Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (30)

Ploompuu, T., 2013: Taebla karstijärved. Eesti Loodus, 6-7, 36-39.

Kõllamaa, V., 1973: Vähetuntud kivihiid. Eesti Loodus, 2, 116-116.

Müür, R., 2005: Salajõe maastikukaitseala. Eesti Loodus, 12, 26-27.

Heinsalu, Ü., 1984: Salajõgi. Eesti Loodus, 12, 792-795.

Uustalu, J., 1938: Arteesiakaevud Luiste vallas Läänemaal. Loodusevaatleja, IX, 2, 56-56.

Moor, U., 1933: Pugemeid ja tõusmeid Läänemaal. Loodusevaatleja, 1, 27-27.

Kildemaa, E., 1937: Allikatest Veltsa valla keskosas. Loodusevaatleja, VIII, 3, 75-79.

Öpik, A., Laasi, A., 1937: Läänemaa geoloogia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 51, 1-29.

Öpik, A., 1938: Ühest rändkivist Läänemaalt. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 53, 186-188.

Einasto, R., 2014: Lääne-Saaremaa rannikualade paerikkus. Eesti Loodus, 1, 38-39.

Einasto, R., Põlma, L., 1984: Geoloogilise mineviku sündmusi ja ürikuid. Eesti Loodus, 11, 697-701.

Pirrus, E., 2008: Rändrahnud. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 13-16.

Miidel, A., 2008: Merest tõusev maa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 11-12.

Kink, H., 2008: Loodusmatka rajad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 23-24.

Kink, H., 2008: Kaitsealad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 21-22.

Kink, H., 2008: Sood. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 19-20.

Kink, H., 2008: Karst ja allikad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 16-17.

Kink, H., 2008: Osmussaar, Neugrundi meteoriidikraater. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 10-11.

Kink, H., 2008: Militaarne minevik. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 9-9.

Kink, H., 2008: Läbi aastatuhandete - rannarootslased. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 7-8.

Kink, H., 2008: Sissejuhatus. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2008: Loodusmälestised 17. Läänemaa: Noarootsi, Nõva, Osmussaar. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Heinsalu, Ü., Pill, A., 1981: Karst Haapsalu rajoonis. Inimtegevus ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 92-95.

Kink, H., 1981: Hüdrogeoloogilistest tehistingimustest Haapsalu rajoonis. Inimtegevus ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-28.

Orviku, Kaarel, 1961: Tänapäeva ranniku geoloogiast Muhu saarel ja Pärnu-Virtsu vahelisel alal. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1960, 53. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 77-84.

Kaljo, D., Einasto, R., 1990: Locality 8:1. Päri outcrop. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Gu. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 179-179.

Kessel, H., 1964: Haapsalu ja Hiiumaa rajooni pinnakatte geoloogiast. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek Haapsalus ja Hiiumaal, Tallinn, p. 23-25.

Männil, Ralf, 1964: Haapsalu ja Hiiumaa rajooni aluspõhja geoloogiast. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek Haapsalus ja Hiiumaal, Tallinn, p. 20-22.

Perens, H., 2003: Paekivi Eesti ehitistes I. Üldiseloomustus. Lääne-Eesti. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-132.

Öpik, A., Laasi, A., 1938: Läänemaa pinnaehitus ja veed. Eesti, 8. Läänemaa, Tartu, p. 4-17, 41-46.