Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (31)

Aber, J. S. & Kalm, V., 2001: Remote sensing of eskers from Vormsi and Väinameri vicinity, northwestern Estonia. Geological Quarterly, 45, 4, 365-372.

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Lithostratigraphy and distribution of tills in the Saadjärve Drumlin Field, east-central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 24-42.

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Drumlin location as a response to bedrock topography on the southeastern slope of the Fennoscandian Shield. Sedimentary Geology, 91, 1-4, 373-382. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90141-4

Arold, I., Jõgi, J., Raik, A., 1976: Maastikuprofiil üle voorte ja nõgude. Eesti Loodus, 6, 380-387.

Orviku, Kaarel, 1965: Tondisaar Võrtsjärves. Eesti Loodus, 6, 382-383.

Rõuk, A.-M., 1976: Vooremaa kujunemise põhijooni. Eesti Loodus, 6, 367-374.

Rõuk, A.-M., 1974: Vooremaa võrreldes maailma teiste voorestikega. Eesti Loodus, 2, 120-123.

Kiipli, E., 1989: Põhja-Vooremaa voored. Eesti Loodus, 8, 530-533.

Remmel, H., 1976: Laiuse ja Laiuse voor. Eesti Loodus, 6, 393-397.

Kask, I., 1976: Mägede ümber ehk Vooremaa visioonid. Eesti Loodus, 6, 354-360.

Eilart, J., 1964: Vooremaa maastikulisel keelualal. Eesti Loodus, 4, 212-215.

Rõuk, A.-M., 1974: On the till structures in the drumlins of Central Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 2, 149-160.

Palmre, H., 1936: The drumlins of Türi (Estonia). Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 42, 177-185.

Palmre, H., 1935: The drumlins of Türi (Estonia). Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 48, 1-11.

Doss, B., 1896: Ueber das Vorkommen von Drumlins in Livland. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 48, 1, 1-13.

Rattas, M., 2004: Türi voorestiku asendiskeem, p. 35-35.

Saarist, T., 2004: Türi väikevoored, p. 34-34.

Karukäpp, R., Miidel, A., 2005: Pinnamood, p. 10-12.

Rattas, M., 2002: Subglacial deforming bed processes in formation of drumlins, the Saadjärve Drumlin Field, Estonia. Field Symposium on Quaternary Geology and Geodynamics in Belarus. May 20-25th, 2002, Grodno. Abstract volume, Minsk, p. 58-59.

Tavast, E., 2001: Bedrock topography of Estonia and its influence on the formation of the drumlins. 6th International Drumlin Symposium. June 17–23 2001. Nicholas Copernicus University INQUA Commission on Glaciation. Abstracts of papers and posters, Torun, p. 42-45.

Rattas, M., Kalm, V., 1997: Till's distribution and role in formation of drumlins in Saadjärve Drumlin Field, East-Central Estonia. In: Satkunas, J. (ed.). The Late Pleistocene in Eastern Europe : stratigraphy, palaeoenvironment, and climate : abstract volume and excursion guide of the INQUA-SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania, Vilnius, p. 49-49.

Raukas, A., 2007: Pinnamood ja pinnakate. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-39.

Rõuk, A.-M. R., Tavast, E. H., 1982: Drevnij rel'ef Tûriskogo drumlinnogo polâ i ego vliânie na drumlinoobrazovanie [Древний рельеф Тюриского друмлинного поля и его влияние на друмлинообразование]. Dolednikovyj rel'ef severo-zapada Russkoj ravniny. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 57-62.

Karukäpp, R., Moora, T., 2003: Võrtsjärve madaliku pinnamood ja selle kujunemine. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 55-65.

Rõuk, A.-M., 1986: Vooremaa paleogeograafia põhijooni. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 52-54.

Rõuk, A.-M., 1976: Drumlins and drumlin-like landforms in the North-East Baltic. Estonia. Regional studies, Tallinn, p. 21-33.

Rõuk, A.-M., 1984: Eesti voorte ja voorelaadsete pinnavormide kujunemise probleeme. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 49-55.

Rõuk, A.-M., 1974: Voorte ja voorelaadsete pinnavormide morfoloogiline vaheldusrikkus Saadjärve voorestikus. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-35.

Rattas, M., 2003: Vooremaa - geoloogiline fenomen, Tartu, p. 8-16.

Kajak, K., 1965: On the geology of drumlins of Saadjärv. In: Orviku, K. (ed.). Lithology and stratigraphy of the Quaternary sediments of Estonia, Tallinn, p. 23-29.

Rõuk, A.-M. R., 1980: Till structures in Estonian drumlins. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 127-127.