Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (11)

Ilomets, M., 1980: On the connections between the accumulation speed of peat and the primary bog productivity in the south-western Estonia. Botanicheskii Zhurnal, 65, 9, 1237-1244.

Ilomets, M., 2003: Mille arvel kaevandame turvast?. Eesti Loodus, 2/3, 20-24.

Ilomets, M., 1998: Sood - meie kaasavara Euroopa Liitu. Eesti Loodus, 5/6, 220-223.

Orgla, K., 1985: Characterization of accumulation speed tendencis of peat deposits through polynomial approximation in Nigula Bog. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 4, 141-147.

Ilomets, M., Ilves, E., Rajamäe, R., 1984: About the spatial-temporal dynamics of peat growth in Estonian bogs. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 158-165.

Veber, K., 1967: Soode vanusest ja turba juurdekasvu kiirusest Eesti NSV-s. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 10, 7-18.

Valk, U., 1969: Eesti soode vanusest ja turba juurdekasvu kiirusest Holotseeni vältel. In: Rebane, H. )koost= (ed.). Metsanduslikud uurimused, VII. Valgus, Tallinn, p. 80-117.

Ilomets, M., 1981: Izučeniâ dinamiki prirosta sfagnuma i sfagnovogo torfa v celâh stratigrafičeskogo rasčeleniâ torfânyh zaležej [Изучения динамики прироста сфагнума и сфагнового торфа в целях стратиграфического расчеления торфяных залежей]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Orru, M., 2010: Dependence of Estonian Peat Deposit Properties on Landscape Types and Feeding Condition. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, D46. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-121.

Ilomets, M., 1981: Nekotorye aspekty izučeniâ dinamiki nakopleniâ torfa na verhovyh bolotah Èstonii [Некоторые аспекты изучения динамики накопления торфа на верховых болотах Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Novye metody v geologii Èstonii. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-35.

Ilomets, M., 1982: The productivity of sphagnum communities and the rate of peat accumulation in Estonian bogs. In: Masing, V. (ed.). Peatland ecosystems. Valgus, Tallinn, p. 102-116.