Iru outcrop
General info
Name Iru outcrop
Type outcrop
Country Estonia
Parish TALLINN
Latitude 59.459819
Longitude 24.905064
Coordinate system EPSG:3301
X 6591684
Y 551323
Coordinate precision 1-10 m
Coord. method Est Land Board map server
Coord. agent Hints, Olle
Location remarks Pirita jõe paremal kaldal Iru külas. I maailmasõja ajal rajati stoll, mille suudmes oli hea Pakerordi lademe (Maardu k) paljand. EÜR-s on Iru paljand märgitud Narva mnt ja Pärnamäe tee ristumiskohast ca 100 m lõuna poole
Strat. top
Strat. base
Date added 2001-03-29
Date changed 2019-01-30
IDSample numberDepthDepth toMethodMethod detailsPerson/InstitutionDate
2348 Iru-7 33.45 stable isotope analysis Martma, Tõnu
2349 Iru-8 3.453.7 stable isotope analysis Martma, Tõnu
3317 49846 Unspecified methods
4004 I-1 XRD (powder) Ungula ingrica Nemliher, J.
4007 I-2A XRD (powder) Ungula ingrica Nemliher, J.
4029 I-1 XRD (powder) Schmidtites celatus Nemliher, J.
4030 I-1 XRD (powder) K. bucii
4031 IRU-11 XRD (powder) Nemliher, J.
4032 IRU-12 XRD (powder) ooliidid Nemliher, J.
4033 IRU-13 XRD (powder) Nemliher, J.
4034 IRU-14 XRD (powder) Nemliher, J.
4503 IRU I fractions
4504 IRU II fractions
4505 IRU III fractions
4506 I-1 fractions mikropaleontoloogia Viira, Viive
4507 I-2 fractions mikropaleontoloogia Viira, Viive
4508 I-3 fractions mikropaleontoloogia Viira, Viive
4509 I-4 fractions mikropaleontoloogia Viira, Viive
4510 I-5 fractions mikropaleontoloogia Viira, Viive
4511 I-6 fractions mikropaleontoloogia Viira, Viive
4512 I-88-4a fractions
4515 I-88-6a fractions
4516 I-88-7 fractions
4517 I-88-01 fractions
4680 F-2048 granulometry