Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


Otsingutulemuste hulgas kuvatakse praegu kõiki kirjeid. Näita ainult Eestiga seotud ja kontrollitud publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Viimati lisatud/muudetud (kokku 21372)

Põldvere, Anne, 2014: Stop A6: Arbavere field station. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 155-155.

Eichwald, E., 1844-: Polnyj kurs geologičeskih nauk preimuŝestvenno v otnošenii k Rossii, St. Peterburg.

Eichwald, E., 1840: Geognostische Uebersicht von Esthland und den Nachbar-Gegenden. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 421-430.

Eichwald, E., 1840: Die Urwelt Russlands, durch Abbildungen erlaeutert. Erstes Heft, 1, St. Peterburg, p. 1-106.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Pihlak, A., Aguraiuja, R., 2009: Estonian graptolitic argillites - ancient ores or future fuels?. Oil Shale, 26, 4, 530-539. https://doi.org/10.3176/oil.2009.4.08

Neto de Carvalho, C., Muñiz, F., Galán, J. M., Rodríguez-Vidal, J., Gómez, P., Toscano, A., Ruiz, F., Belo, J., Belaústegui, Z., Cáceres, L. M., Finlayson, G., Finlayson, S., Guzmán, F. G., Finlayson, C., 2020: First vertebrate tracks and palaeoenvironment in a MIS-5 context in the Doñana National Park (Huelva, SW Spain). Quaternary Science Reviews, 243, 106508. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106508

Dronov, A. V., Kushlina, V. B., 2004: Mishina Gora section: results of recent investigations. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook, p. 23-24.

Peck, L. S., 1993: The tissues of articulate brachiopods and their value to predators. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 339, 1287, 17-31. https://doi.org/10.1098/rstb.1993.0002

Thayer, C. W., 1985: Brachiopods versus Mussels: Competition, Predation, and Palatability. Science, 228, 4707, 1527-1528. https://doi.org/10.1126/science.228.4707.1527

Mikuláš R., Dronov, A. V., 2004: Early Ordovician of the Baltic Region: a birthplace of modern bioerosion and complex ichnofabrics?. Ichnia 2004. Abstract book – First International Congress on Ichnology, Argentina, Trelew, p. 57-58.

Netto, R., Carmona, N. B., Tognoli, F. M. W. (eds), 2012: Ichnology of Latin America - Selected Papers. Monografi as da Sociedade Brasileira de Palentologia, p. 1-196.

Raukas, A. (comp., ed), 1997: Impact and extraterrestrial spherules: new tools for global correlation. Geoloogia Instituut, Tallinn, Tallinn, p. 1-63.

Tarand, A., Vaikmäe, R., 1996: Climate changes. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 113-117.

Nõlvak, J., 1996: Pääsküla hillock. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 98-100.

Kink, H., Metsur, M., 1993: Veekaitseala tsoneerimine ja režiim. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 58-68.

Tamm, I., Kink, H., Metsur, M., Metslang, T., 1993: Vee kvaliteedi kujunemine. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 26-58.

Kaljumäe, H., Karukäpp, R., Tavast, E., Teedumäe, A., Heinsalu, Ü., Metslang, T., 1993: Looduslikud tingimused. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 5-22.

Teedumäe, A., 1993: Aluspõhi. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 11-13.

Raukas, A., 1993: Site 32. Paunküla water reservoir and surrounding dead-ice topography. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 60-60.

Raukas, A., 1993: Preface. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-6.