Toolse outcrop
General info
Name Toolse outcrop
Type outcrop
Country Estonia
Parish Vihula
Settlement Kaliküla
Latitude 59.502664
Longitude 26.469881
Coordinate precision 100-1000 m
Coord. method Est Land Board map server
Coord. agent Aaloe, Aasa
Location remarks Kunda-Selja mnt sillast ca 0,4 km allavoolu Toolse jõe vasakul kõrgel kaldal 2 paljandit: Toolse ja Toolse II.(Toolse-II - km post 2/4 Selja teel, ca 200 m jõe sillast). Suvilakooperatiivi väravast suunduda kaldaäärsele rajale ja sealt kaldajärsakule
Strat. base
Remarks Järsul jõekaldal paljanduvad 50 m lõigul kuni 2 m kõrgused liivakivipangad. (Toolse II - Viive konodondid, EGK toimetistes publitseering).
Date added 2002-02-14
Date changed 2018-03-19
ReferencePealkiriPagesRemarks
Heinsalu, H. & Raudsep, 1998
Lithology of the Kallavere Formation on the North Estonian klint (Part I - Paldiski-Kunda Area)
25
Heinsalu et al., 1994
Environmental conditions of shelly phosphorite accumulation in the Rakvere phosphorite region, northern Estonia
Popov et al., 1989b
Biostratigrafičeskoe rasčlenenie
50-52
Heinsalu, H., 1987
Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia
Viira et al., 1987
Earliest representatives of the genus Cordylodus (Conodonta) from Cambro-Ordovician boundary beds of North Estonia and Leningrad Region
Heinsalu, H., 1981a
Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia
Heinsalu, H., 1980
On the facial relations of Upper Tremadocian deposits in North Estonia
Gorbunova et al., 1979a
Himičeskij sostav fosfatonosnyh porod
87
Heinsalu, H., 1979a
About the influence of tectonics on sedimentary conditions of obolus phosphorites in Estonian Early Tremadocian basin
91
Heinsalu, H., 1979b
Litologičeskaâ harakteristika tipov razrezov
20, 24asend profiilil, Maardu kihistiku läbilõige
Heinsalu, H., 1979c
Struktura oblomočnyh zeren v porodah
38
Vantshugov et al., 1973
Ordoviitsiumi fosforiidisetete litoloogilis-geoloogiline uuring fosforiidisisalduse perspektiivide määramiseks
Mens & Pirrus, 1971, välipäevik 35
Välipäevik nr 35: Eesti palandid (täiendatud 1983-87)
19-24
Müürisepp, 1958b
Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss
62-63
Müürisepp, 1951
Obolus-liivakivi ja tema obolus-konglomeraatide geoloogia
71-73