Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (7)

Versh, E., Kirsimäe, K., Jõeleht, A., Plado, J., 2003: Impact induced hydrothermal system at Kärdla crater: Development and biological consequences. The Third International Conference on Large Meteorite Impacts (formerly Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution) was held August 5-7, 2003, at the Kloesterle, Noerdlingen.

Koff, T., 1989: Õietolmuanalüüs maastike arengu uurimisel. Looduslikud protsessid ja inimmõju Eesti maastikes: nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted, Tartu, p. 67-70.

Tavast, E., 1989: Eesti aluspõhja reljeef ja tema mõju nüüdismaastike kujunemisele. Looduslikud protsessid ja inimmõju Eesti maastikes. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn-Tartu, p. 75-78.

Ojaste, K., 1974: Geoloogiliste protsesside ja nähtuste osatähtsus ehitusgeoloogias. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 1-84.

Orviku, Kaarel, 1967: Huvitavatest protsessidest tänapäeva mererannal. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 6-8.

Kaljo, D., Orviku, K., 1960: Istoriâ geologičeskogo razvitiâ i paleogeografiâ territorii Èstonii [История геологического развития и палеогеография территории Эстонии]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 231-250.

Naumov, B., Reinsalu, E., 1990: Post-technological processes in closed mines. Transactions of Tallinn Technical University, 718. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna, p. 47-60.