Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (85)

Türk, K., 1998: Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi vee kvaliteedist Tallinnas. Keskkonnatehnika, 5, 4-5.

Pihlak, A. A., Lippmaa, E. T., Avronin, V. V., Bogdanov, R. V., Matvienko, N. G., Shevchenko, G. T., 1993: K voprosu o sostave vod kembro-vendskogo vodonosnogo kompleksa i soputstvuûŝih im spontannyh gazov Severnoj Èstonii [К вопросу о составе вод кембро-вендского водоносного комплекса и cопутствующих им спонтанных газов Северной Эстонии]. Ekologicheskaya Khimiya, 2-3, 117-131.

Raidla, V., 2010: Eestlased joovad liustikuvett. Eesti Loodus, 11, 54-55.

Eensalu, T., Jalast, J., 2010: Väikese tegijana monopoli kõrval. , 3, 8-10.

Marandi, A., Karro, E., 2008: Natural background levels and threshold values of monitored parameters in the Cambrian-Vendian groundwater body, Estonia. Environmental Geology, 54, 6, 1217-1225. https://doi.org/10.1007/s00254-007-0904-6

Jõeleht, A., Kukkonen, I. T., 2002: Physical properties of Vendian to Devonian sedimentary rocks in Estonia. GFF, 124, 2, 65-72. https://doi.org/10.1080/11035890201242065

Mokrik, R., Savitskaja, L., Savitski, L., 2005: Aqueous geochemistry of Cambrian-Vendian aquifer system in the Tallinn intake, northern Estonia. Geologija, 51, 50-56.

Mokrik, R., Mažeika, J., 2002: Palaeohydrogeological reconstruction of groundwater recharge during Late Weichselian in the Baltic Basin. Geologija, 39, 49-57.

Põldvere, Anne, 1999: General geological setting. Estonian Geological Sections, 5-8.

Põldvere, Anne, 1999: Introduction. Estonian Geological Sections, 3-4.

Marandi, A., Vallner, L., 2010: Upconing of saline water from the crystalline basement into the Cambrian-Vendian aquifer system on the Kopli Peninsula, northern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 4, 277-287. https://doi.org/10.3176/earth.2010.4.04

Karro, E., Marandi, A., Vaikmäe, R., Uppin, M., 2009: Chemical peculiarities of the Silurian-Ordovician and Cambrian-Vendian aquifer systems in Estonia: an overview of hydrochemical studies. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 342-352. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.12

Kallaste, T., 1990: Structural indicators of the origin Estonian Vendian-Lower Palaeozoic sedimentary iron sulphides. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 2, 50-59.

Raidla, V., Pärn, J., Schloemer, S., Aeschbach, W., Czuppon, G., Ivask, J., Marandi, A., Sepp, H., Vaikmäe, R., Kirsimäe, K., 2019: Origin and formation of methane in groundwater of glacial origin from the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Geochimica et Cosmochimica Acta, 251, 247-264. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.02.029

Raidla, V., Pärn, J., Aeschbach, W., Czuppon, G., Ivask, J., Kiisk, M., Mokrik, R., Samalavičius, V., Suursoo, S., Tarros, S. & Weissbach, T., 2019: Intrusion of Saline Water into a Coastal Aquifer Containing Palaeogroundwater in the Viimsi Peninsula in Estonia. Geosciences, 9, 1, 47. https://doi.org/10.3390/geosciences9010047

Raidla, V., Kirsimäe, K., Ivask, J., Kaup, E., Knöller, K., Marandi, A., Martma, T., Vaikmäe, R., 2014: Sulphur isotope composition of dissolved sulphate in the Cambrian–Vendian aquifer system in the northern part of the Baltic Artesian Basin. Chemical Geology, 383, 147-154. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2014.06.011

Raidla, V., Kirsimäe, K., Vaikmäe, R., Jõeleht, A., Karro, E., Marandi, A., Savitskaja, L., 2009: Geochemical evolution of groundwater in the Cambrian–Vendian aquifer system of the Baltic Basin. Chemical Geology, 258, 3-4, 219-231. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2008.10.007

Karro, E., Marandi, A., Vaikmäe, R., 2004: The origin of increased salinity in the Cambrian-Vendian aquifer system on the Kopli Peninsula, northern Estonia. Hydrogeology Journal, 12, 4, 424–435. https://doi.org/10.1007/s10040-004-0339-z

Karro, E., Marandi, A., 2003: Mapping of potentially hazardous elements in the Cambrian–Vendian aquifer system, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 75, 17–27.

Konsa, M., Puura, V., 1999: Provenance of zircon of the lowermost sedimentary cover, Estonia, East-European Craton. Bulletin of the Geological Society of Finland, 71, 2, 253-273. https://doi.org/10.17741/bgsf/71.2.004

Konsa, M., 1987: Typomorphic features of circon in basal layers of sedimentary rocks of the North Baltic [Типоморфные особенности циркона в базальных отложениях осадочного чехла Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 3, 97-103.

Bityukova, L., 1986: Main features of the distribution of the trace elements in North-East Baltic Vendian and Cambrian terrigenous rocks [Основные закономерности распределения малых элементов в терригенных отложениях венда и кембрия Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 53-60.

Savitskaja, L., 1994: Põhjavesi pudelisse. Horisont, 4, 17-19.

Pirrus, E. & Rätsep, M., 1977: Kruusaterad Eesti vanimais settekivimeis. Eesti Loodus, 4, 231-234.

Bitjukova, L., Pirrus, E., 1982: Distribution of microelements in coloured clay rocks of the north-east Baltic Vendian and Cambrian [О распределении микроэлементов в пестроцветных глинистых породах венда и кембрия Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 124-130.

Volkova, N. A., 1973: Acritarchs and the Vendian and Cambrian correlation in the western part of the Russian platform [Акритархи и корреляция венда и кембрия западной части Русской платформы]. Sovetskaya geologiya, 4, 48-62.

Kallaste, T., Pirrus, E., 1994: Feldspars in the terrigenous sedimentary rocks of Estonia according to X-ray structural analysis. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 38-45.

Mens, K., Pirrus, E., 1969: The crust of weathering of laminarites-clay in the north-west of the Russian platform. I. Distribution, morphology and zoning [Древняя кора выветривания ляминаритовых глин на северо-западе Русской платформы, I. Распространение, морфология и зональность строения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 4, 385-391.

Mens, K., Pirrus, E., 1970: The crust of weathering of laminarites-clay in the north-west of the Russian platform. II. Change of mineralogical and chemical compositions and conditions of formation [Древняя кора выветривания ляминаритовых глин на северо-западе Русской платформы. II. Характеристика химико- минералогических изменений и условия образования]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 84-89.

Mens, K., Pirrus, E., 1980: On stratigraphical nomenclature of Vendian beds of Estonia [К стратиграфической номенклатуре вендских отложений Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 49-54.

Pirrus, E., 1970: The distribution of clay minerals of Vendian and Cambrian deposits in East Estonia [Закономерности распределения глинистых минералов в вендских и кембрийских отложениях Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 322-333.

Viiding, H., 1995: Pealiskord ja selle ehitus. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 46-61.

Vaikmäe, R., Marandi, A., Martma, T., Raidla, V., Vallner, L., 2012: Paleowater in Cambrian-vendian (Ediacaran) aquifer of the Baltic Basin-isotopic and geochemical evolution since Late Pleistocene. IAH 2012 Congress, Niagara Falls.

Weissbach, T., 2014: Noble gases in palaeogroundwater of glacial origin in the Cambrian-Vendian aquifer, Estonia. Universität Heidelberg, Heidelberg, p. 1-129.

Mokrik, R., 1997: The Palaeohydrogeology of the Baltic Basin: Vendian and Cambrian. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-138.

Marandi, A., 2007: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 21. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-116.

Suuroja, S., Suuroja, K., Tarros, S., Veski, A., 2018: Geological and geotechnical conditions of Cambrian-Ediacaran terrigenous rocks in the Estonian side of Helsinki–Tallinn tunnel route. International scientific forum Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact. VSEGEI Press, St. Petersburg, p. 81-81.

Puura, I., 2005: Setomaa aluspõhi, Tartu, p. 8-10.

Kink, H., Metslang, T., 1995: Põhjavesi ja allikad, p. 35-40.

Pirrus, E., 1981: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики]. Èvolûciâ osadočnogo processa na kontinentah i okeanah. Tezisy dokladov XII Vsesoûznogo litologičeskogo soveŝaniâ, 11-13. noâbrâ 1981 g., Novosibirsk, p. 158-159.

Mens, K., 1986: Vendskij kompleks [Вендский комплекс]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 41-45.

Vaikmäe, R., 2019: Kirjeldavast teadusest täppisteaduseks. In: http://egs.ee/wp-content/uploads/2019/12/EGS_Aastaraamat_44kd.pdf (ed.). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44, Tallinn, p. 210-229.

Marandi, A., 2008: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in the Cambrian-Vendian aquier system in Estonia. Tartu University Press, Tartu, p. 1-116.

Mens, K. A., 1980: Part II. Problems of Vendian and Cambrian lithology of the western part of the East-European Platform [Часть II. Вопросы литологии венда и кембрия западной части Восточно-Европейской платформы. Введение]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Part II. Nauka, Moskva, p. 43-45.

Mens, K. A., 1980: Introduction [Введение]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Part I. Nauka, Moskva, p. 5-8.

Pirrus, E. A., 1980: Clay minerals in the Vendian and Cambrian rocks and their importance for palaeogeography and stratigraphy [Глинистые минералы в вендских и кембрийских породах и их значение для палеогеографии и стратиграфии]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 97-104.

Einasto, R., Mens, K., 1996: Aluspõhi. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 16-23.

Bitjukova, L. J., 1984: Geohimičeskie osobennosti osadkonakopleniâ i autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Геохимические особенности осадконакопления и аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Северной Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Moskva Riiklik Ülikool, Moskva, p. 1-23.

Pirrus, E., 1984: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki (primenitel'no k probleme èvolûcii osadočnogo processa) [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики (применительно к проблеме эволюции осадочного процесса)]. In: Kazanski, Yu. P. (ed.). Obstanovki osadkonakopleniâ i ih èvolûciâ. Nauka, Moskva, p. 174-177.

Raidla, V., 2010: Chemical and isotope evolution of groundwater in the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 28. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-134.

Mens, K. (comp.), 1992: Catalogue of Vendian and Cambrian stratotypes of the East Baltic areas [Каталог стратотипов венда и кембрия Прибалтики], Tallinn, p. 1-25.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1974: Vendskie otloženiâ Pribaltiki i litogenetičeskie osobennosti ih formirovaniâ [Вендские отложения Прибалтики и литогенетические особенности их формирования]. Tezisy dokladov soveŝaniâ po verhnemu dokembriû (rifeû) Russkoj platformy (27 maâ - 1 iûnâ 1974 goda), Moskva, p. 84-88.

Gnilovskaya, M. B., 1983: Vendotaenides. In: Urbanek, A., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East-European Platform. Publishing House Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa, p. 46-56.

Gnilovskaya, M. B., 1976: Drevnejšie Metaphyta [Древнейшие Metaphyta]. Paleontologiâ. Morskaâ geologiâ. MGK, 25 sessiâ. Doklady sovetskih geologov, p. 10-14.

Pirrus, E., 1980: Nekotorye osobennosti diagenetičeskogo železorudnogo processa v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki [Некоторые особенности диагенетического железорудного процесса в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики]. Geohimičeskie pokazateli pri izučenii geologičeskih processov i poiskah poleznyh iskopaemyh, Minsk, p. 68-72.

Arhangelski, B. N., Fedorova, A. M., 1966: Kembro-vendskij vodonosnyj kompleks [Кембро-вендский водоносный комплекс]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 170-192.

Vaikmäe, R., Ivask, J., Kaup, E., Marandi, A., Martma, T., Raidla, V., Vallner, L., Loosli, H. H., Blaser, P., 2002: Palaeogroundwater of glacial origin in the Cambrian-Vendian aquifer of northern Estonia. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 120-120.

Jõeleht, A., Kukkonen, I. T., 2000: Pumping related fluid and heat flow in sedimentary rocks of Northern Estonia. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 23-24.

Pirrus, E. A., 1983: Osnovnye processy konkrecieobrazovaniâ v terrigennom razreze venda i kembriâ Pribaltiki [Основные процессы конкрециеобразования в терригенном разрезе венда и кембрия Прибалтики]. Konkrecii i konkrecionnyj analiz neftegazonosnyh formacij, Tjumen, p. 28-29.

Kõrts, A., Mark-Kurik, E., 1997: Algae and vascular plants. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 213-215.

Nestor, H., Mark-Kurik, E., 1997: Evolution of life during the Vendian - Devonian. Introduction. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 209-209.

Mens, K., Pirrus, E., 1997: Vendian - Tremadock clastogenic sedimentation basin. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 184-192.

Pirrus, E., 1986: The groundlines of the lithogenesis of the Cambrian and Vendian deposits in the Baltic Syneclise and its neighbouring areas [Основные черты литогенеза вендских и кембрийских отложений Балтийской синеклизы и ее ближайшего обрамления]. In: Pirrus, E. (ed.). Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 171-177.

Pirrus, E. (toim), 1986: Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. In: Pirrus, E. (ed.). Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-184.

Kallaste, T., Pirrus, E., 1981: The first results of the X-ray diffraction analysis of the Baltic Vendian and Cambrian sedimentary sulphides [Первые результаты структурного изучения осадочных пиритов венда и кембрия Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 110-122.

Bitjukova, L., 1981: On the geochemistry of microelements in Baltic Vendo-Cambrian sedimentary pyrites [Некоторые особенности геохимии малых элементов в осадочных пиритах венда и кембрия Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 93-109.

Pirrus, E., 1981: Sideritic mineralization in the Kotlin Formation - a characteristic diagenetic process in Late Vendian clays [Сидеритовая минерализация в котлинской свите характерный процесс диагенеза в поздневендских глинах]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 56–77.

Bitjukova, L. J., 1984: Ob indikatornoj roli otnošenij malyh èlementov v rasčlenenii osadočnyh tolŝ venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Об индикаторной роли отношений малых элементов в расчленении осадочных толщ венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 68-70.

Bitjukova, L. J., 1984: Malye èlementy kak indikatory stadial'nosti osadkonakopleniâ venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Малые элементы как индикаторы стадиальности осадконакопления венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 27-28.

Pirrus, E., 1985: \nNodule formation in the terrigenous section of the Vendian and Cambrian of the East Baltic [Конкрециеобразование в терригенном разрезе венда и кембрия Прибалтики]. In: Makedonov, A. V., Zaritski, P. V. (ed.). Post-sedimentation mineral formation in sedimentary formations, Tjumen, p. 96-100.

Marandi, A., Karro, E., Puura, E., 2003: Baariumi anomaalia geoloogilised ning geokeemilised põhjused Põhja-Eesti Kambriumi-Vendi põhjavees. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 34-37.

Suuroja, K., 1991: Vendium ja Kambrium. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 3-5.

Mens, K., Pirrus, E., 1997: Vendian. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publushers, Tallinn, p. 35-38.

Kajak, K., Kala, E., Mardla, A., 1967: Vendi ja kambriumi piirikihtidest Eestis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 93-95.

Mens, K., 1981: Haanja-Mõniste struktuuri arengust Vendi ja Kambriumi läbilõigete alusel [Haanja-Mõniste struktuuri arengust Vendi ja Kambriumi läbilõigete alusel]. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 45-63.

Pirrus, E., 1983: The role of the palaeogeographic factor in the development of associations of clay minerals in Vendian and Cambrian basins in the North Baltic [Палеогеографический контроль формирования ассоциаций глинистых минералов в бассейнах венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous Minerals of the Baltic Sedimentary Rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 76-91.

Pirrus, E., 1981: Main features of the authigenic mineralization of North Baltic Vendian and Cambrian terrigenous rocks [Основные процессы аутигенного минералообразования в терригенных отложениях венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 5-23.

Mens, K. & Pirrus, E., 1967: Vendi kompleksi ja kambriumi ladestu mineraloogilistest iseärasustest Eestis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 95-96.

Pirrus, E., 1989: Litogenez venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Литогенез венда и кембрия Северной Прибалтики]. doktoritöö autoreferaat. VSEGEI, Leningrad, p. 1-44.

Paškevičiene, L. T., 1980: Acritarchs from beds around the boundary of the Vendian and Cambrian in the western part of the East European Platform [Акритархи пограничных отложений венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы]. Nauka, Moskva, p. 1-76.

Kala, E., Mardla, A., Kajak, K., 1970: Litologo-facial'naâ harakteristika otloženij vendskogo kompleksa i baltijskogo ârusa Èstonii [Литолого-фациальная характеристика отложений вендского комплекса и балтийского яруса Эстонии]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 65-68.

Volkova, N. A., 1968: Acritarcha of Precambrian and Lower Cambrian deposits of Estonia [Акритархи докембрийских и кембрийских отложений Эстонии]. In: Keller, B. M. (ed.). Trudy GIN AN SSSR, 188. Nauka, Moscow, p. 8-36.

Rõõmusoks, A., 1983: Eesti aluspõhja geoloogia. Valgus, Tallinn, p. 1-224.

Mens, K., Pirrus, E., Puura, V., 1981: Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 23-44.

Shogenova, A., Kleesment, A., Jõeleht, A., Shogenov, V., 2004: Influence of diagenetic changes on the composition and properties of the Vendian and Palaeozoic Rocks of Estonia. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic. The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide. Institute of Geology, University of Tartu, Tartu, p. 50-50.