Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (9)

Miidel, A., Raukas, A., 1990: On the evolution of the river valleys in Estonia, Latvia and Lithuania. Quaternary Studies in Poland, 10, 85-93.

Miidel, A., 1993: Miks peavad Põhja-Eesti jõed alamjooksul rügama. Eesti Loodus, 10, 328-330.

Hang, E., Liblik, T., Linkrus, E., 1964: On the relations between Estonian valley terraces and lake and sea levels in the Late-glacial and Holocene periods. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 156, 29-42.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Peipsi valgla jõeorgude kujunemine ja areng. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 73-82.

Valsiner, A., 1960: Valgejõe org. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 52-57.

Karukäpp, R., Hang, T., 1994: Geology of the Southern Estonia. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 28-41.

Hang, T. E., 1986: Korrelâciâ rečnyh terras v celâh vyâsneniâ geologičeskogo razvitiâ Pskovsko-Čudovskogo ozera [Корреляция речных террас в целях выяснения геологического развития Псковско-Чудовского озера]. Vsesoûznoe soveŝanie po probleme geomorfologičeskoj korrelâcii - XVIII plenum Geomorfologičeskoj Komissii AN SSSR, Tbilissi, p. 228-228.

Linkrus, E., 1994: Maastikuüksuste kujunemisest (Põhja-Eesti rannikuala näitel). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 28. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 102-122.

Hang, T., 1991: Jõeterrasside seosest liustiku servaasenditega Peipsi nõos. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 57-59.