Ülgase outcrop
General info
Name Ülgase outcrop
Type outcrop
Country Estonia
Parish Jõelähtme
Latitude 59.488764
Longitude 25.086644
Coordinate precision 10-100 m
Coord. method Est Land Board map server
Coord. agent Hints, Olle
Location remarks Ülgase paekalda nõlv endise Ülgase fosforiidikaevanduse rikastusvabriku varemete kõrval
Strat. top
Strat. base
Remarks Ülgase kihistu stratotüüp; Kallavere kihistu ja Maardu kihistiku stratotüüp. Field Meeting, 1990. Loc 1:1. Lääne-Eesti e Maardu tüüpi fosforiidi näidispaljand. Maardu kihistiku neostratotüübiks pakutakse artiklis: Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T. & Puura, I. 1987. Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки).
Date changed 2018-03-19