Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (514)

Leitud 514 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Raudsep, R., 1984: Virumaa varaait: Unikaalne leiukoht köidab. Horisont, 1, 4-5.

Raudsep, R., 1984: Virumaa varaait: Otsingud kandsid vilja. Horisont, 1, 4-6.

Kivit, A. A., Mustjõgi, E. A., 1973: Novaâ syr'evaâ baza mineral'nyh udobrenij v Èstonskoj SSR [Новая сырьевая база минеральных удобрений в Эстонской ССР]. Razvedka i ohrana nedr, 4, 3-7.

Hints, R., 2020: Tulevikumaavarade jälil. Horisont, 3, 18-22.

Reinsalu, E., 2017: Kui palju võiks maksma minna Rakvere maardlast toodetud fosforiidikontsentraadi tonn?. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 44-49.

Puura, I., 2012: Fosforiidi kaevandamise perspektiivid ja riskid Kingissepa maardla näitel. Eesti Loodus, 3, 14-15.

Raudsep, R., 2012: Praegu pole võimalik fosforiiti kaevandada. Eesti Loodus, 3, 13-13.

Puura, I., Lang, L., 2011: Fosforiit elektronmikroskoobi all. Eesti Loodus, 10, 14-17.

Puura, E., Neretnieks, I., 2000: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia, 2: an assessment of aluminosilicate buffering potential. Environmental Geology, 39, 6, 560-566. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s002540050467

Vyalov, V. I., Larichev, A. I., Balakhonova, A. S., 2013: Ore genesis in dictyonema shales and obolus sandstones of the Baltic sedimentary basin [Рудогенез диктионемовых сланцев и оболовых песчаников Прибалтийского бассейна]. Regional geology and metallogeny, 55, 87-98.

Veski, R., Sidorova, S., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 1. Sulphur in oil [O смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 1. Сера в смоле]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 95-100.

Reinsalu, E., 2012: Kui tugevad on nõrgad kivimid?. Keskkonnatehnika, 3, 40-42.

Raudsep, R., 1997: Kümme aastat fosforiidisõjast. Eesti Loodus, 7, 316-318.

Pihlak, A.-T., 1993: Kroodi oja kannab Muuga lahte diktüoneemareostust. Eesti Loodus, 11/12, 409-411.

Pirrus, E., 1992: Kambriumi meri ja Eesti fosforiidid. Eesti Loodus, 11, 548-551.

Puura, E., Neretnieks, I., Kirsimäe, K., 1999: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia. 1 Field study and modelling. Environmental Geology, 39, 1, 1-19. https://doi.org/10.1007/s002540050432

Veiderma, M., 1988: Looduslike fosfaatide koostis ja omadused. Eesti Loodus, 7, 431-435.

Kärblane, H., 1987: Kas ka Rakvere maardla fosforist taimele vaid 1%?. Eesti Loodus, 8, 500-504.

Veidermaa, M., Paalme, G., 1987: Ainult usaldusväärseile andmeile toetudes. Eesti Loodus, 6, 354-362.

Vallner, L., 1987: Mis juhtub põhjavee ja jõgedega, kui.... Eesti Loodus, 5, 326-329.

Kukk, K., 1987: Fosfaattoore: maailm meis, meie maailmas. Eesti Loodus, 5, 321-323.

Paalme, G., 1986: Maavarade kaevandamine ja looduskeskkond 2. Eesti Loodus, 4, 233-239.

Kulyamin, L., 1976: Cross-bedding and facies of the obolus beds of the baltic region. International Geology Review, 18, 2, 187-195.

Ilyin, A., 1998: Phosphorites of the Russian Craton. Earth-Science Reviews, 45, 1-2, 89-101. https://doi.org/10.1016/S0012-8252(98)00033-6

Raukas, A., 1994: Mineral resources of Estonia and the problems of their exploitation. Acta Geologica Hungarica, 37, 3/4, 351-367.

Suhanova, V., Tatarski, A., Šuvalova, N., Ermakova, T., Skorobogatov, V., Gubanov, A., 1985: Intensifikaciâ tehnologii obogaŝeniâ maarduskih fosforitov na Èstonfosforit [Интенсификация технологии обогащения маардуских фосфоритов на Эстонфосфорит]. Gorny Zhurnal, 1, 41-42.

Prokopenko, E., 1974: Bezšarovoe izmel'čenie fosforitovyh pesčanikov mestoroždeniâ Maardu [Безшаровое измельчение фосфоритовых песчаников месторождения Маарду]. Russian Chemical Industry, 7, 553-554.

Angelov, A., Nabiulin, J., Merk, T., Anso, J., 1964: Èlektrostatičeskoe obogaŝenie fosforitov maarduskogo mestoroždeniâ [Электростатическое обогащение фосфоритов маардуского месторождения]. Slancevaâ i himičeskaâ promyšlennost', 5, 47-55.

Tsutsulkovski, V., Jürkova, L., Korenkova, V., 1981: Flotation of iron-containing phosphorites of Rakvere deposit [О флотационном обогащении фосфоритов Раквереского района ЭССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 106-110.

Kirret, O., Koch, R., 1964: K voprosu o flotacii fosforitnoj obolusovoj rudy maarduskogo mestoroždeniâ s primeneniem anionnyh sobiratelej slancevogo proishoždeniâ [К вопросу о флотации фосфоритной оболусовой руды маардуского месторождения с применением анионных собирателей сланцевого происхождения]. Slancevaâ i himičeskaâ promyšlennost', 1/2, 35-44.

Knubovets, R., Jürkova, L., 1981: Primenenie fizičeskih metodov pri ocenke rezul'tatov obogaŝeniâ fosforitov mestoroždeniâ Toolse [Применение физических методов при оценке результатов обогащения фосфоритов месторождения Тоолсе]. Obogaŝenie rud, 2, 27-29.

Päsok, R., Reinsalu, E., 1982: Ob èffektivnosti sovmestnoj dobyči gorûčego slanca i fosforitnoj rudy na učastke Rägavere [Об эффективности совместной добычи горючего сланца и фосфоритной руды на участке Рягавере]. Oil Shale, 12, 6-9.

Viisimaa, L., Veiderma, M., Graf-Harzani, E., Bersi, J., 1983: Rare earth elements in the baltic phosphate concentrates [Редкоземельные элементы в фосфатные концентратах Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 32, 3, 220-223.

Filippova, V., 1975: Kompleksnyj granulometričeskij analiz ordovikskih fosforitonosnyh peskov Severo-zapadnoj časti Russkoj platformy i ego ispol'zovanie dlâ istolkovaniâ genezisa porod [Комплексный гранулометрический анализ ордовикских фосфоритоносных песков Северо-западной части Русской платформы и его использование для истолкования генезиса пород]. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 3, 87-91.

Afanasjev, I., Beresneva, D., Tšistjakov, V., 1973: O povyšenii kačestva oprobovaniâ na osnove bureniâ s zamoraživaniem (primenitel'no k mestoroždeniâm fosforitov Èstonii i Leningradskoj oblasti) [О повышении качества опробования на основе бурения с замораживанием (применительно к месторождениям фосфоритов Эстонии и Ленинградской области)]. Journal of Mining Institute, 66, 1, 72-78.

Abels, G., 1976: Osobennosti byreniâ i oprobovaniâ pri razvedke fosforitonosnyh mestoroždenij Èstonskoj SSR [Особенности бырения и опробования при разведке фосфоритоносных месторождений Эстонской ССР]. Journal of Mining Institute, 71, 2, 46-50.

Raudsep, R., 1973: Mestoroždenie fosforitov Tsitre-Valka [Месторождение фосфоритов Тситре-Валка]. , 6, 24-29.

Laritškin, F., Zagurajev, V., Šuvalova, N., Buksejev, V., Šeremeta, R., 1982: Sostoânie i perspektivy racional'nogo ispol'zovaniâ vysokomagnezialn'nyh fosforitov Pribaltiki [Состояние и перспективы рационального использования высокомагнезиалньных фосфоритов Прибалтики]. Kompleksnoe ispol'zovanie mineral'nogo syr'â, 6, 70-76.

Veiderma, M., 1963: Obolovye fosfority kak syr'e dlâ himičeskoj promyšlennosti [Оболовые фосфориты как сырье для химической промышленности]. Russian Chemical Industry, 5, 338-341.

Veiderma, M., 1978: Fosforiittiesintymät Eestissa. Kemia-Kemi, 5, 6, 262-264.

Uuemõis, H., 1946: Fosforiidid. Plaanimajandus, 3, 178-184.

Sulbi, 1988: Fosforiidialased hinnangud, analüüsid ja ettepanekud - on need usutavad?. Eesti Loodus, 1, 50-55.

Luha, A., 1936: Eesti NSV maavarad. , 42-54.

Ümarik, J., 1940: Fosforiidi suurtööstuse rajamise puhul Eestis. Agronoomia, 1, 1-7.

Öpik, A., 1939: Uus fosforiidikaevandus. Eesti Loodus, 4/5, 182-184.

Petersell, V., 1991: Some problems of the genesis of of the phosphorite of the East Baltic phosphorite basin. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 1/1, 19-20.

Kogerman, P., 1939: Eesti maapõuevarad ja energiaallikad. Varamu, 2, 181-186.

Kopvillem, J., 1938: Eesti fosforiidist superfosfaadi valmistamise katsete tulemuste kokkuvõte. Tehnika Ajakiri, 3, 44-49.

Aasamäe, E., Veiderma, M., Kudrjavtseva, E., 1984: Azotnokislotno-sul'fatnaâ pererabotka Toolseskogo fosforita [Азотнокислотно-сульфатная переработка Тоолсеского фосфорита]. Russian Chemical Industry, 7, 406-408.

Veiderma, M., Volfkovits, S., 1964: Kinetika obesftorivaniâ obolobyh fosforitov v kipâŝem sloe [Кинетика обесфторивания оболобых фосфоритов в кипящем слое]. Russian Chemical Industry, 8, 27-34.

Päsok, R., 1983: O racional'noj organizacii osvoeniâ kompleksnyh slance-fosforitnyh mestoroždenij Rakvereskogo rajona Èstonskoj SSR [О рациональной организации освоения комплексных сланце-фосфоритных месторождений Раквереского района Эстонской ССР]. Oil Shale, 2, 6-9.

Aasmäe, V., Päsok, R., 1987: Rakvere fosforiidimaardla evitamise ametkondlikust ja rahvamajanduslikust efektiivsusest. Tehnika ja Tootmine, 8, 7-9.

Veiderma, M., 1961: Eesti fosforiidi kasutamise olukorrast ja perspektiividest. Tehnika ja Tootmine, 12, 19-22.

Raudväli, E., Kärblane, H., 1966: Eesti fosforiidi kasutamisprobleemidest. Sotsialistlik Põllumajandus, 4, 158-161.

Viisimaa, L., Veiderma, M., 1987: Recovery of rare earth elements from estonian phosphorites by acidic decomposition [Выделение редкоземельных элементов при переработке эстонских фосфоритов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 36, 2, 98-102.

Kudrjavtseva, E., Aasamäe, E., Veiderma, M., 1987: Obtaining nitrophoska from estonian phosphorites with a mixture of nitric and sulphuric acids [Получение нитрофоски из Эстонских фосфоритов азотно-сернокислотным способом]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 36, 2, 93-97.

Šuvalova, N., Tatarski, A., Makarova, L., 1987: The enrichment of Rakvere phosphate ores [Обогатимость фосфатных руд Раквереского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 36, 1, 6-16.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1987: Obtaining nitrophoska of different composition from the Rakvere phosphorite with high magnesium content [Получение разных марок нитрофоски из Раквереского фосфоритного концентрата с высоким содержанием магния]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 36, 1, 1-5.

Kärblane, H., Koch, R., Kirret, O., 1984: O vozmožnosti racional'nogo ispol'zovaniâ fosforitnogo syr'â Maarduskogo mestoroždeniâ [О возможности рационального использования фосфоритного сырья Маардуского месторождения]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 33, 3, 157-165.

Habicht, K., 1962: Maardu fosforiidist mitmesuguste fosforväetiste tootmise majanduslik efektiivsus. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Social Sciences, 2, 148-161.

Habicht, K., 1961: Eesti fosforiidivarude kasutamine majandusliku tasuvuse määramise metoodika. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Social Sciences, 2, 104-112.

Ristkok, A., 1987: Kas on alternatiive Eesti fosforiidile?. Eesti Loodus, 5, 331-338.

Mustjõgi, E., 1987: Rakvere fosforiidid ja nende kasutamisvõimalused. Eesti Loodus, 5, 315-317.

Veiderma, M., 1985: Eesti NSV fosforiidimaardlate ratsionaalne kasutamine. Eesti Loodus, 5, 284-289.

Kopvillem, J., 1937: Eesti fosforiit lähteainena superfosfaadi valmistamiseks. Agronoomia, 12, 825-833.

Liideman, K., 1924: Eesti ja Vjätka fosforiitide võrdluskatse. Agronoomia, 12, 463-464.

Samojloff, J., 1924: Vosvoriidi leiukohad Eestis. Agronoomia, 1, 1-12.

Loog, A., Petersell, V., 1990: On distribution of rare elements in Estonian phosphorites. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 68-83.

Zagurajev, V., Petrov, V., Khazanovitš, K., 1984: Hemogennye fosfoity Pribaltijskogo bassejna [Хемогенные фосфоиты Прибалтийского бассейна]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 6, 131-143.

Adamson, A., Reinsalu, E., Juuse, L., Valgma, I., 1997: Sustainable phosphate rock mining. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering, 3, 1, 13-22.

Pihlak, A., Maremäe, E., Pikkov, V., Lippmaa, E., 1984: Maardu fosforiidikarjääri puistangute saastav mõju veele. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 33, 3, 166-170.

Jürkova, L., Selivanova, I., Smirnov, A., 1970: Flotaciâ fosforitov mestoroždeniâ Toolse [Флотация фосфоритов месторождения Тоолсе]. Russian Chemical Industry, 2, 11, 29-31.

Tsutsulkovski, V., Jürkova, L., Nalivkina, A., Smirnov, A., 1972: Obogaŝenie osnovnyh tipov rud mestoroždeniâ Toolse [Обогащение основных типов руд месторождения Тоолсе]. Russian Chemical Industry, 9, 43-44.

Päsok, R., 1985: Perspektivy racional'nogo osvoeniâ mestoroždenij fosforitov Èstonii [Перспективы рационального освоения месторождений фосфоритов Эстонии]. dostiženiâ i perspektivy, 45, 13, 49-62.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1985: Polučenie nitrofoski iz rakvereskih fosforitov Rakvereskogo mestoroždeniâ [Получение нитрофоски из раквереских фосфоритов Раквереского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 34, 3, 165-169.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1984: Azotnokislotno-sul'fatnaâ pererabotka fosforitov Rakvereskogo mestoroždeniâ [Азотнокислотно-сульфатная переработка фосфоритов Раквереского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 33, 2, 73-78.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1982: Sostav i kislotnaâ pererabotka fosforita učastka Râgavere [Состав и кислотная переработка фосфорита участка Рягавере]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 31, 3, 169-174.

Aasamäe, E., Veiderma, M., Rebane, A., 1979: Issledovanie polučeniâ fosfornoj kisloty i složnyh udobrenij iz fosforitov mestoroždeniâ Azeri [Исследование получения фосфорной кислоты и сложных удобрений из фосфоритов месторождения Азери]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 28, 3, 204-209.

Aasamäe, E., Veiderma, M., Rebane, A., 1979: Issledovanie pererabotki fosforitov mestoroždeniâ Azeri v dvojnoj superfosfat [Исследование переработки фосфоритов месторождения Азери в двойной суперфосфат]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 28, 3, 198-203.

Noorkõiv, R., 1988: Fosforiiditööstus ja töökäed. Eesti Loodus, 6, 375-382.

Veiderma, M, 1982: Rakvere fosforiit. Eesti Loodus, 9, 576-580.

Veski, R., 1990: Uraan ja roheline Maardu. Eesti Loodus, 7, 424-429.

Veski, R., 1993: Geokeemilised viitpommid Maardus. Eesti Loodus, 9, 301-302.

Raudsep, R., 1987: Rakvere fosforiidi tekkelugu. Eesti Loodus, 7, 426-431.

Veiderma, M., Viisimaa, L., 1989: Mikrokomponendid fosfaattoormes ja väetistes. Eesti Loodus, 12, 766-772.

Pirrus, E., 2003: Hetkeks avanenud paekallas. Eesti Loodus, 5, 49-49.

Urov, K., Võsotskaja, V., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 2. The chemical composition of the oil [О смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 2. Особенности химического состава смолы]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 101-105.

Kordikov, A., 1962: The mineralogical characteristics of Maardu dictyonema shale [Минералогическая характеристика диктионемовых сланцев Маардуского месторождения]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 11, 1, 67-72.

Pelekis, L., Pelekis, Z., Taure, I., Kirret, O., Rajavee, E., 1985: Instrumental neutron activation analysis of alum shale from the Maardu deposit [Инструментальный нейтронно-активационный анализ диктионемового сланца Маардуского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 343, 4, 161-163.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., 1959: Maardu leiukoha diktüoneemakilda ja temas sisalduva kerogeeni keemilisest koostisest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 8, 4, 243-254.

Kirret, O., Polikarnov, N., Lutskovskaja, N., 1957: O sostave i svojstvah diktionemovogo slanca mestoroždeniâ Maardu ÈSSR [О составе и свойствах диктионемового сланца месторождения Маарду ЭССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 6, 2, 170-183.

Sumberg, A., Urov, K., Aasamäe, E., 1990: Characteristics of Estonian lower Ordovician fossil organic matter, (Maardu member of the Pakerort horizon) [К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФОССИЛЬНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО\nВЕЩЕСТВА НИЖНЕГО ОРДОВИКА Эстонии\n(МААРДУСКАЯ ПАЧКА ПАКЕРОРТСКОГО ГОРИЗОНТА)]. Oil Shale, 7, 3-4, 238-244.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1983: Evaluation of Estonian phosphorite concentrates as raw material for acidulation [ОЦЕНКА ЭСТОНСКИХ ФОСФОРИТНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ\nКАК СЫРЬЯ ДЛЯ КИСЛОТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 32, 4, 242-245.

Puura, V., 2015: Majandusgeoloogia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 10-14.

Petersell, V., 2015: Fosfor, fosforiit, keskkond ja inimene. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 29-37.

Gäbert, C., 1926: Der Obolensandstein, ein estländisches Rohphosphat. Zeitschrift für praktische Geologie, 34, 67-72.

Ümarik, J., 1921: Eesti vosvoriit. Agronoomia, 1, 3-9.

Öpik, A., 1938: Fosforiit ja elu. Varamu, 10, 1225-1233.

Palvadre, R., Ahelik, V., Rajavee, E., Juura, R., 1990: Some aspects of water leaching of argillites [Некоторые вопросы водного выщелачивания агриллитов]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 39, 4, 235-241.

Naumov, B, 1991: Pollution of hydrosphere by leaching of dictyonema shale in waste dumps of the Maardu openpits [Загрязнение гидросферы при выщелачивании диктионемовых аргиллитов в отвалах Маардуасих фосфоритных карьерой]. Oil Shale, 8, 3, 266-274.

Scupin, H., 1921: Ist der Dictyonemaschiefer eine Tiefseeablagerung?. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 73, 6/7, 153-155.

Samoiloff, J. V., 1924: Fosforiidi leiukohad Eestis. Agronoomia, 1, .

Baturin, G. N., Ilyin, A. V., 2013: Comparative geochemistry of shell phosphorites and dictyonema shales of the Baltic. Geochemistry International, 51, 1, 23-32. https://doi.org/10.1134/S0016702913010023

Veski, R., 1995: Possibility of the occurrence of geochemical time bombs in the Maardu waste hills. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 44, 1, 76-85.

Mickwitz, A., 1930: Überschicht der chemischen Untersuchungen des estländischen Obolenphosphorits und dessen Abbauwürdigkeit. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 16, 1-12.

Öpik, A., 1925: Über die Ergebnisse neuerer Untersuchungen im estländischen Unterordovicium: 1922-1924. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 8, 257-258.

Luha, A., 1945: Eesti NSV maavarad. Plaanimajandus, 8/9, 3-11.

Kivimägi, E., 1971: Eesti fosforiidivarud. Eesti Loodus, 5, 293-295.

Gratskev, F., Repetuh, V., 1983: Predupreždenie èndogennyh požarov na pribaltijckih mestoroždeniâh fosforitov [Предупреждение эндогенных пожаров на прибалтийцких месторождениях фосфоритов]. Gorny Zhurnal, 9, 29-31.

Pihlak, A., Maremäe, E., Jalakas, L., 1985: Leaching processes of the alum shale and limestone from Maardu and Toolse phosphorite quarries (Estonian SSR) [Водное выщелачивание диктионемовых сланцев и известняков из фосфоритовых месторождений Маарду и Тоолсе Эстонской ССР]. Oil Shale, 2, 2, 155-169.

Bogdanov, R., Ozernaja, S., Pihlak, A., Lippmaa, E., 1994: The detection of the markedly depleted in U-234 Dictyoneme shale component. Geokhimiya, 11, 1626-1632.

Taagepera, M., 1989: The ecological and political problems of phosphorite mining in Estonia. Journal of Baltic Studies, 20, 2, 165-174. https://doi.org/10.1080/01629778900000051

Raudsep, R., 2008: Estonian georesources in the European context. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 2, 80-86. https://doi.org/10.3176/earth.2008.2.03

Ilyin, A., Heinsalu, H., 1990: Early Ordovician shelly phosphorites of the Baltic Phosphate Basin. Geological Society, London, Special Publications, 52, 253-259. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1990.052.01.18

Mustjõgi, E., 1970: The phosphorite deposit of Toolse (a geologico-economic survey) [МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФОСФОРИТОВ ТООЛСЕ\n(ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 57-61.

Kivimägi, E., Teedumäe, A., 1971: Results of a complex estimation of the rocks in the phosphorite deposit of Toolse [РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 3, 243-250.

Loog, A., 1968: Rare earths in Estonian obolid phosphorites [Редкие земли в оболовых фосфоритах Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 433-435.

Jõgi, S., Stumbur, H., 1968: Dependence of the distribution of phosphorites of the pakerort stage from the facial types of deposits enclosing them [О зависимости распространения фосфоритов пакерортского горизонта от фациального типа окружающих отложений]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 431-432.

Raudsep, R., 1975: On the material composition of the Toolse phosphorite deposit [ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ФОСФОРИТОНОСНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ TООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 137-144.

Veiderma, M., 1977: Comparative physico-chemical and technological characteristics of phosphate rock [СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И\nТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА\nПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 1, 28-32.

Habicht, K., 1968: Kasulike kaeviste varude kasutamise ökonoomika küsimusi [Вопросы экономики использования запасов полезных ископаемых]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 2, 182-190.

Raudsep, R., Eskel, J., 1980: Peculiarities of the structure of the phosphorite bed situated to the south of the Toolse deposit [ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ\nФОСФОРИТОНОСНОЙ ТОЛЩИ ЮЖНЕЕ\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 84-86.

Raudsep, R., Khazanovitš, K., 1980: Classification of lithological varieties of obolus phosphorite of the Baltic phosphorite basin [КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ\nРАКУШЕЧНЫХ ФОСФОРИТОВ ПРИБАЛТИЙСКОГО\nФОСФОРИТОНОСНОГО БАССЕЙНА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 4, 147-153.

Zagurajev, V., Krapiva, E., 1980: Objective laws of the changeability of parameters of the phosphorite layer [ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ\nФОСФОРИТНОГО ПЛАСТА МААРДУСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 4, 143-146.

Petrosjants, E., Zagurajev, A., Kivit, A., Mustjõgi, E., 1981: The state and prospects of industrial exploitation of the Rakvere phosphorite field [СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ\nРАКВЕРЕСКОЙ ФОСФОРИТОНОСНОЙ ПЛОЩАДИ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 2, 79-82.

Naumov, B., 1981: Electrochemical properties of the self-ignition process of kerogen-containing argillites in dumps of the Maardu phosphorite deposit [ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА\nСАМОВОЗГОРАНИЯ КЕРОГЕНСОДЕРЖАЩИХ\nАРГИЛЛИТОВ В ОТВАЛАХ ФОСФОРИТНОГО\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ МААРДУ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 161-166.

Päsok, R., 1981: An investigation of the regularities in the distribution of ore components in the Toolse deposit and their interdependence at the extraction of resources [ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ\nКОМПОНЕНТОВ В ФОСФОРИТАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ\nТООЛСЕ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ЗАПАСОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 156-160.

Pevzner, M., Naumov, B., Puura, V., Belenki, A., 1982: Distribution of Dictyonema shale and its self-heating regime in dumps of Maardu phosphorite open-cut mine [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИКТИОНЕМОВОГО СЛАНЦА\nИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЕГО САМОНАГРЕВА\nВ ОТВАЛАХ МААРДУСКОГО ФОСФОРИТНОГО КАРЬЕРА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 131-139.

Päsok, R., 1983: On rational contouring of recoverable reserves of the Estonian phosphorite deposit [О РАЦИОНАЛЬНОМ ОКОНТУРИВАНИИ БАЛАНСОВЫХ ЗАПАСОВ\nФОСФОРИТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЭСТОНСКОЙ ССР\nПРИ ПОДЗЕМНОЙ ИХ РАЗРАБОТКЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 1, 16-21.

Puura, V., Raudsep, R., Rass, V., Tuuling, I., 1983: Tectonic faults and dolomitization in the NE part of the Rakvere deposit [О ЗОНАХ ДИСЛОКАЦИИ И ВТОРИЧНОЙ ДОЛОМИТИЗАЦИИ\nВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИРАКВЕРЕСКОГО\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 3, 101-109.

Raudsep, R., 1983: On the productivity of the Rakvere phosphorite area [О ПРОДУКТИВНОСТИ РАКВЕРЕСКОГО\nФОСФОРИТОНОСНОГО РАЙОНА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 4, 125-128.

Zagurajev, V., Djatšenko, V., 1984: On the practice of the application of geological conditions in the Kingissepp helix phosphorite deposit [О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДИЦИЙ\nНА КИНГИСЕППСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ\nРАКУШЕЧНЫХ ФОСФОРИТОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 2, 84-86.

Laritškin, F., Zagurajev, V., Djatšenko, V., Tatarski, A., 1985: Analysis of losses arising at the mining and utilization of phosphorite of the Baltic basin [АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ПРИ ДОБЫЧЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ\nФОСФОРИТНЫХ РУД ПРИБАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 1, 7-11.

Frolov, V., Belyakov, M., Raudsep, R., Liivrand, H., 1985: Fluorine in the phosphate rocks of Rakvere deposit [ФТОР В ФОСФАТОНОСНЫХ ПОРОДАХ\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ РАКВЕРЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 1, 1-6.

Detkovski, S., Petersell, V., Päsok, R., 1985: On the economic efficiency of including glauconite sandstone in the underground mining contour of Estonian phosphorite deposits [ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ\nГЛАУКОНИТОВЫХ ПЕСЧАНИКОВ В КОНТУР ВЫЕМКИ\nФОСФОРИТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ЭСТОНИИ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 3, 77-84.

Päsok, R., 1986: On problems and possibilities of the technology of underground mining of Estonian phosphorites [О ПРОБЛЕМАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ТЕХНОЛОГИИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ эстонских ФОСФОРИТОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 3, 131-135.

Tuuling, I., 1988: The structure of the eastern part of the Baltic oil shale and phosphorite basin [СТРУКТУРА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРИБАЛТИЙСКОГО\nБАССЕЙНА ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И ФОСФОРИТОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 2, 59-69.

Šogenova, A., 1989: Detailed subdivision of the Ordovician carbonate beds in the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging [РАСЧЛЕНЕНИЕ ОРДОВИКСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ТОЛЩИ\nНА РАКВЕРЕСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ФОСФОРИТОВ\nПО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИКИ]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 1, 10-13.

Päsok, R., Tenno, K., 1989: On the conditionality of the phosphorite of the Toolse deposit [O кондиционности ФОСФОРИТОВ месторождения\nТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 124-127.

Šogenova, A., 1989: Fracturing estimation of the Ordovician carbonate beds on the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging [ОЦЕНКА НАРУШЕННОСТИ ОРДОВИКСКОЙ КАРБОНАТНОЙ\nТОЛЩИ НА РАКВЕРЕСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ФОСФОРИТОВ\nНО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИКИ]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 3, 118-123.

Puura, E., 1994: Geochemical zonation of Maardu mine tailings dump. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 77-94.

Petersell, V., Loog, A., 1994: Rakvere maardla fosforiidi hapniku, süsiniku ja väävli isotoopsest koostisest. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 50-56.

Kurvits, T., 1994: Quartz in phosphorite-bearing beds of Rakvere area [Kvarts Rakvere ümbruse fosforiidikihindis]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 40-49.

Puura, E., Pihlak, A.-T., 1998: Oxidation of Dictyonema shale in Maardu mining waste dumps. Oil Shale, 15, 3, 239-267.

Palvadre, R., Naumov, B., Ahelik, V., Lille, I., Aguraiuja, K., 1994: The leaching of dictyonema argillites in the dumps of phosphorite open cast mining at Maardu. Oil Shale, 11, 3, 217-226.

Jüriado, K., Raukas, A., Petersell, V., 2012: Alum Shales Causing Radon Risks on the Example of Maardu Area, North-Estonia. Oil Shale, 29, 1, 76-84. https://doi.org/10.3176/oil.2012.1.07

Raudsep, R., 1976: Vivianiit fosforiidis. Eesti Loodus, 2, 106-107.

Heinsalu, H., 1979: About the influence of tectonics on sedimentary conditions of obolus phosphorites in Estonian Early Tremadocian basin [О влиянии тектоники на ракушечное фосфатонакопление в раннетремадокском бассейне Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 3, 89-93.

Heinsalu, H., Viiding, H., 1978: On the mineral composition of North Estonian Lower Ordovician phosphorite-containing deposits and underlying strata [О минеральном составе нижнеордовикских фосфатоносных и подстилающих их отложений в Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 46-52.

Loog, A., Kivimägi, E., 1970: On the distribution of Estonian obolid phosphorites [О распространении оболовых фосфоритов Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 92-94.

Petersell, V., 2011: Eesti maavaradest ja nende kasutamisest geoloogi pilguga. Keskkonnatehnika, 11, 4, 35-37.

Petersell, V., 2009: Valvur ja valvatav ehk diktüoneemakilt ja fosforiit. Keskkonnatehnika, 9, 3, 16-19.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 1996: Some aspects of the Tremadoc in Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 6, 1, 25-33.

Petersell, V., Loog, A., Mineyev, D., Petunina, O., 1986: Fluorine, strontium and rare-earths in the phosphorites of Rakvere Phosphorite Distrist [Фтор, стронций и редкие земли в фосфоритах Раквереского фосфоритоносного района]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 27-55.

Loog, A., Petersell, V., 1986: Geochemical indicators of terrigenous sediments forming the Tremadoc in Estonia [Геохимические показатели образования терригенных пород тремадока Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 20-26.

Loog, A., 1968: On the lithology of the sand-aleurolites strata of the Pakerort stage at the outcrop [О литологии песчано-алевролитовой толщи пакерортского горизонта на полосе выхода]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 49-74.

Reinsalu, E., 2012: Fosforiit kui Eesti loodusvara. Eesti Loodus, 3, 8-12.

Raudsep, R., 1990: Fosforiit glaukoniitliivakivis. Eesti Loodus, 10, 657-659.

Raudsep, R., 1982: Eesti fosforiit ja selle uued maardlad. Eesti Loodus, 8, XXV, 517-523.

Loog, A., 1964: Eesti oobolusfosforiit - meie maapõuerikkusi. Eesti Loodus, 4, 197-202.

Hiller, N., 1993: A modern analogue for the Lower Ordovician Obolus conglomerate of Estonia. Geological Magazine, 130, 2, 265-267. https://doi.org/10.1017/S0016756800009912

Müürisepp, K., 1956: Obolovye fosfority Èstonskoj SSR [Оболовые фосфориты Эстонской ССР]. Voprosõ geologi agronomicheskih rud, 85-89.

Koch, R., 1958: Obolusfosforiidi koostisest ja omadustest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 7, 4, 313-328.

Öpik, A., 1929: Der estländische Obolenphosphorit. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 18, .

Männil, Ralf, Meidla, T., 1994: Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova (East European Platform). , 28, A, 1-52.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., Ainsaar, L., 2010: Distribution of phosphorus in the Middle and Upper Ordovician Baltoscandian carbonate palaeobasin. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 4, 247-255. https://doi.org/10.3176/earth.2010.4.01

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Müürisepp, K., 1960: Die Lithostratigraphie der Packerort-Stufe nach den Angaben der Aufschlüsse in der Estnischen SSR [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР по данным обнажений]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 37-44.

Nemliher, J., 2006: A new type of shell structure in a phosphatic brachiopod from the Cambrian of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 4, 259-268.

Heinsalu, H., 1987: Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia [Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 66-78.

Heinsalu, H., Viira, V., Raudsep, R., 1994: Environmental conditions of shelly phosphorite accumulation in the Rakvere phosphorite region, northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 3, 109-121.

Heinsalu, H., 1980: On the facial relations of Upper Tremadocian deposits in North Estonia [Фациальные соотношения верхнетремадокских отложений Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 1, 1-7.

Oja, T., Pirrus, E., 1986: Carbonate mineral occurrences in phosphorite deposits of Estonia [Карбонатные минералопроявления в фосфоритоносной толще Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 3, 122-130.

Nemliher, J., Kurvits, T., Kallaste, T., Puura, I., 2004: Apatite varieties in the shell of the Cambrian lingulate brachiopod Obolus apollinis Eichwald. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 4, 246-256.

Nemliher, J., 1993: The possible role of microorganisms in forming the secondary calcium phosphate of old obolid shells. Paleontological Journal, 27, 4, 151-159.

Heinsalu, H., Kaljo, D., Kurvits, T., Viira, V., 2003: The stratotype of the Orasoja Member (Tremadocian, Northeast Estonia): lithology, mineralogy, and biostratigraphy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 135-154.

Raymond, P. E., 1916: The correlation of the Ordovician Strata of the Baltic Basin with those of eastern North America. Harvard University Museum of Comparative Zoology Special Publication, 56, 3, 177-286.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 2000: Lithology of the Kallavere Formation on the North-Estonian klint (Part II - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 24-32.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 1998: Lithology of the Kallavere Formation on the North Estonian klint (Part I - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 20-31.

Heinsalu, H., Viira, V., Paalits, I., 1991: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Saka II section, North-East Estonia [Пограничные кембро-ордовикские отложения разреза Сака II в Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 8-15.

Kaljo, D., Borovko, N., Heinsalu, H., Khazanovich, K., Mens, K., Popov, L., Sergejeva, S., Sobolevskaya, R., Viira, V., 1986: The Cambrian-Ordovician boundary in the Baltic-Ladoga clint area (North Estonia and Leningrad Region, USSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 3, 97-108.

Tšeban, E., 1987: Virumaa veemured. Horisont, 5, 5-9.

Tuuling, I, 1988: Pre-Devonian and pre-Quaternary relief in the eastern part of the Baltic phosphorite-oil shale basin (Luuga-Narva lowland) [ДОДЕВОНСКИЙ И ДОЧЕТВЕРТИЧНЫЙ РЕЛЬЕФ ВОСТОЧНОЙ\nЧАСТИ ПРИБАЛТИЙСКОГО ФОСФОРИТО-СЛАНЦЕВОГО\nБАССЕЙНА (ЛУЖСКО-НАРВСКАЯ НИЗИНА)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 4, 145-152.

Loog, A., 1962: On the geochemistry of the Estonian Lower Ordovician rocks [К геохимии нижнего ордовика Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 273-291.

Müürisepp, K., 1958: Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss [Характеристика нижней границы пакерортского горизонта от мыса Пакерорт до реки Сясь]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 55-80.

Naumov, B., 1990: K kompleksnoj ocenke èkologičeskih posledstvij dobyči i pererabotki fosforitov na primere Maarduskogo mestoroždeniâ v Èstonii [К комплексной оценке экологических последствий добычи и переработки фосфоритов на примере Маардуского месторождения в Эстонии]. Problemy èkologičeskoj geologii v Pribaltike i Belorussii, Vilnius, p. 128-132.

Naumov, B., 1990: O radonovoj sostavlâûŝej radiacionnogo fona pri dobyče fosforitov i slancev [О радоновой составляющей радиационного фона при добыче фосфоритов и сланцев]. Problemy èkologičeskoj geologii v Pribaltike i Belorussii, Vilnius, p. 132-134.

Kotlukov, V. A., 1968: Drugie poleznye iskopaemye [Другие полезные ископаемые]. Geologiâ mestoroždenij uglâ i gorûčih slancev SSSR. Tom 11. Gorûčie slancy SSSR. Nedra, Moskva, p. 90-91.

Johannes, E., Karise, V., Punning, J.-M., Hütt, G., 1979: Gidrogeologo-geohimičeskie issledovaniâ sostoâniâ prirodnoj sredy fosforitnogo mestoroždeniâ Maardu [Гидрогеолого-геохимические исследования состояния природной среды фосфоритного месторождения Маарду]. Sostoânie zagrâzneniâ okružaûŝej sredy Severnoj Èstonii, Tallinn, p. 88-102.

Puura, I., Nemliher, J., 1999: Eesti fosforiidi mineraloogia: uued andmed ja interpretatsioonid. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 30-32.

Puura, V., 2006: Ida-Virumaa maapõu ja maavarad, Tartu, p. 21-33.

Teedumäe, A., 1995: Maavarad, p. 18-25.

Shogenova, A., 1995: Computer modelling of the Estonian oil shale and phosphorite deposits structure by logging data. Mining Pribram symposium: mathematical methods in Geology, Prague Czech Republic, October 9-14, 1995, MB14, Prague, p. 1-8.

Tuuling, I., 1990: Struktura Pribaltijskogo bassejna gorûčih slancev i fosforitov [Структура Прибалтийского бассейна горючих сланцев и фосфоритов], Minsk, p. 1-22.

Puura, V., 1987: Vvedenie [Введение]. In: Puura, V. (ed.). Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area. Valgus, Tallinn, p. 3-9.

Petrosjants, E., Nalivkina, A. I., Perens, R., 1981: Problemy kompleksnogo osvoeniâ Rakvereskogo fosforitonosnogo rajona [Проблемы комплексного освоения Раквереского фосфоритоносного района]. Trudy GIGHS, 55, p. 21-26.

Reinsalu, E., 2002: Maavarad ja mäendus, p. 24-27.

Puura, V., Kattai, V., Teedumäe, A., 1987: Kompleksnye mestoroždeniâ - harakternaâ osobennost' razmeŝeniâ mineral'no-syr'evyh resursov, v Rakvereskom rajone [Комплексные месторождения - характерная особенность размещения минерально-сырьевых ресурсов, в Раквереском районе]. In: Puura, V. (ed.). Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 179-181.

Krasilnikova, N., 1979: Principy tipizacii fosforitnyh rud [Принципы типизации фосфо ритных руд]. Veŝestvennyj sostav fosforitov. Nauka, Novosibirsk, p. 10-16.

Puura, V., 1986: Problema genezisa bassejnov gorûčih slancev i fosforitov Pribaltiki [Проблема генезиса бассейнов горючих сланцев и фосфоритов Прибалтики]. In: Köörna, A. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 229-236.

Raudsep, R., Liivrand, H., 1988: Rezul'taty i metodika geologorazvedočnyh rabot na mestoroždenii Kabala [Результаты и методика геологоразведочных работ на месторождении Кабала]. In: Kaljo, D. L. (ed.). Problemy geologii fosforitov. Tezisy dokladov i putevoditel' VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tallin 18-21 aprelâ 1988 g. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 94-95.

Puura, V., Teedumäe, A., 1996: Maavarad. In: Saaber, K. (koost) (ed.). Koguteos Virumaa. Lääne-Viru Maavalitsus. Ida-Viru Maavalitsus, p. 95-106.

Loog, A., 1964: Litologo-petrografičeskaâ harakteristika fosforitov Èstonskoj SSR v svâzi s soderžaniem v nih redkih i rasseânnyh èlementov [Литолого-петрографическая характеристика фосфоритов Эстонской ССР в связи с содержанием в них редких и рассеянных элементов]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Gimmelfarb, B. M., 1965: Fosforitonosnost' čehla Russkoj platformy [Фосфоритоносность чехла Русской платформы]. In: Pustovalov, L. V. (ed.). Rudonosnost' Russkoj platformy. Nauka, Moskva, p. 192-202.

Müürisepp, K., 1966: Maavarad. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 152-157.

Puura, I., Nemliher, J., Lang, L., Uibopuu, E., Kurvits, T., Kurik, E., 2012: Fosforiidist teaduspõhiselt. XX Aprillikonverentsi „Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 18-20.

Mustjõgi, V., 1970: Keemiline tooraine. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 119-129.

Baukov, S., Mustjõgi, E., 1967: Eesti NSV maavarad ja nende kasutamine. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 97-98.

Kirsimäe, K., 2015: Eesti fosforiiditoorme kvaliteet ja kasutamise perspektiiv. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 44-45.

Bauert, H., Soesoo, A., 2015: Shelly phosphate rocks of Estonia. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 11-17.

Raukas, A., 1996: Brief overview of Estonian mineral resources. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 25-28.

Raukas, A., 1996: The history of mining. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 24-24.

Heinsalu, H. (toim), 1992: Geology of shelly phosphorites of Baltic Basin [Геология ракушечных фосфоритов Прибалтики]. In: Heinsalu, H. (ed.). Geologija rakushechnyh fosforitov Pribaltiki. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-132.

Mustjõgi, E. A., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 3:1. Kar'er Maardu [Экскурсия 028А+C. Остановка 3:1. Карьер Маарду]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 51-53.

Mustjõgi, E. A., 1984: Poleznye iskopaemye [Полезные ископаемые]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 22-24.

Kaljuvee, T., Tõnsuaadu, K., Traksmaa, R., Einard, M., Jefimova, J., Petkova, V., 2019: Thermal behaviour of Estonian phosphorites from different deposits. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Springer, Netherlands, p. 1-13. https://doi.org/10.1007/s10973-019-09056-0

Puura, I., 2000: Excursion 2. Tallinn-North-East Estonia. Phosphorite mining at Maardu and its environmental impact. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 109-109.

Šuvalova, N., Tatarski, A., Makarova, L., Ratškovskaja, T., 1985: Obogaŝenie magnezial'nyh i železisto-magnezial'nyh fosfatnyh rud Rakvereskogo mestoroždeniâ [Обогащение магнезиальных и железисто-магнезиальных фосфатных руд Раквереского месторождения]. Trudy GIGHS, 63, p. 114-118.

Šahmatov, S., Šahmatov, N., Hamburg, L., Vinokurov, 1972: Obogaŝenie fosforitov Maarduskogo mestoroždeniâ flotootsadkoj [Обогащение фосфоритов Маардуского месторождения флотоотсадкой]. Fosfornaâ promyšlennost', 5. NIITEHIM, p. 53-59.

Kaljo, D. (toim), 1988: Problemy geologii fosforitov. Tezisy dokladov i putevoditel' VI vsesojuznogo soveshhanija. In: Kaljo, D. (ed.). Problemy geologii fosforitov. Tezisy dokladov i putevoditel' VI vsesojuznogo soveshhanija. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-183.

Suhanova, V., Eršov, V., 1983: Flotogravitacionnoe obogaŝenie maarduskih fosforitov na vintovom separatore [Флотогравитационное обогащение маардуских фосфоритов на винтовом сепараторе]. Gornohimičeskaâ promyšlennost', 1. NIITEHIM, p. 18-20.

Kirret, O., Koch, R., Veiderma, M., Anso, J., Aaret, L., Küllik, E., 1963: Gidrociklirovanie kak metod obogaŝeniâ fosforitnoj rudy Maarduskogo mestoroždeniâ [Гидроциклирование как метод обогащения фосфоритной руды Маардуского месторождения]. Oil Shale, p. 7-11.

Eršov, V., Suhanova, V., Uvarov, J., Perkovits, S., Sinjakova, N., Šalamova, V., 1985: Primenenie tonkogo grohočeniâ dlâ obogaŝeniâ fosforitov Pribaltiki [Применение тонкого грохочения для обогащения фосфоритов Прибалтики]. Problemy ispol'zovaniâ bednogo i netradicionnogo fosfatnogo syr'â dlâ proizvodstva udobrenij, Kingisepp, p. 10-12.

Veiderma, M., Kuusik, R., Kaljuvee, T., Veskimäe, H., Livšits, M., 1988: Osobennosti termičeskogo obogaŝeniâ fosforitov različnyh mestoroždenij [Особенности термического обогащения фосфоритов различных месторождений]. XIV Vsesoûznaâ naučno-tehničeskaâ konferenciâ po tehnologii neorganičeskih veŝestv i mineral'nyh udobrenijc, 2, Lviv, p. 121.

Basileva, V., Šuvalova, N., Uvarova, E., 1976: Primenenie pennoj separacii dlâ obogaŝeniâ rud PO Fosforit [Применение пенной сепарации для обогащения руд ПО Фосфорит]. Pennaâ separaciâ. VZPI, p. 115-118.

Jürkova, L., Tsutsulkovski, V., Boldin, V., Ilina, V., 1978: Flotaciâ Maarduskih fosforitov novymi kationaktivnymi sobiratelâmi [Флотация Маардуских фосфоритов новыми катионактивными собирателями]. Promyšlennost' gornohimičeskogo syr'â, 4. NIITEHIM, p. 21-23.

Šohin, V., Šuvalova, N., Tatarski, A., Vdovitšenko, I., 1985: Obogaŝenie fosforitov novyh perspektivnyh mestoroždenij Pribaltiki [Обогащение фосфоритов новых перспективных месторождений Прибалтики]. Problemy ispol'zovaniâ bednogo i netradicionnogo fosfatnogo syr'â dlâ proizvodstva udobrenij, Kingisepp, p. 41.

Tšernõi, L., Soldatkina, L., 1972: Obogaŝenie fosforitov mestoroždeniâ Maardu [Обогащение фосфоритов месторождения Маарду]. Sb. annotacij nauč-issledovatel'skih rabot za 1953-1956 gg, 1. GIGHS, p. 59-60.

Levina, I., Suhanova, V., 1982: Nekotorye zakonomernosti flotacii krupnozernistyh fosforitov Maarduskogo mestoroždeniâ [Некоторые закономерности флотации крупнозернистых фосфоритов Маардуского месторождения]. Materialy konferenciâ molodyh učenyh NII gornohimičeskogo syr'â, Ljubertsõ, p. 66-78.

Koch, R., 1954: Ispol'zovanie produktov polukoksovaniâ gorûčego slanca v kačestve flotoreagentov dlâ flotacii èstonskih fosforitov [Использование продуктов полукоксования горючего сланца в качестве флотореагентов для флотации эстонских фосфоритов], Tallinn, p. 1-12.

Detkovski, S., Oja, T., 1987: Mikrostruktura poverhnosti kvarca i ee značenie v tehnologii pererabotki rakušečnyh fosforitov Èstonii [Микроструктура поверхности кварца и ее значение в технологии переработки ракушечных фосфоритов Эстонии]. Tehnologiâ mineralogiâ fosfatnyh rud, p. 104-106.

Maldre, J. J., 1983: Biogeohimičeskaâ rol' obolid [Биогеохимическая роль оболид]. In: Lapo, A. V. (ed.). Biogeohimičeskie aspekty formirovaniâ osadočnyh porod i rud. Tezisy dokladov. VSEGEI, Leningrad, p. 64-65.

Vallner, L. K., Karise, V. J., 1989: Vliânie dobyči gorûčih slancev i fosforitov na gidrosferu Èstonii i sposoby ego optimizacii [Влияние добычи горючих сланцев и фосфоритов на гидросферу Эстонии и способы его оптимизации]. In: Vartanjan, G. S. (ed.). Vliânie dobyči poleznyh iskopaemyh na okružaûŝuû sredu. Čast' 1, Moskva, p. 116-122.

Lauringson, V., Reier, A., 1981: Eesti NSV maapõuevarad ja nende kaevandamine. Perioodika, Tallinn, p. 1-94.

Tsutsulkovski, V., Jürkova, L., Boldin, V., Shuvalova, N., 1979: Flotation of low grade phosphorite ores of the baltic basin. Proceedings of the Soviet-Swedish Symposium on the Beneficiation of Phosphate Rock, Tallinn, p. 94-109.

Kuusk, J., 1928: Flotationversuche mit estländischem Phosphorit. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 35, p. 71-79.

Vinkman, A., Sandrak, J., 1968: Sostoânie i zadači proizvodstva fosforitnogo koncentrata na Maarduskom himkombinate [Состояние и задачи производства фосфоритного концентрата на Маардуском химкомбинате]. Obolovye fosfority kak syr'e dlâ himičeskoj promyšlennosti, Tallinn, p. 71-76.

Bliskovski, V., Tsutsulkovski, V., 1979: Veŝestvennyj sostav i obogatimost' rakyžečnyh fosforitov Pribaltijskogo bassejna [Вещественный состав и обогатимость ракыжечных фосфоритов Прибалтийского бассейна]. GIGHS, Tšerkassõ, p. 1-12.

Sevastjanova, A., Räni, A., 1988: O zakladočnyh materialah buduŝih fosforitovyh rudnikov èstonskih mestoroždenij [О закладочных материалах будущих фосфоритовых рудников эстонских месторождений]. Transactions of Tallinn Technical University, 660. Tallinna Polütehiniline Instituut, Tallinn, p. 18-23.

Samoilov, J., Repetuh, V., 1979: Udalenie skal'nyh porod na kar'erah PO Fosforit vzryvom [Удаление скальных пород на карьерах ПО Фосфорит взрывом]. Promyšlennost' gornohimičeskogo syr'â, 2. NIITEHIM, p. 17-19.

Räni, A., Sevastjanova, A., 1987: O zakladke vyrabotannogo prostranstva pri podzemnoj razrabotke fosforitov Rakvereskogo mestoroždeniâ [О закладке выработанного пространства при подземной разработке фосфоритов Раквереского месторождения]. Transactions of Tallinn Technical University, 635. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 30-32.

Petrosjants, E., Galkin, V., Brovtšenko, I., 1981: Tehnologičeskie rešeniâ podzemnoj razrabotki mestoroždeniâ fosforitov Toolse [Технологические решения подземной разработки месторождения фосфоритов Тоолсе]. Trudy GIGHS, 54, p. 6-10.

Pavlov, V., Goldenstein, L., Samoilov, J., 1980: Ocenka ryhlimosti vskryšnyh porod i rudy na mestoroždenii Maardu [Оценка рыхлимости вскрышных пород и руды на месторождении Маарду]. Promyšlennost' gornohimičeskogo syr'â, 5. NIITEHIM, p. 7-9.

Mihailova, R., Fedorov, G., 1985: Problemy razrabotki obvodnennyh vskryšnyh porod fosforitonosnyh mestoroždenij Pribaltiki [Проблемы разработки обводненных вскрышных пород фосфоритоносных месторождений Прибалтики]. Problemy ispol'zovaniâ bednogo i netradicionnogo fosfatnogo syr'â dlâ proizvodstva udobrenij, Kingisepp, p. 39-40.

Klubnitškin, E., Rogatš, M., Samoilov, J., Fedorov, J., 1985: Tehnologiâ razrabotki fosforitnogo mestoroždeniâ Toolse otkrytym sposobom [Технология разработки фосфоритного месторождения Тоолсе открытым способом]. Trudy GIGHS, 63, p. 48-53.

Zubarkin, J., Selištšev, M., Ševitšenko, V., Ismagilov, B., Tušina, A., Nalivkina, A., Rosenberg, Z., Tokarev, A., 1969: Perspektivy primeneniâ metoda skvažinnoj gidrodobyči na mestoroždeniâh fosforitovyh rud Pribaltiki [Перспективы применения метода скважинной гидродобычи на месторождениях фосфоритовых руд Прибалтики]. Trudy GIGHS, 19, p. 207-217.

Aruküla, H., Lüütre, E., 1987: Prognozirovanie geometrii massiva gornyh porod, zapasov i kačestva fosforitnoj rudy učastka Kabala Rakvereskogo mestoroždeniâ [Прогнозирование геометрии массива горных пород, запасов и качества фосфоритной руды участка Кабала Раквереского месторождения]. Transactions of Tallinn Technical University, 635. Tallinna polütehniline Instituut, Tallinn, p. 54-59.

Adamson, A., Hints, H., Zaitsev, J., 1987: O podzemnoj razrabotke fosforitov Rakvereskogo mestoroždeniâ [О подземной разработке фосфоритов Раквереского месторождения]. Transactions of Tallinn Technical University, 635. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 13-18.

Tšupina, G., Žuravlev, M., 1985: Zakonomernosti izmeneniâ kačestva rakušečnyh fosforitov Rakvereskogo mestoroždeniâ [Закономерности изменения качества ракушечных фосфоритов Раквереского месторождения]. Problemy ispol'zovaniâ bednogo i netradicionnogo fosfatnogo syr'â dlâ proizvodstva udobrenij, Kingisepp, p. 57-59.

Heinsalu, H., Gorbunova, L., Viiding, H., 1977: Mineral'nyj sostav rakušečnyh obolovyh fosforitov Èstonii [Минеральный состав ракушечных оболовых фосфоритов Эстонии]. Veŝestvennyj sostav fosforitov, Novosibirsk, p. 41-42.