Uljaste F-230 drillcore
General info
Name Uljaste F-230 drillcore
Boxes 35
Repository EGT Arbavere
Driller Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Drilling year 1976
Institution Geological Survey of Estonia
Date added 2022-03-08
Locality
Locality
Coordinates 59.349801, 26.757517
Elevation 73.00
Depth 346
ReferencePealkiriPagesRemarks
Kivisilla et al., 1999
Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds)
Geology and Mineral Resources of Estonia
170,171Gdov-Tiskre kihistu, Uljaste kerge
Petersell et al., 1991
Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras
Mens & Pirrus, 1987b
Stratigrafiâ platformennogo čehla (vend i nižnij paleozoj). Vend, kotlinskij gorizont
15, 17
Puura, V., 1987 (ed)
Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area
102
Puura, V., 1987a
Characteristics of crystalline basement (lower Precambrian)
11
Rühko & Pukkonen, 1984
Fosforiitide kattekivimite geoloogilis-geokeemiline uurimine (diktüoneemakildad)
Puura, V. et al., 1983b
The Crystalline Basement of Estonian Territory
Mens et al., 1981
Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel
Puura et al., 1977
Aruanne kristalliinse vundamendi süvakaardistamisest Kunda-Kiviõli piirkonnas (Põhja-Eesti) mõõtkavas 1:500 000 1974.-1977. a
Mens & Pirrus, 1976, välipäevik 65
Välipäevik nr 65: süvakaardistamise puuraugud F-189, F-191, F-225, F-226, F-228, F-229, F-230
44-4759.8-193m Cm+V
Heinsalu, H., 1973, välipäevik 4
Välipäevik nr 4: Pakerordi lade süvapuuraukudes (Ф-...), kirjeldused 1973-1982
80-8159,8-60,6m