Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (42)

Pontén, A., Plink-Björklund, P., 2007: Depositional environments in an extensive tide-influenced delta plain, Middle Devonian Gauja Formation, Devonian Baltic Basin. Sedimentology, 54, 5, 969-1006. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2007.00869.x

Radionova, E. P., Einasto, R. E., 1977: Karbonatnaâ problematika venloksko-ludlovskih otloženij Èstonii i ee facial'naâ priuročennost' [Карбонатная проблематика венлокско-лудловских отложений Эстонии и ее фациальная приуроченность]. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 6, 149-150.

Saadre, T., 1996: A meridional facies cross-section of the Llanvirn-Lower Caradoc, Eastern Estonia. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 98, 109-115.

Kala, E., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia [Литостратиграфия и фации лонтоваского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 137-147.

Brutus, A., 1983: Nabala lademe litoloogiast erinevates struktuurilis-fatsiaalsetes vööndites Põhja-Baltikumis [Diplomitöö. Juhendaja: A. Oraspõld]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.

Einasto, R., 2006: Eesti paelasundisse peidetud rannalähedusest. XIV Aprillikonverentsi Lähenevad rannad teesid. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 16-16.

Põldsaar, K., Ainsaar, L., 2012: Middle Ordovician L-chondritic meteorite shower and clastic sedimentary facies in Baltoscandian carbonate shelf: are these related?. In: Sæmundsson, P., Benediktsson, I. Ö. (ed.). 30th Nordic Geological Winter Meeting. Programme and Abstracts. Reykjavík, Iceland 9–12 January 2012, Reykjavík,, p. 117-117.

Kiipli, E., 1999: Kalkopüriidi ilmingud alamsiluri punavärvilistes kivimites. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 16-17.

Einasto, R., 1981: Model'nye facial'nye râdy osnovnyh stadij razvitiâ silurijskih kraevyh bassejnov severnoj Evrazii [Модельные фациальные ряды основных стадий развития силурийских краевых бассейнов северной Евразии]. Èvolûciâ osadočnogo processa na kontinentah i okeanah. Tezisy dokladov XII Vsesoûznogo litologičeskogo soveŝaniâ, 11-13. noâbrâ 1981 g., Novosibirsk, p. 181-182.

Kaljo, D., 1977: Preface (on the study of Silurian deposits and faunas of the East Baltic area at the Institute of Geology, Acad. Sci. ESSR) [Предисловие (Об изучении силурийских отложений и фауны Институтом геологии АН ЭССР)]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 5-5.

Kaljo, D., Nestor, H., Einasto, R., 1997: Razvitie idej D. V. Nalivkina v oblasti učeniâ o faciâh [Развитие идей Д. В. Наливкина в области учения о фациях]. Dmitrij Vasil'evč Nalivkin: naučnaâ deâtel'nost'. Vospominanâ sovremennikov, Sankt-Peterburg, p. 90-103.

Hints, L., Nõlvak, J., 1992: On the facies differentiation of the Oandu fauna in the East Baltic. In: Bruton, D. L. (ed.). WOGOGOB: Oslo '92: excursions, 19-20 august, Oslo, p. 7-8.

Einasto, R. E., Radionova, E. P., 1988: Stromatolity i onkolity v karbonatnyh faciâh ordovika i silura Pribaltiki [Строматолиты и онколиты в карбонатных фациях ордовика и силура Прибалтики]. In: Dubatolov, V. N., Moskalenko, T. A. (ed.). Izvestkovye vodorosli i stromatolity (sistematika, biostratigrafiâ, facial'nyj analiz). Nauka, Novosibirsk, p. 145-158.

Viira, V. J., Klaamann, E. R., Männil, R. P., Nestor, V. V., Rubel, M. P., Sarv, L. I., Einasto, R. E., 1980: Facialnyj kontrol' raspredeleniâ fauny v verhnellandoverijsko-venlokskih otloženiâh Severnoj Pribaltiki [Фациалный контроль распределения фауны в верхнелландоверийско-венлокских отложениях Северной Прибалтики]. In: Raukas, A. (ed.). Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-21.

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., 2004: Ostracod biofacies in the Arenig Baltoscandian Palaeobasin. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 95-96.

Kaljo, D., Bassett, M. G., 1981: Silurian lithofacies and palaeogeography of Baltoscandia. Proceedings of project Ecostratigraphy. Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 25, Uppsala, p. 18-18.

Mägi, S., 1984: Stratigrafiâ i facii ontikaskih otloženij [Стратиграфия и фации онтикаских отложений]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-29.

Oraspõld, A. (koost), 1984: Fatsiaalne analüüs. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-64.

Ulst, R., 1958: Osnovnye čerty istorii geologičeskogo razvitiâ Pribaltiki v nižnem i načale srednego paleozoâ [Основные черты истории геологического развития Прибалтики в нижнем и \n начале среднего палеозоя]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 29-48.

Ainsaar, L., 2001: The middle Caradoc facies and faunal turnover in the late Ordovician Baltoscandian paleobasin: sedimentological and carbon isotope aspects. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 12. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-109.

Klaamann, E., 1971: On the facial complexes of Tabulata in the Silurian of Baltic Regions. In: Sokolov, B. S. (ed.). International Paleontological Symposium on corals (Coelenterata). Abstracts, Novosibirsk, p. 42-43.

Murdmaa, I. O., 1987: Facii okeanov [Фации океанов]. Nauka, Moskva, p. 1-302.

Hints, L., 1997: Late Caradoc and late Ashgill events in the Baltic Basin. In: Koren, T. (ed.). WOGOGOB-97. Meeting of Working Group on Ordovician Geology of Baltoscandia. Abstracts. VSEGEI, St. Petersburg, p. 26-26.

Hints, L., Harper, D. A. T., 2001: Review of the rhynchonelliformean brachiopoda of the East Baltic: their biostratigraphy and biofacies. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 14-15.

Mägi, S., 1973: K litofacial'noj harakteristike drevnejših karbonatnyh otloženij paleozoâ (nižnij ordovik) Èstonskoj strukturno- acial'noj zony [Л литофациальной характеристике древнейших карбонатных отложений палеозоя (нижний ордовик) Эстонской структурно-фациальной зоны]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 32-33.

Männil, Reet, 1982: Trilobitovye associacii v raznofacial'nyh otloženiâh silura Pribaltiki [Трилобитовые ассоциации в разнофациальных отложениях силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 57-58.

Einasto, R., Murdmaa, I., 1991: Balti varapaleosoilisest paleookeanoloogiast. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 34-36.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2014: Age, facies, and geometry of the Katian (Upper Ordovician) pelmatozoan-bryozoan-receptaculite reefs of the Vasalemma Formatio, northern Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 53-53.

Tänavsuu, K., Ainsaar, L., 2005: Facies associations of the Middle Devonian Narva Stage in the Baltic Basin. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. August 23-25, 2005 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 122-124.

Meidla, T., Dronov, A., Ainsaar, L., Tinn, O., 1999: The Volkhov Stage in East Baltic: detailed stratigraphy and facies zonation. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 67-69.

Ainsaar, L., Meidla, T., 1999: Keila, Oandu and Rakvere stages in southern Estonia: facies changes and stratigraphy in yhe zone of confacies transition. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 8-10.

Männil, Ralf, 1964: Ordoviitsiumi setete fatsiaalsest vööndilisusest Baltikumis. VII Eesti looduseuurijate päeva ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 81-82.

Nestor, H., 1990: Basin development and facies models. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 33-36.

Einasto, R., Nestor, H., 1973: Obŝaâ shema facial'noj zonal'nosti Baltijskogo bassejna v silure i ee paleogeografo-sedimentologičeskaâ interpretaciâ [Общая схема фациальной зональности Балтийского бассейна в силуре и ее пaлеогеографо-седиментологическая интерпретация]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 38-40.

Heinsalu, H. N., 1988: The lithofacial conditions of formation of the Lower Tremadocian (Pakerort) sediments on the East European Platform [Литолого-фациальные условия образования нижнетремадокских (пакерортских) отложений на Восточно-Европейской платформе]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 102-103.

Kiipli, T., Kiipli, E., Kallaste, T., 1997: Metabentonite composition related to sedimentary facies in the Lower Silurian of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, p. 93-104.

Kaljo, D., Viira, V., Märss, T., Nestor, V., 1986: The nektic, nektobenthic and planktonic communities (fishes, agnathans, conodonts, graptolites, chitinozoans) of the east Baltic Silurian [Сообщества нектона, нектобентоса и планктон (рыб, бесчелюстных, конодонтоносителей, граптолитов, хитинозой) силура Восточной Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 127-136.

Einasto, R., 1986: Main stages of development and facies models of the East Baltic Silurian pericontinental basin [Основные стадии развития и фациальные модели силурийского краевого бассейна Балтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 37-54.

Nestor, H., Einasto, R., 1982: Application of the shelf and slope concepts to the Silurian Baltic basin. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 17-23.

Klaamann, E., Einasto, R., 1982: Coral reefs of Baltic Silurian (structure, facies relations). In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 35-41.

Radionova, E., Einasto, R., 1986: The algal communities, their facies relations in the East Baltic Wenlock and Ludlow [Водорослевые сообщества венлока и лудлова Эстонии и их связь с формациями]. In: Kaljo, D. L., Klaamann, E. R. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 163-185.

Harris, M. T., Hints, L., Nõlvak, J., 2008: Facies and sequences of the Vormsi Stage of the East Baltic. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 22-22.