Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (25)

Shogenova, A., Tuuling, I., 1990: Physical properties of carbonate rocks in the fracture and dolomitization zone (North Estonia) [Структура Прибалтийского бассейа горючих сланцев и фосфоритов]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 2, 41-49.

Pichugin, M., Puura, V. A., Vingisaar, P. A., Erisalu, E. K., 1977: Regional metasomatic dolomitization associated with tectonic disturbances in lower Paleozoic deposits of the Northern Baltic region. International Geology Review, 19, 8, 903-912. https://doi.org/10.1080/00206817709471088

Pichugin, M. S., Puura, V. A., Vingisaar, P. A., Erisalu, E. K., 1976: Regional'nye proâvleniâ metasomatičeskoj dolomitizacii v svâzi s tektoničeskimi narušeniâmi v nižnepaleozojskih otloženiâh Severnoj Pribaltiki [Региональные проявления метасоматической доломитизации в связи с тектоническими нарушениями в нижнепалеозойских отложениях Северной Прибалтики]. Sovetskaya geologiya, 10, 78-90.

Vingisaar, P., Taalmann, V., 1974: Survey of the dolomitization of the Lower Palaeozoic carbonate rocks of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 3, 235-243.

Reinwaldt, I., 1935: Störungen im Brennschiefergebiet Estlands. Tehnika Ajakiri, 9, 161-165.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Einasto, R., 2013: Püstakute dolomiidistumisest Tallinna paes. Keskkonnatehnika, 2, 42-43.

Teedumäe, A., Shogenova, A., Kallaste, T., 2006: Dolomitization and sedimentary cyclicity of the Ordovician, Silurian, and Devonian rocks in South Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 1, 67-87.

Teedumäe, A., Nestor, H., Kallaste, T., 2004: Sedimentary cyclicity and dolomitization of the Raikküla Formation in the Nurme drill core (Silurian, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 1, 42-62.

Kleesment, A., Shogenova, A., 2005: Lithology and evolution of Devonian carbonate and carbonate-cemented rocks in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 3, 153-180.

Shogenova, A., 1999: The influence of dolomitization on the magnetic properties of early Palaeozoic carbonate rocks in Estonia. In: Tarling, D. H., Turner, P. (ed.). Palaeomagnetism and Diagenesis in Sediments. Geological Society, London, Special Publications, 151, London, p. 167-180.

Shogenova, A., Puura, V., 1997: Petrophysical changes caused by dolomitization and leaching in fracture zones in lower Paleozoic carbonate rocks, North Estonia. In: Middleton, M. (ed.). Research in Petroleum Technology. Second Nordic Symposium on Petrophysics, Fractured Reservoirs, Göteborg, p. 155-185.

Pani, T., 2002: Dolomitization of Estonian Lower-Silurian rocks. In: Hüssner, R., Hinderer, M., Götz, A. E., Petschick, R. (ed.). Sediment 2002, 17. Sedimentologen-Treffen, May 29-31, Frankfurt a. M.-Darmstadt. Kurzfassungen und Programm, Hannover, p. 156-157.

Mägi, S., 1976: Die Dolomitisierung der karbonatischen Gesteine als paläogeographisch-paläotektonisches Kriterium [Исследования доломитизации как палеогеографическо палеотектонического критерия]. In: Narbutas, V. (ed.). Methodik und Interpretation der Ergebnisse mineralogischer und geochemischer Untersuchungen. Mokslas, Vilnius, p. 37-43.

Jürgenson, E., 1970: Secondary alteration of rocks [Вторичные изминения отложений]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 96-101.

Vingisaar, P., Kiipli, T., Taalmann, V., 1977: Dolomitizaciâ karboatnyh porod Èstonii [Доломитизация карбоатных пород Эстонии]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 8-9.

Einasto, R., 1977: Makroskopičeskie različiâ pervičnyh i vtoričnyh dolomitov silura Èstonii [Mакроскопические различия первичных и вторичных доломитов силура Эстонии]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 17-19.

Vingisaar, P. A., Utsal, K. R., 1977: Rezul'taty rentgenodifraktometričeskogo issledovaniâ dolomitizirovannyh karboatnyh porod paleozoâ Èstonii [Результаты рентгенодифрактометрического исследования доломитизированных карбоатных пород палеозоя Эстонии]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 12-14.

Taalmann, V., Vingisaar, P., Kiipli, T., 1977: Geohimičeskie osobennosti dolomitizirovannyh karboatnyh porod Èstonii [Геохимические особенности доломитизированных карбоатных пород Эстонии]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 8-9.

Šogenova, A., Einasto, R., Kleesment, A., Teedumäe, A., Jõeleht, A., 2003: Eesti Ordoviitsiumi, Siluri ja Devoni dolomiitsete kivimite koostise ja omaduste variatsioonid. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 80-83.

Mikelsone, M., Stinkulis, G., 2017: Dolomitization problems of the Upper Devonian carbonate deposits, eastern Latvia and south-eastern Estonia. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 58-59.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-128.

Kelp, K., 2011: Dolomiidistumise mõjust süsinikisotoopide suhtele karbonaatkivimites. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-37.

Kuldkepp, R., 2000: Epigeneetilisest dolomiidiistumisest Rõstla karjääris. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Väino Puura, Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-62.

Verš, E., 2001: Karinu maardla Mg-vaeste lubjakivide dolomiidistumine keemilise analüüsi andmetel. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Väino Puura, Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-51.