e·maapõu
Eesti maapõue-alaste teavikute register


Rakendus valmib 2020. a lõpuks. Seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust või pöörduda geokogude kirjanduse mooduli poole.

Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resource of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Detailotsing on valmimas. Seni saab kasutada lihtpäringu vormi, mis otsib andmeid kõigilt kirjanduse andmeväljadelt (autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne).

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt kaljo kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +kaljo +kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -kaljo +kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Otsingutulemuste hulgas kuvatakse praegu kõiki kirjeid. Näita ainult Eestiga seotud ja kontrollitud publikatsioone.

Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Viimati lisatud/muudetud (kokku 14799)

Pärnaste, H., Viira, V., 2012: On the lower boundary of the Floian Stage in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 205-209. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.02

Olli, V., 1961: Eesti NSV insenerigeoloogilisest rajoneerimisest. Geoloogilised märkmed, 2, 52-56.

Viiding, H., 1961: Võrdlevaid andmeid erivärviliste devoni liivakivide mineraloogiast ja litoloogiast. Geoloogilised märkmed, 2, 34-39.

Pärna, K., 1961: Hilisjääaegsete rannajoonte nihkumise ning tasemete muutumise uurimise võimalustest ja täpsusest Eesti NSV-s. Geoloogilised märkmed, 2, 43-47.

Klaamann, E., 1961: Lasumusriketest Lääne-Eesti saartel. Geological notes 2. Eesti NSV TA Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 22-24.

Jürgenson, E., 1961: Muguljad tekstuurid Eesti NSV aluspõhja lubjakivides. , 2, 18-21.

Einasto, R., 1961: Kaarma lademe piiridest ja paksusest uute puuraukude alusel. , 2, 14-17.

Rõõmusoks, A., 1961: Porkuni lademe (FII) vanusest. , 2, 10-13.

Sirk, Ü., 1961: Ruunavere Ussimägi - riffmoodustis Pirgu lademes. , 2, 5-9.

Orviku, Karl, 1930: Der Asaphiden-Kalkstein (Ordovizium) im Bohrloch von Lagedi (Eesti). Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 36, 180-190.

Miagkova, E. I., 1981: K morfologii Soanitida. In: Sokolov, B. S. (ed.). The problematics of the Phanerozoic. Transactions of the Institut of Geology and Geophysics . Nauka, Moskva.

Thomas, A. T., Smith, M. P., 1998: Terebellid Polychaete burrows from the Lower Palaeozoic. Palaeontology, 41, 2, 317-333.

Bauert, H., Isozaki, Y., Holmer, L. E., Aoki, K., Sakata, S., Hirata, T., 2014: New U–Pb zircon ages of the Sandbian (Upper Ordovician) Big K-bentonite in Baltoscandia (Estonia and Sweden) by LA-ICPMS. GFF, 136, 1, 30-33. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.862854

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M.-A., 2013: Symbiotic worm endobionts in a stromatoporoid from the Rhuddanian (Early Silurian) of Hiiumaa, Estonia. Palaios, 28, 12, 863-866. https://doi.org/10.2110/palo.2013.078

Goryansky, V. J., 1969: Inarticulate brachiopods of the Cambrian and Ordovician of the northwest Russian Platform. Nedra, Leningrad, p. 1-127.

Popov, L. E., Holmer, L. E. , 2000: Craniopsida. Treatise on Invertebrate Paleontology, part H Brachiopoda, p. 164-168.

Laurie, J. R., 2000: Class Paterinata. Treatise on Invertebrate Paleontology, part H Brachiopoda, p. 147-156.

Nikolaisen, F., 1961: The Middle Ordovician of the Oslo Region, Norway: 7. Trilobites of the suborder Cheirurina. Norsk Geologisk Tidsskrift, 41, 2-4, 279-310.

Schmidt, Fr., 1907: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten. Abt. VI. Allgemeine Übersicht mit Nachträgen und Verbesserungen. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 20.

Einasto, R., 2010: Kallid kivistised. Loodusesõber, 5, 12-13.