Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (509)

Leitud 509 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Järvelill, J., Koch, R., Raukas, A., Vaasma, T., 2018: Hazardous radioactivity levels and heavy mineral concentrations in beach sediments of Lake Peipsi, northeastern Estonia. Geologos , 24, 1, 1-12. https://doi.org/10.2478/logos-2018-0001

Ratas, U., Raukas, A., Rivis, R., Tavast, E., 2015: Aeolian Activity on the Northern Coast of Lake Peipsi, North-Eastern Estonia. Journal of Coastal Research, 31, 1, 25. https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-12-00231.1

Raukas, A., Tavast, E., 2011: Monitoring and management of the coasts of Lake Peipsi, Eastern Europe. Journal of Coastal Conservation, 15, 4, 547-553. https://doi.org/10.1007/s11852-010-0143-y

Raukas, A., Tavast, E., 2009: State monitoring of the coasts of Lake Peipsi. 2nd European large lakes symposium 2009. Vulnerability of large lake ecosystems - monitoring, management and measures: 10-14 August, 2009, Campus Roslagen, Norrtälje, Sweden, Norrtälje, p. 12-13.

Järvet, A., Raukas, A., 2015: Hella Kink. Väsimatu võitleja 26. IV 1933 - 09. VI 2014. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 40. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 213-217.

Järveoja, M., 2015: Mõistatuslikud vallid Alutaguse soode vahel. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 40. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 93-113.

Kaup, E., 2014: Enn Kaup - EGSi auliige. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 39. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 197-200.

Orviku, Kaarel, 2014: Ranniku-uurija mälestuskilde kohtumisest Olavi Granöga. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 39. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 32-38.

Ilomets, M., Koff, T., Rajamäe, R., 1989: Kurtna mõhnastiku looduslikust seisundist 8000, 5000 ja 3500 aastat tagasi. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 83-88.

Tavast, E., Raukas, A., 2002: Rapid changes on the coast of Lake Peipsi and their environmental consequences. Environmental Geology, 42, 7, 750-756. https://doi.org/10.1007/s00254-002-0552-9

Hang, T., 2001: Proglacial sedimentary environment, varve chronology and Late Weichselian development of Lake Peipsi, eastern Estonia, p. 1-44.

Veski, S., 1996: Vegetational history of Lake Maardu sediments based on the pollen stratigraphy. PACT 51, p. 136-148.

Sarv, A. A., Ilves, E. O., 1976: Geochronological subdivision of Holocene bog-lacustrine deposits in South-West Estonia [Стратиграфия и геохронология голоценовых озерных и болотных отложений юго-западной части Эстонии]. In: Bartosh, T. (ed.). Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 47-59.

Sohar, K., Meidla, T., 2006: Lake Ermistu history in western Estonia based on ostracod subfossil data. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet: Abstracts. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006. Geological Survey of Finland, Rovaniemi, p. 43-43.

Joonuks, H., 1974: Ajutiste järvede maal. Eesti Loodus, 2, 115-119.

Miidel, A., Pirrus, R., Raukas, A., Rähni, E., 1975: Osnovnye ètapy razvitiâ Pskovsko-Čudskoj ozërnoj vpadiny [Основные этапы развития Псковско-Чудской озёрной впадины]. Istoriâ ozer v golocene. IV Vsesoûznyj simpozium po istorii ozer. Tezisy dokladov, tom 3, Leningrad, p. 50-55.

Kink, H., Miidel, A., Erg, K., 2000: Veeobjektid Eesti ürglooduse raamatus : (joad, allikad, karstivormid, järved ja sood). Keskkonnatehnika, 4, 16-18.

Heinsalu, A., Veski, S., Vassiljev, J., 2000: Palaeoenvironment and shoreline displacement on Suursaari Island, the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 72, 1-2, 21-46. https://doi.org/10.17741/bgsf/72.1-2.002

Saarse, L., 2015: Cyclic sedimentation pattern in the Lake Veetka, southeast Estonia: a case study. Geologos , 21, 1, 59-69. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0003

Saarse, L., 2014: Cyclic sedimentation pattern in the Lake Veetka, SE Estonia. Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environmentsINQUA: INQUA Terpro Commission Perobaltic Working group, Latvia, August 17-22, 2014. University of Latvia, Riga, p. 133-135.

Poska, A., Saarse, L., Koppel, K., Nielsen, A. B., Avel, E., Vassiljev, J., Väli, V., 2014: The Verijärv area, South Estonia over the last millennium: A high resolution quantitative land-cover reconstruction based on pollen and historical data. Review of Palaeobotany and Palynology, 207, 5-17. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2014.04.001

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2014: Biostratigraphy, shoreline changes and origin of the Limnea Sea lagoons in northern Estonia: a case study of Lake Harku. Baltica, 19-34. https://doi.org/10.5200/baltica.2014.27.02

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2013: Mid- and late-Holocene shoreline changes along the southern coast of the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 19-34. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.002

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2012: Timing of late-glacial vegetation dynamics and respective palaeoenvironmental conditions in southern Estonia: evidence from Lake Nakri sediment record. Journal of Quaternary Science, 27, 2, 169-180. https://doi.org/10.1002/jqs.1530

Raukas, A., 1988: Eestimaa viimastel aastamiljonitel. Valgus, Tallinn, p. 1-280.

Andresmaa, E., 1998: Sood ja järvikud. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 76-77.

Kaljumäe, H., Kink, H., Marandi, A., 1998: Pinnavesi. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 47-50.

Randver, O., Ruisu, Ü. (koost), 2005: Järvamaa rändrahnud. Järvamaa keskkonnateenistus, p. 1-32.

Ramst, R., Kask, J., 1997: Lake and sea muds. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 365-367.

Ilomets, M., 1997: Genesis and development of mires. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 293-298.

Ramst, R., Saarse, L., 1997: Lacustrine lime. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 367-368.

Perens, R., Perens, H., 2002: Maavarad. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 41-51.

Punning, J.-M., Koff, T., Kadastik, E., Mikomägi, A., 2005: Holocene lake level fluctuations recorded in the sediment composition of Lake Juusa, southeastern Estonia. Journal of Paleolimnology, 34, 3, 377-390. https://doi.org/10.1007/s10933-005-6751-0

Punning, J.-M., Kangur, M., Koff, T., Possnert, G., 2003: Holocene lake-level changes and their reflection in the paleolimnological records of two lakes in northern Estonia. Journal of Paleolimnology, 29, 2, 167-178.

Varvas, M., Punning, J.-M., 1993: Distribution patterns of heavy metals in Estonian lake and river sediments cover. Heavy metals in the Environment, 2, Toronto, p. 508-511.

Varvas, M., Punning, J.-M., 1993: Use of the 210 Pb method in studies of the development and human-impact history of some Estonian lakes. The Holocene, 3, 1, 34-44.

Punning, J.-M., Varvas, M., 1993: Influence of natural and man-made processes of the geochemical composition of the lake sediments, Northeast Estonia. Applied Geochemistry, 2, 75-77.

Kask, I., 1976: Et sünniks järv. Eesti Loodus, 5, 295-300.

Järvet, A., Perens, R., 2005: Vee säästlik tarbimine kindlustab tuleviku. Eesti Loodus, 4, 6-13.

Veski, S., 2005: Soojenev kliima võib põhjustada kliimajahenemist. Eesti Loodus, 1, 20-24.

Koff, T., 1986: Stratigrafiâ ozerno-bolotnyh otloženij melkih zamknutyh vpadin [Стратиграфия озерно-болотных отложений мелких замкнутых впадин]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-19.

Varep, E., 1964: The landscape regions of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 156, 3-28.

Järvet, A., 2003: Piusa on Setomaa Emajõgi. Eesti Loodus, 7/8, 21-26.

Veski, S., Heinsalu, A., Koppel, K., 2003: Lehitsedes esimesi lehekülgi Rõuge järvemuda raamatust. Eesti Loodus, 1, 6-11.

Punning, J.-M., Toots, M., 1987: Kurtna järvede temperatuuri- ja gaasirežiim. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 149-153.

Varvas, M., Rajamäe, R., 1987: Settimisest Kurtna järvestiku järvedes viimasel aastasajal. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 196-201.

Puura, V., Tavast, E., Punning, J.-M., 1987: Kurtna ümbruse aluspõhja struktuur ja reljeef. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 15-20.

Reinsalu, E., 2008: Pärast meid tuleb veeuputus ehk ammendatud karjääride järved. Keskkonnatehnika, 3, 48-49.

Tavast, E., 2008: Peipsi rannad. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 101-111.

Raukas, A., 2008: Peipsi põhjasetete koostis ja kujunemine. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 93-99.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Põhjasetete paksus ja stratigraafiline liigestus. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 83-92.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Peipsi järve areng hilisjääajal ja pärast jääaega. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 57-62.

Raukas, A., Vaher, R., 2008: Maavarad. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 43-49.

Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (toim), 2008: Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 1-472.

Haberman, J., Timm, T., Raukas, A., 2008: Saateks. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 7-10.

Tavast, E., 1999: Peipsi rannad. In: Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Tallinn, p. 5-10.

Miidel, A., Raukas, A., 1999: Introduction. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 7-8.

Pihu, E., Raukas, A. (toim), 1999: Peipsi. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Tallinn, p. 1-264.

Jaanits, L., Moora, T., Rõuk, M., 1999: Ancient habitation and the impact of primitive society on nature. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 136-139.

Jaani, A., 1999: Problems relating to the water level regulation in L. Peipsi. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 108-109.

Tavast, E., 1999: Recreational possibilities in the coastal zone. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 107-108.

Tavast, E., 1999: Shore erosion and protection. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 104-106.

Tavast, E., 1999: Granulometry and mineralogy of shore deposits. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 103-103.

Tavast, E., 1999: Shore types. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 101-102.

Hang, T., Miidel, A., Kalm, V., 2002: Soopuuriga Peipsil. Eesti Loodus, 7/8, 34-38.

Miidel, A., Hang, T., 2002: Tuntud ja tundmatu Peipsi põhi. Eesti Loodus, 6, 14-17.

Niinemets, E., 1999: Ostracods. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 90-97.

Kimmel, K., Pirrus, R., 1999: Lake deposits. Stratigraphy. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 61-67.

Raukas, A., 1999: Aeolian activity. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 120-124.

Raukas, A., 1999: Mineral resources. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 98-100.

Raukas, A., 1999: Grain size. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 68-71.

Raukas, A., 1999: Lithology. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 67-67.

Raukas, A., 1999: Bottom topography. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 57-59.

Raukas, A., 1999: Pleistocene deposits. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 32-42.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1999: Deglaciation of the lake basin. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 125-130.

Jaani, A., Raukas, A., 1999: Lake Peipsi and its catchment area. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 9-14.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Holocene history of the lake. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 131-135.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Main features of the morphology and formation of river valleys. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 110-119.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Lake deposits. Tchikness and structure. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 59-61.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Quaternary cover. Tchikness. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 29-32.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Bedrock topography. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 27-29.

Miidel, A., Vaher, R., 1999: Tectonics and formation. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 20-26.

Miidel, A., Raukas, A. (toim), 1999: Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-148.

Miidel, A., Raukas, A., 1999: Introduction. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 7-8.

Randver, O., 2007: Looduskaitse. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 206-226.

Kukk, M., 2007: Maavarad. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 40-57.

Raukas, A., 2007: Pinnamood ja pinnakate. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-39.

Nestor, H., 2007: Aluspõhi. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 20-27.

Palginõmm, V., 2008: Hüdrograafia. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 123-134.

Rattas, M., Ainsaar, L., 2008: Maavarad. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 64-73.

Raukas, A. V., Pirrus, R. O., Rähni, E. E., 1979: Sostav i osobennosti formirovaniâ donnyh osadkov Čudsko-Pskovskogo ozera [Состав и особенности формирования донных осадков Чудско-Псковского озера]. Istoriâ ozer SSSR v pozdnem kajnozoe. Materialy k V Vsesoûznomu simpoziumu. Čast' I, Irkutsk, p. 47-50.

Varvas, M., Koff, T., Rajamäe, R., 1987: The use of pollen, 14C and 210Pb analyses in the investigation of sedimentation dynamics in lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 149-161.

Raukas, A., 1987: Optimal complex of lithological methods applied to the study of lake deposits for elucidating the past palaeogeographical situation. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 123-129.

Männil, Reet, 1964: Rasprostranenie i stratigrafiâ ozernyh izvestkovyh otloženij v Èstonii [Распространение и стратиграфия озерных известковых отложений в Эстонии]. autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-27.

Männil, Reet, 1963: Geologiâ ozernoj izvesti v Severnoj Èstonii [Геология озерной извести в Северной Эстонии]. Trudy Instituta Geologii Akademii Nauk Latviiskoi SSR, 9, 111-120.

Lõokene, E., 1963: K geologii i rasprostraneniû izvestkogo tufa v Èstonii [К геологии и распространению известкого туфа в Эстонии]. Trudy Instituta Geologii Akademii Nauk Latviiskoi SSR, 9, 101-110.

Puusepp, L., 2011: Spatio-temporal variability of diatom assemblages in lake sediments. Tallinna Ülikool, Tallinn, p. 1-142.

Rosentau, A., 2006: Development of proglacial lakes in Estonia, 18. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-114.

Liiv, M., 2018: Application of Lake Sediment Carbon/Nitrogen Ratio in Post-Glacial Paleoenvironmental Reconstruction. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, 65/2018. TTÜ Press, Tallinn, p. 1-131.

Punning, J.-M., Raukas, A. V., Serebryanny, L. R.,, 1967: Geohronologiâ poslednego oledeneniâ Russkoj ravniny v svete novyh radiouglerodnyh datirovok iskopaemyh ozerno-bolotnyh otloženij Pribaltiki [Геохронология последнего оледенения Русской равнины в свете новых радиоуглеродных датировок ископаемых озерно-болотных отложений Прибалтики]. Materialy II simpoziuma po istorii ozer Severo-zapada SSSR (23-28 maâ 1967 goda), Minsk, p. 139-147.

Veber, K., 1973: Põhjasetete geoloogiast ja levikust. In: Timm, T. (koost., toim) (ed.). Võrtsjärv. Valgus, Tallinn, p. 33-36.

Aaloe, Ago, 1961: Kaali järv. Kalender 1962. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 92-97.

Utsal, K. R., Utsal, V. I., Lõokene, E. A., 1977: Rentgendifraktometričeskij metod issledovaniâ količestva amorfnoj organiki i soedineniâ železa v sovremennyh ozernyh i bolotnyh osadkah [Рентгендифрактометрический метод исследования количества аморфной органики и соединения железа в современных озерных и болотных осадках]. Vsesoûznoe soveŝanie po rentgenografii mineral'nogo syr'â. Čast' II. Tezisy dokladov, Lvov, p. 36-37.

Rähni, E., 1973: Peipsi nõo ja järve arengulugu. Eesti Loodus, 12, 716-721.

Hang, E., 1966: Otepää kõrgustiku füüsilise geograafia põhijooni. In: Järv, V. (ed.). Otepää. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 26.-30. juunini 1966. a.. ENSV TA Kodu-uurimise Komisjon, Tallinn, p. 8-24.

Arold, I., 1968: Haanja - mägede maa. Eesti Loodus, 4, 193-199.

Arike, R., 1961: Subfossiilsete molluskite faunast Eesti järvelupjades. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 4-5.

Varep, E., 1960: \nAegviidu-Nelijärve. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 77-81.

Varep, E., 1960: Rõuge järvestik. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 61-65.

Amon, L., Saarse, L., 2010: Postglacial palaeoenvironmental changes in the area surrounding Lake Udriku in North Estonia. Geological Quarterly, 54, 1, 85-94.

Saarse, L., Niinemets, E., Poska, A., Veski, S., 2010: Is there a relationship between crop farming and the Alnus decline in the eastern Baltic region?. Vegetation History and Archaeobotany, 19, 17-28. https://doi.org/10.1007/s00334-009-0216-8

Saarse, L., Niinemets, E., Amon, L., Heinsalu, A., Veski, S., Sohar, K., 2009: Development of palaeolake Haljala. In: Kalm, V., Laumets, L., Hang, T. (ed.). The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia. Tartu Ülikool, Tartu, p. 41-41.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Hang, T., Saarse, L., Kalm, V., 2008: Isolation of glacial Lake Peipsi and Võrtsjärv (Estonia) from the Baltic Ice Lake. In: Lisicki, S. (ed.). Quaternary of the Gulf of Gdansk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography, Warszawa, p. 46-46.

Järvet, A., Karukäpp, R., Arold, I., 2004: Location and physico-geographical conditions of the catchment area. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 11-26.

Moora, T., Raukas, A., 2003: Järve kujunemine ja areng. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 83-95.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2004: Simulation of proglacial lake shore displacement in Estonia. Geological Quarterly, 49, 3, 253-262.

Roosentau, A., Hang, T., Miidel, A., 2004: Simulation of the shorelines of glacial Lake Peipsi in eastern Estonia during the Late Weichelian. Geological Quarterly, 48, 4, 299-307.

Noormets, R., Hang, T., Miidel, A., Flodén, T., Bjerkéus, M., 1998: Seismic stratigraphy of Quaternary deposits in Lake Peipsi, eastern Estonia. GFF, 120, 1, 47-52. https://doi.org/10.1080/11035899801201047

Hang, T., Miidel, A., Pirrus, R., 1995: Late Weichselian and Holocene water-level changes of Lake Peipsi, eastern Estonia. In: Robertsson, A.-M., Hackens, T., Hicks, S.; Risberg, J. & Akerlund, A. (ed.). Pact 50, Rixensart, p. 122-131.

Kimmel, K., Pirrus, R. O., Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Vozrast i stratigrafičeskoe rasčlenenie donnyh otloženij [Псковско-Чудское озеро: Возраст и стратиграфическое расчленение донных отложений]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 146-148.

Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Sovremennye berega i ih rekreacionnoe značenie [Псковско-Чудское озеро: Современные берега и их рекреационное значение]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 130-134.

Tavast, E. H., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Rel'ef poverhnosti korennyh porod [Псковско-Чудское озеро: Рельеф поверхности коренных пород]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 121-121.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Osnovnye ètapy razvitiâ ozera [Псковско-Чудское озеро: Основные этапы развития озера]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 157-161.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Donnye otloženiâ kak poleznye iskopaemye [Псковско-Чудское озеро: Донные отложения как полезные ископаемые]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 150-151.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Donnye otloženiâ: granulometričeskij i veŝestvennyj sostavy [Псковско-Чудское озеро: Донные отложения: гранулометрический и вещественный составы]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 141-146.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Moŝnost' i harakter četvertičnogo pokrova [Псковско-Чудское озеро: Мощность и характер четвертичного покрова]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 127-128.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Rel'ef dna ozera [Псковско-Чудское озеро: Рельеф дна озера]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 120-120.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Prirodnye osobennosti ozera i ego vodosbornogo bassejna [Псковско-Чудское озеро: Природные особенности озера и его водосборного бассейна]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 116-118.

Miidel, A. M., Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Sovremennoe sostoânie ozera i tendencii razvitiâ prirodnyh processov [Псковско-Чудское озеро: Современное состояние озера и тенденции развития природных процессов]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 162-164.

Miidel, A. M., Tavast, E. H., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Drevnie beregovye obrazovaniâ [Псковско-Чудское озеро: Древние береговые образования]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 134-137.

Miidel, A. M., Hang, T. E., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Razvitie gidrografičeskoj seti v vodosbornom bassejne ozera [Псковско-Чудское озеро: Развитие гидрографической сети в водосборном бассейне озера]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 128-130.

Miidel, A. M., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Neotektoničeskie i sovremennye dviženiâ [Псковско-Чудское озеро: Неотектонические и современные движения]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 125-127.

Miidel, A. M., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Geologičeskoe stroenie ozernoj kotloviny [Псковско-Чудское озеро: Геологическое строение озерной котловины]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 124-125.

Miidel, A. M., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Formirovanie ozernoj kotloviny [Псковско-Чудское озеро: Формирование озерной котловины]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 121-124.

Miidel, A. M., Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Razvitie predstavlenij ob istorii ozera [Псковско-Чудское озеро: Развитие представлений об истории озера]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 118-119.

Pirrus, R. O., Miidel, A. M., Raukas, A. V., 1985: K golocenovomu razvitiû Pskovsko-Čudskogo ozera [К голоценовому развитию Псковско-Чудского озера]. Problemy issledovaniâ krupnyh ozer SSSR. Nauka, Leningrad, p. 163-167.

Vassiljev, J., Rosentau, A., Saarse, L., Miidel, A., 2006: Development of proglacial lakes in Estonia. The Baltic Sea Geology. Extended Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 117-119.

Leeben, A., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Saarse, L., 2004: A high-resolution spectroscopic study of pore-water dissolved organic matter in annually laminated lake sediments: a new tool for reconstructing lake eutrophication. Book of Abstracts. Societas Internationalis Limnologiae (SIL), International Association of Theoretical and Applied Limnology. Finnish limnological society, Lahti, p. 163-163.

Alliksaar, T., Heinsalu, A., Saarse, L., Salujõe, J., Veski, S., 2004: A 600-year decadal scale record of lake response to catchment land use from annually laminated lake sediments in southern Estonia. Book of Abstracts. Societas Internationalis Limnologiae (SIL), International Association of Theoretical and Applied Limnology. Finnish limnological society, Lahti, p. 163-163.

Saarse, L., Heinsalu, A., Vassiljev, J., Veski, S., 2003: Little Ice Age as reflected in loss-on-ignition profiles of the Estonian annually laminated lake sediments. In: Sorvari, S., Salonen, V.-P., Korhola, A., Ojala, A. (ed.). 9th International Paleolimnology Symposium. Abstract volume. University of Helsinki, Espoo, p. 186-186.

Veski, S., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Vassiljev, J., Saarse, L., 2003: Reconstruction of palaeoenvironment from annually laminated lake sediments of Lake Rõuge Tõugjärv, SE Estonia. In: Sorvari, S., Salonen, V.-P., Korhola, A., Ojala, A. (ed.). 9th International Paleolimnology Symposium. Abstract volume. University of Helsinki, Espoo, p. 185-185.

Koff, T., 2002: Rapid changes in the biological and geochemical composition of the lake sediments during the first half of the Holocene and their climatological implications. High Latitude Paleo-environments, Moscow, p. 31-32.

Veski, S., Heinsalu, A., Vassiljev, J., Alliksaar, T., Saarse, L., 2002: Annually laminated lake sediments in Estonia. High Latitude Paleo-environments, Moscow, p. 51-51.

Poska, A., Saarse, L., 2002: Biostratigraphy and 14C dating of a lake sediment sequence on the north-west Estonian carbonaceous plateau, interpreted in terms of human impact in the surroundings. Vegetation History and Archaeobotany, 11, 3, 191-200.

Saarse, L., Poska, A., 2001: Ülemiste järve tekke- ja arengulugu. In: Eensaar, A. (ed.). Inimmõju Tallinna keskkonnale IV, IV. Tallinna Botaanikaaed, Tallinn, p. 39-46.

Poska, A., Saarse, L., 1997: Climate and land-use in the Kahala area, North Estonia. 7th International Symposium on Palaeolimnology. Abstract volume, Würtzburg, p. 175-175.

Saarse, L., Mäemets, H., Pirrus, R., Rôuk, A.-M., Sarv, A., Ilves, E., 1996: Estonia. In: Berglund, B. E. (ed.). Palaeoecological events during the last 15,000 years: regional syntheses of paleoecological studies of lakes and mires in Europe. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, p. 367-393.

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 1995: Stop 40. Maardu - geological history of Lake Maardu, Kroodi bay - mouth bar, phosphorite mining problems. In: Schirmer , W. (ed.). Quaternary field trips in Central Europe, 1, Berlin, p. 175-176.

Saarse, L., 1990: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. Journal of Paleolimnology, 3, 1, 1-12.

Saarse, L. A., 1992: East European Lowland lake level changes in connection with environment [Изменения уровня воды в озерах Восточно-Европейской равнины под влиянием природных факторов]. In: Davydova, N. (ed.). Istoriâ ozer Vostočno-Evropejskoj ravniny. Nauka, Sankt Peterburg, p. 226-232.

Kabailiene, M. V., Garunkshtis, A. A., Raukas, A. V., Saarse, L. A., Tamoshaitis, J. A., 1992: Lake history of Baltic countries [История озер Прибалтики]. In: Davydova, N. (ed.). Istoriâ ozer Vostočno-Evropejskoj ravniny. Nauka, Sankt Peterburg, p. 118-143.

Alliksaar, T., Heinsalu, A., Saarse, L., Salujõe, J., Veski, S., 2005: A 700-year decadal scale record of lake response to catchment land use from annually laminated lake sediments in southern Estonia. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, 29, 3, 457-460.

Leeben, A., Heinsalu, A., Alliksaar, T. Saarse, L., 2005: A high-resolution spectroscopic study of pore-water dissolved organic matter in annually laminated lake sediments: a new tool for reconstructing eutrophication history. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, 29, 3, 465-468.

Saarse, L., Harrison, S. P., 1992: Rekonstrukciâ golocenovyh izmenenij urovnâ vody na primere Èstonii [Реконструкция голоценовых изменений уровня воды на примере Эстонии]. Geologiâ četvertičnyh otloženij i novejšaâ tektonika lednikovyh oblastej Vostočnoj Evropy, Apatity, p. 43-43.

Saarse, L., Vishnevskaya, Y., Sarv, A., Rajamäe, R., Ilves, E., 1990: Evolution of the lakes of Saaremaa Island. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology, 39, 1, 34-45.

Saarse, L., 1990: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. In: Davis R. B. (ed.). Paleolimnology and the Reconstruction of Ancient Environments. Kluwe Academic Publishers, p. 209-220.

Saarse, L., 1990: Holocene climatic changes and lake level fluctuations in the European USSR. Quaternary Studies in Poland, 10, 103-114.

Saarse, L. A., 1987: Lithostratigraphy and water-level changes in small Estonian lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 129-142.

Saarse, L. A., 1987: The Holocene palaeoecological changes in Estonia. IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15000 years, p. 121-124.

Saarse, L., 1987: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. International Union for Quaternary research XIIth International Congress, Ottawa, p. 257-257.

Saarse, L., 1987: Lithology and classification of the bottom deposits of the Estonian lakes [Литология и классификация донных отложений озер Эстонии]. Holocene carbonate deposits of Nechernosemlya, Perm, p. 109-118.

Rõuk, A.-M., 1986: Viirkihilised järvesetted ja Eesti maastike ajaloo uurimise perspektiive. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 49-51.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1986: Järvede kui maastikuelemendi taastamise ja kaitse aspekte. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-44.

Saarse, L., Sarv, A., 1983: Ozero Udriku Suurârv [Озеро Удрику Сууряърв]. Priglasitel'nyj bilet, programma i putevoditel' èkskursij po ozeram. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 51-54.

Saarse, L., 1982: Järvenõgudes ladestunud setete kirjeldamise juhend. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-29.

Saarse, L., 1979: Pozdnelednikovye vodoemy Ûžnoj Èstonii ih tipizaciâ [Позднеледниковые водоемы Южной Эстонии их типизация]. Istoriâ ozer SSSR v pozdnem kajnozoe. Materialy k V Vsesoûznomu simpoziumu. Čast' I, Irkutsk, p. 45-47.

Pirrus, R., Saarse, L., 1978: Late-glacial lake sediments in Estonia. Polskie Archiwum Hydrobiologii, 25, 1/2, 333-336.

Pirrus, R., Saarse, L., 1976: Late-glacial lake sediments in Estonia. II International symposium on paleolimnology. Abstracts, Mikołajki, p. 89-90.

Pirrus, R., Ilves, E., Raukas, A., Saarse, L., 1975: O geologii ozer glâcial'nogo genezisa v Èstonii [О геологии озер гляциального генезиса в Эстонии]. Istoriâ ozer v golocene. IV Vsesoûznyj simpozium po istorii ozer. Tezisy dokladov, tom 3, Leningrad, p. 82-87.

Tavast, E., 1992: Murrutus muudab Võrtsjärve kaldaid. Eesti Loodus, 4, 219-222.

Järve, U., 1967: Pinnase kandevõime määramisest dünaamilise penetromeetriga. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 6-6.

Tavast, E., Raukas, A., 1991: Tormipurustused Peipsi põhjarannikul. Eesti Loodus, 1, 38-41.

Ramst, R., 1992: Eesti järvemudavaru. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-23.

Raukas, A., Tavast, E., 1990: Võrtsjärv. Nõo geoloogiline ehitus ja järve arengulugu. Eesti Loodus, 11, 697-706.

Mäemets, A., 1988: Kraatrid Rooni järve põhjas?. Eesti Loodus, 6, 408-408.

Veering, L., 1988: Noarootsi mered, järved, kraavid.... Eesti Loodus, 2, 102-104.

Terasmaa, J., 2012: Aeg, ruum ja paleolimnoloogia. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 57-87.

Punning, J.-M., Ilomets, M., Koff, T., Rajamäe, R., Petersen, I., Tiits, T., 1985: Stratigraphic and palaeogeographic investigations of lacustrine and bog sediments from Vällamäe kettle-hole (SE Estonia) [Комплексные стратиграфо-палеогеографические исследования озерно-болотных отложений во впадине Вялламяги (Ю.- В. Эстония)]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-58.

Heinsalu, Ü., 1987: Kalevipoja põrguavad Kabalas on leitud. Eesti Loodus, 11, 740-743.

Punning, J.-M., Boyle, J. F., Alliksaar, T., Tann, R., Varvas, M., 1997: Human impact on the history of Lake Nõmmejärv, NE Estonia. a geochemical and palaeobotanical study. The Holocene, 7, 1, 91-99. https://doi.org/doi.org/10.1177/095968369700700108

Koff, T., 1984: O nekotoryh zakonomernostâh formirovaniâ sporovo-pyl'cevyh spektrov v bolotnyh i ozernyh otloženiâh (na primere rajona Vijtna Severnaâ Èstoniâ) [О некоторых закономерностях формирования спорово-пыльцевых спектров в болотных и озерных отложениях (на примере района Вийтна Северная Эстония)]. In: Raukas, A. (ed.). Hronologiâ i formirovanie četvertičnogo pokrova Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 37-50.

Pirrus, R., Rajamäe, R., Varvas, M., Rõuk, A.-M. Liiva, A., 1988: Study of lake sediments from the Saadjärv drumlin field by means of isotopic methods [Исследование озерных отложений Саадъярвского друмлинного поля изотопными методами]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 175-185.

Kont, A., 1986: Mähe järve ümbruse mõhnad. Eesti Loodus, 11, 697-700.

Saarse, L., Veski, S., Rajamäe, R., Sarv, A., Heinsalu, A., 1990: Geology of Lake Maardu [Геология озера Маарду]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Ilves, E., Mäemets, H., 1987: Results of radiocarbon and palynological analyses of coastal depositsof lakes Tuuljärv and Vaskna. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes, III. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 108-130.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1987: On the effect of human economic activities on Estonian lake ecosystems. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-100.

Punning, J.-M., Ilomets, M., Koff, T., Paap, Ü., Rajamäe, R., 1987: On the development of Lake Ümarjärv (NE Estonia) in the Holocene. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 123-136.

Rõuk, A.-M., 1987: Physiography of the central part Saadjärve drumlin field with special reference to Lake Raigastvere and its surroundings. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-100.

Pirrus, R., Rõuk, A.-M., Liiva, A., 1987: Geology and stratigraphy of the reference site of Lake Raigastvere in Saadjärve drumlin field. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 101-122.

Saarse, L., Raukas, A., Kvasov, D., 1987: Preliminary results of the investigation of reference sites and type regions in the European part of the Soviet Union. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-33.

Raukas, A., Saarse, L. (ed), 1987: Paleohydrology of the temperate zone II. Lakes. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Paleohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, II. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-209.

Raukas, A., Saarse, L. (ed), 1987: Paleohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-203.

Tavast, E., 1984: Peipsi rannad. Eesti Loodus, 7, 461-467.

Saarse,L., 1984: VI üleliiduline nõupidamine Järvede areng Nõukogude Liidus. Eesti Loodus, 2, 123-123.

Ilomets, M., 1982: Raba arengu ja kliima seosed läbi aastatuhandete. Eesti Loodus, 11, 707-711.

Paap, Ü., , Veski, R., Palu, V., 1981: On the geology of the Lahepera Lake and the composition of its deposits [O геологии озера Лахепера и составе его отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 94-115.

Pirrus, R., Tassa, V., 1981: On the sapropel layer at Värska [Геология месторождения сапропеля в заливе Вярска]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 82-93.

Davydova, N., 1981: Diatoms in sediment cores from Lake Pihkva-Peipsi [Диатомовые водоросли в колонках донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 74-81.

Davydova, N., 1981: Diatoms of recent bed sediments in Pihkva-Peipsi Lake [Диатомовые водоросли в поверхностном слое донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 56-73.

Pirrus, R., 1981: Characteristics of pollen and spore spectra of the upper layer of bottom sediments in Lake Pihkva-Peipsi [Особенности формирования спорово-пыльцевых спектров поверхностного слоя донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-55.

Raukas, A., 1981: On the lithological composition of bottom deposits in the Pihkva-Peipsi Lake [О вещественном составе донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 23-41.

Raukas, A., Rähni, E., 1981: Structural types of Pihkva-Peipsi bottom sediments and the peculiarities of their formation [Структурные типы донных отложений Псковско-Чудовского озера и особенности их формирования]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 7-22.

Raukas, A. (ed), 1981: Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake [Донные отложения Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-160.

Kaasik, J., Kirsimäe, K., Kalm, V., 2008: Hilis-Järva moreenid Tamme paljandis. In: Põldvere, Anne (ed.). Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevad 04.-06. juuli 2008. Matk Tamme paljandisse.

Tavast, E. H., Raukas, A. V., 1986: Razvitie beregov Pskovsko-Čudovskogo ozera v zavisimosti ot litologičeskogo sostava pribrežnyh otloženij [Развитие берегов Псковско-Чудовского озера в зависимости от литологического состава прибрежных отложений]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-117.

Saarse, L., Sarv, A., 1986: Geologiâ dolinnyh ozer Sakalaskoj vozvyšennosti [Геология долинных озер Сакалаской возвышенности]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 106-108.

Koff, T., 1986: O primenenii metodov matematičeskoj statistiki dlâ stratifikacii ozerno-bolotnyh otloženii melkih zamknutyh vpadin po palinologičeskim dannym [О применении методов математической статистики для стратификации озерно-болотных отложении мелких замкнутых впадин по палинологическим данным]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Talinn, p. 71-74.

Kessel, H., Raukas, A., 1986: Izučenie ozerno-bolotnyh otloženij pribrežnoj zony v celâh vyâvleniâ geologičeskogo razvitiâ Baltijskogo morâ [Изучение озерно-болотных отложений прибрежной зоны в целях выявления геологического развития Балтийского моря]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 62-64.

Ilves, E., 1986: O načale formirovaniâ ozerno-bolotnyh otloženij Èstonii [О начале формирования озерно-болотных отложений Эстонии]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 45-47.

Vaikmäe, R., 1986: Vozmožnosti primeneniâ stabil'nyh izotopov kisloroda, ugleroda i vodoroda v izučenii ozernyh i bolotnyh otloženij [Возможности применения стабильных изотопов кислорода, углерода и водорода в изучении озерных и болотных отложений]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 11-14.

Raukas, A., Ilomets, M. (toim), 1986: Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov [Изучение озерно-болотных формаций в целях палеогеографических реконструкций. Тезисы докладов]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-127.

Simm, H., Pork, M., Lokk, S., 1978: Ülemiste järv Tallinna veevarustajana. Eesti Loodus, 6, 348-351.

Hang, T., 1994: Geology of the depression of the Lake Peipsi. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-27.

Raukas, A., 2003: Stop 29. Lake Ülemiste. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 53-53.

Raukas, A., 2003: Stop 25. Uljaste Lake and Esker. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 46-47.

Punning, J.-M., Martma, T., Koff, T., 2002: Palaeoenvironmental interpretation of isotope and pollen data from marl sections of some Estonian lakes. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 83-84.

Olsson, I. U., Kaup, E., 2002: On sources of errors by dating lake sediments, especially indicated by the varying radiocarbon activity of some recent water plants from Estonia. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 74-75.

Hang, T., Miidel, A., Noormets, R., Flodén, T., Bjerkéus, M., 2000: Distribution and thickness of the Holocene lacustrine deposits in Lake Peipsi as recorded from seismic profiling and corings. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 18-19.

Raukas, A., Tavast, E., 1991: About the influence of topography upon dowsing-rod (on the example of the Järvevälja dune field). Earth's fields and their influence on organisms. Excursion guide and abstracts. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 46-48.

Palu, V. A., Paap, Ü. A.-A., Rajamäe, R. A., Veski, R. E., 1981: O geohimičeskoj istorii razvitiâ ozera Lahepera (Vostočnaâ Èstoniâ) [O геохимической истории развития озера Лахепера (Восточная Эстония)]. Izotopnye i geohimičeskie metody v biologii geologii i arheologii. Tezisy regional'nogo soveŝaniâ. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 94--97.

Martma, T. A., Punning, J.-M. K., Putnik, H. E., 1981: Izotopnye issledovaniâ razreza ozernoj izvesti Tapa (Severnaâ Èstoniâ) [Изотопные исследования разреза озерной извести Тапа (Северная Эстония)]. Izotopnye i geohimičeskie metody v biologii geologii i arheologii. Tezisy regional'nogo soveŝani. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 71-74.

Kaljumäe, J., Raig, V., 1972: Kõrvemaa jõed Ülemiste järvele appi. Eesti Loodus, 3, 129-134.

Eipre, T., 1971: Eesti mageveevarud ja veeolude reguleerimine II. Eesti Loodus, 10, 582-589.

Eipre, T., 1971: Eesti mageveevarud ja veeolude reguleerimine I. Eesti Loodus, 9, 549-555.

Tavast, E., 1990: Geoèkologičeskaâ situaciâ Čudskogo ozera [Геоэкологическая ситуация Чудского озера]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom III, III, Tallinn, p. 134-134.

Kask, J. K., 1990: Vozdejstvie čeloveka na vodnye èkosistemy na primere izučeniâ donnyh otloženij oz. Suurlaht (o. Saaremaa) [Воздействие человека на водные экосистемы на примере изучения донных отложений оз. Суурлахт (о. Сааремаа)]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom II, II, Tallinn, p. 54-55.

Müürisepp, K., 1970: Eesti maastike looduslik muutumine. Eesti Loodus, 5, 286-292.

Veber, K., 1970: Kas meie järvedes leidub maavarasid. Eesti Loodus, 1, 18-19.

Saarse, L., Višnevskya, E., Sarv, A., Rajamäe, R., Vassiljev, J., Hang, T., Kimmel, K., 1988: Geologičeskoe razvitie ozera Karuârv [Геологическое развитие озера Каруярв]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov: tezisy dokladov ezisy rabočego soveŝ. stran-členov SÈV. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 119-122.

Tavast, E. H., 1988: K èvolûcii severnogo poberež'â Pskovsko-Čudskogo ozera [К эволюции северного побережья Псковско-Чудского озера]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 85-87.

Saarse, L., Višnevskya, E., Rajamäe, R., Sarv, A., Kimmel, K., 1988: Geological development of Lake Tänavjärv [Геологическое развитие озера Тянавъярв]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov: tezisy dokladov rabočego soveŝ. stran-členov SÈV. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 78-80.

Kessel, H., Saarse, L., 1981: Paleolimnologiâ pribrežnego ozera Kahala [Палеолимнология прибрежнего озера Кахала]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 37-40.

Kessel, H., 1968: Mattunud järve- ja soosetetest. Eesti Loodus, 1, 12-16.

Kullus, L.-P., 1967: Peipsi pealetungist ja tuiskliivadest. Eesti Loodus, 10, 643-645.

Ilomets, M. A., Varvas, M. J., Karofeld, E. K., Koff. T. A., Pelekis, L. L., Punning, J.-M. K., Rajamäe, R., Taure, I. I., 1986: Paleobotaničeskie i geohimičeskie rekonstrukcii ozernogo i bolotnogo osadkonakopleniâ v Severo-Vostočnoj Èstonii [Палеоботанические и геохимические реконструкции озерного и болотного осадконакопления в Северо-Восточной Эстонии]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 57-58.

Veski, R. E., Palu, V. A., Utsal, K. R., Bondar, E. B., Paap, Ü. A.-A., Taal, H. A., Stolbov, Yu. M., 1986: Issledovanie izmenenij v himičeskom sostave organičeskogo i mineral'nogo veŝestv sapropelâ ozera Lahepera (ÈSSR) v zavisimosti ot glubiny ego zaleganiâ [Исследование изменений в химическом составе органического и минерального веществ сапропеля озера Лахепера (ЭССР) в зависимости от глубины его залегания]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 56-56.

Martma, T. A., Pirrus, R. O., Punning, J.-M. K., 1986: Sporovo-pyl'cevye i izotopno-geohimičeskie issledovaniâ zaležej ozernoj izvesti [Спорово-пыльцевые и изотопно-геохимические исследования залежей озерной извести]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 56-57.

Saarse, L., 1986: O klassifikacii ozernyh vpadin i otloženij [О классификации озерных впадин и отложений]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 53-55.

Tavast, E. H., Raukas, A. V., 1986: Problemy narodnohozâjstvennogo osvoeniâ Pskovsko-Čudskogo ozera [Проблемы народнохозяйственного освоения Псковско-Чудского озера]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 52-53.

Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (toim), 1986: Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 1-249.

Saarse, L. A., Sarv, A. A., Karin, J., 1983: Osobennosti formirovaniâ ozernyh otloženij v kamovom landšafte na primere kamovogo polâ Illuka (S-V Èstoniâ) [Особенности формирования озерных отложений в камовом ландшафте на примере камового поля Иллука (С-В Эстония)]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 173-174.

Lõokene, E. A., 1983: Pozdnelednikovye i golocenovye ozernye otloženiâ Èstonskoj SSR, ih veŝestvennyj sostav i izmeneniâ vo vremeni [Позднеледниковые и голоценовые озерные отложения Эстонской ССР, их вещественный состав и изменения во времени]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 125-126.

Raukas, A. V., Saarse, L. A. (toim), 1983: Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-223.

Tavast, E. H., 1983: Sovremennaâ beregovaâ zona Čudskogo ozera [Современная береговая зона Чудского озера]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 176-177.

Tavast, E. H., 1983: Berega ozera Vyrtsârv (Èstonskaâ SSR) [Берега озера Выртсъярв (Эстонская ССР)]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 175-175.

Rõuk, A.-M. R., 1983: Genezis i prostranstvennaâ variabel'nost' kotlovin meždrumlinnyh ozer [Генезис и пространственная вариабельность котловин междрумлинных озер]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 171-171.

Punning, J.-M. K., Martma, T. A., Putnik, H. E., 1983: Variacii izotopov ugleroda i kisloroda v ozernoj izvesti i ih paleoklimatičeskoe značenie [Вариации изотопов углерода и кислорода в озерной извести и их палеоклиматическое значение]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 158-159.

Pirrus, R., Raukas, A. V., 1983: Donnye otloženiâ i geologičeskoe razvitie ozera Vyrtsârv [Донные отложения и геологическое развитие озера Выртсъярв]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 152-153.

Paap, Ü. A.-A., Rajamäe, R. E., 1983: Geologičeskoe razvitie i prirodnoe sostoânie ozera Lahepere (zapadnoe poberež'e Čudskogo ozera) [Геологическое развитие и природное состояние озера Лахепере (западное побережье Чудского озера)]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 148-148.

Paap, Ü. A.-A., 1983: Malye ozera nizmennosti zapadnogo poberež'â Čudskogo ozera: razvitie, prirodnoe sostoânie i narodnohozâjstvennyj potencial [Малые озера низменности западного побережья Чудского озера: развитие, природное состояние и народнохозяйственный потенциал]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 147-147.