Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (61)

Kohv, M., Talviste, P., Hang, T., Kalm, V., 2010: Retrogressive slope failure in glaciolacustrine clays: Sauga landslide, western Estonia. Geomorphology, 124, 3-4, 229-237. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.03.007

Kohv, M., Talviste, P., Hang, T., Kalm, V., Rosentau, A., 2009: Slope stability and landslides in proglacial varved clays of western Estonia. Geomorphology, 106, 3-4, 315-323. https://doi.org/10.1016/J.GEOMORPH.2008.11.013

Hang, T., Talviste, P., Reinson, R., Kohv, M., 2007: Proglacial sedimentary environment in Pärnu area, western Estonia as derived from the varved clay studies. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 79-86.

Hang, T., 1997: Clay varve chronology in the Eastern Baltic area. GFF, 119, 4, 295-300. https://doi.org/10.1080/11035899709546491

Hang, T., Kohv, M., 2013: Glacial varves at Pärnu, south-western Estonia: a local varve chronology and proglacial sedimentary environment. GFF, 135, 3-4, 273-281. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.775598

Talviste, P., Hang, T., Kohv, M., 2012: Glacial varves at the distal slope of Pandivere–Neva ice-recessional formations in western Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84, 1, 7-19. https://doi.org/10.17741/bgsf/84.1.001

Vilo, A., 1964: Vigala savipinnastest. Eesti Loodus, 5, 318-320.

Balandin, Y., Saarse, L., Vilo, A., 1983: System peculiarities of mechanical properties of Estonian varved clays. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 1, 31-36.

Balandin, Y., Saarse, L., Vilo, A., 1982: System peculiarities of physical properties of Estonian varved clays. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 159-164.

Lutt, J., 1980: On the lithology of varved clay and till in the Väinameri region. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 63-72.

Sauramo, M., 1925: Über die Bändertone in den ostbaltischen Ländern vom geochronologischen Standpunkt. Fennia, 45, 6, 1-9.

Rumma, J., 1924: Hilis- ja peale-jääaja geokronoloogia. Loodus, III, 2, 65-82.

Inari, E., 1935: Märkmeid Setumaa viirsavidest. Eesti Loodus, 3, 102-102.

Bekker, H., 1924: Viirsavide uurimisest. Loodus, III, 1, 46-48.

Pirrus, E. & Tallinn, K., 1993: Savi - meie rikkus ja vaesus 1. Eesti Loodus, 2, 40-42.

Kiipli, T., Kallaste, T., Martma, T., 1995: Mn-Fe-calcite concretions from varved clays of Estonia and the Gulf of Finland: the composition and growth history. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 163-176.

Pirrus, E., 1966: Omapärane lubjanukk Pärnust. Eesti Loodus, 3, 191-192.

Pirrus, E., 1962: Lubjanukkudest viirsavides. Eesti Loodus, 6, 365-368.

Kalvāns, A., Hang, T., Kohv, M., 2017: Grain-size of varved clays from the north-eastern Baltic Ice Lake: Insight to the sedimentary environment. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 195, 3, 51-59. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2016.08.009

Kohv, M., Hang,T., Talviste, P., Kalm, V., 2010: Analysis of a retrogressive landslide in glaciolacustrine varved clay. Engineering Geology, 116, 1-2, 109-116. https://doi.org/10.1016/J.ENGGEO.2010.07.012

Rähni, E., 1963: On the geochronology of Northeast-Estonian varved clays. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 81-94.

Olli, V., Martin, L., 1961: Von der Erdrutschen in westestnischen Bänderton. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 227-234.

Pirrus, E. & Raukas, A., 1963: Lithological and mineralogical characteristics of the fine fractions of varved clays and moraines of Estonia [Сравнительная литолого-минералогическая характеристика мелких фракций морен и ленточных глин Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 39-65.

Pirrus, E., 1963: On the possibilities of prognosing the ceramic properties of Estonian varved clays on the basis of granulometric data [Возможности прогноза керамических свойств ленточных глин Эстонской ССР на основе гранулометрических данных]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 67-79.

Kalvāns, A., Hang, T., 2015: Clues about water circulation in the Baltic Ice Lake (BIL) recorded in the varve clays in the Pärnu Bay area. 10th Baltic Sea Science Congress. Abstract Book. 15-19 June, 2015 Riga, Latvia, Riga, p. 119-119.

Hang, T., Rosentau, A., Rattas, M., Kalm, V., 2003: Kuremaa järve geoloogiast, Tartu, p. 17-26.

Karukäpp, R., 1987: O predvaritel'nyh rezul'tatah varvometrii lentočnyh glin Finskogo zaliva [О предварительных результатах варвометрии ленточных глин Финского залива]. In: Kabailene, M. V., Jurgaitis, A. A. (ed.). Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, 11-12 aprelâ 1987, Vilnius, p. 30-32.

Sleptsov, B., Vilo, A., 1976: Pärnu viirsavi omaduste vahelised seosed. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 6-8.

Hang, T., Kohv, M., 2009: Stop 14: Proglacial varved clays at Pärnu: sedimentary environment, varve chronology, environmental hazards related with the landslides. Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 105-109.

Kohv, M., Hang, T., 2009: Landslides in proglacial varved clays of western Estonia. Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 30-30.

Saarse, L., 1990: The structural and textural peculiarities of Estonian varved clays. In: Saarnisto, M., Putkonen, J. (ed.). Working Group on laminated sediments. Workshop at Lammi Biological Station, Finland; 4-6 June, 1990 : Programme and abstracts. Geol. survey Finland, Espoo, p. 24-24.

Rümmel, H., 1976: Pärnu viirsavide nihketugevus ja viskoossus, Tallinn, p. 22-27.

Bakhmutov, V. G., Zagnij, G. F., Karukäpp, R. J., 1987: Paleomagnetizm i varvometriâ lentočnyh glin Èstonii i Leningradskoj oblasti [Палеомагнетизм и варвометрия ленточных глин Эстонии и Ленинградской области]. In: Ivanova, I. K., Kind, N. V. (ed.). Novye dannye po geohronologii četvertičnogo perioda. K XII kongressu INKVA (Kanada, 1987 g.). Nauka, Moskva, p. 225-228.

Hang, T., Talviste, P., Reinson, R., 2006: Proglacial sedimentary environment as derived from varved clay studies in Pärnu area, western Estonia. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet: Abstracts. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006. Geological Survey of Finland, Rovaniemi, p. 14-14.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Põhjasetete paksus ja stratigraafiline liigestus. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 83-92.

Saarse, L., 1992: Textural and structural characteristics of the Estonian varved clays. Proceedings of the Workshop at Lammi Biological Station, 4-6 June, 1990. Geological Survey of Finland. Special Paper, p. 55-63.

Saarse, L. A., 1984: Gliny i ih svojstva v geologičeskom razreze Severnoj Pribaltiki [Глины и их свойства в геологическом разрезе Северной Прибалтики]. 27-j Meždunarodnyj geologičeskij kongress. Tezisy. Abstracts. Vol. VIII, Moskva, p. 142-143.

Saarse, L., 1982: Lithological peculiarities of North Baltic varved clays. XI INQUA Congress. Abstracts vol. I, I, Moscow, p. 274-274.

Saarse, L. A., Vilo, A. H., 1980: Nekotorye aspekty formirovaniâ sostava i svojstv lentočnyh glin Èstonii na raznyh fazah deglâciacii [Некоторые аспекты формирования состава и свойств ленточных глин Эстонии на разных фазах дегляциации]. Litologiâ i metody izučeniâ otloženij lednikovogo kompleksa. K VI Vsesoûznomu soveŝaniû po kraevym obrazovaniâm materikovyh oledenenij, Kiiev, p. 39-41.

Saarse, L., 1976: Haanja kõrgustiku viirsavid. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, III. Valgus, Tallinn, p. 3-6.

Saarse, L., 1967: Kõrg-Eesti viirsavide geotehnilistest omadustest Otepää kõrgustiku näitel. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 22-22.

Pirrus, R., Rõuk, A.-M., Liiva, A., 1987: Geology and stratigraphy of the reference site of Lake Raigastvere in Saadjärve drumlin field. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 101-122.

Hang, T., 1994: Distribution of varved clays and problems of clay varve chronology. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 57-61.

Hang, T., Karukäpp, R., 1993: Site 4. Clay varve chronology between the Palivere and Pandivere zones. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-22.

Pirrus, E. A., Raukas, A. V., 1963: O mineral'nom sostave melkih frakcij lentočnyh glin i moren Èstonskoj SSR [О минеральном составе мелких фракций ленточных глин и морен Эстонской ССР]. IV plenum Komissii po izučeniû glin, Moskva, p. 77-80.

Palmre, H. G., Voolma, E., 1963: Gliny Èstonskoj SSR i ih narodnohozâjstvennoe značenie [Глины Эстонской ССР и их народнохозяйственное значение]. IV plenum Komissii po izučeniû glin, Moskva, p. 52-58.

Palmre, H., 1960: Gliny [Глины]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 350-371.

Saarse, L., 1980: Viirsavidest Matsalu märgalal. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 32-32.

Vilo, A., 1962: Pärnu viirsavide geotehnilistest omadustest. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 98-119.

Saarse, L., 1976: Some data concerning the varved clays of the Haanja Uplands [Haanja kõrgustiku viirsavid]. Ehitusgeoloogia kogumik, III, p. 3-6.

Talviste, P., 1989: Minium water levels of Baltic Ice Lake on yhe grounds of mechanical properties of varved clays in Pärnu. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 89-90.

Saarse, L., Pirrus, E., 1988: Lithology and formation of the Estonian varved clays. Estonia. Geographical researches, Tallinn, p. 73-83.

Saarse, L., 1969: Jääpaisjärvesavide levikust ja omadustest Otepää kõrgustikul. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1967/1968. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 50-64.

Hang, T., Sandgren, P., 1996: Magnetostratigraphy of varved clays. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 152-154.

Hang, T., 1996: Clay-varve chronology and the possible correlation with the St. Petersburg area and the Swedish time scale. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 136-139.

Pirrus, E., 1966: Lithology of Estonian varved clays [Литология ленточных глин Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-29.

Pirrus, E., 1965: Interseasonal lamination of varved clays [О впутрисезонной слоистости ленточных глин]. In: Orviku, K. (ed.). Lithology and stratigraphy of the Quaternary sediments of Estonia, Tallinn, p. 73-84.

Pirrus, E., 1965: Regularities in changes of optic properties of orientated aggregates of Estonian varved clays [Закономерности изменения оптических свойств ориентированных агрегатов ленточных глин Эстонии]. In: Orviku, K. (ed.). Lithology and stratigraphy of the Quaternary sediments of Estonia, Tallinn, p. 61-72.

Pirrus, E., 1968: Estonian varved clays [Ленточные глины Эстонии.]. In: Raukas, A. (ed.). Valgus, Tallinn, p. 1-144.

Pirrus, E., 1964: On carbonates in Estonian varved clays [Карбонаты ленточных глин Эстонии]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. Eesti NSV TA Geoloogia Insituut, Tallinn, p. 101-121.

Pirrus, E., Saarse, L., 1979: Tekstuurid jääpaisjärvesavide tekketingimuste peegeldajana. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Valgus, Tallinn, p. 182-192.