Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (41)

Liiva, A., Loze, I., 1994: Tartu radiocarbon dates XIII. Radiocarbon, 36, 1, 153-158.

Miidel, A., Raukas, A., 1990: On the evolution of the river valleys in Estonia, Latvia and Lithuania. Quaternary Studies in Poland, 10, 85-93.

Saarse, L., 1990: Holocene climatic changes and lake level fluctuations in the European USSR. Quaternary Studies in Poland, 10, 103-114.

Moczydlowska, M., 1998: Cambrian acritarchs from Upper Silesia, Poland - biochronology and tectonic implications. Fossils and Strata, 46, 1-121.

Raukas, A., Aboltinš, O., Gaigalas, A., 1995: Current state and new trends in the Quaternary geology of the Baltic States. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 1, 1-14.

Eberhards, G., Miidel, A., 1984: Main features of the development of river valleys in the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 136-145.

Valiukevičius, J., 1994: Acanthodian Zonal Sequence of Early and Middle Devonian in the Baltic Basin. Geologija, 17, 115-124.

Kaljo, D., Martma, T., 2006: Application of carbon isotope stratigraphy to dating the Baltic Silurian rocks. GFF, 128, 2, 123-129. https://doi.org/10.1080/11035890601282123

Kiipli, T., Radzievičius, S., Kallaste, T., Kiipli, E., Siir, S., Soesoo, A., Voolma, M., 2012: The Geniai Tuff in the southern East Baltic area - a new correlation tool near the Aeronian/Telychian stage boundary, Llandovery, Silurian. Bulletin of Geosciences, 87, 4, 695-704. https://doi.org/10.3140/bull.geosci.1313

Musteikis, P., Cocks, L. R. M., 2004: Strophomenide and orthotetide Silurian brachiopods from the Baltic region, with particular reference to Lithuanian boreholes. Acta Palaeontologica Polonica, 49, 3, 455-482.

Paškevičius, J., 2007: Correlation of the Ordovician regional stages of the palaeobasin with new global stages. Geologija, 57, 30-36.

Pushkin, V. I., Popov, L. E., 2001: The Dianulites Genus (Bryozoa, Trepostomida) in the Arenig and Llanvirn of the East European Platform [Род Dianulites (Bryozoa, Trepostomida) в арениге и лланвирне Восточно-Европейской платформы]. Lithosphere, 2, 15, 12-31.

Lavrentjeva, V. D., 1996: Development and Distribution of Bryozoans in the Ordovician of the East-European Platform [Развитие и распространение мшанок ордовика Восточно-Европейской платформы]. Paleontologicheski Zhurnal, 2, 52-66.

Pranskevichius, A., 1975: Ostracodes of the suborder Palaeocopa in the Downtonian of the western part of the Russian Platform. GFF, 95, 1, 47-55. https://doi.org/10.1080/11035897509455472

Pranskevichius, A., 1975: Ludlovian palaeocope ostracodes of the Baltic region and their correlative value. GFF, 97, 1, 41-46. https://doi.org/10.1080/11035897509455471

Tänavsuu-Milkeviciene, K., Plink-Björklund, P., 2009: Recognizing tide-dominated versus tide-influenced deltas: Middle Devonian strata of the Baltic Basin. Journal of Sedimentary Research, 79, 12, 887-905. https://doi.org/10.2110/jsr.2009.096

Kiipli, T., Radzevičius, S., Kallaste, T., 2014: Silurian bentonites in Lithuania: correlations based on sanidine phenocryst composition and graptolite biozonation – interpretation of volcanic source regions. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 1, 18-29. https://doi.org/10.3176/earth.2014.02

Valiukevičius, J. J., 1988: Novye vidy akantodov iz srednego devona Pribaltiki i Belorussii [Новые виды акантодов из среднего девона Прибалтики и Белоруссии]. Paleontologicheski Zhurnal, 2, 80-86.

Jankauskas, T. V., 1975: New Lower Cambrian acritarchs of the Baltic [Новые акритархи нижнего кембрия Прибалтики]. Paleontologicheski Zhurnal, 1, 94-104.

Männil, Ralf, Meidla, T., 1994: Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova (East European Platform). , 28, A, 1-52.

Raukas, A., Aboltiņš, O., Gaigalas, A., 1995: The Baltc States. Overview. In: Schirmer, W. (ed.). Quaternary field trips in Central Europe. Vol. 1. Regional field trips.XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, p. 146-151.

Hints, L., Nõlvak, J., 1992: On the facies differentiation of the Oandu fauna in the East Baltic. In: Bruton, D. L. (ed.). WOGOGOB: Oslo '92: excursions, 19-20 august, Oslo, p. 7-8.

Āboltiņš, O., Mikalauskas, A., Raukas, A., 1974: Osobennosti rasprostraneniâ predfrontal'nyh kraevyh lednikovyh obrazovanij poslednego oledeneniâ na territorii Pribaltiki i nekotorye voprosy ih formirovaniâ [Особенности распространения предфронтальных краевых ледниковых образований последнего оледенения на территории Прибалтики и некоторые вопросы их формирования]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 36-43.

Volkolakov, F., 1973: Paleotectonic features of the Baltic syneclise of Pre-Devonian Age [Палеотектоническая характеристика Балтиской синеклизы б додевонское бремя]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 229-234.

Männil, Ralf, Mens, K. (toim), 1984: Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki [Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-131.

Arkhangelskaya, A. D., 1999: Cryptospore and miospore assemblages from the Late Silurian and Early Devonian deposits of Baltic States. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 10-11.

Männil, Reet, 1977: Distribution of trilobites in the Silurian of the East Baltic area [Распространение трилобитов в силуре Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 149-158.

Nestor, H., 1995: Ordovician and Silurian reefs in the Baltic area. In: Lathuiliere, B., Geister, J. (ed.). Proceedings of the 2nd European Regional Meeting of the International Society for Reef Studies. Publications du Service géologique du Luxembourg, 29, Luxembourg, p. 39-47.

Aren, B., Brangulis A. P., Volkova, N. A., Lendzion, K., Mens, K. A., Michniak, R. K., Paškevičiene, L. T., Pirrus, E. A., Rozanov, A. Y., Jankauskas, T. V., 1979: The Baltic syneclise [Балтийская синеклиза]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian stratigraphy of the western part of East-European platform. Nauka, Moskva, p. 42-68.

Neckaja, A. I., 1952: Novye vidy ostrakod iz otloženij ordovika severo-zapada Russkoj platformy [Новые виды остракод из отложений ордовика северо-запада Русской платформы]. In: Ljutkevich, E. M. (ed.). Mikrofauna SSSR, 5. Trudy VNIGRI, 60. Gostoptexizdat, Leningrad-Moskva, p. 217-232.

Neckaja, A. I., 1966: Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv) [Остракоды ордовика и силура СССР (семейства Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae и некоторые новые виды других семейств)]. In: Zanina, I. E. (ed.). Trudy VNIGRI, 251. Nedra, Leningrad, p. 1-103.

Neckaja, A. I., 1958: Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy [Новые виды и роды остракод из ордовика и силура северо-запада Русской платформы]. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod. Trudy VNIGRI, 115, Leningrad, p. 349-373.

Tiirmaa, R., Jürgenson, E., 1979: Description of the Silurian sections in drill cores Ventspils, Kaugatuma I, Kaugatuma II, Kingisepa and Viki [Описание разрезов силурийских пород в скважинах Вентспилс, Каугатума I, Каугатума II, Кингисеппа и Вики]. GI aruanne, p. 1-114.

Korkutis, V. A., 1971: The Cambrian deposits of the Baltic area [Кембрийские отложения Балтийского бассейна]. In: Liutkevič, E. (ed.). Mintis, Vilnius, p. 1-176.

Karatajūtė-Talimaa, V., 1970: Downtonian fish fauna of Lithuania, Estonia and northern Timan [Ikhtiofauna dauntona Litvy, Estonii i Severnogo Timana]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Palaeontology and Stratigraphy of the Baltic and the Byelorussia. Number II. Mintis, Vilnius, p. 33-66.

Karatajūtė-Talimaa, V., Märss, T., 2004: Subclass Thelodonti [Подкласс Thelodonti. Телодонты]. In: Novitskaya, L. I., Afanassieva, O. B. (ed.). Agnathans and Early Fishes. GEOS, Moskva, p. 12-68.

Sarv, L., 1977: On the Upper Silurian ostracode stratigraphy in the Middle and South-East Baltic area [К расчленению разрезов верхнего силура Средней и Южной Прибалтики по остракодам]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 159-178.

Jürgenson, E., 1977: Subdivision of the East Baltic Silurian according to terrigenous material [Расчленение разрезов силурийских отложений Прибалтики по терригенному материалу]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 56-70.

Nestor, H., Einasto, R., 1977: Facies-sedimentary model of the Silurian Paleobaltic pericontinental basin [Фациально-седиментологическая модель силурийского Палеобалтийского периконтинентального бассейна]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 89-121.

Mens, K., Pirrus, E., Brangulis, A., 1984: Structure and stratigraphy of the upper part of the Cambrian sequence in the eastern part of the East Baltic area [Строение и стратиграфия верхней песчано-алевритовой толщи кембрия восточных районов Прибалтики (по литолого-минералогическим данным)]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 38-51.

Raukas, A., 1993: Preface. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-6.