Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (24)

Järve, U., 1966: Pinnase kandevõime määramine stambikatse, dünaamilise penetreerimise ja pinnase laboratoorsete näitajate võrdlemise alusel, Tartu, p. 1-55.

Mets, M., 1992: Savipinnaste kandevõime hindamine. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 24-31.

Mets, M., Talviste, P., 1992: Nõrga savipinnase kandevõime. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 24-31.

Anvelt, L., Mets, M., Smirnov, L., Vares, J., 1980: Turba kandevõime ja kokkusurutavus. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 36-36.

Lind, E., Mets, M., 1967: Vaiade kandevõime määramisest. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 7-7.

Killar, A., Mets, M., 1967: Liivpinnaste kandevõime. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 3-3.

Tammemäe, O., Arbeiter, R., Listra, E., 1991: Liivpinnase kandevõimest ja vajumi prognoosimisest. Ehitusgeoloogia kogumik, V, V, Tallinn, p. 85-90.

Lind, E., Mets, M., 1967: Vaiade kandevõime määramine. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 83-88.

Lind, E., 1967: Vaiade kandevõime määramisest. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 7-7.

Järve, U., 1967: Pinnase kandevõime määramisest dünaamilise penetromeetriga. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 6-6.

Killar, A., Mets, M., 1967: Liivpinnaste kandevõime. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 5-13.

Tammemäe, O., 1991: Kiilvaia kandevõime määramisest surupenetratsiooni koonuseritakistuse kaudu. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 94-96.

Tamm, T., 1985: Vaia kandevõime moreenpinnases []Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-61.

Helm, A., 1984: Kiilvaiade rõhtkandevõime Kagu-Eesti moreenides [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kärk]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Nestor, T., 1983: Vaia kandevõime määramine rammimise andmetel [Diplomitöö. Juhendaja: P. Kildjer]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-25.

Laas, J., 1979: Vaiade rõhtkandevõime, Tartu, p. 1-44.

Murumaa, J., 1978: Vaia kandevõime leidmine staatilise penetratsiooni abil, Tartu, p. 1-64.

Parbo, A., 1975: Liiva ja moreeni kandevõimest deformatsioonide järgi, Tartu, p. 1-73.

Killar, E., 1972: Vaia kandevõime määramine rammimisandmeil, Tartu, p. 1-39.

Väli, T., 1971: Liivpinnaste kandevõime Eesti NSV-s, Tartu, p. 1-106.

Vares, J., 1971: Vaia kandevõime, Tartu, p. 1-110.

Tamm, E., 1971: Vaivundamentide kandevõime Tallinnas, Tartu, p. 1-96.

Piits, T., 1971: Nõrkade savipinnaste kandevõime hindamisest, Tartu, p. 1-70.

Lind, E., 1966: Vaia dünaamilise koormamise ning dünaamilise penetromeetri võrdluskatsetest, Tartu, p. 1-49.