Ülgase outcrop
General info
Name Ülgase outcrop
Type outcrop
Country Estonia
Parish Jõelähtme
Latitude 59.488764
Longitude 25.086644
Coordinate precision 10-100 m
Coord. method Est Land Board map server
Coord. agent Hints, Olle
Location remarks Ülgase paekalda nõlv endise Ülgase fosforiidikaevanduse rikastusvabriku varemete kõrval
Strat. top
Strat. base
Remarks Ülgase kihistu stratotüüp; Kallavere kihistu ja Maardu kihistiku stratotüüp. Field Meeting, 1990. Loc 1:1. Lääne-Eesti e Maardu tüüpi fosforiidi näidispaljand. Maardu kihistiku neostratotüübiks pakutakse artiklis: Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T. & Puura, I. 1987. Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки).
Date changed 2018-03-19
IDSample numberDepthDepth toMethodMethod detailsPerson/InstitutionDate
3187 Ü-83-1 granulometry Mens, Kaisa
3189 Ü-83-3 granulometry Mens, Kaisa
3190 Ü-83-4 granulometry Mens, Kaisa
3191 Ü-83-5 granulometry Mens, Kaisa
3192 Ü-83-6 granulometry Mens, Kaisa
3193 Ü-83-7 granulometry Mens, Kaisa
3194 Ü-83-8 granulometry Mens, Kaisa
3195 Ü-83-9 granulometry Mens, Kaisa
3196 Ü-83-10 granulometry Mens, Kaisa
3197 Ü-83-11 granulometry Mens, Kaisa
3198 Ü-83-12 granulometry Mens, Kaisa
3200 Ü-83-0 granulometry Mens, Kaisa
4068 58932 granulometry Mens, Kaisa
4070 58934 granulometry Mens, Kaisa
4071 58935 granulometry Mens, Kaisa
4072 58936 granulometry Mens, Kaisa
4073 58937 granulometry Mens, Kaisa
4074 58938 fractions
4075 58939 fractions
4076 58940 fractions
4077 58941 fractions Mens, Kaisa
4078 58942 fractions Mens, Kaisa
4079 58943 fractions Mens, Kaisa
4080 58944 fractions Mens, Kaisa
4081 58945 fractions Mens, Kaisa