Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (117)

Raudsep, R., 1984: Virumaa varaait: Unikaalne leiukoht köidab. Horisont, 1, 4-5.

Raudsep, R., 1984: Virumaa varaait: Otsingud kandsid vilja. Horisont, 1, 4-6.

Reinsalu, E., 2017: Kui palju võiks maksma minna Rakvere maardlast toodetud fosforiidikontsentraadi tonn?. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 44-49.

Puura, E., Neretnieks, I., 2000: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia, 2: an assessment of aluminosilicate buffering potential. Environmental Geology, 39, 6, 560-566. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s002540050467

Puura, E., Neretnieks, I., Kirsimäe, K., 1999: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia. 1 Field study and modelling. Environmental Geology, 39, 1, 1-19. https://doi.org/10.1007/s002540050432

Kärblane, H., 1987: Kas ka Rakvere maardla fosforist taimele vaid 1%?. Eesti Loodus, 8, 500-504.

Suhanova, V., Tatarski, A., Šuvalova, N., Ermakova, T., Skorobogatov, V., Gubanov, A., 1985: Intensifikaciâ tehnologii obogaŝeniâ maarduskih fosforitov na Èstonfosforit [Интенсификация технологии обогащения маардуских фосфоритов на Эстонфосфорит]. Gorny Zhurnal, 1, 41-42.

Prokopenko, E., 1974: Bezšarovoe izmel'čenie fosforitovyh pesčanikov mestoroždeniâ Maardu [Безшаровое измельчение фосфоритовых песчаников месторождения Маарду]. Russian Chemical Industry, 7, 553-554.

Angelov, A., Nabiulin, J., Merk, T., Anso, J., 1964: Èlektrostatičeskoe obogaŝenie fosforitov maarduskogo mestoroždeniâ [Электростатическое обогащение фосфоритов маардуского месторождения]. Slancevaâ i himičeskaâ promyšlennost', 5, 47-55.

Tsutsulkovski, V., Jürkova, L., Korenkova, V., 1981: Flotation of iron-containing phosphorites of Rakvere deposit [О флотационном обогащении фосфоритов Раквереского района ЭССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 106-110.

Kirret, O., Koch, R., 1964: K voprosu o flotacii fosforitnoj obolusovoj rudy maarduskogo mestoroždeniâ s primeneniem anionnyh sobiratelej slancevogo proishoždeniâ [К вопросу о флотации фосфоритной оболусовой руды маардуского месторождения с применением анионных собирателей сланцевого происхождения]. Slancevaâ i himičeskaâ promyšlennost', 1/2, 35-44.

Knubovets, R., Jürkova, L., 1981: Primenenie fizičeskih metodov pri ocenke rezul'tatov obogaŝeniâ fosforitov mestoroždeniâ Toolse [Применение физических методов при оценке результатов обогащения фосфоритов месторождения Тоолсе]. Obogaŝenie rud, 2, 27-29.

Päsok, R., Reinsalu, E., 1982: Ob èffektivnosti sovmestnoj dobyči gorûčego slanca i fosforitnoj rudy na učastke Rägavere [Об эффективности совместной добычи горючего сланца и фосфоритной руды на участке Рягавере]. Oil Shale, 12, 6-9.

Raudsep, R., 1973: Mestoroždenie fosforitov Tsitre-Valka [Месторождение фосфоритов Тситре-Валка]. , 6, 24-29.

Aasamäe, E., Veiderma, M., Kudrjavtseva, E., 1984: Azotnokislotno-sul'fatnaâ pererabotka Toolseskogo fosforita [Азотнокислотно-сульфатная переработка Тоолсеского фосфорита]. Russian Chemical Industry, 7, 406-408.

Päsok, R., 1983: O racional'noj organizacii osvoeniâ kompleksnyh slance-fosforitnyh mestoroždenij Rakvereskogo rajona Èstonskoj SSR [О рациональной организации освоения комплексных сланце-фосфоритных месторождений Раквереского района Эстонской ССР]. Oil Shale, 2, 6-9.

Aasmäe, V., Päsok, R., 1987: Rakvere fosforiidimaardla evitamise ametkondlikust ja rahvamajanduslikust efektiivsusest. Tehnika ja Tootmine, 8, 7-9.

Šuvalova, N., Tatarski, A., Makarova, L., 1987: The enrichment of Rakvere phosphate ores [Обогатимость фосфатных руд Раквереского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 36, 1, 6-16.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1987: Obtaining nitrophoska of different composition from the Rakvere phosphorite with high magnesium content [Получение разных марок нитрофоски из Раквереского фосфоритного концентрата с высоким содержанием магния]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 36, 1, 1-5.

Kärblane, H., Koch, R., Kirret, O., 1984: O vozmožnosti racional'nogo ispol'zovaniâ fosforitnogo syr'â Maarduskogo mestoroždeniâ [О возможности рационального использования фосфоритного сырья Маардуского месторождения]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 33, 3, 157-165.

Habicht, K., 1962: Maardu fosforiidist mitmesuguste fosforväetiste tootmise majanduslik efektiivsus. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Social Sciences, 2, 148-161.

Mustjõgi, E., 1987: Rakvere fosforiidid ja nende kasutamisvõimalused. Eesti Loodus, 5, 315-317.

Shogenova, A., 1991: Rigidity estimation of the rock mass on the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 3, 104-111.

Shogenova, A, 1990: Rigidity estimation of the rock mass in the fracture zones of the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 1, 1-6.

Jürkova, L., Selivanova, I., Smirnov, A., 1970: Flotaciâ fosforitov mestoroždeniâ Toolse [Флотация фосфоритов месторождения Тоолсе]. Russian Chemical Industry, 2, 11, 29-31.

Tsutsulkovski, V., Jürkova, L., Nalivkina, A., Smirnov, A., 1972: Obogaŝenie osnovnyh tipov rud mestoroždeniâ Toolse [Обогащение основных типов руд месторождения Тоолсе]. Russian Chemical Industry, 9, 43-44.

Shogenova, A., 1989: Detailed subdivision of the Ordovician carbonate beds in the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 1, 10-13.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1984: Azotnokislotno-sul'fatnaâ pererabotka fosforitov Rakvereskogo mestoroždeniâ [Азотнокислотно-сульфатная переработка фосфоритов Раквереского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 33, 2, 73-78.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1982: Sostav i kislotnaâ pererabotka fosforita učastka Râgavere [Состав и кислотная переработка фосфорита участка Рягавере]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 31, 3, 169-174.

Kordikov, A., 1962: The mineralogical characteristics of Maardu dictyonema shale [Минералогическая характеристика диктионемовых сланцев Маардуского месторождения]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 11, 1, 67-72.

Pelekis, L., Pelekis, Z., Taure, I., Kirret, O., Rajavee, E., 1985: Instrumental neutron activation analysis of alum shale from the Maardu deposit [Инструментальный нейтронно-активационный анализ диктионемового сланца Маардуского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 343, 4, 161-163.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., Johannes, I., Talkop, R., 1986: Valkla-Tsitre ja Toolse leiukohtade diktüoneemakilda omadustest ja keemilisest koostisest. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 35, 4, 237 -244.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., 1959: Maardu leiukoha diktüoneemakilda ja temas sisalduva kerogeeni keemilisest koostisest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 8, 4, 243-254.

Kirret, O., Polikarnov, N., Lutskovskaja, N., 1957: O sostave i svojstvah diktionemovogo slanca mestoroždeniâ Maardu ÈSSR [О составе и свойствах диктионемового сланца месторождения Маарду ЭССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 6, 2, 170-183.

Pihlak, A., Maremäe, E., Jalakas, L., 1985: Leaching processes of the alum shale and limestone from Maardu and Toolse phosphorite quarries (Estonian SSR) [Водное выщелачивание диктионемовых сланцев и известняков из фосфоритовых месторождений Маарду и Тоолсе Эстонской ССР]. Oil Shale, 2, 2, 155-169.

Mustjõgi, E., 1970: The phosphorite deposit of Toolse (a geologico-economic survey) [МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФОСФОРИТОВ ТООЛСЕ\n(ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 57-61.

Kivimägi, E., Teedumäe, A., 1971: Results of a complex estimation of the rocks in the phosphorite deposit of Toolse [РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 3, 243-250.

Rang, S., Orav, A., Ivanov, A., Eisen, O., Stjopin, S., 1974: Сomposition of the Toolse Dictyonema shale oil fraction 120—190°C [О СОСТАВЕ ФРАКЦИИ СМОЛЫ ДИКТИОНЕМОВОГО\nСЛАНЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТООЛСЕ, ВЫКИПАЮЩЕЙ\nВ ПРЕДЕЛАХ 120—190° С]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 27-30.

Raudsep, R., 1975: On the material composition of the Toolse phosphorite deposit [ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ФОСФОРИТОНОСНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ TООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 137-144.

Raudsep, R., Eskel, J., 1980: Peculiarities of the structure of the phosphorite bed situated to the south of the Toolse deposit [ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ\nФОСФОРИТОНОСНОЙ ТОЛЩИ ЮЖНЕЕ\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 84-86.

Zagurajev, V., Krapiva, E., 1980: Objective laws of the changeability of parameters of the phosphorite layer [ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ\nФОСФОРИТНОГО ПЛАСТА МААРДУСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 4, 143-146.

Päsok, R., 1981: An investigation of the regularities in the distribution of ore components in the Toolse deposit and their interdependence at the extraction of resources [ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ\nКОМПОНЕНТОВ В ФОСФОРИТАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ\nТООЛСЕ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ЗАПАСОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 156-160.

Puura, V., Raudsep, R., Rass, V., Tuuling, I., 1983: Tectonic faults and dolomitization in the NE part of the Rakvere deposit [О ЗОНАХ ДИСЛОКАЦИИ И ВТОРИЧНОЙ ДОЛОМИТИЗАЦИИ\nВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИРАКВЕРЕСКОГО\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 3, 101-109.

Zagurajev, V., Djatšenko, V., 1984: On the practice of the application of geological conditions in the Kingissepp helix phosphorite deposit [О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДИЦИЙ\nНА КИНГИСЕППСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ\nРАКУШЕЧНЫХ ФОСФОРИТОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 2, 84-86.

Frolov, V., Belyakov, M., Raudsep, R., Liivrand, H., 1985: Fluorine in the phosphate rocks of Rakvere deposit [ФТОР В ФОСФАТОНОСНЫХ ПОРОДАХ\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ РАКВЕРЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 1, 1-6.

Šogenova, A., 1989: Detailed subdivision of the Ordovician carbonate beds in the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging [РАСЧЛЕНЕНИЕ ОРДОВИКСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ТОЛЩИ\nНА РАКВЕРЕСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ФОСФОРИТОВ\nПО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИКИ]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 1, 10-13.

Päsok, R., Tenno, K., 1989: On the conditionality of the phosphorite of the Toolse deposit [O кондиционности ФОСФОРИТОВ месторождения\nТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 124-127.

Šogenova, A., 1989: Fracturing estimation of the Ordovician carbonate beds on the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging [ОЦЕНКА НАРУШЕННОСТИ ОРДОВИКСКОЙ КАРБОНАТНОЙ\nТОЛЩИ НА РАКВЕРЕСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ФОСФОРИТОВ\nНО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИКИ]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 3, 118-123.

Petersell, V., Loog, A., 1994: Rakvere maardla fosforiidi hapniku, süsiniku ja väävli isotoopsest koostisest. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 50-56.

Kurvits, T., 1994: Quartz in phosphorite-bearing beds of Rakvere area [Kvarts Rakvere ümbruse fosforiidikihindis]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 40-49.

Petersell, V., Loog, A., Mineyev, D., Petunina, O., 1986: Fluorine, strontium and rare-earths in the phosphorites of Rakvere Phosphorite Distrist [Фтор, стронций и редкие земли в фосфоритах Раквереского фосфоритоносного района]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 27-55.

Kivimägi, E., Loog, A., 1972: The main structural types of graptolitic argillites of the Toolse deposit [Основные типы текстур граптолитовых аргиллитов месторождения Тоолсе]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 143-147.

Tamm, A., 1985: Fluori esinemine Rakvere fosforiidirajoonis [Diplomitöö. Juhendaja: V. Petersell]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Kajak, M., 1981: Rakvere fosforiidisisalduselt perspektiivse ala kvaternaarigeoloogiast (Diplomitöö. Juhendaja: G. Eltermann]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-63.

Rass, Vilja, 1981: Brahhiopoodipoolmete ainelisest koostisest Rägavere-Assamalla piirkonnas [Diplomitöö. Juhendajad: R. Raudsep, A. Loog]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-41.

Erg, K., 1981: Rakvere rajooni perspektiivse fosforiidipiirkonna hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-67.

Oja, T., 1980: Fosforiidikihindi geoloogiast Rakvere rajoonis [Diplomitöö. juhendajad: A. Loog, R. Raudsep]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Shogenova, A., 1991: Analiz struktury ordovikskoj karbonatnoj tolŝi na Rakvereskom slance-fosforitovom mestoroždenii (RSFM) v Èstonii [Анализ структуры ордовикской карбонатной толщи на Раквереском сланце-фосфоритовом месторождении (РСФМ) в Эстонии]. Karbonatnye formacii i usloviâ ih obrazovaniâ, Sverdlovsk, p. 89-91.

Karukäpp, R., 1987: Stroenie četvertičnogo pokrova i formy rel'efa [Строение четвертичного покрова и формы рельефа]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 81-84.

Petrosjants, E., Nalivkina, A. I., Perens, R., 1981: Problemy kompleksnogo osvoeniâ Rakvereskogo fosforitonosnogo rajona [Проблемы комплексного освоения Раквереского фосфоритоносного района]. Trudy GIGHS, 55, p. 21-26.

Karukäpp, R., 1987: Moŝnost' četvertičnyh otloženij [Мощность четвертичных отложений]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 79-81.

Raudsep, R., Liivrand, H., 1988: Rezul'taty i metodika geologorazvedočnyh rabot na mestoroždenii Kabala [Результаты и методика геологоразведочных работ на месторождении Кабала]. In: Kaljo, D. L. (ed.). Problemy geologii fosforitov. Tezisy dokladov i putevoditel' VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tallin 18-21 aprelâ 1988 g. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 94-95.

Shogenova, A., 1991: Primenenie ÈVM dlâ detal'nogo strukturnogo analiza Rakvereskogo slance-fosforitovogo mestoroždeniâ po dannym skvažinnoj geofiziki [Применение ЭВМ для детального структурного анализа Раквереского сланце- фосфоритового месторождения по данным скважинной геофизики]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 49-65.

Šuvalova, N., Tatarski, A., Makarova, L., Ratškovskaja, T., 1985: Obogaŝenie magnezial'nyh i železisto-magnezial'nyh fosfatnyh rud Rakvereskogo mestoroždeniâ [Обогащение магнезиальных и железисто-магнезиальных фосфатных руд Раквереского месторождения]. Trudy GIGHS, 63, p. 114-118.

Šahmatov, S., Šahmatov, N., Hamburg, L., Vinokurov, 1972: Obogaŝenie fosforitov Maarduskogo mestoroždeniâ flotootsadkoj [Обогащение фосфоритов Маардуского месторождения флотоотсадкой]. Fosfornaâ promyšlennost', 5. NIITEHIM, p. 53-59.

Suhanova, V., Eršov, V., 1983: Flotogravitacionnoe obogaŝenie maarduskih fosforitov na vintovom separatore [Флотогравитационное обогащение маардуских фосфоритов на винтовом сепараторе]. Gornohimičeskaâ promyšlennost', 1. NIITEHIM, p. 18-20.

Kirret, O., Koch, R., Veiderma, M., Anso, J., Aaret, L., Küllik, E., 1963: Gidrociklirovanie kak metod obogaŝeniâ fosforitnoj rudy Maarduskogo mestoroždeniâ [Гидроциклирование как метод обогащения фосфоритной руды Маардуского месторождения]. Oil Shale, p. 7-11.

Jürkova, L., Tsutsulkovski, V., Boldin, V., Ilina, V., 1978: Flotaciâ Maarduskih fosforitov novymi kationaktivnymi sobiratelâmi [Флотация Маардуских фосфоритов новыми катионактивными собирателями]. Promyšlennost' gornohimičeskogo syr'â, 4. NIITEHIM, p. 21-23.

Tšernõi, L., Soldatkina, L., 1972: Obogaŝenie fosforitov mestoroždeniâ Maardu [Обогащение фосфоритов месторождения Маарду]. Sb. annotacij nauč-issledovatel'skih rabot za 1953-1956 gg, 1. GIGHS, p. 59-60.

Levina, I., Suhanova, V., 1982: Nekotorye zakonomernosti flotacii krupnozernistyh fosforitov Maarduskogo mestoroždeniâ [Некоторые закономерности флотации крупнозернистых фосфоритов Маардуского месторождения]. Materialy konferenciâ molodyh učenyh NII gornohimičeskogo syr'â, Ljubertsõ, p. 66-78.

Vinkman, A., Sandrak, J., 1968: Sostoânie i zadači proizvodstva fosforitnogo koncentrata na Maarduskom himkombinate [Состояние и задачи производства фосфоритного концентрата на Маардуском химкомбинате]. Obolovye fosfority kak syr'e dlâ himičeskoj promyšlennosti, Tallinn, p. 71-76.

Räni, A., Sevastjanova, A., 1987: O zakladke vyrabotannogo prostranstva pri podzemnoj razrabotke fosforitov Rakvereskogo mestoroždeniâ [О закладке выработанного пространства при подземной разработке фосфоритов Раквереского месторождения]. Transactions of Tallinn Technical University, 635. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 30-32.

Petrosjants, E., Galkin, V., Brovtšenko, I., 1981: Tehnologičeskie rešeniâ podzemnoj razrabotki mestoroždeniâ fosforitov Toolse [Технологические решения подземной разработки месторождения фосфоритов Тоолсе]. Trudy GIGHS, 54, p. 6-10.

Pavlov, V., Goldenstein, L., Samoilov, J., 1980: Ocenka ryhlimosti vskryšnyh porod i rudy na mestoroždenii Maardu [Оценка рыхлимости вскрышных пород и руды на месторождении Маарду]. Promyšlennost' gornohimičeskogo syr'â, 5. NIITEHIM, p. 7-9.

Klubnitškin, E., Rogatš, M., Samoilov, J., Fedorov, J., 1985: Tehnologiâ razrabotki fosforitnogo mestoroždeniâ Toolse otkrytym sposobom [Технология разработки фосфоритного месторождения Тоолсе открытым способом]. Trudy GIGHS, 63, p. 48-53.

Aruküla, H., Lüütre, E., 1987: Prognozirovanie geometrii massiva gornyh porod, zapasov i kačestva fosforitnoj rudy učastka Kabala Rakvereskogo mestoroždeniâ [Прогнозирование геометрии массива горных пород, запасов и качества фосфоритной руды участка Кабала Раквереского месторождения]. Transactions of Tallinn Technical University, 635. Tallinna polütehniline Instituut, Tallinn, p. 54-59.

Adamson, A., Hints, H., Zaitsev, J., 1987: O podzemnoj razrabotke fosforitov Rakvereskogo mestoroždeniâ [О подземной разработке фосфоритов Раквереского месторождения]. Transactions of Tallinn Technical University, 635. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 13-18.

Tšupina, G., Žuravlev, M., 1985: Zakonomernosti izmeneniâ kačestva rakušečnyh fosforitov Rakvereskogo mestoroždeniâ [Закономерности изменения качества ракушечных фосфоритов Раквереского месторождения]. Problemy ispol'zovaniâ bednogo i netradicionnogo fosfatnogo syr'â dlâ proizvodstva udobrenij, Kingisepp, p. 57-59.

Raudsep, R., 2010: Fosforiidivarud ja nende kasutamine. In: Kaar, E., Kiviste, K. (koost) (ed.). Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis. Eesti Maaülikool, Tartu, p. 15-26.

Pappel, T., Adamson, A., 1987: The abrasivity of rocks from the Rakvere deposits of phosphorites [Абразивность горных пород Раквереского месторождения фосфоритов]. Transactions of Tallinn Technical University, 635. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 48-53.

Beljakov, M., Akindinov, V., Terentev, E., Startsev, V., 1973: Rezul'taty oprobovaniâ P2O5 v fosforitnoj rude na Maarduskom himičeskom kombinate [Результаты опробования P2O5 в фосфоритной руде на Маардуском химическом комбинате]. fosfornaâ promyšlennost', 1/2, p. 121-123.

Beljakov, M., Akindinov, V., Terentev, E., 1972: O vozmožnosti radiometričeskogo analiza fosforitov mestoroždeniâ Maardu s pomoŝ'û korrelâcionnyh svâzej [О возможности радиометрического анализа фосфоритов месторождения Маарду с помощью корреляционных связей]. Trudy GIGHS, 23, p. 115-118.

Veiderma, M., Mustjõgi, E., Puura, V., 1984: Harakteristika novogo Rakvereskogo fosforitnogo rajona v Èstonskoj SSR [Характеристика нового Раквереского фосфоритного района в Эстонской ССР]. 27. Meždunarodnyj geologičeskij kongress. Meždunarodnaâ programma geologičeskoj korrelâcii. Proekt 156 (fosfority). Nauka, p. 44-46.

Raudsep, R., 1991: The biggest phosphorite deposit of Europe. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 39-39.

Aruküla, H., Reier, A., 1982: Stratističeskaâ ocenka i nekotorye korrelâcionnye zavisimosti fizičeskih svojstv porod mestoroždenij Toolse i Maardu [Стратистическая оценка и некоторые корреляционные зависимости физических свойств пород месторождений Тоолсе и Маарду]. Transactions of Tallinn Technical University, 533. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 45-58.

Habicht, K., 1962: Eesti NSV Maardu fosforiidileiukoha maavarade kasutamise võimalusi ja majanduslik efektiivsus. Tööstuse ja ehituse ökonoomia küsimusi, 3, p. 106-160.

Haritonova, R., Karpov, M., 1988: Geohimiâ radioaktivnyh èlementov v rakušečnyh fosfoirtah Rakvereskogo mestoroždeniâ [Геохимия радиоактивных элементов в ракушечных фосфоиртaх Раквереского месторождения]. In: Kaljo, D. L. (ed.). Problemy geologii fosforitov. Tezisy dokladov i putevoditel' VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tallin 18-21 aprelâ 1988 g.. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 101-102.

Teedumäe, A., 1988: Ob ispol'zovanii vskryšnyh porod mestoroždeniâ fosforitov Toolse [Об использовании вскрышных пород месторождения фосфоритов Тоолсе]. In: Kaljo, D. L. (ed.). Problemy geologii fosforitov. Tezisy dokladov i putevoditel' VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tallin 18-21 aprelâ 1988 g. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 98-100.

Martin, T., 1988: Mineral'nyj sostav fosforitov mestorozhdenija Kabala [Минеральный состав фосфоритов месторождения Кабала]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 76-77.

Vallner, L., Johannes, E., Jõgar, P., Karise, V., Hvalõnskaja, M., 1988: Prognoz vliâniâ dobyči fosforitov na mestoroždeniâh Toolse i Kabala-Zapadnyj Rakvereskogo fosforitonosnogo rajona na gidrosferu v Èstonii [Прогноз влияния добычи фосфоритов на месторождениях Тоолсе и Кабала-Западный Раквереского фосфоритоносного района на гидросферу в Эстонии]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 58-60.

Truštšenko, N., 1985: Izučenie vozmožnosti polučeniâ superfosa iz fosforita Maardu metodom flotacionno-himičeskogo obogaŝeniâ [Изучение возможности получения суперфоса из фосфорита Маарду методом флотационно-химического обогащения]. Tehnologiâ himičeskih udobrenij, 9, p. 24-29.

Tšupina, G., Ratškovskaja, T., 1985: The composition of geological-industrial types of ore from Kabala phosphorite deposit [Вещественный состав геолого-промышленных типов руд месторождений Кабала]. Problems of development and rational use of the phosphorite resources of the Baltic basin, 63, p. 30-37.

Tsutsulkovski, V., Jürkova, L., Šuvalova, N., 1982: Novaâ tehnologiâ polučeniâ vysokokačestvennogo fosforitnogo koncentrata na Maarduskom himičeskom zavode [Новая технология получения высококачественного фосфоритного концентрата на Маардуском химическом заводе]. Tehnologiâ obogaŝeniâ bednyh fosforsoderžaŝih rud, 56. Tallinna Polütehniline Instituut, p. 14-18.

Kärblane, H., 1982: Toolse leiukoha fosforiitide kasutamisest. Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse: Teaduspraktilisel konverentsil. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 28-30.

Truusa, J., Saar, H., Veiderma, M., 1976: Issledovanie polučeniâ dvojnogo superfosfata po kamerno-potočnoj sheme iz Maarduskih fosforitov [Исследование получения двойного суперфосфата по камерно-поточной схеме из Маардуских фосфоритов]. Х Всесоюзного научный межвузовская конференция по технологии неорганических веществ и минеральных удобрений: Тез. докл.. Tallinna Polütehniline Instituut, p. 266-268.

Veiderma, M., Raudväli, E., 1968: Fiziko-himičeskaâ harakteristika, agrohimičeskaâ èffektivnost' i èkonomika proizvodstva nekotoryh fosfornyh udobrenij iz Maarduskogo fosforita [Физико-химическая характеристика, агрохимическая эффективность и экономика производства некоторых фосфорных удобрений из Маардуского фосфорита]. Obolobye fosfority kak syr'e dlâ himičeskoj promyšlennosti. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 157-170.

Puura, V., Raudsep, R., Räägel, V., Tubli, T., 1980: Ocenka resursov mineral'nogo syr'â dlâ celej rajonnoj planirovki na primere Rakvereskoj perspektivnoj fosforitonosnoj ploŝadi [Оценка ресурсов минерального сырья для целей районной планировки на примере Раквереской перспективной фосфоритоносной площади]. In: Järve, K. (ed.). Tezisy dokl. respubl. nauč-tehn. konf.: Hoz. meh. racional'nogo prirodopol'zovaniâ pri dobyče poleznyh iskopaemyh, p. 68-69.

Nalivkina, A., Gorlova, V., 1974: Promyšlennye raznovidnosti fosforitnyh rud mestoroždeniâ Toolse [Промышленные разновидности фосфоритных руд месторождения Тоолсе]. Promyšlennost' gornohimičeskogo syr'â, 2, p. 3-7.

Johannes, E., Karise, V., Pill, A., 1981: Issledovanie vodnoj migracii èlementov na otrabotannom kar'ernom pole Maarduskogo mestoroždeniâ fosforitov [Исследование водной миграции элементов на отработанном карьерном поле Маардуского месторождения фосфоритов]. Metody issledovaniâ zagrâzneniâ podzemnyh vod Pribaltiki, Vilnius, p. 73-75.

Vaikmäe, R., Vallner, L., Rajamäe, R., 1986: Primenenie izotopnyh metodov dlâ issledovaniâ gidrogeologičeskih uslovij Kabalaskogo učastka Rakvereskogo fosforitonosnogo rajona [Применение изотопных методов для исследования гидрогеологических условий Кабалаского участка Раквереского фосфоритоносного района]. Методика изотопных исследований, p. 13-24.

Aasamäe, E., Veiderma, M., Rebane, A., 1979: Polučenie ammofosa i nitroammofoski iz fosforitov mestoroždeniâ Toolse [Получение аммофоса и нитроаммофоски из фосфоритов месторождения Тоолсе]. Russian Chemical Industry, p. 722-724.

Ševereva, T., 1968: Obogaŝenie fosforitov Maarduskogo mestoroždeniâ [Обогащение фосфоритов Маардуского месторождения]. Obolobye fosfority kak syr'e dlâ himičeskoj promyšlennosti, Tallinn, p. 57-64.

Raudsep, R., Sinisalu, R., 1972: Aruanne Toolse fosforiidimaardla detailuuringust aastatel 1969–1971. Eesti Geoloogiakeskus.

Raudsep, R., 1971: Mestoroždenie fosforitov Toolse [Месторождение фосфоритов Тоолсе]. Promyšlennost' gornohimičeskogo syr'â i prirodnyh solej, 4, p. 24-29.

Nalivkina, A., 1973: Mineralogo-petrografičeskaâ harakteristika fosforitnyh rud mestoroždeniâ Toolse [Минералого-петрографическая характеристика фосфоритных\nруд месторождения Тоолсе]. Promyšlennost' gornohimičeskogo syr'â, 2, p. 3-6.

Aruküla, H., Reier, A., 1986: Statistische Bewertung urd Korrelationsanalyse der Daten der Lage und des Komponentenenthaltens der Phosphoritenschicht in der Lagerstätte Kabala. Transactions of Tallinn Technical University, 623. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 19-30.

Aasamäe, E., Veiderma, M., Kudrjavtseva, J., 1980: Investigation of the decomposition of Toolse phosphorite by nitric acid. Transactions of Tallinn Technical University, 479. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 3-11.

Päsok, R., 1990: An analysis of the phosphorite conditions at the Toolse deposit. Transactions of Tallinn Technical University, 718. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 61-70.

Adamson, A., Hints, H., Tomberg, T., 1988: Rock pressure regulation with the help of filling up the excavated areas in the Rakvere phosphorite deposits. Transactions of Tallinn Technical University, 660. Tallinna Polütehniline Instutuut, Tallinn, p. 10-17.

Minejev, D., Isajev, Z., Petunina, S., 1984: Geohimičeskoe issledovanie fosforitov mestoroždeniâ Toolse s cel'û ego ocenki kak kompleksnogo mineral'nogo syrâ [Геохимическое исследование фосфоритов месторождения Тоолсе с целью его оценки как комплексного минерального сыръя]. MGRI, Moskva, p. 130.

Kamõšev, B. S., Pajupuu, A. T., Raudsep, R. V., Maltseva, I. A., Zavitski, E. A., Bermuhambetov, Ž. Ž., Harchenkov, L. V., 1992: Primenenie âdernyh metodov karotaža pri razvedke fosforitovogo mestoroždeniâ Kabala [Применение ядерных методов каротажа при разведке фосфоритового месторождения Кабала]. Geology of shelly phosphorites of Baltic Basin. Ed: Heinsalu, H., Tallinn, p. 34-41.

Gorbunova, L., Šubakov, G., Vantšugov, V., Šatrovskaja, A., Heinsalu, H., Nalivkina, A., Stepanova, T., Fominski, V., 1976: Litologiâ fosforitonosnyh otloženij Russkoj platformy [Литология фосфоритоносных отложений Русской платформы]. Litologiâ fosforitonosnyh otloženij. Nauka, Moskva, p. 98-108.

Beljakov, M., Anderžanov, B., Frolov, I., Pajupuu, A., Raudsep, R., Tšulanov, J., 1992: Primenenie spektrometričeskogo gamma-karotaža (SGK) na mestoroždenii fosforitov Kabala [Применение спектрометрического гамма-каротажа (СГК) на месторождении фосфоритов Кабала]. In: Heinsalu, H. (ed.). Geology of shelly phosphorites of Baltic Basin, Tallinn, p. 11-18.

Raudsep, R., Liivrand, H., Belkin, V., Mardiste, A., Rass, V., Meriküll, V., Madalik, J., Pajupuu, A., Maltseva, I., Semjonova, N., Kelder, N., Kuptsov, A., 1989: Ottshot o rezultatah detalnoi razvedki fosforitov shahtnogo polja na mestorozhdenii Kabala Rakvereskogo fosforitonosnogo raiona Estonskoi SSR, provedjonnoi v 1985-89 gg. Eesti Geoloogia, p. 406.

Mustjõgi, E. A., 1988: Rakvere phosphorite location [Раквереский фосфоритоносны район]. Фосфатоносные отложения ордовика Прибалтики, Tallinn, p. 169-171.

Maldre, J. J., Kivimägi, E. K., Heinsalu, H. N., Vantšugov, V. S., 1979: Poleznye iskopaemye vskryšnyh porod fosforitovoj rudy [Полезные ископаемые вскрышных пород фосфоритовой руды]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 107-112.

Mustjõgi, V. P., 1979: Harakteristika mestoroždenij fosforitovoj rudy. Mestoroždeniâ Èstonii [Характеристика месторождений фосфоритовой руды. Месторождения Эстонии]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 113-116.