Iru outcrop
General info
Name Iru outcrop
Type outcrop
Country Estonia
Parish TALLINN
Latitude 59.459819
Longitude 24.905064
Coordinate system EPSG:3301
X 6591684
Y 551323
Coordinate precision 1-10 m
Coord. method Est Land Board map server
Coord. agent Hints, Olle
Location remarks Pirita jõe paremal kaldal Iru külas. I maailmasõja ajal rajati stoll, mille suudmes oli hea Pakerordi lademe (Maardu k) paljand. EÜR-s on Iru paljand märgitud Narva mnt ja Pärnamäe tee ristumiskohast ca 100 m lõuna poole
Strat. top
Strat. base
Date added 2001-03-29
Date changed 2019-01-30