Sonda F-199 drillcore
General info
Name Sonda F-199 drillcore
Boxes 12
Repository EGT Arbavere
Driller Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Drilling year 1974
Institution Geological Survey of Estonia
Date added 2022-03-06
Locality
Locality
Country Estonia
Coordinates 59.35387, 26.83352
Elevation 60.00
Depth 333.3
ReferencePealkiriPagesRemarks
Kivisilla et al., 1999
Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia
Konsa, 1993
Reflection of local tectonic structures of the Uljaste area in the mineralogical composition of the basal layers of sedimentary rocks
Petersell et al., 1991
Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras
Puura, V., 1987a
Characteristics of crystalline basement (lower Precambrian)
11
Puura, V. et al., 1983b
The Crystalline Basement of Estonian Territory
Kala et al., 1981a
Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia
140Andmeid Lontova kihistiku kohta
Mens et al., 1981
Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel
Puura et al., 1977
Aruanne kristalliinse vundamendi süvakaardistamisest Kunda-Kiviõli piirkonnas (Põhja-Eesti) mõõtkavas 1:500 000 1974.-1977. a
Mens & Pirrus, 1976, välipäevik 66
Välipäevik nr 66: süvakaardistamise puuraugud F-188, F-190, F-192, F-199, F-200, F-227, F-232, F-235 (kirjeldused 1976, 1978)
10-1458-236.6m Cm+V
Heinsalu, H., 1973, välipäevik 4
Välipäevik nr 4: Pakerordi lade süvapuuraukudes (Ф-...), kirjeldused 1973-1982
76-77