Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (974)

Leitud 974 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Kink, H., Miidel, A., Erg, K., 2000: Veeobjektid Eesti ürglooduse raamatus : (joad, allikad, karstivormid, järved ja sood). Keskkonnatehnika, 4, 16-18.

Viiding, H., 1985: Eesti ürglooduse raamat. Eesti Loodus, 3, 138-145.

Hang, V., 1984: Eesti ürglooduse raamat. Eesti Loodus, 6, 409-409.

Lasn, J., 1983: Eesti NSV ürglooduse raamat. Eesti Loodus, 9, 567-567.

Kask, I., 1989: Ürglooduse idee autorile mõeldes (Herbert Viidingu 60. sünniaastapäeval). Eesti Loodus, 4, 261-263.

Pirrus, E., 2000: Eluta looduse mälestusmärgid ja Eesti Üglooduse Raamat: rändrahnude kaitse. Keskkonnatehnika, 3, 27-28.

Kink, H., 2004: Eurolätted. Natura 2000 loodushoiualad Eestis. Eesti Loodus, 5, 30-34.

Heinsalu, Ü., 1991: Eesti Ürglooduse Raamat. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 20-21.

Pirrus, E., 1996: Eesti Ürglooduse Raamat - eluta looduse kaitse korraldamise teaduslik alus. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti teadlaste kongress, 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Koost. A. Aaviksaar. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 221-221.

Kink, H., 2005: Veeobjektid Eesti Ürglooduse Raamatus. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 211-220.

Kleesment, A., 2008: Eesti ürglooduse raamatus olevad objektid. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa I. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 360-367.

Perens, H., 2004: Ida-Virumaa paeehitised üllatavad. Keskkonnatehnika, 2, 52-55.

Veski, S., Heinsalu, A., Koppel, K., 2003: Lehitsedes esimesi lehekülgi Rõuge järvemuda raamatust. Eesti Loodus, 1, 6-11.

Kall, T., Liibusk, A., Wan, J., Raamat, R., 2016: Vertical crustal movements in Estonia determined from precise levellings and observations of the level of Lake Peipsi. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 1, 27-47. https://doi.org/10.3176/earth.2016.03

Öpik, A., 1929: Der estländische Obolenphosphorit. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 18, .

Öpik, A., 1935: Ostracoda from the lower Ordovician Megalaspis-limestone of Estonia and Russia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 44, 1-12.

Öpik, A., 1933: Über einige Dalmanellacea aus Estland. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 32, 1-25.

Öpik, A., 1933: Über Plectamboniten. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 31, 1-79.

Öpik, A., 1932: Über die Plectellinen. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 28, 1-85.

Nieszkowski, J., 1857: Versuch einer Monographie der in den silurischen Schichten der Ostseeprovinzen vorkommenden Trilobiten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 3, 517-626.

Heintz, A., 1933: Revision of the Estonian Arthrodira. Part I. Family Homostiidae Jaekel. Eesti Loodusteaduse Arhiiv, X, 4, 1-115.

Grewingk, C., 1867: Ueber Hoplocrinus dipentas und Baerocrinus Ungerni. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 4, 1, 100-114.

Pirrus, E., Raudsep, R., 1997: Protection of the geosites and the monograph Estonian Ancient Natural Monuments. ProGeo '97 in Estonia. Brochure of abstracts, Tallinn, p. 9-9.

Pirrus, E., 1997: Book of Primeval Nature. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 375-377.

Pirrus, E., 2003: Eesti Ürglooduse Raamat - geoloogiliste loodusmälestiste üleriigiline andmebaas. In: Pirrus, E. (ed.). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn-Tartu, p. 7-18.

Pirrus, E., Raudsep, R., 1998: Protection of the geosites and the monograph Estonian Ancient Natural Monuments. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Proceedings. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 49-52.

Kink, H., 2006: Veeobjektid «Eesti ürglooduse raamatus». In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-144.

Ilomets, M. (koost), 1989: Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. Valgus, Tallinn, p. 1-169.

Hang, T., Jaagus, J., Järvet, A., Kanal, A., Kirs, J., Kull, A., Liiber, Ü., Mardiste, H., Puura, I., Tinn, O., 2015: Geograafia gümnaasiumile. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 1-127.

Aunap, R., Frey, J., Hang, T., Jaagus, J., Järvet, A., Kalm, V., Kanal, A., Karro, E., Kirs, J., Kirsimäe, K., Mander, Ü., Mardiste, H., Oja, T., Peterson, U., Pärtel, M., Rubel, M., Sepp, M., Tuuling, I., 2014: Üldmaateadus. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 1-488.

Orru, M., 1996: Estonia. In: Lappalainen, E. (ed.). Global peat resources. International Peat Society, Jyskä, Finland, p. 65-68.

Valgma, I., Väizene, V., Kolats, M., Karu, V. (toim), 2012: Kaevandamine ja keskkond. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 1-265.

Masing, V., 1997: Ürgsed sood kui loodusmälestised. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 1-96.

Valk, U. (koost), 1988: Eesti sood. Valgus, Tallinn, p. 1-343.

Poska, A., 1994: Three Pollen Diagrams from Coastal Estonia. Sediments, Vegetational Development, Climate Events and the Environmental Impact of Man. Uppsala Universität, Kvartärgeologiska Avdelningen, Report, 170, Uppsala, p. 1-40.

Suuroja, S., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Tõnisson, H., Lips, U., Lepland, A., Kask, A., Petersell, V., Pajusaar, S., Liiv, M., Mikomägi, A., Marzecova, A., Buschmann, F., Erm, A., Nirgi, S., Milvek, H., Karimov, M., Kiipli, T., Kallaste, T., Vandel, E. ... Ehrlich, K., 2016: Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel (SedGoF). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-256.

Taylor, P. D., 2020: Zooid Morphology and Function. Wiley, p. 41-90. https://doi.org/10.1002/9781118454961.ch3

Taylor, P. T., 2020: Biotic Interactions. Wiley, p. 131-154. https://doi.org/10.1002/9781118454961.ch5

Taylor, P. D., 2020: Supplemental Images. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118454961.ins

Punning, J.-M. (toim), 2007: Keskkonnauuringute nüüdisprobleeme. Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, Tallinn, p. 1-302.

Rõõmusoks, A., Viiding, H., 1971: Üldine geoloogia I. 3. tr. TRÜ geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-165.

Reier, A., 1970: Metoodiline materjal mineraalide ja kivimite määramiseks. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 1-98.

Reier, A., 1981: Mineraalid ja kivimid. 3. tr, Tallinn, p. 1-92.

Viiding, H., 1979: ... ja see meie maa. In: Kivi, J. (koost) (ed.). Teadus ja tänapäev. Eesti Raamat, Tallinn, p. 79-95.

Veinpalu, E., Veinpalu, I., 1976: Ravimuda ja mudaravi. Valgus, Tallinn, p. 1-64.

Rõõmusoks, A., 1982: Geoloogiaosakond. In: Siilivask, K., Palamets, H. (ed.). Tartu Ülikooli ajalugu III, 1918-1982. Eesti Raamat, Tallinn, p. 278-280.

Raudnask, K., 1984: Geoloogiadoktor professor Anto Raukas. Sillad. Eesti Raamat, Tallinn, p. 20-23.

Ojaste, K., Reier, A., Mens, K., 1964: Kristallograafia. Mineraloogia. Petrograafia. Eesti Riiklik kirjastus, Tallinn, p. 1-464.

Ojaste, K., 1967: Hüdrogeoloogia. Tallinna Polütehniline Instituut, mäekateeder, Tallinn, p. 1-140.

Mokrik, R., 1997: The Palaeohydrogeology of the Baltic Basin: Vendian and Cambrian. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-138.

Karise, V., Metsur, M., Perens, R., Savitskaja, L., Tamm, I., 2004: Eesti põhjavee kasutamine ja kaitse. Maves AS, Tallinn, p. 1-80.

Tavast, E. (koost), 1986: Putevoditel' geologičeskoj èkskursii geologov-četvertičnikov Pribaltiki i smežnyh territorij severo-zapada SSSR. Èstonskaâ SSR, 21-25 iûlâ 1986 g., Tallinn, p. 1-15.

Sepp, E., 2012: Kutsumusele pühendatud elu. Alfapress, Tallinn, p. 1-215.

Sepp, E., 2012: Imeline vesi - elu häll. Ilo, Harjumaa, p. 1-240.

Sepp, E., 2002: Tallinna vesi eile, täna, homme. Rebellis AS, Tallinn, p. 1-244.

Hill, D., 1981: Rugosa and Tabulata. Volume 2. Treatise on Invertebrate Paleontology. Part F. Coelenterata. Supplement 1. The Geological Society of America and The University of Kansas, Boulder, Colorado, and Lawrence, Kansas, p. F379-F762.

Seidlitz, C.?, 1885: General Nivellement der Inseln Oesel und Moon. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-77.

Seidlitz, C., 1873: Das General-Nivellement Esthlands. W. Gläsers Verlag, Dorpat, p. 1-41.

Müller, F., 1869: Beiträge zur Orographie und Hydrographie von Estland. 1. Theil, West-Estland. Schmitzdorff, St. Petersburg, p. 1-114.

Müller, F., 1871: Beiträge zur Orographie und Hydrographie von Estland. 2. Theil, Ost-Estland. Schmitzdorff, St. Petersburg, p. 1-88.

Pogrebov, N. F., 1919: Pribaltijskie gorjuchie slancy [Прибалтийские горючие сланцы]. Estestvennye proizvoditel'nye sily Rossii. Tom 4. Poleznye iskopaemye. Iskopaemye ugli, 4. Komissiâ po izučeniû estestvennyh proizvoditel'nyh sil Rossii, sostoâŝaâ pri Rossijskoj Akademii Nauk, Petrograd.

Grewingk, C., Schmidt, C., 1864: Ueber die Meteoritenfälle von Pillistfer, Buschhof und Igast in Liv- und Kurland. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-140.

Pacht, R., 1859: Der devonische Kalk in Livland. Druck von Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-52.

Talviste, P. (toim), 1992: X Eesti geotehnika konverents. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 1-108.

Isküll, N. V., Kuznetsov, S. S., 1960: O stratigrafičeskom položenii sloev s Asaphus expansus ordovika Pribaltiki [О стратиграфическом положении слоев с Asaphus expansus ордовика Прибалтики]. Vestnik Leningradskogo Universiteta, ser. geol. i geogr., 24. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 40-44.

Aarmann, J., Asson, J., Feldveber, K., Kark, J., Vuht, O., 1933: Mäetööde õpperaamat. Majandusministeeriumi Mäeamet, Tallinn, p. 1-194.

Jõeleht, A., 2017: Maasoojussüsteemid. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 159-164.

Hion, T., 2017: Geodeesia. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 149-158.

Kildjer, P., 2017: Esmaabi. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 172-173.

Kildjer, P., 2017: Ohutuseeskirjad. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 165-171.

Kildjer, P., 2017: Geotehnilised uuringud. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 144-146.

Kildjer, P., 2017: Pinnased. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 130-143.

Truumaa, P., 2017: Puuraugu likvideerimine. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 115-116.

Truumaa, P., 2017: Puurkaevu ja -augu konserveerimine. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 112-113.

Rass, V., 2017: Puurkaevude veetõsteseadmed. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 119-131.

Alasi, K., 2017: Salvkaevude rajamine ja korrashoid. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 115-118.

Alasi, K., 2017: Puurkaevufiltrid. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 108-111.

Timofejev, A., 2017: Puurimissegud. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 106-108.

Truumaa, P., 2017: Avariid ja nende likvideerimine keerdpuurimisel. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 96-105.

Alasi, K., Truumaa, P., 2017: Puurimise tehnoloogiad. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 79-95.

Perens, R., 2017: Hüdrogeoloogia. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 55-80.

Suuroja, K., 2017: Eesti alus- ja pealiskorra kivimid. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 39-54.

Suuroja, K., 2017: Puurimise ajaloost Eestis. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 7-9.

Aaloe, Aasa, Põldvere, Anne (toim), 2017: Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 1-175.

Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (toim), 2011: Teadusmõte Eestis. Elu- ja maateadused ; 6 (Teadusmõte Eestis). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-.

Marandi, A., 2007: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 21. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-116.

Lillema, A., 1939: Eesti mullastiku kaardi põhijoonte koostamise katse maaboniteedi alusel, Tartu, p. 1-12.

Lillema, A., 1938: Hiiumaa pinnakate ja mullastik, Tartu, p. 1-16.

Laasi, A., 1940: Ormsös landskapsbild. K. Mattieseni trükikoda, Tartu, p. 163-231.

Põldvere, Anne (koost), 2015: Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 9/15. Vaadates tagasi käidud teele. In: Pirrus, E., Aaloe, A. (ed.). Vaadates tagasi käidud teele. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 9. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 1-71.

Põldvere, Anne (koost), 2009: Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 8/09. Võrtsjärv geoloogide vaateväljas. In: Pirrus, E. (ed.). Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 1-59.

Põldvere, Anne (koost), 2006: Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 7/06. Geoloogiatöö muutuvas ajas. In: Pirrus, E. (ed.). Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 7. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 1-44.

Pirrus, E. (toim), 2002: Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 6/02. Tektoonika ja keskkond. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 6. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 1-69.

Pirrus, E. (koost), 2000: Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 5/00. Sajandist sajandisse. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 5. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 1-40.

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J., 2007: The Ordovician in Estonia and southern Finland. Geoguide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J., 2006: Ordoviitsium Eestis ja Lõuna-Soomes. Geoguide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Nestor, H., Soesoo, A., Linna, A., Hints, O., Nõlvak, J., 2006: Ordoviikkikausi Virossa ja Edelä-Suomessa. Geoguide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-32.

Pärnaste, H. (ed.), 2006: Institute of Geology 2004-2005. Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 1-119.

Hints, O. (ed.), 2004: Institute of Geology 2003. Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 1-80.

Hints, O. (ed.), 2002: Institute of Geology 2002. Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 1-73.

Hints, O. (ed.), 2002: Institute of Geology 2001. Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 1-56.

Pirrus, E., Luuk, M. (toim), 1998: Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 3/97, 3, Tallinn, p. 1-29.

Einasto, R. (koost), 1995: Eesti paas III. Eesti III paepäev (4. mail 1995. a). Ettekannete teesid, Tallinn, p. 1-15.

Tomberg, E., 2005: Tamsalu lubjapargi teejuht, Tamsalu-Tallinn, p. 1-33.

Viiding, H. (toim), 1976: Eesti NSV maapõue kaitsest. Valgus, Tallinn, p. 1-190.

Tšeban, E., 1975: Eesti NSV põhjavesi ja selle kasutamine. Valgus, Tallinn, p. 1-167.

Olli, V., Vilo, A. (toim), 1977: Ehitusgeoloogia kogumik IV, IV. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 1-142.

Kukk, T. (toim), 2002: XXV Eesti looduseuurijate päev. Pärnumaa loodus. 29.-30. juuni 2002, Tõstamaa, Tartu, p. 1-76.

Puura, V., 1991: Origin of the Baltic Sea depression [Происхождение впадины Балтийского моря]. Geology and geomorphology of the Baltic Sea / Explanatory note of the geological maps, scale 1:500,000. Nedra, Leningrad, p. 365-370.

Puura, V., Amantov, A., Sviridov, N., Kanev, S., 1991: Tectonics [Тектоника]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology and Geomorphology of the Baltic Sea. Nedra, Leningrad, p. 267-290.

Puura, V., Aliavdin, F., Amantov, A., Korsakova, M., 1991: Intrusive formation [Интрузивные образования]. Geology and geomorphology of the Baltic Sea / Explanatory note of the geological maps, scale 1:500,000. Nedra, Leningrad, p. 257-266.

Puura, I., Pihu, S., Amon, L. (toim), 2007: XXX Eesti looduseuurijate päev. Klindialade loodus, 30. juuni - 1. juuli, 2007 Nõva. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-80.

Vilbaste, G., 1939: Põhja-Eesti rannamoodustisi. R. Tohver, Tallinn, p. 1-24.

Puura, I., Pihu, S. (toim), 2004: XXVII Eesti looduseuurijate päev. Järvamaa loodus. 26.-27. juuni 2004 Türi. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-64.

Seidlitz, C., 1859: Der Narowa-Strom und das Peipus-Becken. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-20.

Orviku, Kaarel, 2018: Rannad ja rannikud. In: Tõnisson, A. (ed.). Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn, p. 1-351.

Petzholdt, A., 1855: Zur Frage: Wodurch werden die grauen Dolomite der oberen silurischen Gesteinegruppe Liv- und Estlands gefärbt?, p. 1-22.

Suuroja, K., 2008: Kärdla Meteorite Crater. OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-64.

Suuroja, M., Suuroja, K., 2016: Võromaa loodusmonumendid. OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-144.

Suuroja, M., Suuroja, K., 2015: Põlvamaa loodusmonumendid. OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-128.

Suuroja, M., Suuroja, K., 2013: Harjumaa loodusmonumendid, p. 1-144.

Suuroja, K., Saadre, T., 2004: Estonian Waterfalls. Ilo, Tallinn, p. 1-90.

Suuroja, K., Suuroja, M., 2005: Eesti 101 loodusimet. Geotrail KS OÜ, Tallinn, p. 1-196.

Suuroja, M., Suuroja, K., 2018: Eesti 100. Loodusimed/ Estonian 100. National Monuments. GeoTrail, Tallinn, p. 1-208.

Suuroja, M., Suuroja, K., 2006: Eesti 100 rändrahnu. Geotrail, Tallinn, p. 1-120.

Suuroja, K., 2004: Põhja-Eesti pangad. Ilo, Tallinn, p. 1-192.

Puura, I., Pihu, S. (toim), 2006: XXIX Eesti looduseuurijate päev. Põlevkivimaa loodus. 1.-2. juuli 2006 Illuka. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-120.

Perens, R., Savitskaja, L., Savitski, L., Vingisaar, P. (koost), 2008: Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Hüdrogeoloogia poolsajand. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-78.

Petersell, V., Mõttus, V., Täht, K., Unt, L., 1996: Mulla geokeemilise seire bülletään 1992-1994. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-84.

Vingisaar, P., Rändur, M. (koost), 2009: Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Ehitusmaterjalide uuringute poolsajand. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-70.

Vingisaar, P., Niin, M. (koost), 2008: Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Süvakaardistamise veerandsajand. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-78.

Vingisaar, P., Kukk, M. (koost), 2007: Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Geoloogilise kaardistamise poolsajand. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-46.

Karukäpp, R., 1988: Pinnamood ja pinnakate territoriaalplaneerimises, Tallinn, p. 1-21.

Orviku, K. (toim), 1958: Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-54.

Puura, I., Pihu, S. (toim), 2005: XXVIII Eesti looduseuurijate päev. Setomaa loodus. 2.-3. juuli 2005 Obinitsa. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-94.

Puura, I., Reier, Ü. (toim), 2003: XXVI Eesti looduseuurijate päev. Vooremaa loodus. 28.-29. juuni 2003 Elistvere. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-88.

Puura, I. (toim), 1997: XX Eesti looduseuurijate päev. Eesti looduseuurimine uue sajandi vahetusel. 28.-29. juuni 1997 Tartu-Kääriku. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-80.

Grigelis, A. (toim), 1976: Materialy po stratigrafii Pribaltiki (k Mežvedomstvennomu stratigrafičeskomu soveŝaniû, Vil'nûs, maj 1976 g.), Vilnius, p. 1-128.

Kink, H. (koost), 1995: Kunda piirkonna tööstusmaastik. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-108.

Kukk, T. (toim), 1996: XIX Eesti looduseuurijate päev. Kirde-Eesti loodus. 6.-7. juuli 1996 Narva-Jõesuu. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 1-76.

Kukk, T. (toim), 1995: XVIII Eesti looduseuurijate päev. Hiiumaa loodus. 22.-23. juuli 1995 Hiiumaa, Kuri. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 1-61.

Valgma, I. (koost), 2005: Ehitusmaterjalide kaevandamine ja varud. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 1-123.

Toom, J. (toim), 1970: IX Eesti loodusuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 1-131.

Vilbaste, A. (toim), 1967: VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 1-127.

Rõõmusoks, A. (toim), 1964: VII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 1-96.

Rõõmusoks, A. (toim), 1961: VI Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 1-80.

Kink, H., Petersoo, T. (koost), 2013: Loodusmälestised 23. Harjumaa: Põhja-Kõrvemaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-23.

Kink, H. (koost), 2011: Loodusmälestised 22. Harjumaa - Raplamaa: Kohila karstivaldkond. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-31.

Kink, H., Täht-Kok, K. (koost), 2010: Loodusmälestised 20. Loode-Eesti. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kink, H., Petersoo, T. (koost), 2010: Loodusmälestised 19. Raplamaa: Rapla, Märjamaa, Raikküla vald. In: Miidel, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H. (koost), 2008: Loodusmälestised 18. Harjumaa: Kiili, Rae, Saku ja Saue vald. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kink, H. (koost), 2008: Loodusmälestised 17. Läänemaa: Noarootsi, Nõva, Osmussaar. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kink, H. (koost), 2007: Loodusmälestised 16. Lääne-Virumaa: Tapa ja Kadrina vald. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-36.

Kink, H. (koost), 2005: Loodusmälestised 15. Lääne-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H. (koost), 2005: Loodusmälestised 14. Ida-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-32.

Kink, H. (koost), 2004: Loodusmälestised 13. Ida-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-47.

Kink, H. (koost), 2004: Loodusmälestised 12. Harjumaa, Raplamaa - ümber Mahtra soostiku. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-46.

Kink, H. (koost), 2004: Loodusmälestised 11. Ida-Virumaa - Lääne-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-47.

Orviku, Kaarel, 1974: Morskie berega Èstonii [Морские берега Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-112.

Liiva, A. A., Ilves, E. O., Punning, J.-M. K., 1975: Radiouglerodnye issledovaniâ v laboratorii geobiohimii [Радиоуглеродные исследования в лаборатории геобиохимии]. ENSV TA rotaprint, Tartu, p. 1-22.

Kink, H. (koost), 2002: Loodusmälestised 10. Harjumaa: Lahemaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-48.

Kink, H. (koost), 2003: Loodusmälestised 9. Ida-Virumaa: Vaivara, Sillamäe, Toila. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-46.

Kink, H. (koost), 2003: Loodusmälestised 8. Harjumaa: Harku, Keila, Padise. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-47.

Kink, H. (koost), 2002: Loodusmälestised 7. Lääne-Virumaa: Rakvere, Vinni, Rägavere, Sõmeru, Kunda. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H. (koost), 2000: Loodusmälestised 6. Harjumaa: Viimsi, Maardu, Jõelähtme. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H. (koost), 2000: Loodusmälestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-32.

Kink, H. (koost), 1999: Loodusmälestised 4. Tallinn: Lasnamäe, Pirita. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kink, H. (koost), 1998: Loodusmälestised 3. Tallinn: Põhja-Tallinn, Haabersti. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-24.

Kink, H. (koost), 1997: Loodusmälestised 2. Tallinn: Nõmme, Mustamäe. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-22.

Kink, H. (koost), 1997: Loodusmälestised 1. Tallinn: Kesklinn, Kadriorg, Kristiine. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-24.

Ainsaar, L., Puura, I., Isakar, M., Meidla, T. (toim), 2003: Arvo Rõõmusoks - 75. Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 1-32.

Kaljo, D. (toim), 1960: Eesti Geoloogia. Bibliograafia 1840-1959. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 1-174.

Kajak, K., 1995: The Map of the Estonian Quaternary Deposits. Scale 1:2500000. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 1-21.

Kalm, V., Laumets, L., Hang, T. (eds), 2009: Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-112.

Aarna, A., 1989: Põlevkivi. Levikust, kaevandamisest, kasutamisest. Valgus, Tallinn, p. 1-152.

Suuroja, K., 2008: Balti klint - loodus ja ajalugu. In: Raukas, A., Puura, V. (ed.), p. 1-216.

Donner, J., Raukas, A. (eds), 1988: Problems of the Baltic Sea history. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Geologica-Geographica, 148, Helsinki, p. 1-35.

Rattas, M., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., Liiva, A., Meidla, T., Sakson, M., Tinn, O. (toim) ., 2001: Arumetsa clay deposit and quarry : Balteem Workshop, March 30-April 2, 2001, Lepanina hotel, Kabli, Pärnu county, Estonia : excursion guide. Tartu: Institute of Geology, Tartu, p. 1-11.

Rattas, M., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., Liiva, A., Meidla, T., Sakson, M., Tinn, O. (toim), 2001: Arumetsa clay deposit and quarry : Balteem Workshop, March 30-April 2, 2001, Lepanina hotel, Kabli, Pärnu county, Estonia : excursion guide. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-11.

Raukas, A., 1992: Evolution of Ice-Dammed Lakes and Deglaciation of the Eastern Peribaltic. In: Billwitz, K., Janke, W., Jäger, K.-D. (ed.). Jungquartäre Landschaftsräume: Atuelle Forschungen zwischen Atlantik und Tienschan. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, p. 42-47.

Timm, T. (koost), 1990: Peipsi järve seisund. Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-150.

Herschy, R. W., Wohlfarth, B., Kangur, K., Kangur, A., Raukas, A., Pettersson, K., Davis, J. A., Carling, P. A., Bengtsson, L., 2012: Peipsi Lake in Estonia/Russia. In: Bengtsson, L., Herschy, R. W., Fairbridge, R. W. (ed.). Encyclopedia of Lakes and Reservoirs. Springer Netherlands, p. 596-607. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4410-6_227

Raukas, A. (ed), 1985: International Symposium Methods of investigation of glacial and aqueoglacial deposits for genetical and practical purposes, Aug. 30.-Sept. 03. 1985. Invitation, programme and exursion guide, Tallinn, p. 1-40.

Gavrilova, O., Randla, T., Vallner, L., Strandberg, M. Vilu, R., 2005: Life Cycle Analysis of the Estonian Oil Shale Industry. Eestimaa Looduse Fond, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-142.

Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (eds), 2008: The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts & Field Guide. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 1-161.

Masso, T. (toim), 1991: Ehitusgeoloogia kogumik, V, V. Valgus, Tallinn, p. 1-240.

Masso, T., Mets, H., 1977: Ehitusgeoloogia kogumik, IV. Valgus, Tallinn, p. 1-224.

Masso, T. (toim), 1976: Ehitusgeoloogia kogumik, III, III. Valgus, Tallinn, p. 1-151.

Soonurm, E., Olli, V. (toim), 1967: Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 1-142.

Vilo, A. (toim), 1962: Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 1-151.

Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (eds), 2004: The Baltic: the Eighth Marine Geological Conference : September 23-28 2004, Tartu, Estonia : abstracts. Excursion guide. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-132.

Bobrov, K., Prööm, R. (koost), 2015: Rein Vaikmäe. Bibliograafia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-79.

Müürisepp, K. (toim), 1977: Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1966-1970. Vypusk I: opublikovannye raboty. Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1966-1970. Vypusk I: opublikovannye raboty. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-283.

Müürisepp, K. (toim), 1973: Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965. Vypusk I: opublikovannye raboty. Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965. Vypusk I: opublikovannye raboty. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-279.

Klaamann, E. (toim), 1968: Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1941-1960. Vypusk I: opublikovannye raboty. In: Klaamann, E. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1941-1960. Vypusk I: opublikovannye raboty. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-175.

Rosentau, A., Muru, M., Gauk, M., Oja, T., Liibusk, A., Kall, T., Karro, E., Roose, A., Sepp, M., Tammepuu, A., Tross, J., Uppin, M., 2017: Sea-Level Change and Flood Risks at Estonian Coastal Zone. In: Harff, J., Furmanczyk, K., von Stroch, H. (ed.). Coastline Changes of the Baltic Sea from South to East. Past and Future Projection. Springer International Publishing, p. 363-388. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49894-2_16

Raukas, A., Kukk, K., Vaasma, T. (eds), 2012: Estonia. Geographical Studies. 11. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 1-168.

Kivisilla, J., Niin, M., Koppelmaa, H., 1999: Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 1-94.

Bondarenko, O. P., 1987: Kolonial'nost' tabulâtomorfnyh korallov - geliolitoidej [Колониальность табулятоморфных кораллов - гелиолитоидей]. In: Morozova, I. P. (ed.). Morfogenez i puti razvitiâ kolonial'nosti mšanok i kišečnopolostnyh. Transactions of the Paleontological Institute (PIN), 277. Nauka, Moscow, p. 19-44.

Raukas, A. (koost, toim), 1999: Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle likvideerimine. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Tallinn, p. 1-197.

Suuroja, K., 2006: Baltic Klint in North Estonia as Symbol of Estonian Nature. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Ministry of Environment, Tallinn, p. 1-224.

Ivanova, I. K., Kind, N. V. (toim), 1980: Geohronologiâ četvertičnogo perioda. Nauka, Moskva, p. 1-273.

Morozova, I. P., 1987: Morfogenez, sistema i kolonial'naâ integraciâ mšanok otrâda Fenestrida [Морфогенез, система и колониальная интеграция мшанок отряда Fenestrida]. In: Morozova, I. P. (ed.). Morfogenez i puti razvitiâ kolonial'nosti mšanok i kišečnopolostnyh. Transactions of the Paleontological Institute (PIN), 277. Nauka, Moscow, p. 70-87.

Raukas, A., 1992: Lucky Brithstones [Самоцветы на счастье]. Tensiid, Tallinn, p. 1-28.

Kaasik, T., Luik, H., Miller, T., Punning, J.-M., Raukas, A., Saar, J., Tarand, A., Trass, H., Lahtmets, M., 1992: National Report of Estonia to UNCED 1992. United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, Brazil. 3-14 June 1992. Ministry of the Environment of Republic of Estonia, Tallinn, p. 1-42.

Raukas, A., 1991: Samocvety na sčast'e [Самоцветы на счастье]. Tensiid, Tallinn, p. 1-28.

Raukas, A., 1991: Õnnekivid. Tensiid, Tallinn, p. 1-28.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Karise, V., Klaamann, E., Mark-Kurik, E., Männil, Ralf, Pobul, E., Raukas, A., Viiding, H., 1976: The Institute of Geology. In: Klaamann, E., Orviku, K. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-35.

Märss, T., Jürgenson, E., 2008: Stop C16: Kübassaare cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 136-137.

Tiirmaa, R., 2008: Stop C14: Kaali meteorite craters. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 133-135.

Nestor, H., 2008: Stop C12: Ohesaare cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 128-129.

Märss, T., 2008: Stop C10: Katri cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 126-126.

Märss, T., 2008: Stop C8: Elda cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 124-124.

Männil, Reet, 2008: Stop C3: Paramaja cliff and Jaani coast. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 118-118.

Jürgenson, E., Nestor, H., 2008: Stop C2: Pulli cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 116-117.

Nestor, V., Einasto, R., 2008: Stop C15: Tagavere quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 135-136.

Einasto, R., 2008: Stop C13: Kaarma quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 132-132.

Einasto, R., 2008: Stop C11: Kaugatuma and Lõo cliffs. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 126-127.

Viira, V., Einasto, R., 2008: Stop C9: Soeginina cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 124-125.

Einasto, R., 2008: Stop C7: Jaagarahu quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 123-123.

Einasto, R., 2008: Stop C5: Abula cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 121-121.

Rubel, M., Einasto, R., 2008: Stop C4: Panga cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 118-120.

Savitskaya, M., 2004: Ichnofossils from the Lower–Middle Ordovician boundary interval in the St. Petersburg region, Russia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 90-91.

Rozhnov, S. V., 2004: Echinoderms of the bioherms of the Baltic Ordovician basin: comparison of the coldwater (Volkhovian) and tropical (Keila) communities. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 88-89.

Viiding, H., Kaljo, D. (toim), 1986: Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. In: Viiding, H., Kaljo, D. (ed.). Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 1-360.

Tiirmaa, R., 2002: Meteoriidid ja meteoriidikraatrid. In: Raukas, A. (ed.). Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, Tallinn, p. 1-108.

Raukas, A., 2003: Geoloogia ja geofüüsika alused. Eesti Mereakadeemia, Tallinn, p. 1-168.

Miidel, A., 2001: Eesti jõgede geoloogia ja areng. In: Järvekülg, A. (ed.). Eesti jõed. Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu, p. 29-35.

Akulšina, E. N., 1971: Veŝestvennyj sostav glinistoj časti paleozoâ Sibirskoj i Russkoj platform i ego èvolûciâ [Вещественный состав глинистой части палеозоя Сибирской и Русской платформ и его эволюция. Новосибирск]. Nauka, Novosibirsk, p. 1-255.

Gorjunova, R. V., 1985: Osobennosti kolonial'noj organizacii mšanok otrâda Rhabdomesida [Особенности колониальной организации мшанок отряда Rhabdomesida]. Paleontologicheski Zhurnal. Nauka, Moskva, p. 48-58.

Yudovich, Y., Kertis, M., 1988: Geochemistry of black shales [Геохимия черных сланцев], p. 1-272.

Gorjunova, R. V., 1989: Rannââ divergenciâ i paleozojskij etap razvitiâ mšanok. Avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni doktora biologičeskih nauk [Ранняя дивергенция и палеозойский етап развития мшанок. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук]. Akademiya Nauk SSSR Paleontologicheskii Institut, Moscow, p. 1-45.

Kont, A., Jaagus, J., Orviku, Kaarel, Palginõmm, V., Ratas, U., Rivis, R., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2011: Natural development and human activities on Saaremaa Island (Estonia) in the context of climate change and intergrated coastal zone management. In: Schernewski, G., Hofstede, J., Neumann, T. (ed.). Global Change and Baltic Coastal Zones. Springer, p. 117-134.

Pushkin, V. I., 1987: Ordovikskie mšanki Vostočno-Evropejskoj Platformy. Avtoreferat na soiskanie učenoj stepeni doktora geologo-mineralogicheskih nauk [Ордовикские мшанки Восточно-Европейской Платформы. Автореферат на соискание ученой степени доктора геолого-минералогицхеских наук]. Rotaprint BelNIGRI, Minsk, p. 1-38.

Jõeleht, A., Plado, J., 2010: Architecture of the northeastern rim of the Kärdla impact crater, Estonia, based on ground-penetrating radar studies. In: Gibson, R. L., Reimold, W. U. (ed.). Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution IV. Geological Society of America. Special Papers, 465. Geological Society of America, p. 133-140. https://doi.org/10.1130/2010.2465(09)

Plado, J., Pesonen, L. J. (eds), 2000: Meteorite Impacts in Precambrian Shields. Programme and Abstracts of ESF IMPACT 4th workshop, Helsinki, p. 1-119.

Roemer, F., 1883: Lethaea erratica oder Aufzählung und Beschreibung der in der norddeutsch Ebene vorkommenden Diluvial-Geschiebe nordischer Sedimentär-Gesteine, p. 1-173.

Kirsimäe, K., Ainsaar, L. (koost), 1999: Field Symposium on Pleistocene Stratigraphy and Glacial Chronology: Southern Estonia, 18.-23.05.1999. Abstract Volume. In: Kirsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-43.

Alev, M. (koost), 1992: Phosphorites of the Baltic basin: bibliography 1829-1990. In: Klaassen, A. (ed.). Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-232.

Orviku, K., Nurm, E., Kaljo, D., Kindlam, M., Männil, Ralf, Olli, V., 1963: Vene-eesti geoloogia sõnastik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 1-262.

Karukäpp, R. (toim), 1992: Buried glacier ice and permafrost in glaciated areas: programme. Abstracts. Excursion guide. Acad. Sci. Estonia, Tallinn, p. 1-35.

Robertsson, A.-M., Åkerlund, A., Hicks, S. (eds), 1995: Landscapes and life: studies in honour of Urve Miller. In: Robertsson, A.-M., Åkerlund, A., Hicks, S. (ed.). PACT 50, 50. PACT Belgium, Rixensart, p. 1-507.

Kink, H., Miidel, A., Sinijärv, U., Kukk, H., Hints, O., Baranov, G., 2004: Baltic Klint - nomination for inclusion on the World Heritage List. Estonian Ministry of Environment, Tallinn, p. 1-70.

Moskalenko, T. A., 1952: Mutovčatye sifonnikovye vodorosli ordovika Pribaltiki i ih stratigrafičeskoe značenie. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie učenoj stepeni kandidata geologo-mineralogičeskih nauk [Мутовчатые сифонниковые водоросли ордовика Прибалтики и их стратиграфическое значение. Автореферат диссертатсии на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук]. Leningradskii Gosudarstvennyi Universitet, Leningrad, p. 1-12.

Pirrus, E., 2009: Eestimaa suured kivid: suurte rändrahnude lugu. In: Aaloe, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-120.

Suuroja, K., Suuroja, M., 2008: Hiidrahnud. Geotrail, Tallinn, p. 1-192.

Suuroja, K., 2005: Põhja-Eesti klint. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-220.

Raukas, A., 2000: Kuld ja kalliskivid. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 1-264.

Kink, H. (koost), 1996: Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. In: Miidel, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-94.

Kink, H. (koost), 1998: Pakri saared - loodus ja inimtegevus. In: Miidel, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-87.