Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (195)

Perens, H., 1999: 4. peatus. Rummu karjääri kirdesein. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 48-48.

Perens, H., 1999: 2. peatus. Vasalemma vana paekarjäär (rallirada). Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 46-46.

Shtokalenko, M., 2012: Kavandatavate lubjakivi karjääride mõju Tuhala nõiakaevu toitealale ja salajõgede valgalale. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 11, 1, 65-68.

Soovik, E., 2010: Nõiakaev karjääri mõju alla?. Eesti Loodus, 9, 45-49.

Sepp, M., Pensa, M., 2009: Põlevkivisaaga Narva karjääri maadel. Eesti Loodus, 6, 14-19.

Sepp, M., Pensa, M., 2007: Mis saab maast pärast kaevandust: Küttejõu karjääri lugu. Eesti Loodus, 9, 62-65.

Soovik, E., 2010: Nõiakaev karjääri mõjuväljas. Keskkonnatehnika, 5, 21-22.

Reinsalu, E., 2011: Kui kaugel karjäärist võivad kaevud kuivada?. Keskkonnatehnika, 3, 21-23.

Toomik, A., Liblik, V., 2000: Põlevkivi kujundab maastikku. Eesti Loodus, 4, 127-131.

Tomberg, E., Tomberg, T., 1989: Ka liiv ja kruus on varandus. Eesti Loodus, 7, 418-425.

Vesiloo, P., 1989: Kui teeks karjääris puhkeala?. Eesti Loodus, 6, 410-411.

Naumov, B., Karise, V., 1991: Outflow of mineral substances from Maardu phosphorite openpit into the Gulf of Finland. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 4, 165-172.

Pihlak, A., Maremäe, E., Pikkov, V., Lippmaa, E., 1984: Maardu fosforiidikarjääri puistangute saastav mõju veele. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 33, 3, 166-170.

Teedumäe, A., 1988: Peculiarities of the correlation of physical and mechanical properties of the limestones in the Vasalemma deposit. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 1, 18-25.

Rasmussen, C. M. Ø., Nielsen, A. T., Harper, D. A. T., 2009: Ecostratigraphical interpretation of lower Middle Ordovician East Baltic sections based on brachiopods. Geological Magazine, 146, 5, 717-731. https://doi.org/10.1017/S0016756809990148

Veski, R., 1981: Väävli ja naftoidi tekkest Maardu karjäärides. Eesti Loodus, 11, 716-720.

Veski, R., 1993: Geokeemilised viitpommid Maardus. Eesti Loodus, 9, 301-302.

Naumov, B, 1991: Pollution of hydrosphere by leaching of dictyonema shale in waste dumps of the Maardu openpits [Загрязнение гидросферы при выщелачивании диктионемовых аргиллитов в отвалах Маардуасих фосфоритных карьерой]. Oil Shale, 8, 3, 266-274.

Veski, R., 1995: Possibility of the occurrence of geochemical time bombs in the Maardu waste hills. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 44, 1, 76-85.

Pihlak, A., Maremäe, E., Jalakas, L., 1985: Leaching processes of the alum shale and limestone from Maardu and Toolse phosphorite quarries (Estonian SSR) [Водное выщелачивание диктионемовых сланцев и известняков из фосфоритовых месторождений Маарду и Тоолсе Эстонской ССР]. Oil Shale, 2, 2, 155-169.

Naumov, B., 1981: Electrochemical properties of the self-ignition process of kerogen-containing argillites in dumps of the Maardu phosphorite deposit [ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА\nСАМОВОЗГОРАНИЯ КЕРОГЕНСОДЕРЖАЩИХ\nАРГИЛЛИТОВ В ОТВАЛАХ ФОСФОРИТНОГО\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ МААРДУ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 161-166.

Pevzner, M., Naumov, B., Puura, V., Belenki, A., 1982: Distribution of Dictyonema shale and its self-heating regime in dumps of Maardu phosphorite open-cut mine [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИКТИОНЕМОВОГО СЛАНЦА\nИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЕГО САМОНАГРЕВА\nВ ОТВАЛАХ МААРДУСКОГО ФОСФОРИТНОГО КАРЬЕРА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 131-139.

Puura, E., 1994: Geochemical zonation of Maardu mine tailings dump. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 77-94.

Palvadre, R., Naumov, B., Ahelik, V., Lille, I., Aguraiuja, K., 1994: The leaching of dictyonema argillites in the dumps of phosphorite open cast mining at Maardu. Oil Shale, 11, 3, 217-226.

Ausich, W. I., Wilson, M. A., Tinn, O., 2020: Kalana Lagerstätte crinoids: Early Silurian (Llandovery) of central Estonia. Journal of Paleontology, 94, 1, 131-144. https://doi.org/10.1017/jpa.2019.27

Palmre, H., 1962: On the lithostratigraphy of Adavere stage [К литостратиграфии адавереского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 87-96.

Valiukevičius, J., 1994: Acanthodian Zonal Sequence of Early and Middle Devonian in the Baltic Basin. Geologija, 17, 115-124.

Einasto, R., 2002: Lasnamäe ehituspaekivi ajaloolised murdmiskihid Tallinna ümbruses. Tallinna Tehnikakõrgkooli Toimetised, 1, 56-69.

Tinn, O., Märss, T., 2018: The earliest osteostracan Kalanaspis delectabilis gen. et sp. nov. from the mid-Aeronian (mid-Llandovery, lower Silurian) of Estonia. Journal of Vertebrate Paleontology, 38, 1, e1425212. https://doi.org/10.1080/02724634.2017.1425212

Popov, L. E., Egerquist, E., Zuykov, M. A., 2005: Ordovician (Arenig–Caradoc) Syntrophiidine brachiopods from the East Baltic region. Palaeontology, 48, 4, 739-761. https://doi.org/10.1111/j.1475-4983.2005.00487.x

Kröger, B., Aubrechtová, M., 2018: Cephalopods from reef limestone of the Vasalemma Formation, northern Estonia (latest Sandbian, Upper Ordovician) and the establishment of a local warm-water fauna. Journal of Systematic Palaeontology, 16, 10, 799-839. https://doi.org/10.1080/14772019.2017.1347212

Holmer, L. E., Popov, L. E., Ghobadi Pour, M., Zhang, Z., Zhang, Z., 2017: Unusual pitted Ordovician brachiopods from the East Baltic: the significance of coarsely pitted ornamentations in linguliforms. Papers in Palaeontology, 3, 3, 387-399. https://doi.org/10.1002/spp2.1080

Mastik, V., Tinn, O., 2017: Leveilleites hartnageli Foerste, 1923 (Rhodophyta?) from the Ordovician of Laurentia and Silurian of Baltica: Redescription and designation of a neotype. Palaeoworld, 26, 4, 602-611. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2017.04.002

Kleesment, A.-L., Kurik, E., Valiukevicius, J., 1987: On nomenclature of substages of the Narva Regional Stage [О номенклатуре подгоризонтов Наровского горизонта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 174-175.

Perens, R., 2008: Kuidas paekarjäärid mõjutaksid Nabala piirkonna põhjavee seisundit. Keskkonnatehnika, 7, 8-10.

Tomberg, E., 2005: Rakke lubjatehase ajaloost. Keskkonnatehnika, 2, 45-48.

Perens, R., Savitski, L., 2011: Veeprobleemid maavarade kaevandamisel. Keskkonnatehnika, 4, 36-40.

Einasto, R., 2013: Vasalemma paas - meie vanim troopilise rifivööndi sete. Keskkonnatehnika, 1, 36-38.

Einasto, R., 2007: Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu piiri leidmine Neitla kruusakarjääris. Keskkonnatehnika, 7, 60-61.

Männik, P., Tinn, O., Loydell, D. K., Ainsaar, L., 2016: Age of the Kalana Lagerstätte, early Silurian, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 2, 105-114. https://doi.org/10.3176/earth.2016.10

Ebbestad, J. O. R., Högström, A. E. S., Frisk, Ǻ. M., Martma, T., Kaljo, D., Kröger, B., Pärnaste, H., 2015: Terminal Ordovician stratigraphy of the Siljan district, Sweden. GFF, 137, 1, 36-56. https://doi.org/10.1080/11035897.2014.945620

Mastik, V., Tinn, O., 2015: New dasycladalean algal species from the Kalana Lagerstätte (Silurian, Estonia). Journal of Paleontology, 89, 2, 262-268. https://doi.org/10.1017/jpa.2014.23

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., 2006: Arenig (Middle Ordovician) ostracods from Baltoscandia: Fauna, assemblages and biofacies. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 241, 3-4, 492-514. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.05.002

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2014: Age, facies, and geometry of the Sandbian/Katian (Upper Ordovician) pelmatozoan-bryozoan-receptaculitid reefs of the Vasalemma Formation, northern Estonia. Facies, 60, 4, 963-986. https://doi.org/10.1007/s10347-014-0410-8

Hints, L., Männik, P., Pärnaste, H., 2004: Stop 3. Vasalemma quarry. , 121-124.

Ainsaar, L., Meidla, T., Tinn, O., Martma, T., Dronov, A., 2007: Darriwilian (Middle Ordovician) carbon isotope stratigraphy in Baltoscandia. Acta Palaeontologica Sinica, 46, Suppl., 1-8.

Ainsaar, L., Meidla, T., Martma, T., 2004: The Middle Caradoc Facies and Faunal Turnover in the Late Ordovician Baltoscandian palaeobasin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 210, 2-4, 119-133. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.02.046

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., 2010: Kivist herbaarium. Eesti Loodus, 1, 18-23.

Hints, L., 2003: Okasnahksed on kivistunud Vasalemma marmoriks. Eesti Loodus, 12, 20-22.

Perens, H., 1998: Muhumaa kivisümbolid. Eesti Loodus, 9, 418-419.

Perens, H., 1998: Leisi ja Orissaare valla kivisümbolid. Eesti Loodus, 4, 178-179.

Sõstra, Ü., 1997: Tektoonilised maakoorerikked Piusa karjääris. Eesti Loodus, 1997, 6, 268-269.

Mark-Kurik, E., 1995: Muistsed kalad ja nende kivistised Eestis. Eesti Loodus, 1995, 8, 226-228.

Holmer, H., Popov, L. E., 1990: The acrotretacean brachiopod Ceratreta tanneri (Metzger) from the Upper Cambrian of Baltoscandia. GFF, 112, 3, 249-263. https://doi.org/10.1080/11035899009454772

Hints, L., Miidel, A., 2008: Ripple marks as indicators of Late Ordovician sedimentary environments in Northwest Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 11-22. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.02

Kiipli, T., Kallaste, T., Kiipli, E., Radzevicius, S., 2013: Correlation of Silurian bentonites based on the immobile elements in the East Baltic and Scandinavia. GFF, 135, 2, 152-161. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.783104

Nõlvak, J., 2012: A new chitinozoan species from the Middle Ordovician of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 2, 131-132. https://doi.org/10.3176/earth.2012.2.05

Blake, D. B., Rozhnov, S., 2007: Aspects of life mode among Ordovician asteroids: Implications of new specimen from Baltica. Acta Palaeontologica Polonica, 52, 3, 519-533.

Aren, B., Keller, B. M., Rozanov, A. Yu., Urbanek, A., 1975: Polish-Soviet Symposium on Border Cambrian and Precambrian (Tallinn, 2-8 September 1974) [Польско-советский симпозиум по проблеме Граница кембрия и докембрия (Таллин, 2-8 сентября 1974 г.)]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya, 4, 134-137.

Szaniawski, H., Bengtson, S., 1998: Late Cambrian euconodonts from Sweden. Palaeontologia Polonica, 58, 7-29.

Talyzina, N. M., Moczydłowska, M., 2000: Morphological and ultrastructural studies of some acritarchs from the Lower Cambrian Lükati Formation, Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 112, 1-3, 1-21. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(00)00032-4

Rosenstein, E., 1938: Borealis-lubjakivid Tamsalu - Rakke vahelises lubjatööstusrajoonis. Eesti Loodus, VI, 4, 162-168.

Brenchley, P. J., Marshall, J. D., Hints, L., Nõlvak, J., 1997: New isotopic data solving an old biostratigraphic problem: the age of the upper Ordovician brachiopod Holorhynchus giganteus. Journal of the Geological Society, 154, 335-342. https://doi.org/10.1144/gsjgs.154.2.0335

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., Männik, P., Nõlvak, J., Tinn, O., 2010: Middle and Upper Ordovician carbon isotope chemostratigraphy in Baltoscandia: a correlation standard and clues to environmental history. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 294, 3-4, 189-201. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.01.003

Löfgren, A., 2000: Conodont biozonation in the upper Arenig of Sweden. Geological Magazine, 137, 1, 53-65. https://doi.org/10.1017/S0016756800003484

Einasto, R., Perens, H., 1985: Kalana marmor. Eesti Loodus, 7, 453-459.

Tinn, O., Meidla, T., 2001: Middle Ordovician ostracods from the Lanna and Holen Limestones, south-central Sweden. GFF, 123, 3, 129-136. https://doi.org/10.1080/11035890101233129

Shogenova, A., Kleesment, A., Hirt, A., Pirrus, E., Kallaste, T., Shogenov, K., Vaher, R., 2009: Composition and properties of the iron hydroxides - cemented lenses in Estonian sandstone of Middle Devonian age. Studia Geophysica et Geodaetica, 53, 111-131. https://doi.org/10.1007/s11200-009-0007-9

Lebedev, O. A., Mark-Kurik, E., Karatajūtė-Talimaa, V. N., Lukševičs, E., Ivanov, A., 2009: Bite marks as evidence of predation in early vertebrates. Acta Zoologica, 90, Suppl. 1, 344-356. https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2008.00344.x

Melnikova, L. M., 1987: Bradoriidy iz tiskreskoj svity (nižnij kembrij) Èstonii [Брадорииды из тискреской свиты (нижний кембрий) Эстонии]. Paleontologicheski Zhurnal, 1, 128-131.

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L.. Pani, T., 2009: Thallophytic algal flora from a new Silurian Lagerstätte. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 38-42. https://doi.org/10.3176/earth.2009.1.04

Viira, V., 2008: Conodont biostratigraphy in the Middle-Upper Ordovician boundary beds of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 23-38. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.03

Elvre, I., 1962: On the physical-mechanical properties of carbonate rocks of some Estonian deposits [О физико-механических свойствах карбонатных пород по некоторым месторождениям Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 293-308.

Jürgenson, E., 1961: The composition of carbonate rocks of the Tamsalu stage [О вещественном составе карбонатных пород тамсалуского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 29-44.

Nemliher, J., 2001: The shell structure and mineralogy of Mickwitzia (Lingulata: Brachiopoda) from the Lower Cambrian Kakumäe Beds of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 43-50.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2001: Facies and stratigraphy of the Middle Caradoc mixed siliciclastic-carbonate sediments in eastern Baltoscandia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 5-23.

Dronov, A., Meidla, T., Ainsaar, L., Tinn, O., 2000: The Billingen and Volkhov stages in the northern East Baltic: detailed stratigraphy and lithofacies zonation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 1, 3-16.

Bityukova, L., Shogenova, A., Puura, V., Saadre, T., Suuroja, K., 1996: Geochemistry of major elements in Middle Ordovician carbonate rocks: comparative analysis of alteration zones, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 78-91.

Teedumäe, A., 1996: Carbonate rocks of the Adavere Stage and possibilities of their utilization (Silurian, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 22-33.

Rõõmusoks, A., 1993: A review of Estonian Ordovician rafinesquinids (Brachiopoda, Strophomenacea). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 4, 160-166.

Rõõmusoks, A., 1993: Four new brachiopod genera of the subfamily Oepikinae (Strophomenacea) from the Ordovician of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 2, 48-57.

Kleesment A.-L., Pirrus, E., Puustusmaa, R., 1993: Occurrence of Devonian concretions as pebbles in Quaternary sediments [Devoni rauakonkretsioonid veeristena kvaternaarisetetes]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 1, 8-14.

Teedumäe, A., 1992: Possibilities of the application of carbonate rocks of the Raikküla Formation (Silurian, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 2, 63-72.

Kattai, V., Kala, E., Suuroja, K., 1990: The distribution of natural bitumens on the territory of Estonia [О распространении природных битумов на территории Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 3, 115-122.

Heinsalu, H., 1987: Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia [Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 66-78.

Isakar, M., Sinitsyna, I., 1985: Redescription of E. Eichwald's Ordovician bivalve species [Переописание ордовикских двустворчатых моллюсков из коллекции Э. Эйхвальда]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 2, 46-54.

Kiipli, T., 1983: Dolomites of the Estonian Middle Ordovician Väo Formation [Доломиты в вяоской свите среднего ордовика Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 2, 60-68.

Jankauskas, T., Posti, E., 1973: Micropaleontological characteristic of the stratotype sections of the Estonian Lower Cambrian [Микропалеонтологическая характеристика стратотипических разрезов нижнего кембрия Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 2, 143-148.

Kleesment, A., 1972: Morphology of zircon in the Cambrian deposits of the Northern Baltic [Морфология циркона кембрийских отложений Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 155-160.

Pirrus, E., 1970: The distribution of clay minerals of Vendian and Cambrian deposits in East Estonia [Закономерности распределения глинистых минералов в вендских и кембрийских отложениях Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 322-333.

Mens, K., Paškevičiene, L., 1981: Environmental control in the distribution of acritarchs in the Lontova Stage of Estonia [О фациальном контроле распределения акритарх в лонтоваском горизонте Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 148-155.

Pirrus, E., 1978: The use of orientated structures for reconstruction of Cambrian paleogeography in Estonia [Опыт использования ориентированных текстур при реконструкции палеогеографии кембрия в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 35-41.

Pirrus, E., 1977: Main features of carbonaceous mineralization in Cambrian terrigeneous sedimentary rocks of the Northern Baltic Area [Основные черты карбонатной минерализации в терригенных отложениях кембрия Cеверной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 191-197.

Kala, E., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia [Литостратиграфия и фации лонтоваского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 137-147.

Copper, P., 1977: The late Silurian brachiopod genus Atrypoidea. GFF, 99, 1, 10-26. https://doi.org/10.1080/11035897709454979

Egerquist, E., 2003: New brachiopods from the Lower-Middle Ordovician (Billingen-Volkhov stages) of the East Baltic. Acta Palaeontologica Polonica, 48, 1, 31-38.

Nestor, V., Nestor, H., 1991: Dating of the Wenlock carbonate sequences in Estonia and stratigraphic breaks. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 50-60.

Kleesment, A., Shogenova, A., Shogenov, K., 2007: Unusual features of the Middle Devonian Narva Formation covering the oil shale bearing rocks in Estonia. Oil Shale, 23, 3, 434-449.

Viira, V., Aldridge, R. J., Curtis, S., 2006: Conodonts of the Kiviõli Member, Viivikonna Formation (Upper Ordovician) in the Kohtla section, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 3, 213-240.

Pärnaste, H., 2006: The Early Ordovician trilobite distribution and zonation of the East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 109-127.

Kleesment, A., Puura, V., Kallaste T., 2003: Clastic dikes in Middle Devonian sandstones of the Gauja Formation, southeastern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 155-178.

Valiukevičius, J., 1998: Acanthodians and zonal stratigraphy of Lower and Middle Devonian in East Baltic and Byelorussia. Palaeontographica, A-248, 1-53.

Loog, A., Mens, K., Müürisepp, K., 1966: On the border of the Lontova and Pirita formations in the Baltic [O границе лонтоваской и пиритаской свит нижнего кембрия Прибалтики]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 271-276.

Zuykov, M., Hints, L., 2002: New species of Estlandia (Clitambonitidina, Brachiopoda) in the Upper Ordovician of the East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 3, 135-142.

Rozhnov, S., 1990: Morphology and systematic position of Middle Ordovician Virucrinus Rozhnov gen. nov. (Crinoidea, Inadunata, Disparida) from North Estonia [Морфология и систематическое положение Virucrinus Rozhnov gen. nov. (Crinoidea, Inadunata, Disparida) из среднего ордовика Северной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 2, 68-75.

Männik, P., 1994: Conodonts from the Pusku quarry, Lower Llandovery, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 4, 183-191.

Rubel, M. P., 1963: On Baltic Lower Ordovician gonambonitids (Clitambonitacea, Brach.) [О гонамбонитах (Clitambonitacea, Brach.) нижнего ордовика Прибалтики]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, 91-108.

Reinsalu, E., 2008: Pärast meid tuleb veeuputus ehk ammendatud karjääride järved. Keskkonnatehnika, 3, 48-49.

Tinn, O., Mastik, V., Ainsaar, L., Meidla, T., 2015: Kalania pusilla, an exceptionally preserved non-calcified alga from the lower Silurian (Aeronian, Llandovery) of Estonia. Palaeoworld, 24, 1-2, 207-214. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2014.12.001

Lemberg, U., Kärk, J., Mets, M., 1980: Maardu karjääri paesõelmete geotehnilised omadused. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 37-37.

Johannes, E., Karise, V., Punning, J.-M., Hütt, G., 1979: Gidrogeologo-geohimičeskie issledovaniâ sostoâniâ prirodnoj sredy fosforitnogo mestoroždeniâ Maardu [Гидрогеолого-геохимические исследования состояния природной среды фосфоритного месторождения Маарду]. Sostoânie zagrâzneniâ okružaûŝej sredy Severnoj Èstonii, Tallinn, p. 88-102.

Rosentau, A., 1999: Mahajäetud kruusa- ja liivakarjääride rekultiveerimise probleemid. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 35-36.

Erg, K., 2005: Veekõrvaldus Eesti väikekarjäärides, p. 40-46.

Nestor, H., 2005: Paljandid, p. 12-14.

Tomberg, E., 2005: Põlevkivikarjääride tehismaastik, p. 17-18.

Tomberg, E., 2000: Maavarad ja mäendus (Ülgase kaevandus, Maardu karjäärid), p. 26-26.

Kink, H., 1996: Mehaanilised mõjurid. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 58-58.

Šommet, J., 2012: Analysis of Sustainability Assessment in Carbonate Rock Quarries. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-136.

Sokman, K., 2011: Veekõrvaldamise keskkonnaprobleemid Eesti Põlevkivi kaevandustes ja karjäärides. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 122-124.

Iskül, R., Sõstra, Ü., Robam, K., 2011: Veekõrvaldamine AS Kunda Nordic Tsement karjäärides Pandivere kõrgustiku põhjanõlval. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 73-83.

Robam, K., Valgma, I., 2011: Veekõrvaldamine ja veekõrvaldamisega seotud uuringud. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 13-15.

Mustjõgi, E. A., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 3:1. Kar'er Maardu [Экскурсия 028А+C. Остановка 3:1. Карьер Маарду]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 51-53.

Salus, A., 1992: Vasalemma karjäär täna ja homme. In: Einasto, R., Saadre, T. (ed.). Eesti paas. Eesti II paekonverents. Ettekannete teesid, Tallinn-Kuressaare, p. 16-17.

Raukas, A., 2003: Stop 21. Aidu open-cast mine. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 43-43.

Puura, I., 2000: Excursion 2. Tallinn-North-East Estonia. Phosphorite mining at Maardu and its environmental impact. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 109-109.

Männil, Ralf, 1962: Biogermy sredneordovikskogo morâ (Kar'er Vazalemma) [Биогермы среднеордовикского моря (Карьер Вазалемма)]. Putevoditel' paleoèkologičeskoj èkskursii po Èstonskoj SSR, Pskovskoj i Novgorodskoj oblastâm (v 1962 g). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-18.

Männil, Ralf, 1962: Kukersitovaâ litofaciâ, ee fauna i flora (Kar'er Kûttejyud bliz g. Kiviyli) [Кукерситовая литофация, ее фауна и флора (Карьер Кюттейыуд близ г. Кивиыли)]. Putevoditel' paleoèkologičeskoj èkskursii po Èstonskoj SSR, Pskovskoj i Novgorodskoj oblastâm (v 1962 g). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 13-16.

Viil, A., 2010: Katendi eemaldamine ja tehniline rekultiveerimine põlevkivikarjäärides. In: Kaar, E., Kiviste, K. (koost) (ed.). Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis. Eesti Maaülikool, Tartu, p. 70-104.

Sokman, K., 2010: Maavarade kaevandamise mõju maakasutusele. In: Kaar, E., Kiviste, K. (koost) (ed.). Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis. Eesti Maaülikool, Tartu, p. 56-69.

Kildema, K., Saaver, L., Annuka, E., 1987: Esialgseid märkmeid karjääridest kui tehismaastikest Eesti NSV-s. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 20. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-34.

Raudsep, R., 1991: Peatus 1.2 Maardu fosforiidikarjäär. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 17-18.

Hints, L., Miidel, A., 2004: Late Ordovician ripple marks in Vasalemma quarry, NW Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 39-40.

Pihlak, A., Veski, R., 1988: Keskkonda saastavad väävli- ja õlieritused diktüoneemakilda põlemisel Maardu karjäärides. Kaasaegse ökoloogia probleemid: Öokoloogia ja ühiskond. Vabariigi IV ökoloogiakonverentsi teesid, Tallinn, p. 116-118.

Pihlak, A., Maremäe, E., Lippmaa, E., 1988: Keskkonda ohustavate komponentide leostumine Maardu fosforiidikarjääri puistangutest. Kaasaegse ökoloogia probleemid: Öokoloogia ja ühiskond. Vabariigi IV ökoloogiakonverentsi teesid, Tallinn, p. 113-116.

Johannes, E., Karise, V., Pill, A., 1980: Nekotorye problemy kontrolâ za ohranoj kačestva podzemnyh i poverhnostnyh vod pri otkrytoj fosforitov (na primere Maardu) [Некоторые проблемы контроля за охраны качества подземных и поверхностных вод при открытой фосфоритов (на примере Маарду)]. Hozâjstvennyj mehanizm racional'nogo prirodopol'zovaniâ pri dobyče poleznyh iskopaemyh. tezisy dokladov resp. nauč.-tehn. konf, p. 102-106.

Johannes, E., Karise, V., 1979: Formirovanie kačestva vod pri otkrytom sposobe dobyči fosforitov v Maardu (ÈSSR) [Формирование качества вод при открытом способе добычи фосфоритов в Маарду (ЭССР)]. Materialy vsesoûznogo simp. po sovremennym problemam samoočiŝeniâ vodoemov i regulirovaniâ kačestva vody, Tallinn, p. 66-67.

Naumov, B., 1981: Osnovnye zakonomernosti processa autogennogo nagreva diktionemovogo slanca otvalah Maarduskogo fosforitnogo rudnika [Основные закономерности процесса аутогенного нагрева диктионемового сланца отвалах Маардуского фосфоритного рудника]. Problemy gornoj èkologii, 53. Труды ГУГХС, p. 59-63.

Puura, E., 1994: Self-ignition of Dictyonema argillite in Maardu mining waste dumps. In: Frey, T. (ed.). Problems of contemporary ecology: Sustainable development and natural lifestyle. IM SAARE, Tartu, p. 205-211.

Põldvere, A., Bauert, H. (eds), 2007: 15th Meeting of the Association of European Geological Societies. Georesources and public policy: research, management, environment. 16-20 September 2007, Tallinn, Estonia. Excursion Guidebook. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 1-65.

Uffert, A., 2018: Vara-Katy (Ordoviitsium) sarvkorallid Vasalemma karjääris Loode-Eestis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Ursula Toom. Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut, Tallinn, p. 1-35.

Hints, L., Mens, K., 2001: Unikaalsete ja hävivate geoloogiliste objektide uurimine ja kaitse. Aruanne 2001. a. TTÜ GI aruanne.

Heinsalu, H., Kleesment, A., Mens, K., 2003: Paljandid. Loodusmälestised 9. Ida-Virumaa. Vaivara, Sillamäe, Toila. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 19-22.

Mustjõgi, E. A., 1988: Maardu open-cast pit [Карьер Маарду]. Фосфатоносные отложения ордовика Прибалтики, Tallinn, p. 168-169.

Maldre, J. J., Kivimägi, E. K., Heinsalu, H. N., Vantšugov, V. S., 1979: Poleznye iskopaemye vskryšnyh porod fosforitovoj rudy [Полезные ископаемые вскрышных пород фосфоритовой руды]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 107-112.

Rõõmusoks, A., 1952: Uhaku lademe (CIc) stratigraafia Eesti NSV-s, Tartu, p. 1-113.

Mertanen, S., 2008: Paleomagnetic and petrophysical studies on iron-rich lenses in Kooskora, southeastern Estonia. Geologian Tutkimuskeskus, Espoo.

Ainsaar, L., Paalits, I., Erdtmann, B. D., Heuse, T., Buschkühle, B., Brunsmann, A., 1992: Paläozoikum des Zentralen Baltischen Schildes. Grosse Exkursion. Südost-Schweden und Estland, Sommer 1992, p. 1-76.

Ainsaar, L., 1995: Rõstla paemurd. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 22-23.

Mark-Kurik, E., Märss, T., Kuršs, V., 1989: 2nd International collocquium on the Middle Palaeozoic fishes. Estonia, Latvia, September 1989. Excursion guidebook: The Silurian of Saaremaa and the Devonian of South Estonia and North Latvia, Tallinn, p. 1-43.

Hints, L., 2003: Unikaalsete ja hävivate geoloogiliste objektide uurimine ja kaitse. Aruanne 2003-12. TTÜ GI aruanne, p. 1-18.

Olo, S., 2015: Geology of Narva stage in frontline of Narva open pit mine in autumn 2014 [Narva lademe geoloogiline ehitus Narva karjääri ees seisuga sügis 2014]. magistritöö, p. 1-51.

Nestor, H., 1984: Excursion 028. Stop 6:1. Karinu quarry. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 64-65.

Morozov, O., 1984: Excursion 028. Stop 3:3. The October open-cast pit. Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 49-54.

Mustjõgi, E., 1984: Excursion 028. Stop 3:1. The Maardu open-cast pit. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 46-48.

Pirrus, E., 1984: Excursion 028. Stop 2:1. The Kopli quarry. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 40-42.

Kuldkepp, R., 2000: Epigeneetilisest dolomiidiistumisest Rõstla karjääris. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Väino Puura, Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-62.

Kelp, K., 2014: Rõstla karjääri paleokarsti ilmingud. Magistritöö. Magistritöö. Tartu Ülikool, Tartu.

Ainsaar, L., Einasto, R., 1995: Kalana paemurd. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht.. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 20-21.

Saadre, T., 2004: Stop 9. Kohtla quarry and Estonian oil shale. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 135-136.

Kirsimäe, K., Mens, K., 2004: Stop 8. Kunda clay quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 133-134.

Einasto, R., Hints, L., 2004: Stop 7. Kunda-Aru quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 129-132.

Kaljo, D., Einasto, R., Hints, L., 2008: Stop B2: Ordovician-Silurian boundary in Estonia: localities at Porkuni and Neitla. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts and Field Guide, Tallinn, p. 100-104.

Hints, L., 1996: Vasalemma quarry. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 93-97.

Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T., 2014: Stop B2: Eivere quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 178-179.

Ainsaar, L., Tinn, O., Männik, P., Meidla, T., 2014: Stop B1: Kalana quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 174-177.

Bauert, H., Nõlvak, J., 2014: Stop A9: Põhja-Kiviõli kukersite open-pit mine. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 161-166.

Meidla, T., Ainsaar, L., 2014: Stop A4: Sutlema quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 149-150.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., Post, T., 2014: Stop A2: Vasalemma (Nordkalk) quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 138-144.

Perens, H., 2004: Paekivi Eesti ehitistes II. Harju, Rapla ja Järva maakond. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-144.

Ainsaar, L., Tänavsuu, K., 2008: Stop B4/D1: Narva quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 107-109.

Tänavsuu, K., 2008: Stop D5: Tabina sand pit. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 145-146.

Kleesment, A., Nestor, H., Soesoo, A., 2006: Devon Eestis. GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Sõstra, Ü., 2002: Tektooniliste nähtuste uurimisvõimalustest Devoni avamusalal Piusa jõe keskjooksu näitel. Eesti Geoloogia Selts: Bülletään 6/02. Tartu Ülikooli Kirjastus, p. 27-37.

Perens, H., 2006: Paekivi Eesti ehitistes III. Lääne-Viru, Ida-Viru ja Jõgevamaa. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-144.

Nestor, H., Sarv, L., Rubel, M., Männil, Reet, Põlma, L., Hints, L., Männik, P., Nestor, V., Nõlvak, J., Meidla, T., 1987: Upper Ordovician and Llandoverian stratotypes of Estonia [Стратотипы верхнего ордовика и лландовери Эстонии]. TAGI aruanne, p. 339.

Truuver, K., 2009: Skolekodondid Kalana karjääris [Magistritöö; juhendaja: O. Tinn]. Tartu Ülikool, p. 1-59.

Hints, L., 1991: Locality 2.2 Vasalemma Quarry. Peatus 2.2 Vasalemma karjäär. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 46-47.

Mardla, A. K., Mens, K. A., Kala, E, A., Kajak, K. F., Erisalu, E. K., 1968: On the stratigraphy of the Cambrian strata of Estonia [К стратиграфии кембрийских отложений Эстонии]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 22-32.

Männil, Ralf, Bauert, H., 1986: Geology of the kukersite-bearing beds CIc–CII [Строение кукерситоносной толщи CIc–CII]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 25-37.

Männil, Ralf, Orviku, K., Rähni, E., 1958: Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt [Путеводитель геологической экскурсии научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф. Б. Шмидта]. In: Orviku, K. (ed.). Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Aaloe, Ago, 1955: Juuru ja Tamsalu lademe (G1-G2) stratigraafia ja faatsiesed Eesti NSV-s. kandidaaditöö, p. 200.

Luha, A., 1946: Eesti NSV maavarad. Rakendusgeoloogiline kokkuvõtlik ülevaade. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-176.

Puura, V. (ed), 1987: Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area [Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района]. Valgus, Tallinn, p. 1-211.

Oja, T., 1985: Välipäevik nr 1: Tremadoci paljandid Eestis, Eesti ja Läti puuraugud (kirjeldused 1981-1985), p. 1-75.

Hints, L., 1990: Locality 2:2. Vasalemma quarry. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 131-133.

Rozhnov, S. V., 1989: New data about rhipidocystids (Eocrinoidea) [Новые данные о рипидоцистидах (Eocrinoidea)]. In: Kaljo, D. (ed.). Fossil and Recent Echinoderm researches. Academy of Sciences of the Estonian SSR Institute of Geology, Tallinn, p. 38-57.

Kõrts, A., Einasto, R., 1990: Localities 4:1 A and B. Kohtla and Maidla quarries. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 145-148.

Mens, K. & Pirrus, E., 1969: Välipäevik nr 21: Kolgaküla ja Kopli karjäär, Kunda jõeoru paljand, p. 1-46. https://doi.org/10.15152/GEO.33

Mens, K. & Pirrus, E., 1966: Välipäevik nr 12: Kunda puuraugud ja savikarjäär, p. 1-38. https://doi.org/10.15152/GEO.25

Mens, K. & Pirrus, E., 1964: Välipäevik nr 3: Eesti puuraugud ja Kambriumi-vendi paljandid, p. 1-47. https://doi.org/10.15152/GEO.20

Kaljo, D. (ed), 1970: The Silurian of Estonia [Силур Эстонии]. Valgus, Tallinn, p. 1-343.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1977: Stratotypes of the Cambrian Formations of Estonia [Стратотипические разрезы кембрия Эстонии]. Valgus, Tallinn, p. 1-68.

Raukas, A., Teedumäe, A. (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 1-436.

Rõõmusoks, A., 1970: Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I [Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии, I]. Valgus, Tallinn, p. 1-346.

Kaljo, D., Nestor, H. (eds), 1990: Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 1-209.