Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (136)

Rattas, M., 2006: Spatial distribution and morphological aspects of eskers and bedrock valleys in North Estonia. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet: Abstracts. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006. Geological Survey of Finland, Rovaniemi, p. 35-35.

Tavast, E., 1992: The bedrock topography on the southern slope of the Fennoscandian Shield and the transitional zone to the Platform. Doctoral thesis at Tartu University. Tartu University, Tartu, p. 1-31.

Miidel, A., Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 2006: Influence of bedrock topography on oil shale mining in North-East Estonia. Oil Shale, 23, 4, 313-327.

Marandi, A., Miidel, A., 1998: Pinnakate. Pinnamood. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 25-30.

Miidel, A., Vaher, R., 1997: Neotectonics and recent crustal movements. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 177-180.

Raukas, A., Eltermann, G., 2002: Pinnamoe kujunemine enne jääaega. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 52-52.

Karukäpp, R., Eltermann, G., Raukas, A., 2002: Liustikutekkelise pinnamoe kujunemine. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 52-56.

Kala, I., 1975: Kääriku ümbrus (Otepää kõrgustiku edelaosa mägedel 2). Eesti Loodus, 2, 121-127.

Kala, I., 1974: Pukalt Käärikule (Otepää kõrgustiku edelaosa mägedel I). Eesti Loodus, 12, 750-754.

Arold, I., Jõgi, J., Raik, A., 1976: Maastikuprofiil üle voorte ja nõgude. Eesti Loodus, 6, 380-387.

Linkrus, E., 1970: Üks paljude seas. Eesti Loodus, 6, 353-356.

Puura, V., Tavast, E., Punning, J.-M., 1987: Kurtna ümbruse aluspõhja struktuur ja reljeef. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 15-20.

Tavast, E., 1978: Rel'ef korennyh porod Èstonii i ego vliânie na formirovanie četvertičnyh otloženij i form rel'efa [Рельеф коренных пород Эстонии и его влияние на формирование четвертичных отложений и форм рельефа]. kandidaaditöö autoreferaat. Vilniuse Riiklik Ülikool, Vilnius, p. 1-23.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Aluspõhja pinnamood. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 17-19.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1999: Topography and landscapes. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 14-17.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Bedrock topography. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 27-29.

Raukas, A., 2007: Pinnamood ja pinnakate. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-39.

Hang, T., Kalm, V., Tuuling, I., 2008: Pinnamood ja selle kujunemine. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 74-92.

Miidel, A., 2000: Saladuslikud aastamiljonid. Eesti Loodus, 12, 508-511.

Raukas, A., 1972: Formirovanie plejstocenovyh otloženij i glâcigennyh form rel'efa Èstonii [Формирование плейстоценовых отложений и гляцигенных форм рельефа Эстонии]. doktoritöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-61.

Raukas, A., 1969: Èstonskaâ SSR [Эстонская ССР]. In: Gerassimov, I. P. (ed.). Poslednij lednikovaj pokrov na Severo-Zapade Evropejskoj časti SSSR. Nauka, Moskva, p. 137-142.

Kajak, K., 1965: Osobennosti geologičeskogo stroeniâ kraevyh lednikovyh obrazovanij v Èstonii [Особенности геологического строения краевых ледниковых образований в Эстонии]. In: Basalikas, A. B. (ed.). Kraevye obrazovaniâ materikovogo oledeneniâ. Mintis, Vilnius, p. 59-64.

Freimanis, A., 1973: Geoisotherm Map of the Middle and Northern Baltic Area on the Level of the Roof of the Crystalline Basement [Карта геоизотерм по кровле кристаллическоги фундамента Средней и Северной Прибалтики]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 311-314.

Isachenkov, V. A., 1983: Peneplains in the north-western part of the East-European pre-Quaternary plain [Дочетвертичные поверхности выравнивания северо-запада Восточно- Европейской равнины]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 3, 118-122.

Isachenkov, V. A., Tatarnikov, O. M., Mitasov, V. I., Mihhailov, I. I., 1982: Nekotorye voprosy proishoždeniâ poverhnosti dočetvertičnyh porod severo-zapada Russkoj ravniny [Некоторые вопросы происхождения поверхности дочетвертичных пород северо-запада Русской равнины]. Dolednikovyj rel'ef severo-zapada Russkoj ravniny. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 69-81.

Rõuk, A.-M. R., Tavast, E. H., 1982: Drevnij rel'ef Tûriskogo drumlinnogo polâ i ego vliânie na drumlinoobrazovanie [Древний рельеф Тюриского друмлинного поля и его влияние на друмлинообразование]. Dolednikovyj rel'ef severo-zapada Russkoj ravniny. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 57-62.

Karukäpp, R. J., Martin, E. I., Raukas, A. V., 1982: Osnovnye čerty glâciodinamiki i lednikovogo morfogeneza Baltijskogo potoka v gotiglâcial'noe vremâ na territorii Èstonii (v zavisimosti ot rel'efa poverhnosti dočetvertičnyh porod) [Основные черты гляциодинамики и ледникового морфогенеза Балтийского потока в готигляциальное время на территории Эстонии (в зависимости от рельефа поверхности дочетвертичных пород)]. Dolednikovyj rel'ef severo-zapada Russkoj ravniny. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 51-56.

Raukas, A., 1972: K voprosu o lito-morfogenetičeskoj klassifikacii kraevyh lednikovyh obrazovanij na primere materialov severnoj Pribaltiki [К вопросу о лито-морфогенетической классификации краевых ледниковых образований на примере материалов северной Прибалтики]. Lednikovyj morfogenez. Zinatne, Riga, p. 101-107.

Kont, A., 2016: Pinnaehitus. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 78-89.

Rattas, M., Kalm, V., 1999: Classification and areal distribution of glaciotectonic features in Estonia. Geological Quarterly, 43, 2, 177-182.

Vaher, R. M., Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1980: The influence of tectonics and bedrock topography on the formation of insular heights at Estonia [О роли тектонических движений и подстилающей поверхности в формировании островных возвышенностей Эстонии]. Geomorfologija, 3, 55-65.

Hang, E., 1966: Otepää kõrgustiku füüsilise geograafia põhijooni. In: Järv, V. (ed.). Otepää. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 26.-30. juunini 1966. a.. ENSV TA Kodu-uurimise Komisjon, Tallinn, p. 8-24.

Arold, I., 1968: Haanja - mägede maa. Eesti Loodus, 4, 193-199.

Miidel, A., Raukas, A., Vaher, R., 2004: Geology of the lake basin. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 33-47.

Miidel, A., Raukas, A., Vaher, R., 2003: Võrtsjärve madaliku geoloogia ja maavarad. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 39-53.

Tavast, E. H., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Rel'ef poverhnosti korennyh porod [Псковско-Чудское озеро: Рельеф поверхности коренных пород]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 121-121.

Kink, H., 1981: Reljeefimelioratsioon ja veeressursid. Keskkonnakaitse. Informatsiooniseeria, 1, 6-8.

Miidel, A., Viiding, H., 1981: Reljeefimelioratsiooni osast kuppelalade erosiooniprotsessides. Keskkonnakaitse. Informatsiooniseeria, 1, 3-6.

Miidel, A., Noormets, R., Hang, T., Flodén, T., Bjerkéus, M., 2001: Bedrock geology and topography of the Lake Peipsi depression, eastern Estonia. GFF, 123, 1, 15-22. https://doi.org/10.1080/11035890101231015

Raukas, A., 1996: Location, topography and geological structure. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 7-14.

Orviku, K., 1960: Geological data on neotectonic movements of the Earth's crust in the Estonian S. S. R.. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 120-143.

Karukäpp, R., 1987: Pandivere kõrgustik - palgejooned. Eesti Loodus, 5, 276-281.

Karukäpp, R., 1997: Late glacial history of West Estonia. Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations. Abstract volume of the field symposium. Academy of Sciences of Belarus, Minsk, p. 28-28.

Tavast, E., 1986: Vana reljeef ja vetevõrgu kujunemine. Eesti Loodus, 11, 721-724.

Tavast, E., 1979: Opyt izučeniâ pogrebennogo rel'efa Èstonii geofizičeskimi metodami [Опыт изучения погребенного рельефа Эстонии геофизическими методами]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 86-93.

Karukäpp, R., 1986: Pinnamood ja pinnakate territoriaalplaneerimises. Eesti NSV ühing Teadus, Tallinn, p. 1-21.

Straume, Y. A., Vaitonis, V. P., Kajak, K. F., 1982: Geomorfologiâ [Геоморфология]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 211-232.

Kajak, K. F., 1966: Geomorfologiâ [Геоморфология]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 51-58.

Tavast, E., 1979: The influence of the ancient relief on the formation of kames [О влиянии древнего рельефа на формирование камов]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-47.

Tavast, E., Vaher, R., 1982: Mis mõjutas Kagu-Eesti kõrgustike kujunemist?. Eesti Loodus, 2, 94-98.

Tavast, E., Raukas, A., 1982: The bedrock relief of Estonia [Рельеф коренных пород Эстонии]. Valgus, Tallinn, p. 1-194.

Rähni, E., Tavast, E., 1981: The bedrock relief of the Pihkva-Peipsi depression and its role in the distribution of bottom sediments [Рельеф коренных пород в Псковско-Чудской впадине и его роль в распределении донных отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 127-133.

Tavast, E., Amantov, A., 1992: Bedrock topography [Рельеф коренных пород]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 53-71.

Karukäpp, R., Malkov, B., 1993: Bottom topography [Pinnamood]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 22-29.

Mardiste, H., 1981: Astang ja allikad teevad Viidust Viidumäe. Eesti Loodus, 5, 288-292.

Kadastik, E., Kalm, V., 2001: Vormsi saare pinnakatte geoloogiast. Estonia Maritima, 5, 29-34.

Karukäpp, R., Hang, T., 1994: Geology of the Southern Estonia. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 28-41.

Karukäpp, R., 1994: Glacial geology of the Northern Estonia and Pandivere Upland. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 11-13.

Rõuk, A.-M., 1977: Pinnamood Vooremaa ja Emajõe vahel. Eesti Loodus, 3, 154-160.

Rõuk, A.-M., 1976: Kobratu mägede olemus. Eesti Loodus, 9, 562-568.

Remmel, H., 1976: Laiuse ja Laiuse voor. Eesti Loodus, 6, 393-397.

Ratas, U., 1974: Hiidlaste maa. Eesti Loodus, 11, 633-638.

Tavast, E., 1986: The compilation of the relief maps with neotectonical correction. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 124-124.

Kajak, K., 1970: Drevnij rel'ef Èstonii [Древний рельеф Эстонии]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 158-162.

Karukäpp, R., 1988: Lednikovyj rel'ef ostrova Saaremaa [Ледниковый рельеф острова Сааремаа]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 107-110.

Sepp, U., 1969: Vormsil matkates. Eesti Loodus, 5, 311-313.

Lõokene, E., 1967: Sakala kõrgustiku tekkeloost. Eesti Loodus, 4, 200-205.

Raukas, A. (toim), 1981: Korrelâciâ nad i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-67.

Kajak, K. F., 1963: O kraevyh lednikovyh obrazovaniâh Ûgo-Vostočnoj Èstonii [О краевых ледниковых образованиях Юго-Восточной Эстонии]. Kraevye formy rel'efa materikovogo oledeneniâ na Russkoj ravnine, XXI. NSVL Teaduste Akadeemia kirjastus, Moskva, p. 66-75.

Rähni, E. E., 1963: Kraevye obrazovaniâ poslednego oledeneniâ v Severnoj Èstonii [Краевые образования последнего оледенения в Северной Эстонии]. Kraevye formy rel'efa materikovogo oledeneniâ na Russkoj ravnine, XXI. NSVL Teaduste Akadeemia kirjastus, Moskva, p. 60-65.

Tavast, E. H., 1980: O vliânii rel'efa poverhnosti korennyh porod na formirovanie akkumulâtivnyh vozvyšennostej i svâzannyh s nimi kraevyh lednikovyh obrazovanij [О влиянии рельефа поверхности коренных пород на формирование аккумулятивных возвышенностей и связанных с ними краевых ледниковых образований]. Kraevye obrazovaniâ pokrovnyh i gornyh oledenenij, Kiiev, p. 29-31.

Tavast, E. H., 1979: O vliânii rel'efa poverhnosti korennyh porod na formirovanie lednikovyh form rel'efa (na primere Èstonii) [О влиянии рельефа поверхности коренных пород на формирование ледниковых форм рельефа (на примере Эстонии)]. Paleogeografiâ oblasti skandinavskih materikovyh oledeneij. NSVL Geograafia Selts, Leningrad, p. 53-58.

Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1980: The influence of the bedrock relief on the formation of glacial deposits and relief forms [Влияние рельефа коренных пород на формирование ледниковых отложений и форм рельефа]. International Geological Congress, XXVI session: Quaternary geology and geomorphology. Remote sensing. Nauka, Moskva, p. 79-84.

Orviku, K., 1960: Geomorfologiâ [Геоморфология]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 209-230.

Pärna, K., 1960: Fiziko-geografičeskoe opisanie i èkonomičeskaâ harakteristika [Физико-географическое описание и экономическая характеристика]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 18-25.

Karukäpp, R., 1989: Evolution of the bottom topography of the Gulf of Finland in Late Glacial. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 53-54.

Vaher, R., Tavast, E., 1979: Voprosy formirovaniâ rel'efa korennyh porod Èstonii [Вопросы формирования рельефа коренных пород Эстонии]. In: Viiding, H., Puura, V. (ed.). Problemy unasledovannosti tektoničeskih struktur v Pribaltike i Belorussii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 92-102.

Raukas, A., Vaher, R., 1981: Tektoonika osast Eesti aluspõhja reljeefi ja nüüdispinnamoe kujunemisel. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 6-22.

Raukas, A., 1995: Aluspõhja reljeef. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 62-67.

Heinsalu, Ü., 1961: Karsti arengutingimustest Eestis. In: Kaljo, D., Männil, R., Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Eesti NSV TA Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 106-115.

Hang, E., 1976: Surface relief and geological structure as causes of the landscape peculiarities of the Otepää Upland. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 393, 3-24.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1976: Stagnant ice features in the Estonian glacial relief. Estonia. Regional studies, Tallinn, p. 34-44.

Raukas, A., 1972: The formation of the Estonian glacial relief. Estonia. Geographical studies, Tallinn, p. 7-14.

Karukäpp, R., Rähni, E., Saarse, L., 1982: Matsalu märgala pinnamood. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 78-82.

Tavast, E., 1982: Matsalu märgala aluspõhja reljeefist. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 68-72.

Ratas, U., Rivis, R., Jõgi, J., Orviku Kaarel, 1999: Vaindloo saare loodusest. I. Maastikuline iseloomustus. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 32. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 103-118.

Karukäpp, R., 1984: Pinnamoe kujunemise iseärasustest kõrgustikel. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 63-72.

Künnapuu, S., Raukas, A., Tavast, E., 1984: Aluspõhja reljeefi kesk- ja väikevormide morfoloogiast ja kujunemisest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 38-48.

Tavast, E., Raukas, A., 1978: Eesti aluspõhja reljeefist ja selle mõjust liustikutekkeliste pinnavormide kujunemisele. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1977. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-26.

Linkrus, E., 1977: Lahemaa Rahvuspargi geomorfoloogia ja maastikuline liigestus. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1975/76. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 36-53.

Karukäpp, R., 1974: Karula kõrgustiku reljeefist. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 36-51.

Pärna, K., 1963: Kilingi-Nõmme ümbruse geoloogiast. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1962, 55. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 18-29.

Puura, V., 1983: Relief of the crystalline basement [Рельеф кристаллического фундамента]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 11-14.

Puura, V., 1983: Introduction [Введение]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 3-9.

Karukäpp, R., 1995: Karula kõrgustik. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 25-27.

Tavast, E., 1991: Aluspõhja reljeefi kujunemisest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 52-53.

Vaher, R., 1991: Eesti pealiskorra ehitusest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 30-32.

Linkrus, E., 1988: Suurekõrve reservaat. Pinnaehitus ja maastikuline struktuur. Lahemaa uurimused III. Valgus, Tallinn, p. 16-31.

Petersell, V., 1972: Jooni Paide rajooni geoloogiast. Paide rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 37-49.

Rähni, E., 1976: Pinnamood ja pinnakate. Rapla rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-23.

Varep, E., 1970: Tartu rajooni maastikud. Tartu rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 12-46.

Kont, A., Arold, I., 1987: Kurtna mõhnastiku reljeefi põhijooni. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 25-31.

Sibul, I., Plado, J., Jõeleht, A., 2017: Ground-penetrating radar and electrical resistivity tomography for mapping bedrock topography and fracture zones: a case study in Viru-Nigula, NE Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 3, 142-151. https://doi.org/https://doi.org/10.3176/earth.2017.11

Tavast, E., 1994: Zonation of the bedrock topography of Estonia and northern Latvia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 3, 137-146.

Tavast, E., Ulla, E., Jürima, M., 1985: The compilation of computer maps of the bedrock and the Pleistocene relief. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 99-105.

Künnapuu, S., Raukas, A., Tavast, E., 1981: The bedrock relief of Tallinn and its vicinity. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 167-172.

Karukäpp, R., 1975: Specific features of the pleistocene relief formation of Karula Upland. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 145-151.

Vaher, R., 1972: Precambrian basement relief of Estonia [Современная структура поверхности фундамента Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 236-244.

Müürisepp, K., 1961: Antropogeeni geoloogia uurimise rakenduslikust tähtsusest Eesti NSV-s. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, 25-30.

Pobul, E., 1961: Über das Relief des kristallinen Untergrundes des Territoriums der Estnischen SSR. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 3-11.

Aaloe, Ago, 1959: Uurdeorgude kujunemine Avastes. Eesti Loodus, 1, 40-40.

Orviku, K., 1958: O sostoânii geologičeskogo izučeniâ antrpogenovogo (četvertičnogo) perioda v Èstonskoj SSR [О состоянии геологического изучения антрпогенового (четвертичного) периода в Эстонской ССР]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, p. 6-9.

Haltenberger, M., 1926: Landeskunde von Eesti I. Die physische Struktur des Landes. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 9, 6, 1-77.

Tammekann, A., 1928: Das Relief und die Abflusverhältnisse in Estland. II Baltische hydrologische und hydrometrische Konferenz. Tallinn, Juni 1928, Tallinn, p. 1-5.

Öpik, A., Laasi, A., 1937: Läänemaa geoloogia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 51, 1-29.

Ludwigs, J. G., 1878: Kurze Darstellung der Bildungsweise, Merkmale und des Vorkommens der quartären Alluvial-Gebilde in den Ostseeprovinzen Russland. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 4, 3, 428-497.

Doss, B., 1906: Gutachten über das Projekt einer Grundwasserversorgung der Stadt Dorpat. Müllerschen Buchdruckerei, Riga, p. 1-39.

Doss, B., 1893: Über die Entstehung der diluvialen Hügellandschaft der Ostseeprovinzen. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 36, 49-50.

Tuuling, I, 1988: Pre-Devonian and pre-Quaternary relief in the eastern part of the Baltic phosphorite-oil shale basin (Luuga-Narva lowland) [ДОДЕВОНСКИЙ И ДОЧЕТВЕРТИЧНЫЙ РЕЛЬЕФ ВОСТОЧНОЙ\nЧАСТИ ПРИБАЛТИЙСКОГО ФОСФОРИТО-СЛАНЦЕВОГО\nБАССЕЙНА (ЛУЖСКО-НАРВСКАЯ НИЗИНА)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 4, 145-152.

Mickwitz, A., 1908: Über eine submarine quarzit-porphyrische Barre. Sitzung des Vereins für provinzielle Naturkunde am 8. März 1908, Reval, p. 3-4.

Mickwitz, A., 1908: Über eine submarine quarzit-porphyrsiche Barre. Revalsche Zeitung, 59, .

Schmidt, Fr., 1873: O proishoždenii ozov [O происхождении озов]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 5, LXXXII.

Schmidt, Fr., 1871: O posletretičnyh osadkah v Èstlândii i sravnenie ih s podobnymi že osadkami Švecii [О послетретичных осадках в эстляндии и сравнение их с подобными же осадками Швеции]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 2, 1, LXX-LXXVI.

Grewingk, C., 1881: Über zwei Geschiebehügel der Westküste Estlands und deren Entstehungsweise. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 5, 3, 435-459.

Grewingk, C., 1880: O genezise dilûvial'nyh obrazovanij Baltijskogo kraâ [О генезисе дилювиальных образований Балтийского края]. Reči i protokoly VI-go sezda russkih estestvoispytatelej i vračej : v S.-Peterburg s 20-go po 30-e dekabrâ 1879 g. / [raSezda Russkih Estestvoispytatelej i Vračej v Peterburg], St. Peterburg, p. 335-339.

Schmidt, Fr., 1887: Predvaritel'nyj otčet ob issledovaniâh, proizvedennyh po poručeniû Geologičeskogo komiteta, po linii Pskov-Riga [Предварительный отчет об исследованиях, произведенных по поручению Геологического комитета, по линии Псков-Рига]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 6, 7, 305-312.

Schmidt, Fr., 1854: Flora der Insel Moon, nebst orographisch-geognostischer Darstellung ihres Bodens. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-62.

Bienenstamm, H., 1826: Geographischer Arbiss der Dreideutschen Ostsee-Provinzen Russlands, oder der Gouvernemens Ehst-, Liv- und Kurland. Deubuer, Riga, p. 1-507.

Kajak, K., Kurik, E., 1987: Geoloogiline ehitus. In: Tarmisto, V. (ed.). Valga rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia , Tallinn, p. 34-43.

Lõokene, E., 1960: Sakala kõrgustiku orgude geoloogiast. Eesti Loodus, 2, 72-81.

Orviku, Karl, 1955: The main features of the geological development of the territory of the Estonian SSR in the anthropogenic period [Основные черты геологического развития территории Эстонской ССР в антропогеновом периоде]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 4, p. 233-243.

Tammekann, A., 1934: Tallinna aseme pinnamoest. Eesti Loodus, II, 2, 34-37.

Tavast, E., 1978: O vliânii drevnego rel'efa na formirovanie kamov [О влиянии древнего рельефа на формирование камов]. In: Raukas, A. (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-47.

Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I., 1999: Pre-Devonian landscape of the Baltic Oil-Shale Basin, NW of the Russian Platform. Geological Society, London, Special Publications, 162, 1, 75-83. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1999.162.01.06

Tuuling, I., Flodén, T., 2001: The structure and relief of the bedrock sequence in the Gotland-Hiiumaa area, northern Baltic Sea. GFF, 123, 1, 35-49. https://doi.org/10.1080/11035890101231035

Vaher, R., 1983: Tektonika fosforitno-slancevogo bassejna Severo-Vostočnoj Èstonii [Тектоника фосфоритно-сланцевого бассейна Северо-Восточной Эстонии], Minsk, p. 1-22.