Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (102)

Molodkov, A., 1986: Application of ESR to the dating of subfossil shells from marine deposits. Ancient TL, 4, 3, 49-55.

Jõeleht, A., Plado, J., Mustasaar, M., 2010: Georadar maapõueuuringutel. Keskkonnatehnika, 3, 32-34.

Punning, J.-M., Ilomets, M., 1991: On the methodology of complex geoecological studies. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology, 1, 1, 27-41.

Orviku, Kaarel, 1963: Akvalangism ja rannikugeoloogia. Eesti Loodus, 4, 229-231.

Utsal, K., 1961: Märkmeid fotomeetrilise meetodi rakendamisest karbonaatsete kivimite värvuse määramisel. , 2, 25-31.

Jalast, J., 1990: Kaks katset koostada kaarti biolokatsioonimeetodil. Eesti Loodus, 7, 461-463.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Jõers, K., Putnik, H., 1980: Tallinn radiocarbon dates VI. Radiocarbon, 22, 1, 91-98.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Ehrenpreis, M., 1978: Tallinn radiocarbon dates V. Radiocarbon, 20, 3, 461-468.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Ehrenpreis, M., Sarv, Lehte, 1977: Tallinn radiocarbon dates IV. Radiocarbon, 19, 1, 111-117.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Jõers, K., Putnik, H., 1983: Tallinn radiocarbon dates VII. Radiocarbon, 25, 3, 908-918.

Lutt, J., 1985: Tosin aastat meresetete juures. Eesti Loodus, 2, 105-109.

Hütt, G., Punning, J.-M., 1978: Mineraalide termoluminestsents setete moodustumise aja kriteeriumina. Eesti Loodus, 6, 389-392.

Lutt, J., Orviku, Kaarel, 1975: Väikelaevad geoloogilistel uurimistel. Eesti Loodus, 11, 637-638.

Orviku, Kaarel, 1970: Vibrokolbpuur. Eesti Loodus, 1, 44-45.

Hang, V., Utsal, K., 1969: Röntgenistruktuurianalüüs geoloogias. Eesti Loodus, 12, 759-761.

Aaloe, Ago, Miidel, A., 1969: Kuidas pildistatakse geoloogilisi objekte. Eesti Loodus, 9, 432-435.

Utsal, K., 1968: On the Adaption of the Standard X-ray Chamber РКД-57,3 mm for the Investigation of Clay Minerals [Переоборудование стандартной рентгеновской камеры РКД -57,3 мм для изучения глинистых минералов]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 45-48.

Hütt, G., Jaek, I., 2001: Advances in the luminescence dating: the optically stimulated luminescence based procedures and their physical background. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 4, 214-232.

Hütt, G., Jaek, I., 1997: To the problem of palaeodosimetrical information stability in alkali feldspars. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 1, 34-41.

Hütt, G., Jaek, I., 1996: Palaeodosimetrical properties of sodium alkali feldspars and problems of luminescence dating of sediments. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 102-111.

Brodski, L., Hütt, G., 1994: Itreous materials for retrospective dosimetry: promises and problems. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 4, 177-182.

Hütt, G., Jaek, I., Polyakov, V., 1990: About an upper limitation and accuracy on ESR-dating of fossil mollusc shells. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 3, 89-94.

Hütt, G., Brodski, L., 1990: Quartz as an accident dosimeter. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 1, 26-32.

Hütt, G., Jaek, I., Tshonka, Y., 1989: Physical principles of an optical dating method of sediments. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 1, 34-42.

Tavast, E., Ulla, E., Jürima, M., 1985: The compilation of computer maps of the bedrock and the Pleistocene relief. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 3, 99-105.

Raukas, A., Sorokin, V., Paškevičiene, L., Rõõmusoks, A., 1983: Stratotypes study methods in Soviet Baltic countries. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 3, 89-95.

Kalm, V., Raukas, A., 1983: On the optimum method of exploring fluvioglacial formations. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 1, 22-30.

Vishnevsky, P., Vasserman, I., Bareyev, V., Gurevich, V., Heinsalu, Ü., Vaher, R., Glukhov, A., 1978: Infrared radiation surveying of tectonic pattern in Estonia [Инфракрасная съемка на участке Виру-Нигула Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 4, 148-150.

Orgla, K., 1978: Polynomial trend analysis of the thickess of deposits for calculating resources by computer. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 1, 27-32.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Sarv, Lehte, Ehrenpreis, M., 1977: List of samples dated by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. IV. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 221-227.

Orgla, K., 1977: Data coding for computing the resources and the quality of peat by computer. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 2, 134-142.

Lump, N., Sildvee, H., 1974: Attachment for quartz gravity meter recording oscillation mikroseisms [Насадка для регистрации микросейсмических колебаний при наблюдении с кварцевыми гравиметрами]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 79-80.

Punning, J.-M., 1970: On possible errors in thedetermination of sample age by means of radioactive carbon (C14) and on the checking of results. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 3, 238-243.

Scupin, H., 1924: Die Grundlagen paläogeographischer Karten. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, VI, 4, 1-40.

Mühlen, M. zur, 1906: Über Sauerstroffuntersuchungen nebst Beschreibung und bildlichen Darstellung eines selbstkonstruierten Apparates zur Entnahme von Wasser aus grösseren Tiefen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 14, 7-38.

Orviku, Karl, 1948: Kelmemonoliit. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 4, 1-18.

Orviku, Karl, 1941: Geoloogiliste profiilide jäädvustamine lakkfilmmeetodi abil. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 64, 1-5.

Orviku, Karl, 1940: Geoloogiliste profiilide jäädvustamine lakkfilmmeetodi abil. Eesti Loodus, VIII, 3, 137-141.

Vilip, J., 1923: Maaväringute mõõtmisest. Loodus, 3, 130-138.

Maide, J., 1937: Kodumaa maavarade uurimisest, II. Loodusevaatleja, VIII, 1, 6-9.

Maide, J., 1936: Kodumaa maavarade uurimisest, I. Loodusevaatleja, VII, 2, 33-36.

Luha, A., 1932: Juhatusi geoloogilisteks vaatlusteks. Juhatusi teadusliku töö korraldamisel nr. 3, p. 1-8.

Perens, R., Savitskaja, L., Savitski, L., Vingisaar, P. (koost), 2008: Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Hüdrogeoloogia poolsajand. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-78.

Vaikmäe, R., 1986: Metodičeskie osnovy mass-spektrometričeskogo analiza variacij δ18O v lednikah [Методические основы масс-спектрометрического анализа вариаций 18O в ледниках]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, p. 90-91.

Liivrand, E., 1983: The results of the first joined spore and pollen determination carried out in laboratories [О результатах первого межлабораторного контроля определения пыльцы и спор], p. 24-26.

Orgla, K., 1983: The experience of using trend-analysis for paleobotanical reconstruction, exempliefied by the spread of the spruce in NW European Plain [Опыт использования тренд-анализа в целях палеоботанических реконструкций (на примере расселения ели на северо-западе Восточно-Европейской равнины)], p. 18-23.

Smirnov, A., 1983: Fizičeskie osnovy ispol'zovaniâ kvarca i CaSO4 -Dy dlâ opredeleniâ vozrasta četvertičnyh osadočnyh otloženij [Физические основы использования кварца и CaSO4 -Dy для определения возраста четвертичных осадочных отложений], p. 1-16.

Utsal, K. R., Lõokene, E. A., Utsal, V. I., 1979: Rentgenodifraktometričeskij metod i ÈVM pri kompleksnyh issledovaniâh organičeskogo veŝestva i mineral'nogo sostava sovremennyh ozerno-bolotnyh otloženij i gorûčih slancev [Рентгенодифрактометрический метод и ЭВМ при комплексных исследованиях органического вещества и минерального состава современных озерно-болотных отложений и горючих сланцев]. Органическое вещество в современных и ископаемых осадках (Седикахиты): VI всесоюзный семинар. Тезисы докладов, Moskva, p. 297-298.

Utsal, K. R., Müürsepp, T. K., Vanamb, V. I., Lõokene, E. A., 1979: O rasširenii sfery primeneniâ rentgenodifraktometričeskogo metoda i ÈVM pri issledovanii poleznyh iskopaemyh [О расширении сферы применения рентгенодифрактометрического метода и ЭВМ при исследовании полезных ископаемых]. VIII Vsesoûznoe soveŝanie po rentgenografii mineral'nogo syr'â: simpozium po fazovomu analizu. Tezisy dokladov, Moskva, p. 24-24.

Utsal, K. R., Möls, T. E., Utsal, V. M., 1979: Kompleksnoe issledovanie gorûčih slancev rentgenodifraktometričeskim metodom [Комплексное исследование горючих сланцев рентгенодифрактометрическим методом]. VIII Vsesoûznoe soveŝanie po rentgenografii mineral'nogo syr'â: simpozium po fazovomu analizu. Tezisy dokladov, Moskva, p. 112-112.

Randma, I., 1962: Laboratoorsete tööde metoodikast ja aparatuurist. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 120-127.

Paap, Ü.-A. A., Raukas, A. V., Sääsk, V. A., 1985: Ob optimal'noj metodike izučeniâ ozer i ozernyh otloženij v svete racional'nogo prirodopol'zovaniâ [Об оптимальной методике изучения озер и озерных отложений в свете рационального природопользования]. Ozernye karbonaty nečernozemnoj zony SSSR, Perm, p. 20-27.

Tammemäe, O., Vilo, A., 1991: Ehitusgeoloogiline uurimine. Ehitusgeoloogia kogumik, V, V, Tallinn, p. 14-27.

Raukas, A. V., 1983: K optimal'noj metodike izučeniâ ozernyh otloenij [К оптимальной методике изучения озерных отложений]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 160-162.

Molodkov, A., 1992: ÈPR-analiz skeletnogo veŝestva mollûskov v hronostratigrafičeskih issledovaniâh pozdnego kajnozoâ [ЭПР-анализ скелетного вещества моллюсков в хроностратиграфических исследованиях позднего кайнозоя]. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis 4. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-33.

Molodkov, A., 1989: Razrabotka metodiki èlektronno-paramagnitno-rezonansnogo (ÈPR) datirovaniâ rakovin subfossil'nyh mollûskov v celâh korrelâcii i stratigrafičeskogo rasčleneniâ verhnekajnozojskih otloženij [Разработка методики электронно-парамагнитно-резонансного (ЭПР) датирования раковин субфоссильных моллюсков в целях корреляции и стратиграфического расчленения верхнекайнозойских отложений]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Loog, A., Oraspõld, A., 1982: Settekivimite ja setete uurimismeetodid. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-83.

Molodkov, A. N., Hütt, G. I., 1985: Vysokočuvstvitel'nyj termolûminescentnyj dozimetričeskij kompleks (TDK) [Высокочувствительный термолюминесцентный дозиметрический комплекс (ТДК)]. Tezisy dokladov V Vsesoûznogo simpoziuma po lûminescentnym priemnikam i preobrazovatelâm ioniziruûŝego izlučeniâ. NSVL Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 74-75.

Hütt, G. I., Molodkov, A. N., 1985: Progress v oblasti primeneniâ termolûminescencii prirodnyh mineralov dlâ opredeleniâ vozrasta geologičeskih i arheologičeskih obektov [Прогресс в области применения термолюминесценции природных минералов для определения возраста геологических и археологических объектов]. Tezisy dokladov V Vsesoûznogo simpoziuma po lûminescentnym priemnikam i preobrazovatelâm ioniziruûŝego izlučeniâ. NSVL Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 73-74.

Johannes, E. J., 1966: Himiko-spektral'nyj metod opredeleniâ mikroèlementov v èstonskih kukersitah [Химико-спектральный метод определения микроэлементов в эстонских кукерситах]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-20.

Müürisepp, K., 1966: Looduse uurimine. Üldjuhiseid. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 106-108.

Veksler, V., Punning, J.-M., 1988: Results of radiocarbon dating interlaboratory control [Результаты межлабораторного контроля радиоуглеродного датирования]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-22.

Punning, J.-M. (ed), 1988: Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia [Изотопно-геохимические исследований в Прибалтике и Белоруссии]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-237.

Raukas, A. (toim), 1981: Novye metody v geologii Èstonii [Новые методы в геологии Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Novye metody v geologii Èstonii. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-125.

Dusman, A., Reinsalu, E., Rubtsov, A., 1991: Sistema ocenki kačestva plasta gorûčego slanca dlâ personal'nyh komp'ûterov [Система оценки качества пласта горючего сланца для персональных компьютеров]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 102-111.

Reinsalu, E., Sarv, M., 1991: Paket MOPS - metod opredeleniâ parametrov slanca [Пакет МОПС - метод определения параметров сланца]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 94-101.

Kattai, V., 1991: Ispol'zovanie metoda korrelâcii put' k sokraŝeniû obemov laboratornyh issledovanij gorûčih slancev [Использование метода корреляции - путь к сокращению объемов лабораторных исследований горючих сланцев]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-93.

Shogenova, A., 1991: Ispol'zovanie faktornogo analiza pri izučenii petrofizičeskih, himičeskih i geofizičeskih parametrov karbonatnyh porod v zone treŝinovatosti i dolomitizacii (Severnaâ Èstoniâ) [Использование факторного анализа при изучении петрофизических, химических и геофизических параметров карбонатных пород в зоне трещиноватости и доломитизации (Северная Эстония)]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 66-80.

Shogenova, A., 1991: Primenenie ÈVM dlâ detal'nogo strukturnogo analiza Rakvereskogo slance-fosforitovogo mestoroždeniâ po dannym skvažinnoj geofiziki [Применение ЭВМ для детального структурного анализа Раквереского сланце- фосфоритового месторождения по данным скважинной геофизики]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 49-65.

Orgla, K., 1991: O postroenii planov izomoŝnostej torfânoj zaleži s pomoŝ'û regressionnogo polinoma po dannym geologo-razvedočnyh rabot [О построении планов изомощностей торфяной залежи с помощью регрессионного полинома по данным геолого-разведочных работ]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 31-48.

Reinsalu, E., Rubel, M., 1991: Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii [Применение ЭВМ при решении задач геологии полезных ископаемых Эстонии]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-112.

Orgla, K., 1979: O kachestvennoj harakteristike torfjanoj zalezhi s pomoshh'ju giperpoverhnostej [О качественной характеристике торфяной залежи с помощью гиперповерхностей]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 62-66.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Jõers, K., Putnik, H., 1983: Spisok radiouglerodnyh datirovok Instituta geologii AN ÈSSR. VII, Tallinn, p. 1-23.

Orgla, K., 1987: Retrieval of regional nutrition tendencis of bogs by polynomial maps of peat characteristics. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes, III. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 131-143.

Jürima, M. H., 1984: Primenenie metodov geogidrotermii dlâ izučeniâ vodovmeŝaûŝej tolŝi Èstonii [Применение методов геогидротермии для изучения водовмещающей толщи Эстонии]. In: Vallner, L. K. (ed.). Metody analiza i obrabotki gidrogeologičeskih dannyh dlâ prognoza resursov podzemnyh vod. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 216-221.

Jõgar, P. E., 1984: Algoritmy gidrogeologičeskoj stratifikacii i ih primenenie v celâh fil'tracionnoj shematizacii vodovmeŝaûŝej tolŝi [Алгоритмы гидрогеологической стратификации и их применение в целях фильтрационной схематизации водовмещающей толщи]. In: Vallner, L. K. (ed.). Metody analiza i obrabotki gidrogeologičeskih dannyh dlâ prognoza resursov podzemnyh vod. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 104-111.

Vallner, L. K., 1984: O vozmožnostâh povyšeniâ točnosti issledovanij regional'nogo balansa podzemnyh vod [О возможностях повышения точности исследований регионального баланса подземных вод]. In: Vallner, L. K. (ed.). Metody analiza i obrabotki gidrogeologičeskih dannyh dlâ prognoza resursov podzemnyh vod. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 119-129.

Vallner, L. K. (toim), 1984: Metody analiza i obrabotki gidrogeologičeskih dannyh dlâ prognoza resursov podzemnyh vod [Методы анализа и обработки гидрогеологических данных для прогноза ресурсов подземных вод]. In: Vallner, L. K. (ed.). Metody analiza i obrabotki gidrogeologičeskih dannyh dlâ prognoza resursov podzemnyh vod. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-223.

Paap, Ü., 1981: On the use of a decomposed float in the investigation of small lakes [Применение разборного плота-катамарана для исследования малых озер]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 154-158.

Lutt, J., Malkov, B., 1993: On the methods of sea-floor investigation [Merepõhja geoloogilise uurimise meetoditest]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 15-17.

Lutt, J., 1993: Geological survey [Geoloogilisest uuritusest]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-9.

Punning, J.-M., 1994: Methods. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-23.

Loopmann, A., 1995: About Estonian peat deposits and methods to determine them. In: Ratas, R. (ed.). Peat Industry and Environment. Pärnu, Estonia 12-15.09.1995, Tallinn, p. 101-103.

Molodkov, A., 1986: ESR dating of subfossil shells - progress in Tallinn. Methodology of TL dating. April 20-24, 1986. International TL Workshop. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 34-34.

Punning, J.-M., 1986: Is it possible to date geological deposits by using the TL method?. Methodology of TL dating. April 20-24, 1986. International TL Workshop. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 31-31.

Utsal, K., 1981: Raschet i interpretacija difraktogramm pri pomoshhi nastol'noj JeVM s programmnym upravleniem [Расчет и интерпретация дифрактограмм при помощи настольной ЭВМ с программным управлением]. Rentgenografija mineral'nogo syr'ja i stroenie mineralov, Moskva, p. 30-34.

Punning, J.-M., Roos, Õ., 1975: Koncentrirovanie nekotoryh prirodnyh i iskusstvennyh radioaktivnyh izotopov s pomoshh'ju kationita KU-2 [Концентрирование некоторых природных и искусственных радиоактивных изотопов с помощью катионита КУ-2]. Opyt i metodika izotopno-geohimičeskih issledovanij v Pribaltike i Belorussii, Riga, p. 43-44.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., Rajamäe, R.,, 1975: O nekotoryh diskussionnyh radiouglerodnyh datirovkah verhneplejstocenovyh otlozhenij, poluchennyh v Tallinskoj laboratorii [О некоторых дискуссионных радиоуглеродных датировках верхнеплейстоценовых отложений, полученных в Таллинской лаборатории]. Opyt i metodika izotopno-geohimičeskih issledovanij v Pribaltike i Belorussii, Riga, p. 71-73.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., Rajamäe, R., Smirnova, L., 1975: Pereoborudovanie mass-spektrometra MI-1305 dlâ preuizionnah izmerenij izotopov ugleroda i kisloroda v institute geologii AN ÈSSR [Переоборудование масс-спектрометра МИ-1305 для преуизионнах измерений изотопов углерода и кислорода в институте геологии АН ЭССР]. Opyt i metodika izotopno-geohimičeskih issledovanij v Pribaltike i Belorussii, Riga, p. 45-46.

Raukas, A. (toim), 1980: Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-184.

Kivisilla, J., 1970: O neobhodimosti primeneniâ kollekcii estestvennyh standartov pri polukoličestvennom spektral'nom analize litogeohimičeskih prob [О необходимости применения коллекции естественных стандартов при полуколичественном спектральном анализе литогеохимических проб]. ezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 251-255.

Paap, Ü., 1970: Perfokaart geoloogilistel välitöödel. Eesti Loodus, p. 178-179.

Paap, Ü., 1969: Kompleksnaâ obrabotka litologičeskoj informacii s pomoŝ'û perfokart i èlektronnyh vyčislitel'nyh mašin [Комплексная обработка литологической информации с помощью перфокарт и электронных вычислительных машин]. In: Raukas, A. (ed.). Tezisy dokladov mežvedomstvennogo soveŝaniâ po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta, Tallinn, p. 20-21.

Paap, Ü., 1969: Sravnenie grafičeskih i statističeskih parametrov granulometričeskogo spektra [Сравнение графических и статистических параметров гранулометрического спектра]. In: Raukas, A. (ed.). Tezisy dokladov mežvedomstvennogo soveŝaniâ po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta, Tallinn, p. 19-20.

Paap, Ü., 1973: Primenenie perfokart pri izuchenii mestorozhdenij gorjuchih slancev (Na primere Pribaltijskogo bassejna) [Применение перфокарт при изучении месторождений горючих сланцев (На примере Прибалтийского бассейна)]. In: Baukov, S. S., Kotlukov, V. A. (ed.). Formacii gorjuchih slancev. Valgus, Tallinn, p. 127-140.

Johannes, E., 1973: Metody spektral'nogo i himiko-spektral'nogo analiza kukersitov i diktionemovyh slancev [Методы спектрального и химико-спектрального анализа кукерситов и диктионемовых сланцев]. In: Baukov, S. S., Kotlukov, V. A. (ed.). Formacii gorjuchih slancev. Valgus, Tallinn, p. 105-112.

Suveizdis, P., Brangulis, A., Puura, V., Brio, Ch., Apirubyte, R., 1979: State of Study of the Baltic Tectonics [Изученность тектоники Прибалтики]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 7-17.

Jürgenson, E., Kleesment, A.-L., 1991: Kivimite terrigeense komponendi mineraloogilise koosseisu peegeldus sõltuvalt uurimismetoodika valikust. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 32-33.

Tuuling, I., 2011: Seismo-akustiline pidevsondeerimine – meetod, mis tõi murrangu Eestit naabermaadest lahutava Läänemere alade geoloogilistesse uuringutesse. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 151-159.

Kaljo, D., Martma, T., 2011: Isotoobid Eesti aluspõhja uurimisel: kemostratigraafia ja keskkond. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 133-140.

Viiding, H., 1971: Mineraalide kristallooptiline uurimismeetod, Tartu, p. 1-159.

Orviku, K., 1940: Fosfaatmeetodi rakendamise võimalustest ajalooliste ja eelajalooliste asulate kindlakstegemisel. Eesti Teaduste Akadeemia Aastaraamat I. K. Mattiesen, Tartu, p. 471-488.