Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (50)

Lode, E., Küttim, M., Kiivit, I.-K., 2017: Indicative effects of climate change on groundwater levels in Estonian raised bogs over 50 years. Mires and Peat, 19, article 15, 1-21.

Vassiljev, J., 1998: The simulated response of lakes to changes in annual and seasonal precipitation: implication for Holocene lake-level changes in northern Europe. Climate Dynamics, 14, 11, 791-801. https://doi.org/10.1007/s003820050255

Metsur, M., 2006: Võrtsjärv, Emajõgi ja meie. Eesti Loodus, 9, 6-11.

Vassiljev, J., Harrison, S., Haxeltine, A., 1995: Recent lake-level and outflow variations at Lake Viljandi, Estonia: validation of a coupled lake-catchment modelling scheme for climate change studies. Journal of Hydrology, 170, 1-4, 63-77. https://doi.org/10.1016/0022-1694(95)02691-H

Järveoja, M., Hang, T., Aunap, R., Pae, T., 2010: Vasknarva muutunud rannad. Eesti Loodus, 12, 22-28.

Lutt, J., 2010: Miks Hiiumaa praam kipub merepõhja kinni jääma?. Eesti Loodus, 2, 17-17.

Tuuling, I., 2009: Läänemeri ja selle nõo lahendamata saladused. Eesti Loodus, 7, 21-27.

Koff, T., Punning, J.-M., Samaja-Korjonen, K., Martma, T., 2005: Ecosystem response to early and late Holocene lake-level changes in Lake Juusa, Southern Estonia. Polish Journal of Ecology, 53, 4, 553-570.

Punning, J., Terasmaa, J., Vaasma, T., 2006: The Impact of Lake-level Fluctuations on the Sediment Composition. Water, Air and Soil Pollution: Focus, 6, 5-6, 515-521. https://doi.org/10.1007/s11267-006-9035-4

Punning, J., Puusepp, L., 2007: Diatom assemblages in sediments of Lake Juusa, Southern Estonia with an assessment of their habitat. Hydrobiologia, 586, 1, 27-41. https://doi.org/10.1007/s10750-006-0474-8

Heinsalu, A., Luup, H., Alliksaar, T., Nõges, P., Nõges, T., 2008: Water level changes in a large shallow lake as reflected by the plankton:periphyton-ratio of sedimentary diatoms. Hydrobiologia, 599, 1, 23-30. https://doi.org/10.1007/s10750-007-9206-y

Punning, J., Kapanen, G., Hang, T., Davydova, N., Kangur, M., 2008: Changes in the water level of Lake Peipsi and their reflection in a sediment core. Hydrobiologia, 599, 1, 97-104. https://doi.org/10.1007/s10750-007-9192-0

Rosentau, A., Hang, T., Miidel, A., 2004: Simulation of the shorelines of glacial Lake Peipsi in Eastern Estonia during the Late Weichselian. Geological Quarterly, 48, 4, 299-307.

Punning, J.-M., 1987: Holocene eustatic oscillations of the Baltic Sea level. Journal of Coastal Research, 3, 4, 505-513.

Saarse, L., Vishnevskaya, Y., Sarv, A., Rajamäe, R., Ilves, E., 1990: Evolution of the lakes of Saaremaa Island. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 39, 1, 34-45.

Saarse, L., 1990: Holocene climatic changes and lake level fluctuations in the European USSR. Quaternary Studies in Poland, 10, 103-114.

Rosentau, A., Hang, T., Kalm, V., 2007: Water-level changes and palarogeography of proglacial lakes in eastern Estonia: synthesis of data from the Saadjärve Drumlin Field area. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 2, 85-100.

Punning, J.-M., Terasmaa, J., Kadastik, E., 2005: Grain size of the bottom sediments of Lake Väike Juusa (southern Estonia) as the indicator of water-level fluctuations. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 1, 40-51.

Pill, A., 1974: The water level and mineralization of underground waters on the seashore of the seaside resort Pärnu (Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 3, 254-260.

Sass, A. F., 1867: Unterssuchungen über die Niveauverschiedenheit des Wasserspiegels dr Ostsee. Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, 25, 2, 320-348.

Schmidt, C., 1868: Über die bisherigen Resultate der Brunnenwassermessungen in est- und livländischen Städten und auf den Gütern. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 2, 6, 216-227.

Sivers, G., 1854: Die Flussfahrt auf dem Embach, von dessen Ausfluss aus dem Wirzjärw, bis Dorpat. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 1, 353-366.

Helmersen, G. P., 1864: Der Peipus-See und die obere Narova. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens , 24, 1-88.

Harrison, S. P., Prentice, I. C., Guiot, J., 1993: Climatic controls on Holocene lake-level changes in Europe. Climate Dynamics, 8, 4, 189-200. https://doi.org/10.1007/BF00207965

Paljasma, M., 1983: Lahemaa Rahvuspargi põhjavee keemilisest ja tasemerežiimist [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-62.

Randoja, T., 1980: Põhjavee tasemerežiimi seaduspärasusi Tartu ümbruses [Diplomitöö. Juhendaja: T. Metslang]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-49.

Karro, E., Kalm, V., Eensaar, J., 2004: Human induced groundwater level fluctuations in Quaternary deposits of Tartu old city. In: Järvet, A. (ed.). 23rd Nordic Hydrological Conference; Tallinn, Estonia; 08.-12.08.2004. Fresh Water Resources Management. Tartu University Press, Tartu, p. 336-441.

Orru, M., Riibe, M., Nurme, M., 2012: Mahajäetud turbaalade taastaimestamise sõltuvus turba koostisest ja veetasemest. In: Valgma, I., Väizene, V., Kolats, M., Karu, V. (ed.). Kaevandamine ja keskkond. Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut, Tallinn, p. 114-118.

Raukas, A., Martin, E., 1988: Kolebanâ urovnâ Baltijskogo morâ - prošloe i prognoz na buduŝee [Колебаня уровня Балтийского моря - прошлое и прогноз на будущее]. Geologiâ okeanov i morej. Tezisy dokldov VIII vsesoûznoj školy morskoj geologii, Moskva, p. 188-188.

Raukas, A., 1987: Late Quaternary lake-level fluctuations in the European part of the Soviet Union during the last 15000 years. In: Gaillard, M.-J. (ed.). LUNDQUA Report 27. IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15000 years. Symp. at Höör (Sweden). Abstracts of lectures and posters. Lund University, Lund, p. 27-30.

Luup, H., Alliksaar, T.,Heinsalu, A., Nõges, P., Nõges, T., 2005: Linking sediment diatoms, water-level changes and climate: a comparison of historic and sediment core records within Lake Võrtsjärv, Estonia. XVII Nordic Diatomists´ Meeting, 20–23 May 2005, Muhu Island, Estonia. Programme & Abstract, p. 10-10.

Luup, H., Alliksaar, T., Heinsalu, A., Nõges, P., Nõges, T., 2005: Linking sediment diatoms, water-level changes and climate: a comparison of historic and sediment core records within Lake Võrtsjärv, Estonia. Book of Abstracts. The 5th International Conference on Shallow Lakes, 5-9 June 2005, Dalfsen, The Netherlands, p. 41-42.

Raukas, A., 2003: Peipsi kujunemine ja areng. Eesti suurjärved. Eesti Teaduste Akadeemia seminari Teadus ühiskonnale materjalid, 28.03.2003, p. 5-12.

Vassiljev, J., 2001: Sensitivity of lake water-level fluctuations to the climate changes. In: Subetto, D. A. (ed.). Climate and Environment during the Last Deglaciation and Holocene in NW Russia and around the Baltic, St. Petersburg, p. 47-47.

Erg, K., Ilomets, M., 1989: Mäetööde mõju Kurtna järvede veetasemele - seisund ja prognoos. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 47-54.

Savitski, L., 1998: Nõuded vaatluskaevudele. Vaatluskaevude paigutus. Põhjaveetaseme mõõtmine. In: Raukas, A. (ed.). Põhjaveeseire metoodiline juhend. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 7-12.

Jaani, A., 1999: Problems relating to the water level regulation in L. Peipsi. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 108-109.

Karise, V., 1970: Pinnasevesi Eestis. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 27-31.

Vassiljev, J., Saarse, L., Rosentau, A., 2011: Palaeoreconstruction of the Baltic Ice Lake in the Eastern Baltic. In: Harff, J., Björck, S., Hoth, P. (ed.). The Baltic Sea Basin (Central and Eastern European Development Studies (CEEDES)). Springer, p. 189-202. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17220-5-9

Rosentau, A., Veski, S., Kriiska, A., Aunap, R., Vassiljev, J., Saarse, L., Hang, T., Heinsalu, A., Oja, T., 2009: Water-level changes and palaeogeography of the Baltic Sea and displacement of Stone Age human occupations in Pärnu area, southwest Estonia. 7th Baltic Sea Science Congress. Abstract Book, Tallinn, p. 195-195.

Hang, T., Miidel, A., Pirrus, R., 1995: Late Weichselian and Holocene water-level changes of Lake Peipsi, eastern Estonia. In: Robertsson, A.-M., Hackens, T., Hicks, S., Risberg, J. & Akerlund, A. (ed.). PACT 50, 50, Rixensart, p. 121-131.

Saarse, L. A., 1992: East European Lowland lake level changes in connection with environment [Изменения уровня воды в озерах Восточно-Европейской равнины под влиянием природных факторов]. In: Davydova, N. et al. (ed.). Istoriâ ozer Vostočno-Evropejskoj ravniny. Nauka, Sankt Peterburg, p. 226-232.

Saarse, L., Harrison, S. P., 1992: Rekonstrukciâ golocenovyh izmenenij urovnâ vody na primere Èstonii [Реконструкция голоценовых изменений уровня воды на примере Эстонии]. Geologiâ četvertičnyh otloženij i novejšaâ tektonika lednikovyh oblastej Vostočnoj Evropy, Apatity, p. 43-43.

Saarse, L. A., 1987: Lithostratigraphy and water-level changes in small Estonian lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 129-142.

Saarse, L. A., 1987: The Holocene palaeoecological changes in Estonia. IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15000 years, p. 121-124.

Saarse, L., 1987: An outline of water-level changes in small Estonia lakes. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 137-146.

Martin, E., 1986: The Baltic Sea level oscillations in the Narva-Luuga klint bay. International symposium: Evolution and dynamics of seacoasts in conditions of relative sea level oscillation. Aug. 20-26, 1986. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 62-62.

Kessel, H., 1986: Baltic Sea molluscs as indicators of former water level fluctuations. International symposium: Evolution and dynamics of seacoasts in conditions of relative sea level oscillation. Aug. 20-26, 1986. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 46-47.

Talviste, P., 1989: Minium water levels of Baltic Ice Lake on yhe grounds of mechanical properties of varved clays in Pärnu. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 89-90.

Tavast, E., 2003: Peipsi randade muutustest viimastel aastakümnetel. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 95-97.