Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (65)

Nõges, P., Cremona, F., Laas, A., Martma, T., Rõõm, E., Toming, K., Viik, M., Vilbaste, S., Nõges, T., 2016: Role of a productive lake in carbon sequestration within a calcareous catchment. Science of the Total Environment, 550, 225-230. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.088

Ehapalu, K., Tõnno, I., Reitalu, T., Alliksaar, T., Liiv, M., Freiberg, R., Nõges, P., 2017: Sedimentary carbon forms in relation to climate and phytoplankton biomass in a large, shallow, hard-water boreal lake. Journal of Paleolimnology, 57, 1, 81-93. https://doi.org/10.1007/s10933-016-9931-1

Nõges, T., 2006: Heas seisundis Võrtsjärv ja keskpärane Peipsi. Eesti Loodus, 9, 34-37.

Metsur, M., 2006: Võrtsjärv, Emajõgi ja meie. Eesti Loodus, 9, 6-11.

Pirrus, E., 2009: Rändrahnudest Võrtsjärve ümbruses ja Tartumaal üldse. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8, 30-31.

Rõõm, E., Nõges, P., Feldmann, T., Tuvikene, L., Kisand, A., Teearu, H., Nõges, T., 2014: Years are not brothers: Two-year comparison of greenhouse gas fluxes in large shallow Lake Võrtsjärv, Estonia. Journal of Hydrology, 519, 1594-1606. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.09.011

Tõnno, I., Kirsi, A.-L., Freiberg, R., Alliksaar, T., Lepane, V., Kõiv, T., Kisand, A., Heinsalu, A., 2013: Ecosystem changes in large and shallow Võrtsjärv, a lake in Estonia - evidence from sediment pigments and phosphorus fractions. Boreal Environment Research, 18, 3-4, 195-208.

Leeben, A., Freiberg, R., Tõnno, I., Kõiv, T., Alliksaar, T., Heinsalu, A., 2013: A comparison of the palaeolimnology of Peipsi and Võrtsjärv: connected shallow lakes in north-eastern Europe for the twentieth century, especially in relation to eutrophication progression and water-level fluctuations. Hydrobiologia, 710, 1, 227-240. https://doi.org/10.1007/s10750-012-1209-7

Heinsalu, A., Luup, H., Alliksaar, T., Nõges, P., Nõges, T., 2008: Water level changes in a large shallow lake as reflected by the plankton:periphyton-ratio of sedimentary diatoms. Hydrobiologia, 599, 1, 23-30. https://doi.org/10.1007/s10750-007-9206-y

Raukas, A., Tavast, E., 2007: Inimmõjust Võrtsjärve randadele. Eesti Mereakadeemia toimetised, 5, 81-91.

Raukas, A., Tavast, E., 2002: The Holocene sedimentation history of Lake Võrtsjärv, central Estonia. Geological Quarterly, 46, 2, 199-206.

Varep, E., 1967: Sakala - Lõuna-Eesti südamaa. Eesti Loodus, 4, 193-199.

Orviku, Kaarel, 1965: Tondisaar Võrtsjärves. Eesti Loodus, 6, 382-383.

Tavast, E., 1992: Murrutus muudab Võrtsjärve kaldaid. Eesti Loodus, 4, 219-222.

Raukas, A., Tavast, E., 1990: Võrtsjärv. Nõo geoloogiline ehitus ja järve arengulugu. Eesti Loodus, 11, 697-706.

Sildvee, H., 1988: Võrtsjärve maavärin. Eesti Loodus, 1, 26-30.

Tavast, E., Raukas, A., Moora, T., 1983: Kallast mööda ümber Võrtsjärve. Eesti Loodus, 6, 364-373.

Eipre, T., 1971: Eesti mageveevarud ja veeolude reguleerimine I. Eesti Loodus, 9, 549-555.

Moora, T., Raukas, A., Tavast, E., 2002: Geological history of Lake Võrtsjärv. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 3, 157-179.

Pirrus, R., Hang, T., Liiva, A., 1993: On the geological development of the Väike-Emajõgi valley and the southern part of Lake Võrtsjärv. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 1, 28-37.

Tavast, E., 1990: Coasts of Lake Võrtsjärv. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 1, 18-25.

Mühlen, L. von zur, 1918: Zur Geologie und Hydrologie des Wirzjerw-Sees. Abhandlungen der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt, 83, 14-92.

Schneider, G., 1911: Predvaritel'nyj otčët ob issledovanii ozera Vircerv letom 1911-go goda [Предварительный отчёт об исследовании озера Вирцерв летом 1911-го года]. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 20, 3, 4, 25-36.

Grewingk, C., 1870: Ueber Eisschiebungen am Wörzjärw-See im Livland. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 6, 1, 1-24.

Sivers, G., 1854: Die Flussfahrt auf dem Embach, von dessen Ausfluss aus dem Wirzjärw, bis Dorpat. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 1, 353-366.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Hang, T., Saarse, L. & Kalm, V., 2009: Development of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. Quaternary International, 206, 1-2, 16-23. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.10.005

Paul, V., 1939: Keskdevoni Heterostius´e kihtide paljandeist Võrtsjärve idakaldal ja neis leiduvaist kalajäänustest. Eesti Loodus, VII, 4/5, 161-163.

Orviku, L., 1958: Neue Angaben über die Geologie des Sees Wõrtsjärv [Новые данные о геологии озера Выртсъярв]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 269-293.

Raukas, A., Tavast, E., Pirrus, R., 1989: Donnye otloženiâ ozera Vyrtsârv [Донные отложения озера Выртсъярв]. Istoriâ ozer. Racional'noe ispol'zovanie i ohrana ozernyh vodoemov. VIII Vsesoûznyj simpozium. Tezisy dokladov, Minsk, p. 101-102.

Savitskaja, L., Jürima, M., 1970: Pinnasevete režiimi ja bilansi uurimisest Võrtsjärve poldersüsteemidel. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 31-31.

Luup, H., Alliksaar, T.,Heinsalu, A., Nõges, P., Nõges, T., 2005: Linking sediment diatoms, water-level changes and climate: a comparison of historic and sediment core records within Lake Võrtsjärv, Estonia. XVII Nordic Diatomists´ Meeting, 20–23 May 2005, Muhu Island, Estonia. Programme & Abstract, p. 10-10.

Nõges, T., Alliksaar, T., Heinsalu, A., Järvet, A., Kisand, A., Laugaste, R., Loige, E., Luup, H., Nõges, P., 2005: Consequences of changed nutrient loading and climate changes on the ecological status of large, shallow, temperate lakes Võrtsjärv and Peipsi, Estonia. Book of Abstracts. The 5th International Conference on Shallow Lakes, 5-9 June 2005, Dalfsen, The Netherlands, p. 46-47.

Luup, H., Alliksaar, T., Heinsalu, A., Nõges, P., Nõges, T., 2005: Linking sediment diatoms, water-level changes and climate: a comparison of historic and sediment core records within Lake Võrtsjärv, Estonia. Book of Abstracts. The 5th International Conference on Shallow Lakes, 5-9 June 2005, Dalfsen, The Netherlands, p. 41-42.

Tavast, E., 1998: Eesti suurjärvede rannikuseire. Eesti Keskkonnaseire 1996. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Info- ja Tehnokeskus, Tallinn, p. 118-121.

Raukas, A., 2003: Saateks. Eesti suurjärved. Eesti Teaduste Akadeemia seminari Teadus ühiskonnale materjalid, 28.03.2003, p. 3-3.

Raukas, A., Tavast, E., 2012: Peipsi ja Võrtsjärve randade seisund. Eesti keskkonnaseire 2007-2010. Keskkonnateabe Keskus, Tallinn, p. 52-53.

Raukas, A., Tavast, E,, 1997: Lake Võrtsjärv. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 283-285.

Hang, T., 1984: Võrtsjärve valgla jõeorgude kujunemisest ja nende seosest veetasemega. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 25-29.

Tavast, E., 1984: Võrtsjärve kaldavööndi geoloogiline ehitus ja areng. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 21-24.

Pirrus, R., Raukas, A., 1984: Uusi andmeid Võrtsjärve geoloogiast. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 15-20.

Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (eds), 2004: Lake Võrtsjärv. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 1-463.

Veber, K., 1973: Põhjasetete geoloogiast ja levikust. In: Timm, T. (koost., toim) (ed.). Võrtsjärv. Valgus, Tallinn, p. 33-36.

Orviku, K., 1973: Võrtsjärve geoloogilisest arengust. In: Timm, T. (koost., toim) (ed.). Võrtsjärv. Valgus, Tallinn, p. 26-32.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Hang, T., Saarse, L., Kalm, V., 2008: Isolation of glacial Lake Peipsi and Võrtsjärv (Estonia) from the Baltic Ice Lake. In: Lisicki, S. (ed.). Quaternary of the Gulf of Gdansk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography, Warszawa, p. 46-46.

Raukas, A., 2004: Bottom deposits. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 79-87.

Tavast, E., 2004: Shores. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 69-77.

Miidel, A., 2004: Main features of river geology. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 61-66.

Moora, T., Raukas, A., 2004: Evolution of the lake. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 49-59.

Järvet, A., Karukäpp, R., Arold, I., 2004: Location and physico-geographical conditions of the catchment area. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 11-26.

Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A., 2004: Preface. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 9-9.

Raukas, A., 2003: Võrtsjärve põhjasetted. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 105-112.

Tavast, E., 2003: Rannad. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 105-112.

Miidel, A., 2003: Jõgede geoloogilisi põhijooni. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 97-102.

Moora, T., Raukas, A., 2003: Järve kujunemine ja areng. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 83-95.

Karukäpp, R., Moora, T., 2003: Võrtsjärve madaliku pinnamood ja selle kujunemine. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 55-65.

Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (toim), 2003: Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 1-534.

Karukäpp, R., Hang, T., 1994: Geology of Sakala Upland and Lake Võrtsjärv. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-45.

Tavast, E. H., 1983: Berega ozera Vyrtsârv (Èstonskaâ SSR) [Берега озера Выртсъярв (Эстонская ССР)]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 175-175.

Pirrus, R., Raukas, A. V., 1983: Donnye otloženiâ i geologičeskoe razvitie ozera Vyrtsârv [Донные отложения и геологическое развитие озера Выртсъярв]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 152-153.

Mäemets, A., 1983: Ozero Vyrtsârv [Озеро Выртсъярв]. Priglasitel'nyj bilet, programma i putevoditel' èkskursij po ozeram. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 54-57.

Mäemets, A., Raukas, A., 1995: Võrtsjärv. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 266-273.

Tavast, E., Raukas, A., 2004: Shore changes of Estonian large lakes during the last two decades. Estonia. Geographical studies, 9. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 17-29.

Tavast, E., 1992: Shores of lakes Peipsi and Võrtsjärv and their development. Estonia. Man and nature, Tallinn, p. 21-34.

Grewingk, C., 1869: Ueber Eisschiebungen am Wörzjärw-See im Livland. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-26.

Kleesment, A., 2009: Kesk-Devoni ladestiku Tamme liivakivi paljand Võrtsjärvel. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 7-17.