maremäe, E., 1987: Diktüoneemakilda kasutamise võimalustest rahvamajanduses. Tehnika ja Tootmine, 10, 10-14.

Pelekis, L., Kirret, O., Taure, I., Pelekis, Z., Eglit, G., Rajavee, E., Ahelik, V., 1988: Instrumental neutron activation analysis of Estonian alum shale and some other oil shales. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 1, 1-5.

Adamson, A., Reinsalu, E., Juuse, L., Valgma, I., 1997: Sustainable phosphate rock mining. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering, 3, 1, 13-22.

Tsutsulkovski, V., Jürkova, L., Nalivkina, A., Smirnov, A., 1972: Obogaŝenie osnovnyh tipov rud mestoroždeniâ Toolse [Обогащение основных типов руд месторождения Тоолсе]. Russian Chemical Industry, 9, 43-44.

Zhukov, F., Petersell, V., Fomin, Yu., 1987: The signs of Palaeozoic volcanicity in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 1, 6-13.

Reinsalu, E., 2003: Ainulaadne põlevkivi ootab kaevandamist. Eesti Loodus, 11, 6-9.

Pihlak, A., 1985: Põlevkivide süttimine. Eesti Loodus, 11, 700-704.

Petersell, V., Mõttus, V., Täht, K., 2005: Nähtamatu ohuallikas Eestimaa pinnases. Eesti Loodus, 5, 46-50.

Veski, R., 1981: Väävli ja naftoidi tekkest Maardu karjäärides. Eesti Loodus, 11, 716-720.

Veski, R., 1990: Uraan ja roheline Maardu. Eesti Loodus, 7, 424-429.

Veski, R., 1993: Geokeemilised viitpommid Maardus. Eesti Loodus, 9, 301-302.

Raudsep, R., 1996: Kus meil on uraani?. Eesti Loodus, 10, 327-328.

Pirrus, E., 2003: Hetkeks avanenud paekallas. Eesti Loodus, 5, 49-49.

Klitina, L., Letušova, I., 1980: Petrografičeskie i himičeskie osobennosti diktionemovyh slancev i kukersitov Pribaltijskogo bassejna [Петрографические и химические особенности\nдиктионемовых сланцев и кукерситов Прибалтийского бассейна]. , 126-127.

Jusupova, I., Emets, T., Stefanova, E., Filippova, V., 1972: Nekotorye petrografičeskie osobennosti organičeskogo veŝestva pribaltijskih diktionemovyh slancev [Некоторые петрографические особенности органического вещества прибалтийских диктионемовых сланцев]. Moscow University Geology Bulletin, 4, 91-93.

Urov, K., Võsotskaja, V., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 2. The chemical composition of the oil [О смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 2. Особенности химического состава смолы]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 101-105.

Kordikov, A., 1962: The mineralogical characteristics of Maardu dictyonema shale [Минералогическая характеристика диктионемовых сланцев Маардуского месторождения]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 11, 1, 67-72.

Pelekis, L., Pelekis, Z., Taure, I., Kirret, O., Rajavee, E., 1985: Instrumental neutron activation analysis of alum shale from the Maardu deposit [Инструментальный нейтронно-активационный анализ диктионемового сланца Маардуского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 343, 4, 161-163.

Haldna, J., Ilmoja, K., Johannes, I., 1986: Mercury in Estonian Dictyonema Shale [Ртуть в диктионемовых сланцах Эстонской ССР]. Oil Shale, 3, 3, 290-292.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., Johannes, I., Talkop, R., 1986: Valkla-Tsitre ja Toolse leiukohtade diktüoneemakilda omadustest ja keemilisest koostisest. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 35, 4, 237 -244.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., 1959: Maardu leiukoha diktüoneemakilda ja temas sisalduva kerogeeni keemilisest koostisest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 8, 4, 243-254.

Kirret, O., Polikarnov, N., Lutskovskaja, N., 1957: O sostave i svojstvah diktionemovogo slanca mestoroždeniâ Maardu ÈSSR [О составе и свойствах диктионемового сланца месторождения Маарду ЭССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 6, 2, 170-183.

Uibopuu, E., 2012: Kildagaas – kas Eesti kolmeteistkümnes maavara?. Keskkonnatehnika, 12, 3, 10-11.

Niin, M., Rammo, M., 2009: Diktüoneemakilt – Eesti tulevikumaavara. Keskkonnatehnika, 9, 3, 27-28.

Sumberg, A., Urov, K., Aasamäe, E., 1990: Characteristics of Estonian lower Ordovician fossil organic matter, (Maardu member of the Pakerort horizon) [К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФОССИЛЬНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО\nВЕЩЕСТВА НИЖНЕГО ОРДОВИКА Эстонии\n(МААРДУСКАЯ ПАЧКА ПАКЕРОРТСКОГО ГОРИЗОНТА)]. Oil Shale, 7, 3-4, 238-244.

Lapo, A., Mihhailov, N., 1988: On the initial material of organic matter of the Baltic Dictyonema shales [К ВОПРОСУ ОБ ИСХОДНОМ МАТЕРИАЛЕ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДИКТИОНЕМОВЫХ\nСЛАНЦЕВ ПРИБАЛТИИСКОГО БАССЕИНА]. Oil Shale, 5, 4, 348-355.

Veski, R., Filimonova, N., Bondar, E., Lumiste, T., Fomina, A., 1979: Study of the organic matter of dictyonema shale by nitric oxidation [Исследование органического вещества диктионемового сланца окислением азотной кислотой]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 28, 1, 32-39.

Bondar, E., Veski, R., 1980: Unsaturated fatty acids in the extracts from Ordovician Dictyonema oil shale [НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В БИТУМОИДЕ\nОРДОВИКСКОГО ДИКТИОНЕМОВОГО ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 251-255.

Pihlak, A., 1986: Critical and Permissible Temperatures in Spontaneous Heating of Alum Shales [Критическая и допустимая температура самонагревания диктионемового аргиллита]. Oil Shale, 3, 3, 247-255.

Palvadre, R., Utsal, K., Ahelik, V., Haldna, J., 1984: Investigation of the mineral composition of Estonian graptolitic argillite [Исследование минерального состава граптолитового аргиллита Эстонии]. Oil Shale, 1, 2, 162-170.

Palvadre, R., Kleemeier, T., 1982: Leaching of several heavy metals from argillites [Bыцелачитаемость некоторых тяжелых металлов из аргиллитов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 31, 4, 243-238.

Palvadre, R., Ahelik, V., Rajavee, E., Juura, R., 1990: Some aspects of water leaching of argillites [Некоторые вопросы водного выщелачивания агриллитов]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 39, 4, 235-241.

Naumov, B, 1991: Pollution of hydrosphere by leaching of dictyonema shale in waste dumps of the Maardu openpits [Загрязнение гидросферы при выщелачивании диктионемовых аргиллитов в отвалах Маардуасих фосфоритных карьерой]. Oil Shale, 8, 3, 266-274.

Maremäe, E., 1988: Utilisation of Estonian alum shale in the national economy [О возможности использования Эстонского диктионемового сланца в национальной экономике]. Oil Shale, 5, 4, 407-417.

Loog, A., Petersell, V., 1995: Authigenic siliceous minerals in the Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 44, 1, 26-32.

Scupin, H., 1921: Ist der Dictyonemaschiefer eine Tiefseeablagerung?. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 73, 6/7, 153-155.

Loog, A., 1982: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 527, 44-49.

Baturin, G. N., Ilyin, A. V., 2013: Comparative geochemistry of shell phosphorites and dictyonema shales of the Baltic. Geochemistry International, 51, 1, 23-32. https://doi.org/10.1134/S0016702913010023

Veski, R., 1995: Possibility of the occurrence of geochemical time bombs in the Maardu waste hills. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 44, 1, 76-85.

Maldre, J., 1976: Molibden v diktionemovyh slancah Severnoj Èstonii [Молибден в диктионемовых сланцах Северной Эстонии]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 5, 94-98.

Öpik, A., 1925: Über die Ergebnisse neuerer Untersuchungen im estländischen Unterordovicium: 1922-1924. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 8, 257-258.

Tammekann, A., 1924: Eesti diktüoneema-kihi uurimine tema tekkimise, vanaduse ja levimise kohta. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, V, 6, 1-60.

Gratskev, F., Repetuh, V., 1983: Predupreždenie èndogennyh požarov na pribaltijckih mestoroždeniâh fosforitov [Предупреждение эндогенных пожаров на прибалтийцких месторождениях фосфоритов]. Gorny Zhurnal, 9, 29-31.

Pihlak, A., Maremäe, E., Jalakas, L., 1985: Leaching processes of the alum shale and limestone from Maardu and Toolse phosphorite quarries (Estonian SSR) [Водное выщелачивание диктионемовых сланцев и известняков из фосфоритовых месторождений Маарду и Тоолсе Эстонской ССР]. Oil Shale, 2, 2, 155-169.

Pihlak, A., 1984: Spontaneous Ignition Tendency of the Dictyonema Slate of the Estonian Phoshporite Deposites [О склонности диктионемовых сланцев из месторождений фосфоритов Эстонской ССР к самовозгоранию]. Oil Shale, 1, 3, 251-264.

Linstow, O., 1927: Ueber die Verbreitung des Diktyonemaschiefers. Braunkohle: Zeitschr. für Gewinnung u. Verwertung d. Braunkohle, 26, 8, 1-4.

Oja, J., 1938: Kas diktüoneema kivi võib olla heeliumi tekitajaks Eesti maagaasides?. Loodusevaatleja, IX, 2, 42-43.

Rägo, N., 1928: Beiträge zur Kenntnis des estländischen Dictyonemaschiefers. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XIII, 9, .

Hints, R., Soesoo, A., Voolma, M., Tarros, S., Kallaste, T., Hade, S., 2014: Centimetre-scale variability of redox-sensitive elements in Tremadocian black shales from the eastern Baltic Palaeobasin. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 233-239. https://doi.org/10.3176/earth.2014.24

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2003: The beginnings of uranium production in Estonia. Oil Shale, 20, 2, 167-174.

Kivimägi, E., Teedumäe, A., 1971: Results of a complex estimation of the rocks in the phosphorite deposit of Toolse [РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 3, 243-250.

Dames, W., 1876: Über Dictyonema flabelliformis aus den cambrischen Schiefern der ehstländischen Küste bei Baltischport. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 776-776.

Rang, S., Orav, A., Ivanov, A., Eisen, O., Stjopin, S., 1974: Сomposition of the Toolse Dictyonema shale oil fraction 120—190°C [О СОСТАВЕ ФРАКЦИИ СМОЛЫ ДИКТИОНЕМОВОГО\nСЛАНЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТООЛСЕ, ВЫКИПАЮЩЕЙ\nВ ПРЕДЕЛАХ 120—190° С]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 27-30.

Johannes, E., 1968: Mikroelementide spektraalne määramine diktüoneemakildas sigarimeetodil [Прямое спектральное определение микроэлементов в диктио-немовом сланце методом бумажного штабика]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 2, 167-174.

Naumov, B., 1981: Electrochemical properties of the self-ignition process of kerogen-containing argillites in dumps of the Maardu phosphorite deposit [ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА\nСАМОВОЗГОРАНИЯ КЕРОГЕНСОДЕРЖАЩИХ\nАРГИЛЛИТОВ В ОТВАЛАХ ФОСФОРИТНОГО\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ МААРДУ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 161-166.

Pevzner, M., Naumov, B., Puura, V., Belenki, A., 1982: Distribution of Dictyonema shale and its self-heating regime in dumps of Maardu phosphorite open-cut mine [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИКТИОНЕМОВОГО СЛАНЦА\nИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЕГО САМОНАГРЕВА\nВ ОТВАЛАХ МААРДУСКОГО ФОСФОРИТНОГО КАРЬЕРА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 131-139.

Doss, B., 1900: Über die Möglichkeit der Erbohrung von Naphthalagerstätten bei Schmarden in Kurland. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 43, 157-212.

Artyushkov, E. V., Lindström, M., Popov, L. E., 2000: Relative sea-level changes in Baltoscandia in the Cambrian and early Ordovician: the predominance of tectonic factors and the absence of large scale eustatic fluctuations. Tectonophysics, 320, 375-407. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(00)00038-X

Fokin, L. F., 1913: O stroenii i produktah raspada bituminoznyh gornyh porod Èstlândii [О строении и продуктах распада битуминозных горных пород Эстляндии]. Gorny Zhurnal, 2, 5, 117-142.

Kallaste, T., Pukkonen, E., 1992: Pyrite varieties in Estonian Tremadocian argillite (Dictyonema shale). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 11-22.

Pukkonen, E., Rammo, M., 1992: Distribution of molybdenum and uranium in the Tremadoc graptolitic argillite (Dictyonema shale) of North-Western Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 3-15.

Mickwitz, A., 1909: Die brennenden Schieferlager von Baltischport. Revalsche Zeitung, .

Schmidt, Fr., 1872: Soobŝenie o novejših issledovaniâh samyh drevnih ârusov silurijskoj počvy v Švecii [Cообщение о новейших исследованиях самых древних ярусов силурийской почвы в Швеции]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 3, XXI- XXIV.

Loog, A., Petersell, V., Aruväli, J., Kalkun, M., 1998: Methods for the determination of the texture and mineral composition of the Dictyonema shale. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 32-36.

Puura, E., 1994: Geochemical zonation of Maardu mine tailings dump. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 77-94.

Loog, A., Petersell, V., 1994: The distribution of microelements in Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 57-76.

Loog, A., Kurvits, T., Aruväli, J., Petersell, V., 2001: Grain size analysis and mineralogy of the Tremadocian Dictyonema shale in Estonia. Oil Shale, 18, 4, 281-297.

Maremäe, E., 2001: Extraction of uranium from local Dictyonema shale at Sillamäe in 1948-1952. Oil Shale, 18, 3, 259.

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2000: Uranium production from the local Dictyonema shale in North-East Estonia. Oil Shale, 17, 4, 387-394.

Pihlak, A.-T., 1999: Composition and spontaneus ignition tendency of Dictyonema argillites of Northwest Estonia. Oil Shale, 16, 4s, 478-507.

Lippmaa, E., Maremäe, E, 1999: Dictyonema shale and uranium processing at Sillamäe. Oil Shale, 16, 4, 291-301.

Puura, E., Pihlak, A.-T., 1998: Oxidation of Dictyonema shale in Maardu mining waste dumps. Oil Shale, 15, 3, 239-267.

Loog, A., Aruväli, J., Petersell, V., 1996: The nature of potassium in Tremadocian Dictyonema shale (Estonia). Oil Shale, 13, 4, 341-350.

Lippmaa, E., Teeäär, R., Maremäe, E., 1995: Estonian Dictyonema shale and Swedish alum shale. Estimation of aromaticities by 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy. Oil Shale, 12, 4, 289-296.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Trummal, A., Rummel, A., Lippmaa, J., 2006: Enriched uranium technology at the Sillamäe oil shale processing plant. Oil Shale, 23, 3, 275-280.

Palvadre, R., Naumov, B., Ahelik, V., Lille, I., Aguraiuja, K., 1994: The leaching of dictyonema argillites in the dumps of phosphorite open cast mining at Maardu. Oil Shale, 11, 3, 217-226.

Palvadre, R., Ahelik, V., 1993: The distribution of some rare metals in the process of separation of organic matter from Estonian Dictyonema argillite. Oil Shale, 10, 4, 271-281.

Bogdanov, R., Lippmaa, E., Ozernaja, S., Pihlak, A.-T., 1991: Isotopic abundance of uranium(IV) and uranium(VI) species in leachants of graptolitic argillites. Oil Shale, 8, 2, 125-131.

Bogdanov, R., Ozernaja, S., Pihlak, A.-T., Timofeev, S., 2007: Radiogenic uranium-234 in humus acids of graptolitic argillite [Радиогенный уран-234 в составе гумусовых кислот граптолитового аргиллита]. Oil Shale, 24, 1, 73-89.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Pihlak, A., Aguraiuja, R., 2009: Estonian graptolitic argillites - ancient ores or future fuels?. Oil Shale, 26, 4, 530-539. https://doi.org/10.3176/oil.2009.4.08

Jüriado, K., Raukas, A., Petersell, V., 2012: Alum Shales Causing Radon Risks on the Example of Maardu Area, North-Estonia. Oil Shale, 29, 1, 76-84. https://doi.org/10.3176/oil.2012.1.07

Kilk, K., Savest, N., Hruljova, J., Tearo, E., Kamenev, S., Oja, V., 2010: Solvent swelling of dictyonema oil shale. Oil Shale, 27, 1, 26-36. https://doi.org/10.3176/oil.2010.1.04

Johannes, I., Luik, H., Bojesen-Koefoed, J. A., Tiikma, L., Vink, N., Luik, L., 2012: Effect of Organic Matter Content and Type of Mineral Matter on the Oil Yield from Oil Shales. Oil Shale, 29, 3, 206-221. https://doi.org/10.3176/oil.2012.3.02

Hade, S., Soesoo, A., 2014: Estonian graptolite argillites revisited: A future resource?. Oil Shale, 31, 1, 4-18. https://doi.org/10.3176/oil.2014.1.02

Helmersen, G., 1838: Mémoire sur le schiste argileux bitumineux d'Esthonie, et sur une nouvelle roche combustible, découverte dans cette province. Annuaire Journal Mines Russie, 97-128.

Helmersen, G. P., 1838: Über den bituminösen Thonschiefer und ein neu entdecktes brennbares Gestein der Übergangsformation Estlands, mit Bemerkungen über einige geologische Erscheinungen neuerer Zeit. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 5, 4/5, 56-73.

Helmersen, G. P., 1839: O mestoroždenii smolistogo glinistogo slanca i vnov' otkrytom gorûčem minerale v perehodnoj formacii Èstlândskoj gubernii, dopolnennoe nekotorymi zamečaniâmi o geologičeskih âvleniâh novejšego vremeni [О месторождении смолистого глинистого сланца и вновь открытом горючем минерале в переходной формации Эстляндской губернии, дополненное некоторыми замечаниями о геологических явлениях новейшего времени]. Gorny Zhurnal, 8, 149-185.

Helmersen, G., 1838: Otchet po issledovanijam, proizvedennym v 1838 godu nad mestorozhdenijami gorjuchego slanca, otkrytogo v Jestljandskoj gubernii, v okrestnostjah myzy Fall', prinadlezhashhej g. general-adjutantu grafu Benkendorfu i myzy Tol'ks barona Vrangelja [Отчет по исследованиям, произведенным в 1838 году над месторождениями горючего сланца, открытого в Эстляндской губернии, в окрестностях мызы Фалль, принадлежащей г. генерал-адъютанту графу Бенкендорфу и мызы Толькс барона Врангеля]. Gorny Zhurnal, 258-265.

Pihlak, A.-T., 2011: Eesti diktüoneemaargilliidi varudest ja nende kasutamise võimalustest. Keskkonnatehnika, 11, 5, 33-37.

Kleesment, A., Kurvits, T., 1987: Mineralogy of Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia [О минералогии граптолитовых аргиллитов тремадока Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 2, 130-139.

Eisenack, A., 1958: Mikrofossilien aus dem Ordovizium des Baltikums. 1. Markasitschicht, Dictyonema-Schiefer, Glaukonitsand, Glaukonitkalk. Senckenbergiana Lethaia, 39, 5/6, 389-405.

Kosakowski, P., Kotarba, M. J., Piestrzyński, A., Shogenova, A., Wieclaw, D., 2017: Petroleum source rock evaluation of the Alum and Dictyonema Shales (Upper Cambrian–Lower Ordovician) in the Baltic Basin and Podlasie Depression (eastern Poland). International Journal of Earth Sciences, 106, 2, 743-761. https://doi.org/10.1007/s00531-016-1328-x

Kattai, V., Mozzhelina, T., Serebrennikova, O., 1995: Metalloporphyrins in the organic matter of Northern Baltic Paleozoic sedimentary rocks [Металлопорфины в органическом веществе палеозойских отложений Северной Прибалтики]. Oil Shale, 12, 2, 101-114.

Petersell, V. H., Zhukov, F. I., Loog, A. R., Fomin, Y. A., 1987: Origin of Tremadoc kerogen-bearing siltstones and argillites of North Estonia [Происхождение тремадокских керогенсодержащих алевролитов и аргиллитов Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 1, 7-13.

Palvadre, R., Loog, A., Haldna, J., Ahelik, V., Talkop, R., 1984: Correlations between components in Estonian graptolitic argillites [Корреляционные связи между компонентами в граптолитовых аргиллитах Эстонии]. Oil Shale, 1, 3, 292-300.

Mägi, S., Pirrus, E., 1978: Antrakoniit ning Lasnamäe hiidkonkretsioon. Eesti Loodus, 6, 392-394.

Pirrus, E., 2003: Pilku püüdvad kristallid. Eesti Loodus, 2/3, 78-79.

Loog, A., Aruväli, J., Petersell, V., 1995: Authigenic carbonate minerals in the Tremadocian graptolitic argillite of Estonia. Oil Shale, 12, 4, 275-287.

Petersell, V., 2011: Eesti maavaradest ja nende kasutamisest geoloogi pilguga. Keskkonnatehnika, 11, 4, 35-37.

Petersell, V., 2009: Valvur ja valvatav ehk diktüoneemakilt ja fosforiit. Keskkonnatehnika, 9, 3, 16-19.

Petersell, V., 2008: Diktüoneemakilt, energia ja keskkond. Keskkonnatehnika, 8, 4, 32-34.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 1996: Some aspects of the Tremadoc in Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 6, 1, 25-33.

Loog, A., Petersell, V., 1986: Geochemical indicators of terrigenous sediments forming the Tremadoc in Estonia [Геохимические показатели образования терригенных пород тремадока Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 20-26.

Dyni, J. R., 2003: Geology and resources of some world oil-shale deposits. Oil Shale, 20, 3, 193-252.

Hints, R., Hade, S., Soesoo, A., Voolma, M., 2014: Depositional framework of the East Baltic Tremadocian black shale revisited. GFF, 136, 3, 464-482. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.866978

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc [К геохимии постседиментационного минералообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-49.

Kaljo, D., 1988: Mõnda diktüoneemast. Eesti Loodus, 11, 745-746.

Kivimägi, E., 1974: Eesti senikasutamata maavara, 1. Eesti Loodus, 4, 199 - 202.

Voolma, M., Soesoo, A., Hade, S., Hints, R., Kallaste, T., 2013: Geochemical heterogeneity of Estonian graptolite argillite. Oil Shale, 30, 3, 377-401. https://doi.org/10.3176/oil.2013.3.02

Kiipli, T., Batchelor, R. A., Bernal, J. P., Cowing, C., Hagel-Brunnström, M., Ingham, M. N., Johnson, D., Kivisilla, J., Knaack, C., Kump, P., Lozano, R., Michiels, D., Orlova, K., Pirrus, E., Rousseau, R. M., Ruzicka, J., Sandstrom, H., Willis, J. P., 2000: Seven sedimentary rock reference samples from Estonia. Oil Shale, 17, 3, 215-223.

Schmidt, F. B., 1886: O parallelizacii russkih kembrijskih otloženij so švedskimi [О параллелизации русских кембрийских отложений со шведскими]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, XVII, 1, 19-21.

Kivimägi, E., Loog, A., 1972: The main structural types of graptolitic argillites of the Toolse deposit [Основные типы текстур граптолитовых аргиллитов месторождения Тоолсе]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 143-147.

Männil, Ralf, Meidla, T., 1994: Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova (East European Platform). , 28, A, 1-52.

Löfgren, A., Viira, V., Mens, K., 2005: Conodont biostratigraphy and sedimentary history in the upper Tremadoc at Uuga, Cape Pakri, NW Estonia. GFF, 127, 4, 283-293. https://doi.org/10.1080/11035890501274283

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Heinsalu, H., 1990: On the lithology and stratigraphy of Late Tremadoc graptolitic argillites of North-West Estonia [Литология и стратиграфия верхнетремадокских граптолитовых аргиллитов Северо-Западной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 4, 142-151.

Heinsalu, H., 1987: Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia [Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 66-78.

Kaljo, D., Kivimägi, E., 1970: On the distribution of graptolites in the dictyonema shale of Estonia and on the uncontemporaneity of its different facies [О раcпределении граптолитов в диктионемовом сланце Эстонии и разновозрастности его фаций]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 334-341.

Heinsalu, H., 1980: On the facial relations of Upper Tremadocian deposits in North Estonia [Фациальные соотношения верхнетремадокских отложений Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 1, 1-7.

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I., 1987: The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia [Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 154-165.

Heinsalu, H., Kaljo, D., Kurvits, T., Viira, V., 2003: The stratotype of the Orasoja Member (Tremadocian, Northeast Estonia): lithology, mineralogy, and biostratigraphy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 135-154.

Raymond, P. E., 1916: The correlation of the Ordovician Strata of the Baltic Basin with those of eastern North America. Harvard University Museum of Comparative Zoology Special Publication, 56, 3, 177-286.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 2000: Lithology of the Kallavere Formation on the North-Estonian klint (Part II - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 24-32.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 1998: Lithology of the Kallavere Formation on the North Estonian klint (Part I - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 20-31.

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V., 1988: Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Geological Magazine, 125, 4, 457-463. https://doi.org/10.1017/S001675680001308X

Mens, K., Heinsalu, H., Jegonjan, K., Kurvits, T., Puura, I., Viira, V., 1996: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Pakri Cape section, NW Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 9-21.

Heinsalu, H., Viira, V., Paalits, I., 1991: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Saka II section, North-East Estonia [Пограничные кембро-ордовикские отложения разреза Сака II в Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 8-15.

Mens, K., Viira, V., Paalits, I., Puura, I., 1989: Cambrian-Ordovician boundary beds at Mäekalda, Tallinn, North Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 101-111.

Kaljo, D., Borovko, N., Heinsalu, H., Khazanovich, K., Mens, K., Popov, L., Sergejeva, S., Sobolevskaya, R., Viira, V., 1986: The Cambrian-Ordovician boundary in the Baltic-Ladoga clint area (North Estonia and Leningrad Region, USSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 3, 97-108.

Soesoo, A., Hade, S., 2012: Metalliferous organic-rich shales of Baltoscandia - a future resource or environmental/ecological problem?. Archiv EuroEco, 2, 1, 11-14.

Utsal, K., Kivimägi, E., Utsal, V., 1982: About the method of investigating Estonian graptolithic argillite and its mineralogy [О методике исследования и минералогии граптолитового аргиллита Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 116-137.

Stumbur, H., 1977: Põlevkivide kasutamise võimalustest sõltuvalt orgaanilise aine kvaliteedist [О ПУТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ\nВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ИХ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 304-312.

Loog, A., 1962: On the geochemistry of the Estonian Lower Ordovician rocks [К геохимии нижнего ордовика Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 273-291.

Müürisepp, K., 1958: Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss [Характеристика нижней границы пакерортского горизонта от мыса Пакерорт до реки Сясь]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 55-80.

Reinsalu, E., Valgma, I., 2007: Usage of Estonian oil shale. 15th Meeting of the Association of European Geological Societies. Georesources and public policy: research, management, environment. 16-20 September 2007, Tallinn, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 56-57.

Loog, A., Petersell, V., 1999: Diktüoneemakilda geokeemiast. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 20-21.

Laumets, L., Puura, I., Kirsimäe, K., 2006: Kukersiidi päritolu probleeme, Tartu, p. 34-39.

Puura, V., 2006: Ida-Virumaa maapõu ja maavarad, Tartu, p. 21-33.

Teedumäe, A., 1995: Maavarad, p. 18-25.

Kivimägi, E. K., Vingisaar, P. A., Utsal, K. R., 1978: Litologâ, geohimiâ i usloviâ formirovanâ nižneordovikskih kerogensoderžaŝih slancev Èstonii [Литологя, геохимия и условия формированя нижнеордовикских керогенсодержащих сланцев Эстонии]. Uglerodistye otloženiâ dokembriâ i nižnego paleozoâ i ih rudonosnost': tezisy dokladov vsesoûznogo seminara, Frunze, p. 44-47.

Reinsalu, E., 2003: Maavarad ja mäendus, p. 28-30.

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2000: Uranium processing at Sillamäe and decommissioning of the tailings. In: Rofer, C. K, Kaasik, T. (ed.). Turning a Problem into a Resource: Remediation and Waste Management at the Sillamäe Site, Estonia, p. 5-14.

Vind, J., 2018: Review of the Exploration Potential of the Estonian Black Shale (Graptolitic Argillite) Deposit. Geological Survey of Estonia, Rakvere, p. 1-52.

Sipp Kulli, S., Menert, A., Kivisaar, M., Maidre, T., Rander, A., Lillo, J., 2014: Uuring Eesti argilliidist biogeense metaangaasi puuraugus (in situ) tootmise võimalikkuse tõestamiseks. BiotaP OÜ, Tallinn, p. 1-104.

Sipp Kulli, S., Menert, A., Kamenev, I., Reinsalu, E., Maidre, T., 2016: Eesti argilliidist metaangaasi eraldamise majanduslike mõjude eelhinnang. BiotaP OÜ, Tallinn, p. 1-105.

Yudovich, Y., Kertis, M., 1988: Geochemistry of black shales [Геохимия черных сланцев], p. 1-272.

Loog, A., Petersell, V., 1996: Oobolusliivakivi ja diktüoneemakilda mineraloogia ja geokeemia. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 209-209.

Puura, V., Teedumäe, A., 1996: Maavarad. In: Saaber, K. (koost) (ed.). Koguteos Virumaa. Lääne-Viru Maavalitsus. Ida-Viru Maavalitsus, p. 95-106.

Hade, S., 2014: GIS Applications in the Studies of the Palaeozoic Graptolite Argillite and Landscape Change. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B175. TUT Press, Tallinn, p. 1-158.

Müürisepp, K., 1966: Maavarad. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 152-157.

Puura, V., 1970: Metallilised maavarad. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 130-133.

Soesoo, A., 2015: Metallid Eestis: graptoliit-argilliidist ja süvametallidest. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 53-53.

Soesoo, A., Hade, S., 2015: Geology of Estonian graptolite argillite. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 18-23.

Raukas, A., 1996: Brief overview of Estonian mineral resources. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 25-28.

Loog, A., Kurvits, T., Aruväli, J., Petersell, V., 2001: Grain size and mineralogy of silicate minerals in the Dictyonema Shale in Estonia. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 17-18.

Kivimägi, E., 1970: Diktionemovye slancy kak perspektivnoe poleznoe iskopaemoe Èstonii [Диктионемовые сланцы как перспективное полезное ископаемое Эстонии]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 256-259.

Lapo, A., Mihhailov, N., 1987: K voprosu ob ishodnom materiale organičeskogo veŝestva nižneordovikskih diktionemovyh slancev [К вопросу об исходном материале органического вещества нижнеордовикских диктионемовых сланцев\n]. Geohimiâ, mineralogiâ i litologiâ černyh slancev, Sõktõvkar, p. 98-98.

Loog, A., Petersell, V, 1987: Geohimičeskie osobennosti nakopleniâ malyh èlementov v graptolitovyh argillitah i alevrolitah (diktionemovyh slancah) [Геохимические особенности накопления малых элементов в граптолитовых аргиллитах и алевролитах (диктионемовых сланцах)]. Geohimiâ, mineralogiâ i litologiâ černyh slancev, Sõktõvkar, p. 32-33.

Jaanus, A., H., 1987: Nekotorye aspekty obrazovaniâ nižnepaleozojskih černyh slancev Baltoskandii [Некоторые аспекты образования нижнепалеозойских черных сланцев Балтоскандии]. Geohimiâ, mineralogiâ i litologiâ černyh slancev, Sõktõvkar, p. 31-32.

Harin, S., Kõrvel, V., 1988: Litologo-geohimičeskoe sopostavlenie graptolitovyh argillitov nižnego ordovika Èstonii i Baltijskogo morâ [Литолого-геохимическое сопоставление граптолитовых аргиллитов нижнего ордовика Эстонии и Балтийского моря]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 90-93.

Loog, A., 1983: Konkrecii kak pokazateli stadijnosti preobrazovaniâ uglerodsoderžaŝih graptolitovyh argillitov tremadoka Pribaltiki [Конкреции как показатели стадийности преобразования углеродсодержащих граптолитовых аргиллитов тремадока Прибалтики]. Konkrecii i konkrecionnyj analiz neftegazonosnyh formacij, Tjumen, p. 29-30.

Baukov, S. S., 1960: Gorûčie slancy [Горючие сланцы]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 254-273.

Kotlukov, V. A., Kivimägi, E. K., 1974: Slancenosnost' nižnego ordovika [Сланценосность нижнего ордовика]. In: Kotlukov, V. A., Baukov, S. S. (ed.). Prognoz gorûčih slancev evropejskoj časti SSSR. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-15.

Koch, R. P., Kirret, O. G., Palmre, H. G., Ründal, L. J., 1982: On some regularities of the distribution of chemical components in Estonian alum shale [Некоторые закономерности распределения химических компонентов в диктионемовом сланце Эстонии]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 100-102.

Petersell, V., Loog, A., Utsal, K., 1982: On the mineral composition of graptolite argellites of Estonia [О минеральном составе граптолитовых аргиллитов Эстонии]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 135-137.

Reiman, I. V., 1978: Rasprostranenie i formy nahoždeniâ organičeskogo veŝestva v vendskih i nižne-paleozojskih otloženâh Èstonii [Распространение и формы нахождения органического вещества в вендских и нижне-палеозойских отложенях Эстонии]. Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 107-108.

Liström, A. I., Jaanus, A. H.-F., Urov, K. E., 1978: O sostave organičeskogo veŝestva vendskogo slanca Èstonskoj SSR [О составе органического вещества вендского сланца Эстонской ССР]. Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 63-64.

Pukkonen, E. M., 1991: Lead and zinc in the Estonian dictyonema shale. In: Kontorovich, A. E., Bakhturov, S. F., Zanin, Yu. N. (ed.). Black shale basins and related mineral deposits. International symposium. Abstracts, vol II, II, Novosibirsk, p. 242-243.

Bityukova, L. J., Pukkonen, E. M., 1991: K geohimii malyh èlementov diktionemovyh slancev Èstonii [К геохимии малых элементов диктионемовых сланцев Эстонии]. In: Kontorovich, A. E., Bakhturov, S. F., Zanin, Yu. N. (ed.). Black shale basins and related mineral deposits. International symposium. Abstracts, vol II, II, Novosibirsk, p. 19-20.

Vingisaar, P. A., Tšentsov, I. M., Baukov, S. S., 1978: Sostoânie mineral'no-syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti i napravlenie geologorazvedočnyh rabot na gorûčie slancy na X pâtiletku i na perspektivu v Èstonskoj SSR [Состояние минерально-сырьевой базы сланцевой промышленности и направление геологоразведочных работ на горючие сланцы на X пятилетку и на перспективу в Эстонской ССР]. Sostoânie mineral'no-syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti CCCR i perspektivy razvitiâ dobyči gorûčih slancev, Tallinn, p. 27-36.

Kotlukov, V. A., Morozov, O. V., Ozerov, M. M., 1984: Geologopromyšlennaâ ocenka Pribaltijskogo slancevogo bassejna i ispol'zovanie ego resursov [Геологопромышленная оценка Прибалтийского сланцевого бассейна и использование его ресурсов]. Sostoânie syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti i napravleniâ geologorazvedočnyh rabot v XI pâtiletke. Valgus, Tallinn, p. 40-44.

Johannes, E., 1973: Metody spektral'nogo i himiko-spektral'nogo analiza kukersitov i diktionemovyh slancev [Методы спектрального и химико-спектрального анализа кукерситов и диктионемовых сланцев]. In: Baukov, S. S., Kotlukov, V. A. (ed.). Formacii gorjuchih slancev. Valgus, Tallinn, p. 105-112.

Kivimägi, E., Loog, A., 1973: Diktionemovye slancy Èstonskoj SSR [Диктионемовые сланцы Эстонской ССР]. In: Baukov, S. S., Kotlukov, V. A. (ed.). Formacii gorjuchih slancev. Valgus, Tallinn, p. 11-17.

Pihlak, A. T., 2010: Diktüoneemaargilliidi varud ja nende kasutamine. In: Kaar, E., Kiviste, K. (koost) (ed.). Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis. Eesti Maaülikool, Tartu, p. 45-55.

Klesment, I. R., 1984: Svâz' meždu organičeskim i mineral'nym veŝestvom v diktionemovyh i kukersitovyh slancah Èstonii. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 17-19.

Raukas, A., Viiding, H., 1989: Kirde-Eesti peamised maavarad ja nende kaevandamisega seostuvad probleemid. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 23. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-27.

Maldre, J., 1969: Diktüoneemakilt kohaliku väetisena. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1967/1968. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 82-93.

Müürisepp, K., 1963: Eesti maavarade kasutamise perspektiividest. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1962. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 98-106.

Pukkonen, E., 1991: Baltoskandia dictyonema-kiltade võrdlus. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 74-74.

Aruküla, H., Reier, A., 1982: Stratističeskaâ ocenka i nekotorye korrelâcionnye zavisimosti fizičeskih svojstv porod mestoroždenij Toolse i Maardu [Стратистическая оценка и некоторые корреляционные зависимости физических свойств пород месторождений Тоолсе и Маарду]. Transactions of Tallinn Technical University, 533. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 45-58.

Pihlak, A., Lippmaa, E., Pikkov, V., 1988: Diktüoneemakilda oksüdeerumine puistangutes - keskkonna soojusliku saastumise allikas. Kaasaegse ökoloogia probleemid: Ökoloogia ja ühiskond. Vabariigi IV ökoloogiakonverentsi teesid, Tallinn, p. 108-113.

Pihlak, A., Pikkov, V., Maremäe, E., Lippmaa, E., 1985: Puistangutes isepõleva diktüoneemakilda mõjust keskkonnale. In: Frey, T. (ed.). Kaasaegse ökoloogia probleemid: rakendusökoloogilisi küsimusi Eestis : vabariikliku 3. ökoloogiakonverentsi teesid, Tartu, 11.-13. aprill 1985. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 165-167.

Vingisaar, P., 1982: Rakvere rajooni geoloogiast ja maavaradest. Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse: Teaduspraktiline konverents. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-24.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H., 1980: Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, p. 1-67.

Müürisepp, K., 1967: Rakvere rajooni aluspõhi ja maavarad. Rakvere rajoonis, Tallinn, p. 15-21.

Luha, A., 1946: Põlevkivid. Diktüoneema-kiltkivi. Eesti NSV maavarad. Rakendusgeoloogiline kokkuvõtlik ülevaade. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 74-80.

Raudsep, R., Räägel, V., Savitskaja, L., Orru, M., Kattai, V., 1993: Metallimaagid. Uraan. Eesti maapõuerikkusi. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 40-42.

Raudsep, R., Räägel, V., Savitskaja, L., Orru, M., Kattai, V., 1993: Põlevad maavarad. Diktüoneemakilt. Eesti maapõuerikkusi. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 13-14.

Vaikmäe, R., Vallner, L., Rajamäe, R., 1986: Primenenie izotopnyh metodov dlâ issledovaniâ gidrogeologičeskih uslovij Kabalaskogo učastka Rakvereskogo fosforitonosnogo rajona [Применение изотопных методов для исследования гидрогеологических условий Кабалаского участка Раквереского фосфоритоносного района]. Методика изотопных исследований, p. 13-24.

Müürisepp, K., 1974: Maavarad. Eesti NSV looduslikud ressurssid. Eesti NSV ühing Teadus, p. 6-15.

Loog, A., 1964: Pakerordi lademe litostratigraafilisest liigestusest avamusel. VII Eesti looduseuurijate päeva ettekannete teesid, Tartu, p. 82-84.

Strelkovskaja, A., Kopatšinski, K., 1987: K issledovaniû diktionemovyh slancev Èstonii [К исследованию диктионемовых сланцев Эстонии]. Geologiâ i geohimiâ gorûčih iskopaemyh, 68, p. 76-82.

Naumov, B, 1980: Problemy predupreždeniâ samovozgoraniâ diktionemovogo slanca pri razrabotke fosforitnyh mestoroždenij' Pribaltiki. [Проблемы предупреждения самовозгорания диктионемового сланца при разработке фосфоритных месторождений' Прибалтики.]. Problemy sniženiâ vrednogo vliâniâ gornyh rabot na okružaûŝuû sredu, p. 73-76.

Naumov, B., 1981: Osnovnye zakonomernosti processa autogennogo nagreva diktionemovogo slanca otvalah Maarduskogo fosforitnogo rudnika [Основные закономерности процесса аутогенного нагрева диктионемового сланца отвалах Маардуского фосфоритного рудника]. Problemy gornoj èkologii, 53. Труды ГУГХС, p. 59-63.

Soesoo, A., Hade, S., 2014: Black shale of Estonia: moving towards a Fennoscandian-Baltoscandian database. Transactions of Karelian Research Centre. Russian Academy of Science, p. 103-114.

Raudsep, R., Räägel, V. (koost), 1993: Eesti maapõuerikkusi [Eesti maapõuerikkusi]. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-64.

Puura, E., 1994: Self-ignition of Dictyonema argillite in Maardu mining waste dumps. In: Frey, T. (ed.). Problems of contemporary ecology: Sustainable development and natural lifestyle. IM SAARE, Tartu, p. 205-211.

Mühlen, L. zur, 1921: Die Ölschiefer des europäischen Russlands. B. G. Teubner, Leipzig-Berlin, p. 1-31.

Jusupova, I., 1978: Geohimičeskoe izučenie diktionemovyh slancev [Геохимическое изучение диктионемовых сланцев]. Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 97-98.

Loog, A., Petersell, V, 1978: Geohimičeskie osobennosti graptolitovyh argillitov (diktionemovyh slancev) Èstonii [Геохимические особенности граптолитовых аргиллитов (диктионемовых сланцев) Эстонии]. Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 109-110.

Anso, J., 1946: Glaukoniitliiv ja diktüoneema-kiltkivi tuhk kaaliväetisena. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-32.

Baukov, S., 1968: General characteristics of dictyonema shale [Общая характеристика диктионемовых сланцев]. Geology of Coal and Oil Shale Deposits of the USSR, 11. Nedra, Moskva, p. 145-148.

Petersell, V., 1997: Dictyonema argillite. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 327-331.

Heinsalu, H., Viira, V., 1997: Pakerort Stage. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 52-58.

Maremäe, E., Pihlak, A., Lippmaa, E., 1979: O samovozgoranii diktionemovogo slanca i vyŝelačivanii tâželyh metallov iz tverdyh produktov ego goreniâ [О самовозгорании диктионемового сланца и выщелачивании тяжелых металлов из твердых продуктов его горения]. Sostoânie zagrâzneniâ okružaûŝej sredy Severnoj Èstonii, 2. АН Эстонской ССР, Tallinn, p. 74-87.

Pihlak, A., 1978: Opyt orientirovočnogo rasčeta izmeneniâ vo vremeni temperatury očagov samonagrevaniâ v skopleniâh diktionemovogo slanca na osnovanii laboratornyh issledovanij aktivnosti po metodike IGD im. A.A. Skočinskogo [Опыт ориентировочного расчета изменения во времени температуры очагов самонагревания в скоплениях диктионемового сланца на основании лабораторных исследований активности по методике ИГД им. А.А. Скочинского]. Uprablenie geologii SM ÈSSR. Tallinskaâ geologičeskaâ partiâ (NT otčet), Tallinn, p. 56.

Siirde, A., 1956: Nekotorye nobye dannye o diktionemovom slance [Некоторые нобые данные о диктионемовом сланце]. Transactions of Tallinn Technical University, 73. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 3-21.

Uus, E., Suurtal, A., Siirde, E., 1960: O vozmožnosti primeneniâ zoly diktionemovogo slanca dlâ proizvodstva gazosilikata [О возможности применения золы диктионемового сланца для производства газосиликата]. Transactions of Tallinn Technical University, 185. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 194-205.

Jegorov, D., Loosaar, J., 1984: Emission of toxical compounds in burning pulverized Estonian oil shale and argilite of the experimental stand. Transactions of Tallinn Technical University, 579. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 3-15.

Naumov, B., Reinsalu, E., 1990: Post-technological processes in closed mines. Transactions of Tallinn Technical University, 718. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna, p. 47-60.

Raudsep, R., 1997: Mineral occurrences. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 369-372.