Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (133)

Niitlaan, E., 2005: Milline on tegelikult turbatööstuse olukord Eestis. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 1-2, 16-17.

Kukk, M., 2005: Turbavaru uuringutest, muutumisest ja kasutamisest Eestis aastatel 1999–2004. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 1-2, 11-12.

Orru, M., 2005: Turba kaevandamisest Eestis läbi aastakümnete. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 1-2, 7-9.

Veber, K., Kask, R., Niine, H., Rätsep, L., 1989: Stratigrafiâ i himičeskie svojstva torfov nekotoryh zaležej v Estonskoj SSR [Стратиграфия и химические свойства торфов некоторых залежей в Эстонской ССР]. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, LXII, 74-94.

Thomson, P., 1925: Die Pollenflora der Torflager in Estland. Botanisches Archiv : Zeitschrift für die gesamte Botanik, 1-2, 160-162.

Orru, M., Väizene, V., Pastarus, J., Systra, Y., Valgma, I., 2013: Possibilities of oil shale mining under the Selisoo mire of the Estonia oil shale deposit. Environmental Earth Sciences, 70, 7, 3311-3321. https://doi.org/10.1007/s12665-013-2396-x

Orru, M., 2007: Soode uurimise ajalugu ja turbauuringud Eesti Geoloogiakeskuses. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 8-8.

Orru, H., Orru, M., 2006: Sources and distribution of trace elements in Estonian peat. Global and Planetary Change, 53, 4, 249-258. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.03.007

Kark, J., 1924: Eesti mineraalvarad. Eesti Majandus, 399-407.

Masing, V., 1968: Rabadest, nende arengust ja uurimisest. Eesti Loodus, 8, 451-457.

Ilomets, M., 1980: Ob opredelenii vozrasta sloev torfa na osnove ih obemnogo vesa [Об определении возраста слоев торфа на основе их объемного веса]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 3, 121-121.

Ilomets, M., 1980: On the connections between the accumulation speed of peat and the primary bog productivity in the south-western Estonia. Botanicheskii Zhurnal, 65, 9, 1237-1244.

Orru, M., 2009: Uus suund Eesti turba kasutamisel - võimalused balneoloogias. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8, 32-38.

Orru, M., 2012: Eesti turba kasutusvõimaluste uuring balneoloogia valdkonnas. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 11, 1, 53-64.

Kattai, V., Lugus, E., 1993: Evaluation of the peat energetic potential. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3, 1, 48-51.

Orru, M., 2008: Eesti turba kasutamisest balneoloogias. Keskkonnatehnika, 7, 13-15.

Thomson, P. W., Mechmershausen, G., 1933: Ein Linienprofil durch den östlichen Teil des Hochmoors Kõrgsoo im Kirchspiel Haggers (Hageri). Beiträge zur Kunde Estlands, 18, 1-5, 179-183.

Alliksaar, T., Punning, J.-M., 1998: The spatial distribution of characterised fly-ash particles and trace metals in lake sediments and cattchment mosses: Estonia. Water, Air, and Soil Pollution, 106, 3-4, 219-239.

Punning, J., Alliksaar, T., 1997: The trapping of fly-ash particles in the surface layers of Sphagnum-dominated peat. Water, Air, and Soil Pollution, 94, 1-2, 59-69. https://doi.org/10.1007/BF02407093

Loopmann, A., 1971: Aga vett jääb vähemaks.... Eesti Loodus, 4, 216-221.

Heinsalu, A., Veski, S., Salonen, V.-P., 2002: Saarenmaalla sijaitsevan Kaalin meteoriittikraatterin ikä sekä törmäyksen vaikutukset ympäristöön ja asutukseen. Geologi, 54, 8, 127-133.

Lasting, V., Masing, V., Reedik, H., 1977: Sood ja turvas ajal, mil elame. Rahvusvaheline turbakongress Poznanis. Eesti Loodus, 6, 374-380.

Paidla, A., 1970: On meil turvast küllalt. Eesti Loodus, 12, 736-738.

Heinsalu, A., Veski, S., Heinsalu, H., Koot, H., 2003: Turbakihid Keava linnuse veerel mäletavad muistseid olusid. Eesti Loodus, 11, 38-42.

Ilomets, M., 2003: Mille arvel kaevandame turvast?. Eesti Loodus, 2/3, 20-24.

Kink, H., 2003: Turba kaevandamine ohustab veevarusid. Eesti Loodus, 2/3, 18-19.

Reedik, H., 2003: Turba tootmine Eestis. Eesti Loodus, 2/3, 14-15.

Orru, M., 2003: Eesti turbavarud ja nende keskkonnasäästlik kasutamine. Eesti Loodus, 2/3, 12-13.

Ilomets, M., 1998: Sood - meie kaasavara Euroopa Liitu. Eesti Loodus, 5/6, 220-223.

Orru, M., Ots, K., Orru, H., 2016: Re-vegetation processes in cutway peat production fields in Estonia in relation to peat quality and water regime. Environmental Monitoring and Assessment, 176-188.

Heinsalu, A., Niine, H., Veber, K., 1992: The influence of amelioration on the properties of peat soil [KUltuuristamise mõju turvasmulla omadustele]. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, LXX, 32-41.

Ramst, R., Orru, M., 2009: Eesti mahajäetud turbatootmisalade taastaimestumine. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 6-7.

Orru, M., 1987: Kui palju on Eestis soid?. Eesti Loodus, 10, 646-652.

Ilves, E., Sarv, A., Valk, U., 1968: Millest vestab turbalasund. Eesti Loodus, 8, 487-489.

Veber, K., 1966: Kui kiiresti kasvab soo?. Eesti Loodus, 6, 353-355.

Veber, K., 1966: Millal tekkisid Eesti sood?. Eesti Loodus, 5, 296-298.

Karise, V., Raukas, A., 1961: Teatage turbaleidudest kaevudes. Eesti Loodus, 3, 182-183.

Orru, M., Übner, M., Orru, H., 2011: Chemical properties of peat in three peatlands with balneological potential in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 1, 43-49. https://doi.org/10.3176/earth.2011.1.04

Orru, M., Orru, H., 2008: Sustainable use of Estonian peat reserves and environmental challenges. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 2, 87-93. https://doi.org/10.3176/earth.2008.2.04

Saarse, L., Veski, S., Miidel, A., 2001: Lepistiku buried peat, Tallinn, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 2, 128-134.

Raukas, A., Kimmel, K., Rajamäe, R., 1995: A new site of buried peat at Lõpe, SW Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 133-137.

Ilomets, M., Ilves, E., Rajamäe, R., 1984: About the spatial-temporal dynamics of peat growth in Estonian bogs. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 158-165.

Orgla, K., 1977: Data coding for computing the resources and the quality of peat by computer. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 2, 134-142.

Salmi, M., 1945: Ein von der Litorinatrasgression überspültes Torflager in NE-Estland zwischen Narwa und Narwa-Jõesuu. Acta geographica, 9, 4, 1-13.

Veber, K., 1963: On the stratigraphy of the raised bogs of Pandivere (Estonian S. S. R.) [К стратиграфии торфяных залежей Пандивереской возвышенности Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 145, 104-109.

Veber, K., 1967: Soode vanusest ja turba juurdekasvu kiirusest Eesti NSV-s. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 10, 7-18.

Rätsep, L., Truu, A., Veber, K., 1956: Saaremaa soodest ja nende kasutamisperspektiividest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 3, 211-224.

Thomson, P. W., 1933: Ein von Ancylusstrandbildungen bedecktes Torflager bei Jelgimägi. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 18, 3, 176-177.

Luha, A., 1945: Eesti NSV maavarad. Plaanimajandus, 8/9, 3-11.

Schmidt, C., 1861: Agricultur-chemische Untersuchungen. Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft, 14, 3, 109-173.

Schmidt, C., 1878: Der Wassergehalt, Ashenrückstand und Heizwert des von Mitte Mai bis Mitte August 1877 produzierten Liwa'er Maschinentorfs. Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und handel, 15, 225-230.

Bode, A., 1837: Anleitung zum Torfbetriebe in der Ostseeprovinzen. Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft, 1, 1-168.

Petzholdt, A., 1861: Zur Naturgeschichte der Torfmoore (2. Beitrag). Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 1, 75-104.

Petzholdt, A., 1861: Das Torflager von Awandus im Kirchspiele St. Simonis in Estland, chemisch untersucht. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 1, 1-28.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., 2002: The age of the Kaali meteorite and the effect of the impact on the environment: evidence from Piila bog, Island of Saaremaa, Estonia [Kaali meteoriidi vanus ja mõju looduskeskkonnale Saaremaa Piila raba turbaläbilõike uuringu põhjal]. Eesti Arheoloogia Ajakiri, 6, 2, 91-108.

Ilves, E., Sarv, A., Valk, U., 1968: C14 Datierungen zur Entwicklungsgeschichte der Wälder nach Materialen aus dem Hochmoor Teosaare (Estnische SSR). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 17, 1, 53-58.

Müürisepp, K., 1961: Antropogeeni geoloogia uurimise rakenduslikust tähtsusest Eesti NSV-s. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 25-30.

Orru, M., 1996: Estonia. In: Lappalainen, E. (ed.). Global peat resources. International Peat Society, Jyskä, Finland, p. 65-68.

Orru, H., Orru, M., Tuulik, V.-R., Übner, M., 2008: The resources and properties of Estonian balneological peat. Achievements and Prospects of Humic Substances Applications; Dnepropetrovsk, Ukraine, 19-23 February 2008, Dnepropetrovsk.

Orru, M., Milvek, H., Väizene, V., 2013: Chemical properties of peat with balneological potential in Estonia. The 5th International Conference on Medical Geology And 2nd Symposium on Advances in Geospatial Technologies for Health, 25-29 August 2013, Arlington, Virginia, USA, p. 41-41.

Orru, M., Valgma, I., Väizene, V., Rusanov, F., 2016: Development of Analysis Methodology of Technical Indicators of Peat and Relationship between these Indicators, Peat Properties and Fields of Use. 15th International Peat Congress, 15 -19 August, Kuching, Sarawak, Malaysia. Internatinal Peat Society, Sarawak, Malaysia.

Niitlaan, E., 2007: Peat production and its regulation in the Baltic States. 15th Meeting of the Association of European Geological Societies. Georesources and public policy: research, management, environment. 16-20 September 2007, Tallinn, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 44-45.

Allikvee, H., 1988: Sapropeel ja turvas. In: Valk, U. (koost) (ed.). Eesti sood. Valgus, Tallinn, p. 48-68.

Valk, U. (koost), 1988: Eesti sood. Valgus, Tallinn, p. 1-343.

Valk, U., 1995: Soode kasutamine ja kaitse. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 354-363.

Vilumaa, K., Tõnisson, H., Orviku, K., 2014: The use of Ground Penetrating Radar in coastal research, archeaological investigations, lake studies, peat layer measurments and applied research in Estonia. Geophysical Research Abstracts, 16. EGU General Assembly, p. EGU2014-10177-1.

Kotlukov, V. A., 1968: Drugie poleznye iskopaemye [Другие полезные ископаемые]. Geologiâ mestoroždenij uglâ i gorûčih slancev SSSR. Tom 11. Gorûčie slancy SSSR. Nedra, Moskva, p. 90-91.

Anvelt, L., Mets, M., Smirnov, L., Vares, J., 1980: Turba kandevõime ja kokkusurutavus. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 36-36.

Jaaniso, M., Oll, N., 1980: Turba kokkusurutavuse hindamisest korrelatsiooniga. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 35-35.

Orru, M., 1999: Raskemetallide ja radioaktiivsete elementide sisaldus Eesti turbas. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 22-23.

Valk, U., 1969: Eesti soode vanusest ja turba juurdekasvu kiirusest Holotseeni vältel. In: Rebane, H. )koost= (ed.). Metsanduslikud uurimused, VII. Valgus, Tallinn, p. 80-117.

Puura, V., 2006: Ida-Virumaa maapõu ja maavarad, Tartu, p. 21-33.

Andresmaa, E., Orru, M., Teedumäe, A., 1995: Turbatootmine, p. 45-45.

Teedumäe, A., 1995: Maavarad, p. 18-25.

Reinsalu, E., 2004: Maavarad ja mäendus. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 13, p. 29-31.

Reinsalu, E., 2003: Maavarad ja mäendus, p. 28-30.

Segerkrantz, V., 1967: Turba elastsusmooduli määramisest. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 41-43.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., Poska, A., Saarse, L, 2002: Kaali meteorite impact induced ecological catastrophe 800-400 BC, as revealed by pollen, XRD, LOI and 14C analyses of peat containing impact ejecta. Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene. Brunel University, London, p. 85-86.

Ilomets, M., Punning, J.-M., 1992: Heavy metal content in Sphagnum, acrotelm and peat in the Männikjärve bog, Estonian S.S.R.. In: Bragg, O. M., Hulme, P. D., Ingram, H. A. & Robertson, R. A. (ed.). Peatland ecosystems and Man: An Impact Assessment. University of Dundee, Dundee, p. 196-200.

Perens, R., Perens, H., 2002: Maavarad. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 41-51.

Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M., 1998: Eesti soode hüdrogeoökoloogia. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-128.

Orgla, K., 1986: Issledovanie sostava i svojstv torfânyh otloženij Èstonskoj SSR s primeneniem algebraičeskih polinomov [Исследование состава и свойств торфяных отложений Эстонской ССР с применением алгебраических полиномов]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Ilomets, M., 1981: Izučeniâ dinamiki prirosta sfagnuma i sfagnovogo torfa v celâh stratigrafičeskogo rasčeleniâ torfânyh zaležej [Изучения динамики прироста сфагнума и сфагнового торфа в целях стратиграфического расчеления торфяных залежей]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Raukas, A., Vaher, R., 2008: Maavarad. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 43-49.

Kukk, M., 2007: Maavarad. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 40-57.

Rattas, M., Ainsaar, L., 2008: Maavarad. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 64-73.

Karofeld, E., Masing, V., 1996: Sood. In: Saaber, K. (koost) (ed.). Koguteos Virumaa. Lääne-Viru Maavalitsus. Ida-Viru Maavalitsus, p. 141-152.

Kurm, H., Veber, K., 1966: Sood. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 248-265.

Müürisepp, K., 1966: Maavarad. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 152-157.

Orru, M., 2010: Dependence of Estonian Peat Deposit Properties on Landscape Types and Feeding Condition. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, D46. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-121.

Orru, M., Orru, H., 2003: Kahjulikud elemendid Eesti turbas. In: Kivisilla, J. (ed.). Ortwil, Tallinn, p. 1-144.

Orru, M., Ramst, R., Rändur, M., Salo, V., Halliste, L., Vingisaar, P., 2008: Eesti Geoloogiakeskus 70/50 Turbauuringute poolsajand. In: Vingisaar, P., Kivisilla, J. (ed.). Ortwil, Tallinn, p. 1-74.

Veber, K., 1965: O geologii torfânyh mestoroždenij severo-vostočnoj Èstonii [О геологии торфяных месторождений северо-восточной Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-28.

Stumbur, K., 1970: Põlevad maavarad. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 105-118.

Baukov, S., Mustjõgi, E., 1967: Eesti NSV maavarad ja nende kasutamine. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 97-98.

Orru, M., 2012: Uuring keskkonnaohtu ei näe, p. 2-3.

Orru, M., 1972: Eesti soode maastikuline liigestus ja kaitse. In: Hella, Kink (ed.). käsikiri, Eesti Geoloogiateenistus, p. 1-74.

Orru, M., 1997: Peat Resources of Estonia [Global Peat Resources]. In: Lappalainen, E. (ed.). Global Peat Resources. International Peat Society, Geological Survey of Finland, p. 65-68.

Orru, M., 1997: Peat. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 337-347.

Orru, M. (koostaja), 1992: Eesti turbavarud. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-146.

Orru, M., 1995: Eesti turbasood. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-240.

Kallas, R., 1994: Peat. In: Mustjõgi, E., Paalme, G., Raudsep, R. (ed.). Estonian Mineral Resources. Eesti Vabariigi Keskkonnaministreerium, Info- ja tehnokeskus, Tallinn, p. 52-55.

Raukas, A., 1996: The history of mining. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 24-24.

Ilomets, M., 1981: Nekotorye aspekty izučeniâ dinamiki nakopleniâ torfa na verhovyh bolotah Èstonii [Некоторые аспекты изучения динамики накопления торфа на верховых болотах Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Novye metody v geologii Èstonii. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-35.

Orgla, K., 1991: O postroenii planov izomoŝnostej torfânoj zaleži s pomoŝ'û regressionnogo polinoma po dannym geologo-razvedočnyh rabot [О построении планов изомощностей торфяной залежи с помощью регрессионного полинома по данным геолого-разведочных работ]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 31-48.

Orgla, K., 1979: O kachestvennoj harakteristike torfjanoj zalezhi s pomoshh'ju giperpoverhnostej [О качественной характеристике торфяной залежи с помощью гиперповерхностей]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 62-66.

Ilomets, M., 1979: O dinamike frakcionnogo sostava torfogennogo gorizonta na verhovom bolote Mânnikârve [О динамике фракционного состава торфогенного горизонта на верховом болоте Мянникярве]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 22-37.

Orgla, K., 1987: Retrieval of regional nutrition tendencis of bogs by polynomial maps of peat characteristics. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes, III. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 131-143.

Loopmann, A., 1995: About Estonian peat deposits and methods to determine them. In: Ratas, R. (ed.). Peat Industry and Environment. Pärnu, Estonia 12-15.09.1995, Tallinn, p. 101-103.

Orru, M., 1995: Development of the Estonian peat resources investigation. In: Ratas, R. (ed.). Peat Industry and Environment. Pärnu, Estonia 12-15.09.1995, Tallinn, p. 100-100.

Ilves, E., 1986: O načale formirovaniâ ozerno-bolotnyh otloženij Èstonii [О начале формирования озерно-болотных отложений Эстонии]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 45-47.

Raudsepp, A., 1946: Eesti NSV turbasood. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-237.

Ilomets, M., Paap, Ü., 1982: Scanning electron microscope studies on the sphagnum leaves morphology. In: Masing, V. (ed.). Peatland ecosystems. Valgus, Tallinn, p. 117-120.

Truu, A., 1960: Eesti NSV ordoviitsiumi ala soodest. 50 aastat sookultuuri-alast uurimistööd Eestis. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 70-119.

Raudsep, R., 2011: Turba kaevandamist reguleerivad õigusaktid. In: Paal, J. (koost, toim) (ed.). Jääksood, nende kasutamine ja korrastamine, Tartu, p. 33-38.

Orru, M., Paal, J., Niitlaan, E., 2011: Turba kaevandamine. In: Paal, J. (koost, toim) (ed.). Jääksood, nende kasutamine ja korrastamine, Tartu, p. 27-33.

Allikvee, H., Ilomets, M., 1995: Sood ja nende areng. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 327-347.

Raukas, A., Viiding, H., 1995: Maavarad. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 74-91.

Karofeld, E., 1991: Atmosfäärisaastest tingitud muutustest rabavete ja turba geokeemias Kirde-Eesti rabadel. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallin, p. 43-47.

Künnapuu, S., 1968: Esialgseid andmeid liivadega kaetud turbalasundite kohta Tallinnas. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1966. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 89-105.

Loopmann, A., 1964: Ülevaade Emajõe suudmeala soostikust. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1963. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 73-102.

Müürisepp, K., 1963: Eesti maavarade kasutamise perspektiividest. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1962. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 98-106.

Kiipli, T., 2003: Redokstundlike elementide anomaalia Raudna oru maastikus Viljandimaal. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 24-27.

Orru, M., 1991: Eesti soode turbalasundite kvaliteedinäitajate sõltuvus nende asendist maastikul ning turba geneetilisest tüübist. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 76-77.

Punning, J.-M., Ilomets, M., Karofeld, E., Toots, M., Kozlova, M., Pelekis, L., Taure, I., 1987: Mõningate keemiliste elementide sisaldus Liivjärve raba turbalasundis ning Räätsma järve põhjasetteis. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 62-67.

Veber, K., 1967: Vozrast bolot i prirost torfa po dannym sporo-pyl'cevyh diagramm Severo-Vostočnoj Èstonii [Возраст болот и прирост торфа по данным споро-пыльцевых диаграмм Северо-Восточной Эстонии]. Priroda bolot i metody ih issledovaniâ. Nauka, Leningrad, p. 103-107.

Veber, K., Kurm, H., Laasimer, L., Raudsepp, A., Truu, A., 1957: Torfânoj fond Èstonskoj SSR [Торфяной фонд Эстонской ССР. Сборник статей по изучению торфяного фонда]. Sbornik statej po izučeniû torfânogo fonda, 2, Moskva, p. 88-107.

Veber, K. J., Kurm, H. H., Rätsep, L. A., Truu, A. J., 1961: Torfânoj fond Èstonskoj SSR [Торфяной фонд Эстонской ССР], Tallinn, p. IV-XXX.

Veber, K. J., Kurm, H. H., Rätsep, L. A., Truu, A. J., 1960: Torf [Торф]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 273-286.

Veber, K., 1957: Endla soostiku geoloogiline ja hüdrograafiline iseloomustus ning genees (Endla rabamaastiku uurimistöödest II). Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1957, 50. Loodusuurijate Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures, Tallinn, p. 37-62.

Põldvere, A., Bauert, H. (eds), 2007: 15th Meeting of the Association of European Geological Societies. Georesources and public policy: research, management, environment. 16-20 September 2007, Tallinn, Estonia. Excursion Guidebook. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 1-65.

Petzholdt, A., 1862: Zur Naturgeschichte der Torfmoore (2. Beitrag), Dorpat, p. 1-32. https://doi.org/ https://doi.org/10.1002/prac.18620860165

Ainsaar, L., Rosentau, A., Tatarnikov, O., Puura, I., 2016: Maavarad. In: Aun, M. (ed.). Setomaa 1. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 90-97.