Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (72)

Donner, J. J., 1966: A comparison between the Late-glacial and Post-glacial shore-lines in Estonia and south-western Finland. Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Physico-Mathematicae, 31, 11, .

Reinsalu, E., 1997: Kas Soome lahe tunnel on realistlik idee?. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 46-51.

Kask, J., 1997: Rannikuseire algaastad Eestis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 20-24.

Orviku, Kaarel, 1997: Soome lahe rannaprotsessid ja mereäärsed rajatised. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 14-19.

Ratas, U., Puurmann, E., 1997: Soome lahe saarte maastikud ja inimmõju nende kujunemisele. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 6-13.

Puura, V., Laitakari, J., Amantov, A., 1996: Latest events affecting the Precambrian basement, Gulf of Finland and surrounding areas. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 115-125.

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Drumlin location as a response to bedrock topography on the southeastern slope of the Fennoscandian Shield. Sedimentary Geology, 91, 1-4, 373-382. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90141-4

Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I., 1999: Pre-Devonian landscape of the Baltic Oil-Shale Basin, NW of the Russian Platform. Geological Society, London, Special Publications, 162, 1, 75-83. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1999.162.01.06

Linkrus, E., 1970: Üks paljude seas. Eesti Loodus, 6, 353-356.

Soesoo, A., Košler, J., Kuldkepp, R., 2006: Age and geochemical constraints for partial melting of granulites in Estonia. Mineralogy and Petrology, 86, 3-4, 277-300. https://doi.org/10.1007/s00710-005-0110-8

Pipping, F., Puura, V., 1996: Impact craters in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 127-133.

Laitakari, I., Rämö, T., Suominen, V., Niin, M., Stepanov, K., Amantov, A., 1996: Subjotnian: Rapakivi granites and related rocks in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 59-97.

Koistinen, T., Klein, V., Koppelmaa, H., Korsman, K., Lahtinen, R., Nironen, M., Puura, V., Saltykova, T. Tikhomirov, S., Yanovskiy, A., 1996: Paleoproterozoic Svecofennian orogenic belt in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 21-57.

Pirrus, E., 1999: Pakri. Rändrahnud. Eesti Loodus, 8, 320-320.

Pirrus, E., 1999: Väravapostid Soome lahel. Tohune saar Prangli. Eesti Loodus, 5, 198-200.

Kvasov, D. D., Raukas, A. V., 1970: O pozdnelednikovoj istorii Finskogo zaliva [О позднеледниковой истории Финского залива]. Izvestija Vsesojuznogo Geograficheskogo Obshsestva, 102, 5, 432-438.

Tavast, E., 1986: Läänemeri ja liustikud. Soome ja NSV Liidu teadlaste koostöö. Eesti Loodus, 3, 130-133.

Raukas, A., 1995: Evolution of the Yoldia Sea in the eastern Baltic. Quaternary International, 27, 1, 99-102. https://doi.org/10.1016/1040-6182(94)00066-E

Raukas, A., 1986: Deglaciation of the Gulf of Finland and adjoining areas. Geological Survey of Finland. Bulletin, 58, 2, 21-33.

Kauranne, L. K., 1992: Eesti ja Soome geoloogide ühistööst. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 4, 229-230.

Donner, J., Raukas, A., 1989: On the geological history of the Baltic Ice Lake. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 128-137.

Thomson, P. W., 1932: Läänemere-maade alluuvium. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 38, 96-97.

Lenz, R., 1866: Magnetische Beobachtungen an einigen Punkten der finnländischen und estländischen Küsten. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 9, 419-426.

Hofmann, E., 1841: Geognostische Beobachtungen auf einer Reise von Dorpat bis Åbo. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens , 4, 97-142.

Tiirmaa, R., 1992: Soome meteoriidid Eestis. Eesti Loodus, 1, 34-37.

Kiipli, T., Pirrus, E., 1986: Lubjanukke Soome lahe põhjast. Eesti Loodus, 6, 407-409.

Eichwald, E., 1846: Einige vergleichende Bemerkungen zur Geognosie Skandinaviens und der westlichen Provinzen Russlands. Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou, 19, 1, 3-156.

Kiipli, T., Kallaste, T., Martma, T., 1995: Mn-Fe-calcite concretions from varved clays of Estonia and the Gulf of Finland: the composition and growth history. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 163-176.

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J., 2007: The Ordovician in Estonia and southern Finland. Geoguide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J., 2006: Ordoviitsium Eestis ja Lõuna-Soomes. Geoguide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J., 2006: Ordoviikkikausi Virossa ja Edelä-Suomessa. Geoguide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Pirrus, E. (toim), 1997: Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 2/96. Soome lahe geoloogiast. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, p. 1-71.

Vallius, H., Suuroja, S., Petersell, V., Alliksaar, T., 2017: Sediment quality in Estonian western Gulf of Finland - with reference to the northern Gulf of Finland. The 11th Baltic Sea Science Congress ‘Living along gradients: past, present, future’, Rostock, Germany, June 12–16, 2017. Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Leibniz, p. 109-109.

Vallius, H., Suuroja, S., Petersell, V., Alliksaar, T., 2017: Sediment quality in Estonian western Gulf of Finland. From small scales to large scales –The Gulf of Finland Science Days 2017. 9th-10th October 2017 Estonian Academy of Sciences, Tallinn, Tallinn, p. 44-44.

Sergeev, A., Ryabchuk, D., Zhamoida, V., Kovaleva, O., Orviku, Kaarel, 2018: Coastal dynamics of the eastern Gulf of Finland: toward a quantitative assessment. International scientific forum Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact. VSEGEI Press, St. Petersburg, p. 77-78.

Ryabchuk, D., Zhamoida, V., Sergeev, A., Kovaleva, O., Leont'ev, I. Orviku, Kaarel, 2018: Geological hazards of the Eastern Gulf of Finland coastal zone. International scientific forum Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact. VSEGEI Press, St. Petersburg, p. 43-45.

Suuroja, S., Suuroja, K., Kask, A., Karpin, V., 2016: Preliminary results of seabed investigations in the Baltic Sea and the Gulf of Finland. In: Staboulis, S., Karvonen, T., Kujanpää, A. (ed.). Abstracts of 32nd Nordic Geological Winter Meetin. Bulletin of the Geological Society of Finland. Geological Society of Finland, Helsinki, p. 177-177.

Ploom, K., Suuroja, S., Suuroja, K., 2011: Clay diapirs in the coastal zone of eastern Gulf of Finland. Coastal environments: An holistic appraisal. Program and Abstracts. All at Sea 2011. University of York, 8-9. September 2011, York, p. 40-40.

Ploom, K., Suuroja, S., Suuroja, K., 2012: Deformation of Cambrian Blue Clay in the coastal zone of eastern Gulf of Finland. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki 19-21 September 2012. Geological Survey of Finland, Espoo, p. 56-56.

Kalm, V., 1987: Litologiâ donnyh otloženij v ûgo-zapadnoj časti Finskogo zaliva [Литология донных отложений в юго-западной части Финского залива]. Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, Vilnius, p. 29-29.

Karukäpp, R., 1987: O predvaritel'nyh rezul'tatah varvometrii lentočnyh glin Finskogo zaliva [О предварительных результатах варвометрии ленточных глин Финского залива]. In: Kabailene, M. V., Jurgaitis, A. A. (ed.). Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, 11-12 aprelâ 1987, Vilnius, p. 30-32.

Kalm, V., 1987: On the lithology of the bottom sediments in the southern part of the Gulf of Finland. The Baltic Marine Geological Colloquium. Abstracts, Parainen, Finland.

Sakson, M., 1989: Diatom algae in the bottom sediments of the Gulf of Finland. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 75-75.

Heinsalu, A., 2004: The Yoldia Sea stage in the Gulf of Finland. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic: The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide. Tartu Ülikool, Tartu, p. 79-79.

Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1984: O roli tektoniki v obrazovanii i razvitii Finskogo zaliva i Pskovsko-Čudovskogo ozera. In: Lisicyn A. P. (ed.). Geologiâ okeanov i morej: Tezisy dokladov VI Vsesoûznoj školy morskoj geologii. T. II, Moskva, p. 20-22.

Ojala, A., Heinsalu, A., Kauppila, T., 2001: Varved lake sediment sequences in Finland: a high-resolution method for dating the history of the Baltic Se. In: Brenner, U. (ed.). Baltic Sea Science Congress 2001, Past, Present and Future – A Joint Venture. November 25– 29, 2001, Stockholm, Sweden. Abstract Volume. Stockholm University, Stockholm, p. 262-262.

Preeden, U., 2009: Remagnetizations in sedimentary rocks of Estonia and shear and fault zone rocks of southern Finland, 26. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-121.

Korhonen, J. V., Vaher, R., Zhdanova, L., Chepik, A. F., 1995: Magnetic map of Gulf of Finland and surrounding area, 1:1 mill.. XXI General Assembly of IUGG, Abstracts, Colorado, USA, p. A180-A180.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2003: Litorina transgression around the Gulf of Finland. The Baltic Sea Science Congress, Helsinki, p. 93-93.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2003: Litorina transgression around the Gulf of Finland. In: Uscinowich, S., Zachowich, J. (ed.). Rapid transgressions into semi-closed basins: Regional conference, Europe 2003. Polish Geological Institute, Gdansk, p. 59-60.

Orviku, Kaarel, Granö, O., 1992: Contemporary coasts [Сoвременные берега]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 219-238.

Lutt, J., Kask, J., 1992: Sources of sedimentation [Питание Финского залива седиментационным материалом]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 137-157.

Haila, H., Raukas, A., 1992: Ancylus Lake [Анциловое озеро]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 283-296.

Donner, J., Raukas, A., 1992: Baltic Ice Lake [Балтийское ледниковое озеро]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 262-276.

Hyvärinen, H., Raukas, A., Kessel, H., 1992: Mastogloia and Litorina Seas [Мастоглойевое и Литориновое моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 296-319.

Hyvärinen, H., Raukas, A., Kessel, H., 1992: Yoldia and Echeneis Seas [Иольдиевое и Эхенейсовое моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 276-282.

Hyvärinen, H., Raukas, A., 1992: Principles of subdivision of the Baltic Sea history [О принципах выделения стадий и фаз в развитии Балтийского моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 239-246.

Raukas, A., Hyvärinen, H., 1992: Characteristics of late- and postglacial coastal forms and deposits [Особенности образования прибрежных толщ в поздне- и послеледниковых \n водоемах Финского залива]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 247-254.

Raukas, A., Donner, J., 1992: Structure of the Pleistocene cover and evolution of the Eemian Sea [Строение плейстоценового покрова и развитие Ээмского моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 99-111.

Miidel, A., Jantunen, T., 1992: Neotectonics and contemporary movements [Неотектоника и современные движения]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 87-98.

Karukäpp, R., Raukas, A., Hyvärinen, H., 1992: Deglaciation of the area [Дегляциация территории]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 112-136.

Karukäpp, R., Vassiljev, J., 1992: Geomorphology of the gulf's floor [Геоморфология дна]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 72-86.

Tavast, E., Donner, J., 1992: Physiographical characteristics [Физико-географическая характеристика]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-12.

Raukas, A., Hyvärinen, H. (eds), 1992: Geology of the Gulf of Finland [Геология Финского залива]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-422.

Sakson, M., 1993: Diatoms in bottom deposits of the Gulf of Finland [Ränivetikate levikust Soome lahe põhjasetteis]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 103-104.

Säävuori, H., Korhonen, J. V., All, T., Vaher, R., 2000: Petrophysical characteristics of Precambrian rocks of South Finland and Estonia. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 58-59.

Lutt, J., 1988: K litostratigrafii donnyh osadkov Finskogo zaliva [К литостратиграфии донных осадков Финского залива]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 54-55.

Karukäpp, R., 1989: Evolution of the bottom topography of the Gulf of Finland in Late Glacial. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 53-54.

Viiding, H., Gaigalas, A., Gudelis, V., Raukas, A., Tarvydas, R., 1971: Crystalline indicator boulders in the East Baltic Area. In: Gudelis, V. (ed.). Crystalline indicator boulders in the East Baltic Area. Mintis, Vilnius, p. 1-95.

Rennel, G., 1991: Soome lahe lõunaosa põhjasetete stratigraafia mõningaid aspekte. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 50-51.

Tammik, P., 1991: Soome lahe lõunaosa geoloogilisest ehitusest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 48-49.

Lutt, J., 1991: Soome lahe hilis- ja pärastjääaegsete setete litostratigraafia. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 47-48.